Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 5,95

PRINT boek

  € 17,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Conferencia Mundial de la Mujer 2011 (PDF)

 • World Women's Conference 2011 (PDF)

WERELDVROUWENCONFERENTIE 2011

100 jaar internationale vrouwendag

Marjan Nieuwenhuis • ebook • pdf

 • Samenvatting

  Tekst van de achterkant:

  Dit boek is gemaakt uit nieuwsgierigheid en betrokkenheid: wie zijn de vrouwen die naar de Wereldvrouwenconferentie komen om voor de honderdste keer Internationale Vrouwen-dag te vieren? Wat zijn hun verwachtingen? Wat is hun achtergrond en hoe zetten zij zich in voor vrouwen?

  De voorbereidingen hebben drie jaar gekost en hadden heel wat voeten in de aarde. Een dergelijke conferentie vanuit het niets op te zetten zonder de ruggensteun van een machtige en rijke organisatie vergt heel wat doorzettingsvermogen. Een enorme stimulans om door te gaan is het feit dat Internationale Vrouwendag op 8 maart na al die jaren nog wereldwijd gevierd wordt, meestal plaatselijk, soms landelijk. Praktisch altijd als verzet tegen de nog steeds bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, het getuigen van onderlinge solidariteit en steun voor elkaars actiepunten.

  Naast een beschrijving van de voorbereidingen en de conferentie zelf, wordt uitgebreid ingegaan op de thema’s die de geïnterviewde vrouwen naar voren brengen. Dit brengt ons niet alleen bij organisaties als Women on Waves, Gered Gereedschap en Women in Black, maar ook bij het tribunaal dat in 1976 in Brussel is gehouden, waarvan de getuigenissen en actiestrategieën nog uiterst actueel en bruikbaar zijn. Bij de herdruk van het boek ‘Misdaden tegen de vrouw’ in 1984 is een strategie beschreven om tot een mondiaal feminisme te komen, erg verhelderend en zeker de moeite waard om over na te denken en er mee aan de slag te gaan. Dit boek hebben we dan ook gescand en met toestemming van de auteurs op onze website gezet.

  We zijn ons bewust dat het opzetten van een autonome Wereldvrouwenconferentie zonder voldoende financiële middelen en politieke steun een ingewikkeld proces is. Toch hebben we gemeend, door onze omzwervingen via de uitwerking van de interviews ná de conferentie, een aantal aanbevelingen te moeten doen voor de volgende Wereldvrouwenconferentie in 2016.

 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Marjan Nieuwenhuis
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Vrouwen Mondiaal
  ISBN : 9789081837323
  Datum publicatie : 11-2011
 • Inhoudsopgave

  INHOUD

  Inleiding   Toelichting op de inhoud, verantwoording   4  Conferentie   8 Aanleiding en opzet   8 De thema's   12  Interviews   14 Lourdes Campes, Venezuela:   rituelen, sjamaan  15 Dahab Suleiman, Eritrea:           burgeroorlog, vrouwenbesnijdenis   17 Snezana Tabacki, Servië:           Women in Black, vrouwentribunaal   21 Utfa Segler, Duitsland:                Vrouwen voor Vrede, vredesmarsen   30 Yajaira Chacin, Venezuela:        Women on Waves, abortus   32 Gülsin Özkan, Zwitserland:         migranten, radio   39 Charlie Bulelop, Zuid-Afrika:      Gered Gereedschap, naaimachines   41 Mariam Chhaibi, Marokko:          vrouwenbeweging, politiek   48 Walaa Rizk, Egypte:                     revolutie   49 Ulrike Ehrenberg, Duitsland:     beeldende kunst   51 Dilia Mejias, Venezuela:             Ana Soto, organisatie conferentie   55 Politieke invloed op de conferentie   60 Nadere uitwerking van de thema‘s   62 Dubbele onderdrukking Onderdrukkingsmechanismen ‘Vergeten’ thema’s Aanbevelingen voor een volgende conferentie   65  Impressies van de conferentie   71 Internationale brigades   71 Conferentie, algemene vergadering, workshops, cultuur, resoluties 95 8-maartdemonstratie   105 Impressies van de interviewsters   109 

  BIJLAGEN:

  Bijlage 1:     Resolutie van 7 maart 2011    125

  Bijlage 2:     Statistische gegevens over de gedelegeerden, 6 maart 2011    128

  Bijlage 3:     Uitwerking van het thema ’Oudere Vrouwen’   131

  Bijlage 4.     Mondiaal Feminisme     136

  Bijlage 5:     Thema’s en Resoluties Internationaal Vrouwentribunaal in 1976, Brussel     143

   

 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 5,95

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

Toelichting op de inhoud, verantwoording

De inhoud van dit boek is heel divers. Het is zowel een persoonlijk verslag van de deelname aan de voorbereidende brigades vanaf 1 februari 2011 en de deelname aan de conferentie, als de weerslag van de gebeurtenissen en een kritische beschou-wing daarvan.

