Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3 (boek)

Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Kesteren 1599-1606

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit vijfde deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe vanaf 1599 tot en met 1606. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten.
  Tussen dit en het vorige gerichtsboek ligt een periode van 6 jaar, waarin wel recht is gesproken, maar waarvan de aantekeningen tot op heden niet zijn gevonden. Mogelijk zijn die bij de watersnood van 1595 (deels) verloren gegaan. Dit gerichtsboek bevat verschillende handschriften, waardoor met name veel persoons- en perceelsnamen op zeer diverse wijzen worden weergegeven. Tevens is opvallend dat de stukken regelmatig kris-kras door elkaar staan, dus niet op datum. Kennelijk zijn veel zaken op een later tijdstip vanaf een kladschrift in dit boek ingeschreven.
  De inhoud van dit boek varieert van rechtszaken over geringe bedragen tot en met gevallen van doodslag en moord. Er is dus sprake van civiele en criminele rechtspraak. Deze diversiteit kan hier niet in enkele woorden worden weergegeven, waarom kortheidshalve wordt verwezen naar de inhoud zelf. Het is wel opvallend dat er weinig vonnissen zijn opgenomen ten aanzien van de criminele rechtspraak. Mogelijk zijn die apart genoteerd, zoals uit diverse apart bewaard gebleven criminele procesdossiers duidelijk is. Ook voor wat betreft de civiele zaken zijn er maar weinig volledig uitgeschreven, daar voor de grote zaken aparte dossiers werden aangelegd. Reden dat in dit boek veelal wordt verwezen naar de geschriften die werden ingeleverd "ut in scriptis". Desalniettemin blijft er voldoende informatie over om een beeld te kunnen vormen van de rechtspraak in deze jaren.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 429
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463455404
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is de klaringszitting van 8 november 1601:

Clarongh uterongh upten 8 novembris anno 1601.

Die edell und erenthvesthe Diederick Viegh, Heer tott Zoilen, amptman und richter in Nederbetouwe, in statt und vanwegen des Furstendombs Gelre und Graeffschaps Zuthphen, hefftt up huijden den 8e novembris anno 1601 toe goeder tijtt des voermiddachs voer thien uren die Kesterensche banck (nha voergaende behoerlicke gedane keirckepublicatie) binnen Tijell gespannen und sich in alles bedongen wes sijn edele van rechtzwegen und nha alder gewoenten schuldich was t' doen, om alsulcke claronge als up enige voergaende gerichtdaegen bij nhabeschreven parthijen up zekere sententiƫn bij die ridderschappen in de Kesterensche banck gewesen ter claronge beroepen to uteren. To weten tuschen de erffgenhamen van zaliger Cornelis Petersen appellant ter eenre und Geridt Jansen in den Echtelsche camp anderdeels. Item tuschen Huijberth Petersen appellant ter eenre und sijn edele in statt des heeren anderdeels. Item tuschen Adolff Viegh als man und momber sijner huijsfrouwe Adriana van Woerckum appellant ter eenre und Geridt Hanricksen volmechtich van [Geridt van] Hemertt anderdeels. Item noch tuschen jonffer Cornelia weduwe zaliger Roloffs van Eick, Cornelis Hanricksen und Johan die Kemp appellanten ter eenre und Pons van der Ehem anderdeels.

Und nhadatt sijn edele die banck gespanne, eher sijn edele die proceduer van parthijen voer die hant genhamen, hefft die aenwordige ridderschappen, als nemblick die edell und erenthvesthe Arndt van Bueren, Drosth toe Lehede, Berndt van Welderen, Johan van Goltsteen, Johan van Bemmell, Johan van Winsen, Derick die Cock, Ottho van Wieck, Hanrick Voss, Adriaen van Maurick, Gaerth van Soilen, Derick van Eick, Steven van Rumelar, Derick Vonck van Lijnden und Lambert van Tellicht, watt oer lieven dienthalven t' doen gemeint die voergenhamene clarongen t' helpen doen und volgents parthijen recht to administreren. Die daerup gesacht, datt sijn edele kennelick, datt het gericht om sonderlinge oersaeken enige tijtt still gelegen und noch waell stildt moegen doen. Dan daer oer edelen enige consent van hoeger avericheijtt getoent wordt, achtervolgende 't voerordell dienthalven bij oer edelen upten 29o martii lestleden gewesen, voergebracht und vertoent wordt, waren daerto willich in aenschenongh des tijts gelegentheijtt und datt gerechte, woe voerverhaelt, lange tijtt still gelegen. Des doe sijn edele der heeren Rhaden van Arnhem daerinne gedragen consent de dato den XIIIde maii leistleden voergelesen, hebben oer edelen sulcks t' doen geaccordeertt, edoch onvercortt den landtbrieve. Waerup datt sijn edele die voergeruerte proceduer van parthijen voer die hant genhamen und geclaertt als volcht.

Die edell und erenthvesthe Diederick Viegh, Heer tott Zoilen, amptman und richter in Nederbetouwe, in statt und vanwegen des Furstendombs Gelre und Graeffschap Zuthphen, claert nha sijne beiste wetenschap und vijff sinne in saeke tuschen Jacob van Bijlandt, volmechtich van die erffgenhamen zaliger Cornelis Petersen appellant ter eenre und Geridt Jansen in den Echtelschen camp verwerder anderdeels, datt bij die ridderschappen waell gewesen und bij den appellant die claronge t' onrecht beroipen. Datselve hebben die ridderschappen mede voer recht geclaertt.

Die edell und erenthvesthe Berndt van Welderen als gesubstitueerde claertt in statt des heeren amptmans nha sijne beiste wetenschappe und vijff sinne in saeke tuschen Huijbertt Petersen als appellant ter eenre und den heeren amptman in statt des heeren ter anderen, datt bij die ridderschappen waell gewesen und bij den appellant die clarongh t' onrecht beroipen. Ditselve hebben die ridderschappen mede voer recht geclaertt. Condempnerende den appellant in die kosten.

Die edell und erenthvesthe Diederick Viegh, Heer tott Zoilen, amptman und richter in Nederbetouwen in statt und vanwegen des Furstendombs Gelre und Graeffschaps Zuthphen claerth nha sijne beiste wetenschap und vijff sinne in saeke tuschen jonffer Cornelia weduwe zaliger Roloffs van Eick, Cornelis Hanricksen und Johan die Kemp appellanten ter eenre und Pons van der Ehem verwerder in desen anderdeels, datt bij die ridderschappen waell gewesen und bij den appellanten die claronge t' onrecht beroipen. Ditselve hebben die ridderschappen mede voer recht geclaertt. Condempnerende die appellanten in die kosten.

Die edell und erenthvesthe Berndt van Welderen, als gesubstituueerde in plaets des heeren amptmans, claertt nha sijne beiste wetenschap und vijff sinne in saeke tuschen Adolff Viegh, als man und momber Adriana van Worckum sijner huijsfrouwe, appellant ter eenre und Geridt Hanricksen, volmechtich Geridt van Hemerth, anderdeels datt die ridderschappen waell gewesen und datt bij den appellant die clarongh t' onrecht beroepen. Ditselve hebben die ridderschappen mede voer recht, recht geclaertt. Condempnerende den appellant in die kosten.

#Constituti#
Geridt Wijlhemsen, woenende tott Wieck, constituit, voer den heeren amptman, Jacob van Bilandt sub stylo communi cum ratificatione, voer gerichtzluijden die burgemeijsteren Johan van Bueren und Merthen van Buchell upten 9 novembris etc. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen