Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 14,95


PRINT boek

niet beschikbaar

ePUB ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Photoshop CC 2015 NL (PDF)

 • HTML / CSS (PDF)

Handleiding InDesign CS6

Ton Haarmans • ebook • pdf

 • Samenvatting
  Errata: De cursusbestanden kunnen gevonden worden op http://www.wideopenwindows.be/downloads/indesign.zip

  Cursushandleiding InDesign CS6. Zowel voor beginners en gevorderden. Alle nieuwe dingen in deze versie komen uitgebreid aan bod. Compact en to the point.

  Taal: Nederlands.

  Auteur heeft 14 jaar ervaring in het trainen van Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign en web-toepassingen.

  Zie de uitgebreide inhoudsopgave.
 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Ton Haarmans
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : Geen
  Datum publicatie : 01-2013
 • Inhoudsopgave
  Kennismaking    10
  Download van werkbestanden    10
  Mac en Windows     10

  Basisinstellingen en interface    11
  Welkomstscherm    11
  De werkruimte    11
  Plakbord en documentpagina    13
  Linialen    13
  Status    13
  De Werkruimte    13
  Het deelvenster Gereedschappen    14
  Overzicht van het deelvenster Gereedschappen    15
  Het regelpaneel    16
  Toepassingenbalk     16
  Snel toepassen    17
  Zoomen en navigeren    17
  Extra sterk zoomen    17

  Stramienpagina’s, hulplijnen en raster    20
  Nieuw Document    20
  Afloopgebied, zetspiegel, bladspiegel    21
  Vloeiende en alternatieve lay-outs    22
  Het deelvenster Pagina’s    22
  Pagina’s aanmaken    22
  Navigeren door pagina’s    23
  Pagina’s verwijderen    23
  De stramienpagina    23
  Primair tekstkader gebruiken    23
  Slim tekst plaatsen    24
  Paginanummering plaatsen    24
  Meerdere stramienpagina’s aanmaken    25
  Documentinstelling    25
  Opzet van het Libelle-document    25
  Documenten opslaan en InDesign-sjablonen    26
  Hulplijnen en linialen    26
  Het Documentraster    27
  Documenten openen    28
  Documenten openen met Bridge    28

  Simpele objecten tekenen    29
  De gereedschappen Rechthoek en Rechthoekkader    29
  Het gereedschap Ovaal    29
  Het gereedschap Veelhoek    30
  Meerdere figuren ineens tekenen    30
  Het gereedschap Lijn    30
  Het gereedschap Potlood    31
  Het gereedschap Vloeiend    31
  Het gereedschap Gummetje    31
  Het deelvenster Lijn    32
  Nieuwe lijnstijlen    34

  Werken met kleur    35
  RGB en CMYK    35
  Een nieuwe kleur aanmaken    36
  Kleur aanduiden in het Regelpaneel    37
  Het drukprocedé    38
  Een steunkleur aanmaken    39
  Verloopkleuren    39
  Meerdere kleuren in een verloop    41
  Het gereedschap Verloop    42
  Radiaal verloop    42
  Het gereedschap Verloopdoezelaar    42
  Het deelvenster Kuler    43

  Transformaties    45
  Selecteren    45
  Groeperen    45
  Direct selecteren    45
  Verplaatsen met het Regelpaneel    46
  Stap en herhalen    47
  Super Stap en herhalen    47
  Opnieuw transformeren    48
  Schalen    48
  Het gereedschap Schalen    48
  Schalen met het Regelpaneel of  het deelvenster Transformeren    48
  Roteren    49
  Schuintrekken    50
  Spiegelen    50
  Het gereedschap Vrije transformatie    50
  Slimme hulplijnen    51
  Uitlijnen    51
  Actief distribueren    52
  Witruimte aanpassen met het gereedschap Tussenruimte    52
  Vergrendelen    52
  Verwijderen    53
  Schikken    53
  Kopiëren en plakken    53
  Plakken zonder opmaak    53
  Plakken in    53