Vanwege onvrede met de opzet van de conferentie, waarvan wij vonden dat de politiek, vooral de linkse politiek, te veel aandacht kreeg ten koste van de aandacht voor vrouwenbelangen, hebben we elf deelneemsters uit verschillende landen afgenomen. Dit boek is rondom deze interviews geschreven

Van te voren konden we niet bevroeden dat de interviews aanleiding zouden geven tot zo’n breed scala van invalshoeken van de vrouwenbeweging. Hiervan is per interview het nodige uitgewerkt. Zo maken we kennis met Women on Waves (abortus), Women in Black (geweldloos protest tegen oorlog en geweld), Vrouwen voor Vrede, deelname aan vrouwenvredesmarsen, vrouwen die in een burgeroorlog of met de revolutie meevochten, vrouwen die in de gevangenis hebben gezeten, extra problemen van migrantenvrouwen, Gered Gereedschap (voor economische onafhankelijkheid), media, beeldende kunst, enz.

De bijlagen zijn een belangrijk onderdeel van het boek. Hierin staan zowel de resolutie die is aangenomen op de laatste dag van de conferentie door de gedelegeerden uit de verschillende landen en enige statistieken over de samenstelling van de gedelegeerden, als een extra uitwerking van het thema ‘oudere vrouwen’. Daarnaast zijn er nog twee bijlagen van het Tribunaal over de ‘Misdaden tegen de vrouw’ in 1976 in Brussel. Deze zijn opgenomen omdat dit tribunaal op een aantal gebieden raakvlakken heeft met het gebeuren op de Wereldvrouwenconferentie in Venezuela.

Vrouwentribunaal 1976

Naar aanleiding van het interview met Snezana uit Servië, waar volgend jaar een Tribunaal wordt georganiseerd vanwege de verschrikkingen van de Balkanoorlog voor vrouwen, kwamen we op het spoor van het boekje over het Vrouwentribunaal dat in 1976 in Brussel is gehouden. De titel was: ‘Misdaden tegen de vrouw’ en door middel van getuigenissen van vele vrouwen is hieraan inhoud gegeven. De getuigenissen zijn gerubriceerd om meer greep te krijgen op de materie. Deze rubrieken komen grotendeels overeen met de thema’s van de Wereldvrouwenconferentie. Daarnaast was er ruimte om voorstellen te doen voor oplossingen, resoluties en voorstellen tot verandering. 

Aan dit Vrouwentribunaal namen ruim tweeduizend vrouwen deel uit veertig landen. Ook hier bestond de voorbereidingsgroep uit een internationaal gezelschap, dat in anderhalf jaar tijd dit Tribunaal uit de grond stampte. In elk van de deelnemende landen zijn de getuigenissen, analyses en strategieën collectief voorbereid.

In bijlage 5 zetten we het Vrouwentribunaal uitgebreid in het zonnetje, omdat dit een handvat zou kunnen zijn om de volgende Wereldvrouwenconferentie over vijf jaar op te zetten. De getuigenissen van vele vrouwen en de onderwerpen en strategieën zijn namelijk nog altijd heel actueel. Ze zijn mede aanleiding om in hoofdstuk 7 een aantal aanbevelingen te doen voor de geplande conferentie in 2016.

Om het volledige boek op Internet te zetten, zowel in het Engels als in het Nederlands, hebben we contact gezocht met de samenstelsters. Zij reageerden beiden enthousiast op de publicatie en we kregen zelfs het boek toegestuurd uit de VS! Met een speciaal handgeschreven advies om vooral aandacht te besteden aan de openingsrede van Simone de Beauvoir, die zei dat het Tribunaal het begin is van de radicale dekolonisatie van vrouwen!

Naar een ‘Global Feminism’

Maar deze uitspraak van Simone is niet het enige belangwekkende van de gebeurtenissen in Brussel die speciale aandacht verdienen. Bij de herdruk van het boek ‘Misdaden tegen de vrouw’ in 1984 is namelijk een nieuwe introductie opgenomen over de weg naar een ‘wereldwijd’ feminisme, waaraan we, vanwege het belang en de actualiteit van een aantal opmerkingen en de analyse, speciaal aandacht willen besteden. Vandaar dat we de volledige tekst in het Nederlands hebben vertaald en in bijlage 4 hebben opgenomen, een samenvatting staat op pagina 6 en 68.

Lees er verder over in het boek met de vele mooie foto's en het E-book

 

×
SERVICE
Contact
 
Vragen