€ 29,00


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

200 Creatieve muzikale activiteiten voor coöperatief leren - deel 2 - activiteiten voortgezet onderwijs

Dr Frits Evelein • Boek • paperback

 • Samenvatting
  ‘200 creatieve muzikale activiteiten voor coöperatief leren - deel 2, activiteiten voortgezet onderwijs’ is een inspirerend, praktisch, veelzijdig activiteiten boek, bruikbaar voor elke muziekdocent. De muzikale activiteiten in dit boek vertalen een visie op muziekleren gebaseerd op ervaring, activiteit flow, reflectie en muzikale kennis en vaardigheid naar stimulerende en inspirerende muzikale interactie.

  Het is geschikt voor voortgezet onderwijs, muziekscholen, opleidingen en nascholingen voor activiteitenbegeleiders en kunstonderwijs, voor koren en ensembles. Overal waar in groepen wordt gewerkt is dit boek handig: voor gewoon plezier in muziek, gerichte muzikale en diepgaande leeractiviteiten, algemene vormende en instrumentale muziekles, het werken met een instrumentaal of vocaal ensemble of muzikale vorming in het kader van een beroepsopleiding. Het kan allemaal gebaseerd worden op en verrijkt worden met de activiteiten in dit boek.

  Deel 2 is een uitbreiding van deel 1 (activiteiten voor de basisschool): met meer diepgang, complexiteit en aandacht voor leren en het gebruiken van het notenschrift.

  Dit boek bevat een keur aan in de praktijk beproefde activiteiten, die zich eenvoudig tot inspirerende, afwisselende en ook verassende leerlijnen laten samenvoegen. De activiteiten zijn deels voorzien van inhouden op werkkaartjes en speciaal voor dit boek gecomponeerde muzikale contexten in de vorm van gerichte meespeelmuziek. De kaartjes zijn op PDF en de muziek als mp3 te downloaden van www.MusicfromSource.net

  Alle activiteiten zijn ook voorzien van instructiekaarten met stappen die door de leerlingen zelf gevolgd kunnen worden. Verschillende indexen maken de activiteiten, de werkkaartjes en de muziek overzichtelijk en ontsluiten zo de rijkdom aan materiaal in de activiteiten.

  De index achterin dit boek geeft een overzicht van alle werkvormen en de inbedding in het curriculum, de muziek en de kaartjes. In de inleidende hoofdstukken worden praktische voorbeelden en tips gegeven, bijvoorbeeld over geluidsmanagement, organisatie en het begeleiden van coöperatief leren.

  Over de auteur
  Dr. Frits Evelein werkte als muziekdocenten in het VO en ongeveer 20 jaar als opleider aan de Universiteit Utrecht en Codarts. Hij volgde opleidingen aan het Zwols en Utrechts conservatorium, studeerde muziekwetenschap en promoveerde in de psychologie. Hij verzorgd trainingen en masterclasses in binnen en buitenland. Tegenwoordig componeert hij Music from Source en ontwikkelt nieuwe vormen van onderwijs gebaseerd op het ontwikkelen van het volledig brein en bewustzijn.


  De muziekfragmenten, kaartjes en formulieren bij de activiteiten zijn als download mp3 en pdf’s te verkrijgen via www.musicfromsource.net
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 250
  Uitgeverij : Music from Source
  ISBN : 9789082997408
  Datum publicatie : 01-2020
 • Inhoudsopgave
  Inhoud
  Voorwoord 3
  Inhoudsopgave 4

  Deel 1 - Uitgangspunten

  Inleiding 10

  1 Muziek maak je samen: coöperatief leren in muziek
  1.1 Stapsgewijze processen 12
  1.2 Organisatie 14
  1.2.1 Coöperatief leren en klassikaal muziek maken 14
  1.2.2 Werken met kaartjes 14
  1.2.3 Geluidsmanagement 16
  1.2.4 Rollen en taken 17
  1.2.5 Studio’s en workstations 18

  2 Muzikale en didactische uitgangspunten
  2.1 Muziek als praktijk 19
  2.1.1 Vijf dimensies van muzikale kennis 20
  2.1.2 Dimensies in een muziekstuk 22
  2.2 Muzikale ervaring en reflecteren 23
  2.3 Luisteren 25
  2.4 Musiceren 27
  2.4.1 Experimenteren, improviseren en componeren 27
  2.5 Het gebruik van notenschrift 28
  2.6 Het omgaan met het beoordelen van musiceren 29
  2.7 Meespeelmuziek 31

  Literatuur 34


  Inhoud deel 2 36
  Praktische tips voor het gebruik van de activiteiten 46
  Leraar als muzikaal model en coach 46
  Opbouw van de activiteiten 46
  Beknopte beschrijving 47
  Activiteiten verspreiden of opdelen 47
  Faseer het samenwerken 47
  Reflecteren 47
  Criteria voor proces en product 47
  Werken in het klaslokaal of in andere ruimten 48
  Geluidsmanagement 48
  Het gebruiken en kiezen van de muzikale contexten 49
  Tijdsdruk doet wonderen 50
  De lengte van de muziekstukken in relatie tot de muzikale contexten 50
  Kaartjes 51
  Grafische en notennotatie op kaartjes 51
  Zelf kaartjes maken 51
  Organisatie van de kaartjes 51
  Smartboard, beamer en leermiddelen 52
  Leerlijnen en inbedding in het curriculum 53
  Onderbouw en bovenbouw 53
  Projecten en verdieping 54

  200 Activiteiten

  A Luisteren

  1 Muziek in beeld
  1.1 Muziek in beeld 57
  1.2 Muziek in grafische notatie 58
  2 Muzikale sferen
  2.1 Muzikale sferen 60
  2.2 Muzikale sfeer tekenen en benoemen 61
  2.3 Kan muziek iets weergeven? 62
  3 Luisteren met grafische notatie
  3.1 Muziekfragmenten vergelijken met van grafische notatie 64
  3.2 Zelf grafische-notatie-kaartjes maken bij een muziekfragment 65
  3.3 Instrument volgen met grafische notatie 66
  3.4 Partituurpuzzel 66
  4 Luisteren en geheugen
  4.1 Muziekfragmenten onthouden 67
  4.2 Muziekfragmenten onthouden door plaatjes 69
  4.3 Muziekfragmenten onthouden door grafische notatie 69
  4.4 Muziekfragmenten onthouden door geschreven kenmerken 69
  4.5 Muzikale puzzel met grafische notatie 69
  4.6 Muzikale puzzel 71
  5 Rubriceren van muziekfragmenten
  5.1 Rubriceren van muziekfragmenten 73
  6 Recensie schrijven
  6.1 Recensie schrijven 75
  7 Muziek vergelijken
  7.1 Uitvoeringen vergelijken 76
  7.2 Muziekstijlen vergelijken 77

  B Auditief instrumentaal musiceren

  8 Melodieën op gehoor spelen
  8.1 Melodie op gehoor uitzoeken en spelen 80
  8.2 Melodie raden 81
  8.3 Orkestmelodie spelen 81
  8.4 Orkestmelodie spelen op klankbronnen 82
  8.5 Tweede stem of begeleiding uitzoeken 82
  8.6 Parallelle melodie 83
  9 Verhaal en karakters in muziek
  9.1 Muzikaal verhaal 85
  9.2 Dieren verklanken 86
  9.3 Stripfiguren verklanken 86
  9.4 Muzikaal voorlezen 86
  9.5 Muzikaal verhaal-raadsel 87
  10 Muzikale sferen op instrumenten
  10.1 Muzikale sferen componeren 89
  10.2 Muzikale sferen componeren met akkoorden 90
  10.3 Muzikale sfeercompositie 90
  11 Filmmuziek
  11.1 Filmmuziek 91
  12 Timbres 1
  12.1 Timbres verzamelen en vergelijken 92
  12.2 Timbres kleuren 93
  13 Timbres 2
  13.1 Klankleuren-ritmestuk 94
  13.2 Compositie met klanken 95
  13.3 Kristal-compositie 95
  13.4 Klankkleurenverhaal 96
  14 Afstanden-composities
  14.1 Afstanden-ritmespel 97
  14.2 Afstanden-compositie 99
  15 Dirigeren en drumcirkel
  15.1 Drumcirkel 100
  15.2 Dirigeren 101

  C Activiteiten met de stem

  16 Woorden-grooves
  16.1 Woorden-grooves 103
  16.2 Woorden-grooves zonder klinkers 107
  16.3 Woorden-grooves-canon 107
  17 Woorden-grooves op instrumenten
  17.1 Woorden-grooves op slaginstrumenten 108
  17.2 Woorden-grooves op melodie-instrumenten 109
  18 Rappen
  18.1 Krantenkop-rap 110
  18.2 Rapzinnen 111
  18.3 Gedichtenrap 111
  18.4 Krantenberichten-rap 111
  18.5 Briefrap 112
  18.6 Rapmelodie 112
  18.7 Rap-ostinaten 112
  18.8 Bodypercussie-beatbox-rap 113
  18.9 Djabbertalk-rap 113
  19 Rapwedstrijd 114
  20 Call and respons
  20.1 Call and Respons 115
  20.2 Call and respons-klankstuk 116
  20.3 Call and respons van een bestaande song 116
  21 Gedichtenmuziek
  21.1 Muzikaal gedicht De leerlingen vormen duo’s. 118
  21.2 Muzikaal estafettegedicht 119
  21.3 Gedicht als muzikale puzzel 120
  21.4 Gedicht zingen 120
  21.5 Gedicht zonder klinkers of zonder medeklinkers 121
  21.6 Instrumentaal gedicht 121
  22 Vocale klankpartituur
  22.1 Vocale klankpartituur 122
  22.2 Vocale klankpartituur van een gedicht 123
  22.3 Vocale klankpartituur van krantenkoppen 123
  22.4 Vocale klankpartituur van een verhaal 123
  22.5 Andere vocale klankpartituren 124
  23 Ademimprovisatie en ademcompositie
  23.1 Ademmuziek 125
  23.2 Ademakkoorden 126
  23.3 Adem-beatboxen 127
  23.4 Adem-klankmachine 127


  D Zingen en songs

  24 Songs
  24.1 Couplet en refrein van een song instuderen 129
  24.2 Een song aanleren 130
  25 Covers
  25.1 Song uitvoeren 131
  25.2 Cover 132
  25.3 Veranderen van ritme of melodie van een song 133
  25.4 Melodie en tekst wisselen 134
  25.5 Melodie- en ritmekluts van songs 135
  26 Songwriting
  26.1 Songtekst schrijven 136
  26.2 Zingen in een band 138
  26.3 Songs en songteksten vergelijken 139
  27 Song-grooves
  27.1 Song-grooves 142
  27.2 Meerstemmige song-grooves 143
  28 Songfestival en songboek
  28.1 Opstellen van criteria voor een songfestival 144

  E Ontwerpen en componeren

  29 Instrumentale grooves
  29.1 Instrumentale grooves 146
  29.2 Instrumentale grooves-compositie 148
  29.3 Grooves-compositie met stapsgewijze veranderingen 148
  29.4 Grooves-compositie met grote contrasten 149
  30 Instrumentale echo-ostnaat-grooves
  30.1 Echo-groove 150
  30.2 Instrumentale grooves-echo-compositie 151
  30.3 Grooves-echo-compositie met aparte klanken 152
  30.4 Groove-notatie 152
  31 Ostinaten
  31.1 Ostinaat in verschillende snelheden 153
  31.2 Ostinaat met omkering 154
  31.3 Parallel-ostinaat 155
  32 Een melodie van een song variëren
  32.1 Een melodie van een song veranderen 156
  32.2 Melodie spelen met het ritme van een andere melodie 157
  32.3 Melodie in een andere maatsoort spelen 158
  33 Songs spelen op instrumenten of klanken van voorwerpen
  33.1 Song spelen met klanken van voorwerpen 159
  33.2 Voor- en naspelen van stukjes van songs op klankbronnen 160
  33.3 Combineren van songs op klankbronnen 161
  34 Componeren bij een muzikale context
  34.1 Componeren bij een context 163
  35 Kennismakings- en namencomposities
  35.1 Namensong 164
  35.2 Muzikale namen 165
  35.3 Namenmuziek 165
  35.4 Kennismakingsritme 166
  35.5 Kennismakingsmelodie 166
  36 Bourdon
  36.1 Bourdon 167
  36.2 Bourdon met uitvoeringsmanieren 168
  36.3 Bourdon met twee melodieën 168
  36.4 Bourdon bij bestaande song zoeken 168
  37 Muziekmachine
  37.1 Muziekmachine 169
  37.2 Muziekmachine met instrumenten 170
  37.3 Muziekmachine op veranderende ritmische of stijlcontext 170
  37.4 Klinkers, medeklinkers of ritmische woordenmachine 171
  37.5 Muziekmachine-motieven noteren op kaartjes 171
  37.6 Nikkelen Nelis 171
  37.7 Voeten en handen 172
  38 Muzikale dialoog
  38.1 Muzikale dialoog 173
  38.2 Instrumentaal gesprek met verschillende karakters 175
  39 Telefoonnummers en reeksencomposities
  39.1 Telefoongroove 176
  39.2 Ringtones-compositie 177
  40 Werken met akkoorden en harmonie
  40.1 Gebruik maken van style en ritme op het keyboard 179
  40.2 Akkoordenbegeleiding 181
  40.3 Akkoorden bedenke Reflectie 182
  40.4 Mineur 183
  40.5 Kwartakkoorden 183
  40.6 Harmonie 184
  41 Ladders
  41.1 Pentatonisch 185
  41.2 Heletoons muziek 186
  41.3 Bluestoonladder 186
  41.4 Twaalftoonsmelodie 187
  42 Spiegelen en kreeftgang
  42.1 Gespiegelde melodie 188
  42.2 Kreeftgang 189
  43 Verschuivingen
  43.1 3 over 1, 3 over 2 190
  43.2 Half time, dubbel time 191
  43.3 Stretto 192
  44 Baslijnen
  44.1 Baslijn uitzoeken bij een melodie 193
  44.2 Dalende bas 194
  44.3 Kwintenbas 195
  44.4 Gebroken-akkoorden-bas 195

  F Muzikale parameters en notatie

  45 Muzikale parameters en notatie
  45.1 Bingo 197
  45.2 Notatie 198
  45.3 Memory 199
  45.4 Notatiekwartet 200
  45.5 Notatie-estafette 201
  45.6 Notatiekaartjes maken 201
  46 Noteren van bestaande muziek
  46.1 Noteren van bestaande muziek 202
  47 Compositie
  47.1 Compositie 203
  47.2 Meerstemmige compositie 204
  G Uitvoeren van genoteerde muziek

  48 Spelen met ritme- en melodiekaartjes
  48.1 Spelen met kaartjes 206
  48.2 Kaartjescompositie 207
  48.3 Melodie of ritme noteren 208
  48.4 Notatie maken en elkaars notatie uitvoeren en aanvullen 208
  48.5 Meerstemmige melodie 209
  49 Instuderen en uitvoeren
  49.1 Compositie instuderen 210
  49.2 Muzikale keuzes bij een uitvoering 211

  H Denken over muziek

  50 Denken over muziek
  50.1 Muzikale begrippen leren en onthouden 213
  50.2 Relatie theorie - muziek - achtergronden 214
  50.3 Muziek in cultuurhistorische context 215
  50.4 De ideale huiswerkmuziek 217
  50.5 Muzikale voorkeuren vragenlijst 217
  50.6 Muzikaal sociogram 218
  50.7 Hoeveel muziek wordt er gekopieerd 218
  50.8 Alternatieven 219

  I Presentatie en reflectie
  I.1 Simultane presentatie 220
  I.2 Generale repetitie 220
  I.3 Presentatierondo 220
  I.4 Presentatie-estafette 222
  I.5 Muurkrant of poster 222
  I.6 Essay 222
  I.7 Informatieboekje 222
  I.8 Lemma in encyclopedie 223
  I.9 Radio en tv-uitzending 223
  I.10 Postermarkt met ideeën 223
  I.11 Presenteren en reflecteren 224

  Multimedia presentatievormen
  I.12 Webpagina of blog 225
  I.13 Podcasting 225
  I.14 Wiki en E-zine 225
  I.15 YouTube 225

  Reflectie
  I.16 Waar letten we op? 226
  I.17 Gebruik van reflectiekaartjes 227
  I.19 Vorm van een speelstuk of compositie 228
  1.20 Logboek en portfolio 229

  Bijlagen
  Index van mp3-download muziekfragmenten 230
  Index van werkvormen 236
  Index van de kaartjes op download PDF 247
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 29,00


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen