€ 39,50


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Boemerangbeleid

Sharon Stellaard • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Boemerangbeleid beschrijft een onderzoek naar de aard en oorzaken van hardnekkig beleidsfalen op de beleidsterreinen passend onderwijs en jeugdzorg. De auteur breekt een lans voor een langetermijnperspectief op de ontwikkeling en uitwerking van beleid, en bouwt dit perspectief op vanuit de institutionele theorie. Aan de hand van een viertal ‘historische narratieven’ worden plausibele hypothesen afgeleid over de (ver)wording van het passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid in ons land. Hierna volgt een nauwgezette reconstructie van de beleidshervormingen die zich in de afgelopen vier decennia hebben voltrokken. Dit leidt tot een even prikkelende als verontrustende conclusie: hervormingen worden primair ingegeven door de onbedoelde gevolgen van de daaraan voorafgaande hervorming. Beleid werkt als een boemerang. Het onderzoek sluit af met een reflectie op de wetenschappelijke en sociaal-politieke betekenis van dit inzicht.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 225
  Uitgeverij : Boom bestuurskunde
  ISBN : 9789462363908
  Datum publicatie : 05-2023
 • Inhoudsopgave
  1 Aanhoudende beleidstragiek: Naar een langetermijnperspectief 1.1 Inleiding; 1.2 Introductie van de centrale beleidsvelden; 1.3 Theoretische benadering van het vraagstuk; 1.4 Opzet van het onderzoek; 1.5 Leeswijzer; 2 Langgerekte oorzaak-gevolgrelaties: Methoden en technieken; 2.1 Inleiding; 2.2 Inherente logica; 2.3 Samenvattend; 3 Historische narratieven; 3.1 Inleiding; 3.2 Een logica van padafhankelijkheid; 3.2.1 Inleiding in de theorie; 3.2.2 Historisch narratief 1: Too big to fall; 3.3 Een logica van gepastheid; 3.4 Een logica van calculatie; 3.5 Een logica van interferentie; 3.6 Samenvattend; 4 Zorg voor jeugd in de twintigste eeuw; 4.1 Inleiding; 4.2 Aard en groei van de professionele zorg voor jeugd; 4.3 Aard en groei van het speciaal onderwijs in de twintigste eeuw; 4.4 Aard en groei van de jeugdzorg in de twintigste eeuw; 4.5 Scherpstellen van de analytische lens; 4.6 Samenvattend; 5 Speciaal onderwijs: Aanhoudende beleidstragiek in causale analyse; 5.1 Inleiding; 5.2 Overgangswet ISOVSO 1985; 5.3 Weer Samen Naar School 1990; 5.4 Wet op de expertisecentra 2003; 5.5 Wet passend onderwijs 2014; 5.6 Slotconclusies; 6 Jeugdzorg: Aanhoudende beleidstragiek in causale analyse; 6.1 Inleiding; 6.2 Wet op de jeugdhulpverlening 1989; 6.3 Wet op de jeugdzorg 2005; 6.4 Jeugdwet 2015; 6.5 Slotconclusies; 7 Een pleidooi voor chronologisch beleidsbesef; 7.1 Inleiding; 7.2 Deel een: Volharding door verandering; 7.3 Deel twee: (H)erkennen en doorbreken van patronen; Literatuur; Samenvatting; Summary; Bijlage 1: Gesprekspartners veldverkenning; Bijlage 2: Deelname congressen veldverkenning; Over de auteur
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 39,50


niet beschikbaar

niet beschikbaar

Voor 21:00 besteld, morgen in huis!
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen