€ 23,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Srimad Bhagavad Gita - Deel Twee

Deel Twee van Drie

BV Narayana Maharaja • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Deze huidige uitgave van Srimad Bhagavad-gita bevat de essentiële betekenissen uit de commentaren van Srila Visvanatha Cakravarti Thakura en Srila Bhaktivinoda Thakura en wordt verder verhelderd door de exegese van Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja. Deze vertaling is complementair aan de gezaghebbende en populaire Bhagavad-gita Zoals Het Is door Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada.

  ____________________________________
  2011 Gaudiya Vedanta Publications,
  Vrindavana, Delhi – India

  Nederlandse vertaling: 2018
  Pro Deo Uitgever Jaya Radhe
  eBooks: www.jayaradhe.nl
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 397
  Uitgeverij : Pro Deo Uitgever Jaya Radhe
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 10-2018
 • Inhoudsopgave
  INHOUD - Bhagavad Gita - Deel Twee van Drie


  Hoofdstuk Zeven - Vijnana-Yoga
  Yoga door realisatie van transcendentale kennis

  Hoofdstuk Acht - Taraka-Brahma-Yoga
  De Yoga van Absolute Bevrijding

  Hoofdstuk Negen - Raja-Guhya-Yoga
  Yoga door de meest vertrouwelijke kennis

  Hoofdstuk Tien - Vibhuti-Yoga
  Yoga door appreciatie van Gods rijkdommen

  Hoofdstuk Elf - Visvarupa-Darsana-Yoga
  Yoga door het zien van Gods Universele Gedaante

  Hoofdstuk Twaalf - Bhakti-Yoga
  Yoga door Zuivere Toegewijde Dienst
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 23,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

BESCHRIJVING VAN DE TWEEDE ZES HOOFDSTUKKEN

Hoofdstuk Zeven - Vijnana-Yoga
Yoga door realisatie van transcendentale kennis

Constante studie van deze instructies leidt tot het duidelijke begrip en de realisatie, dat alleen Bhagavan Sri Krsna de uiterste grens van de Aller-hoogste Absolute Realiteit is en dat er geen andere Absolute Realiteit bestaat dan Hij. Alleen door zich uitsluitend aan Zijn lotusvoeten over te geven kan men vrij worden van de gebondenheid aan de begoochelende materiële energie. Vier soorten mensen hebben niet de kwalificatie om zich bezig te houden met de verering van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, omdat ze kwalijke activiteiten uitvoeren: de dwazen, de laagsten der mensheid, degenen met een demonische aard en degenen wier kennis door illusie is afgedekt. Daar tegenover zijn er vier klassen mensen, die over spirituele verdiensten beschikken en zich daarom wel met Zijn verering kunnen bezighouden: de nieuwsgierigen, de ellendigen, degenen die rijkdom zoeken en degenen, die naar bevrijding verlangen. In deze wereld zijn de toegewijden van God het zeldzaamst. Men bereikt zijn eeuwige welzijn niet door allerlei halfgoden en godinnen te vereren.

Hoofdstuk Acht - Taraka-Brahma-Yoga
De Yoga van Absolute Bevrijding

Alleen degenen, die uitsluitend zijn toegewijd aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kunnen de tattvas kennen, of de fundamentele spirituele principes met betrekking tot Gods vormloze aspect (brahma-tattva), baatzuchtige actie (karma-tattva), de basis van deze materiële manifestatie (adhibhuta-tattva), enz. Eenpuntige toegewijden kunnen Krsna gemakkelijk bereiken (Gita 8.14). Toegewijden van God worden nimmer wedergeboren (Gita 8.16). Men kan Hem alleen bereiken door exclusieve toewijding (Gita 8.22).

Hoofdstuk Negen - Raja-Guhya-Yoga
Yoga door de meest vertrouwelijke kennis

De koning van alle kennis, of het meest vertrouwelijke van alle geheimen, wijst alleen op uiterst zuivere, toegewijde dienst. De materiële natuur is niet de oorspronkelijke oorzaak van de kosmische schepping, want het vermogen tot scheppen is alleen afkomstig uit de inspiratie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Het is dwaas en het is een overtreding om te denken, dat Sri Krsna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, een menselijk wezen is, of dat Zijn llichaam, samengesteld uit eeuwigheid, kennis en zegen, gemaakt is uit vijf materiële elementen, zoals het lichaam van een gewone, geconditioneerde ziel. Ware heiligen houden zich bezig met de verering van Sri Krsna in exclusief toegewijde gemoedsstemmingen en Sri Krsna zorgt persoonlijk voor hun benodigdheden. Het gaat tegen de voorgeschreven regels in om verschillende halfgoden te vereren, want alleen Sri Krsna is de ontvanger en meester van alle vedische offers. De Allerhoogste Persoon aanvaardt alles, dat door zuivere toegewijden met liefde wordt geofferd. In het laatste vers van dit hoofdstuk wordt geconcludeerd, dat zuivere toewijding de enige manier is om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te bereiken.

Hoofdstuk Tien - Vibhuti-Yoga
Yoga door appreciatie van Gods rijkdommen

Door dit hoofdstuk oprecht en keer op keer te bestuderen gaat men begrijpen, dat Sri Krsna de basis vormt van alle majestueuze vermogens en energieën. Het hele materiële universum met al zijn vermogens en rijkdommen is slechts een kwart van Zijn vermogen. Wanneer men kennis krijgt van Gods majesteit, kan men gemakkelijk inzien, dat alles direct of indirect aan Hem is gerelateerd. Hij schenkt buddhi-yoga, of zuivere intelligentie, aan Zijn toegewijden, zodat ze een helder begrip krijgen van tattva, fundamentele, filosofische principes. Op deze manier wordt hun onwetendheid verdreven en gaan ze zich bezighouden met verering in zuivere liefde.

Hoofdstuk Elf - Visvarupa-Darsana-Yoga
Yoga door het zien van Gods Universele Gedaante

In dit hoofdstuk wordt onthuld, dat de universele gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods extern is. Zijn persoonlijke gedaante is transcendentaal en menselijk. Alleen toegewijden met ogen gezalfd door zuivere liefde kunnen de gedaante zien van God, de hoogste genieter van transcendentale smaken. Hij wordt alleen bereikt door de yoga van exclusieve toewijding.

Hoofdstuk Twaalf - Bhakti-Yoga
Yoga door Zuivere Toegewijde Dienst

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd, dat Sri Krsna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die geen andere bron heeft dan Zichzelf, de Hoogste Realiteit vormt en dat Hij het hoogste object is van de exclusieve verering van de levende wezens. Men kan Hem gemakkelijk bereiken door zuivere toewijding. Toegewijden, die beschikken over eenpuntige toewijding, zijn Hem het meest dierbaar. Degenen, die vasthouden aan de filosofie, dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geen eigen-schappen heeft en dat het levend wezen God kan worden, ontmoeten louter ellende. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen