Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 25,00

PRINT boek

niet beschikbaar

ePUB ebook

niet beschikbaar

Methodiekbeschrijving TijdVoorElkaar

Pascal van Wanrooy • ebook • pdf

 • Samenvatting
  In deze werkwijzer worden de methode en de achtergronden van TijdVoorElkaar beschreven. Het is een herziene versie van de werkwijzer TijdVoorElkaar Utrecht Zuid, de eerste TijdVoorElkaar in Nederland. De werkwijzer is aangepast aan de hand van nieuwe inzichten en ervaringen met TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid en Breda en soortgelijke initiatieven als Burenhulp in Veenendaal. Vandaar het versie nummer 2.0.

  In deze werkwijzer wordt meer aandacht besteed aan het belang van samenwerking met andere, in de wijk actieve, organisaties. Nieuw is de constructie waarin de sociaal makelaar, in een zogenaamd buurtteam, samenwerkt met andere professionals in de wijk. Ook nieuw is de uitwerking van de taken en competenties van de sociaal makelaar in vier rollen, te weten de verkoper, de makelaar, de coach en de bemiddelaar. De sociaal makelaar is dé succesfactor van TijdVoorElkaar en heeft in deze werkwijzer dan ook een apart hoofdstuk. Meer en meer is duidelijk geworden dat het vak van sociaal makelaar uitdagend en veeleisend is en daarom goede ondersteuning én investering in competenties vergt. Een derde aanpassing betreft de website. Met name het community-karakter is versterkt.
 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Pascal van Wanrooy
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : Geen
  Datum publicatie : 09-2011
 • Inhoudsopgave

  1. Methodiek
  1.1 Introductie 8
  1.2 Doelstelling 8
  1.3 De wederkerigheid 9
  1.4 Eigen kracht 10
  1.5 Deelnemers en hun motivatie 11
  1.6 De wijk 14
  1.7 Resultaten en monitoring 17
  1.8 De vraag en aanbod website 19

  2 De sociaal makelaar 21
  2.2 samenwerking met lokale organisaties 25
  2.3 Het ABCD van de sociaal makelaar 26
  A Verkoper 26
  B Makelaar 34
  C Coach 39
  D Bemiddelaar 41

  3 Achtergrond 44
  3.1 De oorsprong van TijdVoorElkaar 44
  3.2 De verschillen met LETS en TimeBanks 44
  3.3 Maatschappelijk kader TijdVoorElkaar 45

  Literatuurlijst 47
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 25,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

TijdVoorElkaar is een wijkgerichte marktplaats voor burenhulp, samen doen, bewonersinitiatieven en vrijwilligerswerk. De methodiek TijdVoorElkaar biedt een structuur waarbinnen bewoners, uitgaande van hun willen en kunnen, capaciteiten kunnen inzetten en die van andere wijkbewoners kunnen gebruiken. De kracht van TijdVoorElkaar zit vooral in het bevorderen van de één op één contacten tussen bewoners in de vorm van burenhulp en samen doen. TijdVoorElkaar is een investering in de lokale sociale infrastructuur - de wegen waarlangs mensen kunnen participeren in de wijk en relaties kunnen leggen met elkaar.

De eerste TijdVoorElkaar startte in 2005 in Utrecht Zuid als samenwerkingsverband tussen stichting AnderGeld en de welzijnsorganisatie Portes. Deze pilot verliep succesvol en TijdVoorElkaar is nu een reguliere activiteit van Portes in Utrecht Zuid [1]. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de pilot en beschreef haar bevindingen het rapport En, heb je ook nog een vraag?[2]. In 2007 heeft stichting Zet in het kader van de WMO proeftuin Breda, een pilot uitgevoerd met TijdVoorElkaar in de wijk Hoge Vucht. Ook deze pilot is positief verlopen, hoewel er geen organisatie bereidt is gevonden om TijdVoorElkaar te continueren. [3]. In 2008-09 heeft Alleato de pilot Burenhulp, gebaseerd op de methodiek van TijdVoorElkaar, in Veenendaal uitgevoerd.

TijdVoorElkaar kent twee pijlers: een interactieve website en een sociaal makelaar. Buurtbewoners en lokale organisaties informeren elkaar over vraag en aanbod via een interactieve website. De sociaal makelaar stimuleert, pro-actief, bewoners deel te nemen aan TijdVoorElkaar en helpt om eventuele drempels, die bewoners ervaren om iets voor een ander te doen of door een ander te laten doen, te slechten. TijdVoorElkaar heeft de wederkerigheid en de eigen kracht als uitgangspunten.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen