€ 35,00

PRINT boek

niet beschikbaar

ePUB ebook

niet beschikbaar

Supplementair Woordenboek Nederlands-Duits, e-versie

Ad Pistorius • ebook • pdf

 • Samenvatting
  Dit aanvullende Woordenboek Nederlands-Duits is een onmisbaar hulpinstrument voor iedere vertaler, opleider en student op dit gebied. Het geeft op 1034 A-4-pagina’s in 28.000 lemmata antwoord op meer dan 123.000 mogelijke vragen, waarop u in andere woordenboeken, met name Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Duits, tevergeefs een antwoord zoekt.
 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Ad Pistorius
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Ad Pistorius
  ISBN : 9781326516659
  Datum publicatie : 11-2023
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 35,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

contact 1. Met de bondsregering heeft de partijloze economieprofessor uitstekende ~en: In der Bundesregierung ist der parteilose Wirtschaftsprofessor bestens verdrahtet; Hij beschikt nog steeds over uitstekende ~en en heel veel invloed: Er verfügt noch immer über exzellente Drähte und jede Menge Einfluss; 2. fysiek ~/face-to-face~ tussen leerkracht en leerling: Präsenzkontakt/Face-to-Face-Kontakt zwischen Lehrer und Schüler; Tegelijkertijd zijn er intensieve diplomatieke ~en: Gleichzeitig glühen die diplomati-schen Drähte; 3. geen sociale ~en hebben: ohne gesellschaftliche Beziehungen sein; ... Toen hij ten slotte ~ kreeg ...: Er wählte die Nummer wieder und wieder, aber die Leitung war entweder besetzt oder niemand nahm ab. Als er schließlich durchkam (omg.), ...; In het Braziliaanse regenwoud hebben onderzoekers leden van een volksgroep ontdekt, waarmee nooit eerder ~en zijn gelegd: Im brasilianischen Regenwald entdeckten Forscher Mitglieder einer unkontaktierten Volksgruppe; Door haar gedistantieerdheid kon ik maar moeilijk ~ met haar maken: Durch ihre distanzierte Art konnte ich nur schwer einen Draht zu ihr finden; De politicus wordt verweten ~en te onderhouden met de ten val gebrachte vroegere president: Dem Politiker wird vorgeworfen, Verbindungen zum gestürzten ehemaligen Präsidenten zu halten; Hij onderhoudt geen ~ met zijn dochter: Er pflegt/unterhält keinen Kontakt mit/ zu seiner Tochter; Wij hadden weliswaar altijd ~ met elkaar onderhouden, maar elkaar desondanks nauwelijks gezien: Zwar hatten wir immer Verbindung gehalten, uns aber trotzdem kaum gesehen; Verjaardagsgroeten per e-mail zijn een goede gelegenheid om ~en te onderhouden: Geburtstagsgrüße per E-Mail sind eine gute Möglichkeit, Kontakte zu betreiben; met iem. ~ opnemen: mit jmdm. in Verbindung treten/Verbindung mit jdm. aufnehmen/mit jmdm. in Fühlung treten; voor het eerst met iem. ~ opnemen: mit jmdm. in erste Fühlung treten; ~ opnemen/onderhouden met iem: jmdn./mit jmdm. kontaktieren; Kontaktie¬ren Sie Air Lingus in Frankfurt; rechtstreeks ~ opnemen met (iem. of met elkaar): Rice, Powell, Rumsfeld und Bush schlossen sich sofort kurz und konferierten über ..; Warum schloss er sich nicht mit dem Bürgermeister von Nazareth kurz, um die Lage zu entspannen?; De redenen om ~en te verbreken zijn zo veelvoudig als de mensen zelf: Die Gründe für Kontaktabbrüche sind so vielfältig wie die Menschen selbst; een indianenvolk waar nog nooit eerder ~ mee is geweest: ein unkontaktiertes Indianervolk; .. zoeken ~ met elkaar: Niederländische und deutsche Schulen gehen auf Tuchfühlung (miteinander); 6. in ~ komen: in Kontakt kommen; regelmatig in ~ staan met ..: in regelmäßigem Kontakt stehen mit .. (meest fr.); zijn ~en met ..: seine Berührungen mit der Ketzerwelt; ~ met de grond: (m.b.t. grip op de weg) die Bodenhaftung/(aanraking met) die Bodenberührung; ~en met het bedrijfsleven: Kontakte in die Wirtschaft; Er hatte gute Verbindungen ins Ausland; Van hem wordt gezegd dat hij goede ~en met Iran en Rusland heeft: Ihm werden gute Kontakte in den Iran und nach Russland nachgesagt; het ~ van de soldaten met thuis: der Kontakt der Soldaten nach Hause; Zij bleven in ~ met hun geboorteland: Sie blieben in Kontakt zu ihrer alten Heimat; De oorspronkelijke boeren bleven aanvankelijk nog goed in ~ met hun oude vaderland: Die Urbauern pflegten anfangs noch gute Kontakte in die alte Heimat; nauwe ~en onderhouden met iem.: enge Verbindungen zu jmdm. halten; … Zij onderhouden nauwe ~en met Turkije: In Deutschland leben 2,8 Millionen Menschen mit türki-schen Wurzeln. Sie haben enge Verbindungen in die Türkei; ~en met klanten: Kundenkontakte; ~en met Rusland: Russlandkontakte; Rome heeft het ~ met de rest van de kerk verloren: Rom hat die Berührung mit der übrigen Kirche verloren; .. heeft het ~ met de werkelijkheid volledig verloren: Der Präsident ist völlig losgelöst von der Wirklichkeit/hat den Bezug zur Wirklichkeit/hat die Boden-haftung völlig verloren; .. in ~ brengen met ..: jmdn. mit jmdm. zusammenführen; Hier wird versucht, die Kinder spielerisch an die Welt der Musik heranzuführen; in nauw ~ met ..: in enger Fühlungnahme mit ..; (het) ~ onderhouden met ..: den Draht halten zu ../ nach ..; Nooit het ~ verliezen met het kind dat je ooit was!: Niemals den Draht zum Kind verlieren, das man einmal war!; .. hielt Ver-bindung mit dem anderen Orden; ~ leggen met ..: Kontakte/den ersten Kontakt herstellen zu ../sich in Verbindung setzen mit ../in Berührung treten mit ..; voortdurend in ~ staan met ..: in ständiger Verbindung stehen mit ..; dagelijks in ~ zijn met ..: in täglicher Berührung mit den Bauern sein; met iem. ~ zoeken: sich jmdm. nähern; 7. Veel mensen wensen juist in geldzaken persoonlijk ~: Viele Menschen wünschen sich gerade in Gelddingen den persönlichen Kontakt (lidwoordgebruik verreweg het gangbaarst); ×
SERVICE
Contact
 
Vragen