  Tekst en lagen    54
  Werken met het deelvenster Lagen    54
  Het aanbrengen van tekst    55
  Selecteren met behulp van het deelvenster Lagen    56
  Tekstkaders uitlijnen    56
  Tekst uit Word importeren    57
  Tekst in kolommen    59
  Invoegen van tekst uit Word in kolommen    59
  Tekstkaders in kolommen zetten    60
  Tekst over meerdere kolommen    61
  Tekst splitsen in een kolom    62
  Tekstkaders koppelen    63

  Tekstopmaak en typografie        65
  Lettertype en corps aangeven    65
  Het gebruik van verschillende lettertypen    65
  Lettertypen vervangen    67
  Tekst verschijnt als grijze balken    67
  Opmaken van geplaatste tekst    67
  Interlinie    68
  Ruimte maken voor een alinea    69
  Tekst uitlijnen    69
  Tekstkaders roteren    70
  De spreadweergave roteren    70
  Tekst aanspatiëren    70
  Spatiëring (kerning)    71
  Tekst laten inspringen    72
  Alinea’s van lijnen voorzien    72
  Opties voor onderstrepen    73
  Tekst omzetten in curven    74

  Afbeeldingen plaatsen    75
  Afbeeldingsformaten    75
  Vectoriële afbeeldingen    75
  Rasterbeelden    76
  Gemengde beelden    76
  Kleurmodi    77
  Zwart/wit beelden    77
  Grijswaardenbeelden    78
  Kleurenbeelden    78
  Resolutie    78
  Uitvoerresolutie voor monochrome afbeeldingen    79
  Uitvoerresolutie voor grijswaarden en kleurenbeelden    79
  Het plaatsen van afbeeldingen    79
  Dynamische bijschriften    81
  Het plaatsen van de libelle-afbeeldingen    81
  Aanpassingsopties    82
  De deelvensters Info en Koppelingen    82
  Gekoppelde bestanden tonen met Mini Bridge    83
  Clipping van ongewenste pixels    84
  Afbeeldingen van een rand voorzien    85
  Afbeeldingen schalen    85
  Passend maken    86
  EPS beelden plaatsen    86
  Tekstomloop aan een beeld geven    86
  Een streepjeslijn maken    88
  Een bibliotheek aanmaken    89
  Werken met Snippets    90
  Origineel bewerken    90

  Tabs aanbrengen    91
  Tabs aanbrengen    91

  Documenten afdrukken    94
  Checken van het document    94
  Koppelingen checken    94
  Voorvertoning kleurscheiding    94
  Trapping en overdrukken    95
  Overdrukken    96
  Trapping    96
  Het deelvenster Preflight en de opdracht Pakket    96
  Boekje afdrukken    98
  Afdrukken naar een printer    99
  Werkruimte Digitale publicatie    100
  Afdrukken naar pdf    100
  Exporteren naar pdf    101
  Exporteren voor epub    101

  Flexibele layouts    104
  Vloeiende en alternatieve lay-outs    104
  Het gereedschap Pagina    104
  Vloeiende layouts    104
  Alternatieve layouts    107

  De tekenmogelijkheden van InDesign    109
  De Pen-gereedschappen    109
  Het gereedschap Pen    109
  De ankerpunten    109
  Open en gesloten paden    110
  Bézier-paden bewerken    110
  Bestaande punten wijzigen    110
  Het gereedschap Direct selecteren    110
  Het gereedschap Ankerpunt toevoegen    111
  Het gereedschap Ankerpunt verwijderen    111
  Het gereedschap Richtingpunt omzetten    111
  Pad-opdrachten    111
  Het gereedschap Schaar    113
  Samengestelde paden    113
  De Pathfinder opdrachten    113
  Vorm omzetten    113
  Effecten    113
  Transparantie    114
  Overvloeien isoleren    115
  Groep uitnemen    115
  Afvlakken    116
  Voorvertoning afvlakker    116
  Hoekopties    116
  Opties objectlaag    117

  Werken met stijlen    118
  De standaard alineastijl aanpassen    118
  Een nieuwe alineastijl aanmaken    119
  Tekenstijlen toevoegen    120
  Meerdere alineastijlen toepassen met Volgende stijl    120
  Geneste stijlen    121
  Geneste regelstijlen    122
  GREP-stijlen    123
  Een objectstijl maken    124
  Objectstijlen voor tekstkaders    125
  Verankerde objecten    125

  Gekoppelde inhoud    127
  Gereedschappen voor Inhoud verzamelen    127
  Opties in de conveyor    129
  Plaatsen en koppelen    130
  Koppelingsopties opgeven    130
  Aangepaste stijltoewijzing    131
  Een gekoppeld item bijwerken    132

  De artikeleditor, zoekfuncties, spelling
  en voorwaardelijke tekst    133
  De Artikeleditor    133
  Zoeken/Wijzigen    133
  Objecten zoeken en wijzigen    134
  Zoeken met grep    135
  Spelling checken    135
  Dynamische spelling    136
  AutoCorrectie    136
  Woordenboek    136
  Voorwaardelijke tekst gebruiken    136

  Geavanceerde tekstfuncties    138
  Geavanceerde tekenopmaak    138
  Inspringen en afstand    138
  Het basislijnraster    138
  Opties basislijn    139
  Tabs    139
  Alinealijnen    140
  Opties bijeenhouden    140
  Instellingen voor het afbreken van tekst    141
  Instellingen voor uitgevulde tekst    142
  Optimale uitlijning marge    142
  Begininitialen    143
  Lijsten maken    143
  OpenType-functies     146
  Ligaturen    147
  Bijzondere tekens, witruimte en afbrekingen    148
  Kleinkapitalen, sub- en superscript    148
  Speciaal teken invoegen    148
  Spatie(s) invoegen    148
  Afbrekingsteken invoegen    149
  De opties voor onderlijnen en doorstrepen    149
  Tekst op een pad    150

  Werken met tabellen    151
  Een tabel invoegen    151
  Tekst in een tabel omzetten en omgekeerd    151
  Tabelcellen aanpassen    151
  Het deelvenster Tabel    152
  Tabelopties    153
  Celopties    153
  Een Excel-tabel importeren    153
  Tabelstijlen en celstijlen    154
   
  Werken met grote documenten    155
  Paginanummering    155
  Secties    155
  Tekstvariabelen    156
  Tekstvariabelen maken of bewerken    157
  Voetnoten invoegen    158
  Een Inhoudstabel maken    159
  Een Index maken    160
  Een boekdocument maken    162
  Boek synchroniseren    163
  Boek met inhoudsopgave    163
  Boek met index    163
   
  Interactiviteit    164
  Intentie: Web    164
  Aanbrengen van hyperlinks    164
  url’s omzetten in hyperlinks    165
  Kruisverwijzingen    165
  Aanbrengen van een bladwijzer    166
  Animatie toevoegen    168
  Paginaovergangen    169
  Knoppen aanbrengen    170
  Objectstatussen    171
  Werken met labels    172
  Alt en ActualText attributen aanbrengen    173
  Export naar tagged pdf    173
  Export naar html    174
  InDesign en Flash    174

  Kleurbeheer    175
  Color Management System    175
  In- en uitvoerprofielen     175
  Tips voor de werkomgeving     175
  Beeldschermcalibratie     176
  Kleurinstellingen     176
  Werkruimten    177
  Kleurbeheerbeleid    177
  Profielen toewijzen    179
 • Reviews (9 uit 1 reviews)

  05-04-2013
  handleiding indesign cs6
  Ton Haarmans schrijft heldere handleidingen voor diverse sofwareprogramma's. Goed te volgen duidelijke beelden erbij. Een aanrader!


  Geplaatst door , leeftijd 30-39
  Waardeert het boek met een 9 uit 10

€ 14,95


niet beschikbaar

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen