€ 110,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover 1565-malta-kusatmas-saray-freskleri
  1565-malta-kusatmas-saray-freskleri
 • Cover 1565 Malta Kusatmas? Saray Freskleri,
  1565 Malta Kusatmas? Saray Freskleri,

Collected Studies II

Mehmet Tütüncü • Boek • hardback

 • Samenvatting
  V . KİTABE ARAŞTIRMALARI - EPIGRAPHY (Inscriptions) Researches
  VI . CEZAYİR VE AKDENİZ’DE TÜRK İZLERİ – Algeria and Mediterranean
  VII . ARNAVUTLUK’tan Umman’a - From Albania to Oman
  VIII . RUNİK YAZILAR – Runic Inscriptions
  IX . ORTAK MAKALELER (Photos, references and Common articles)
  X . GAZETE HABERLERİ (In the news)
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 492
  Uitgeverij : SOTA
  ISBN : 9789069210131
  Datum publicatie : 11-2017
 • Inhoudsopgave
  İÇİNDEKİLER / CONTENTS
  II. CİLT / VOLUME II
  Sayfa Makale adı, yayınlandığı yer, yıl ve diğer detaylar
  TOPLU MAKALELER / COLLECTED STUDIES I
  Kitabe Araştırmaları – Cezayir ve Akdeniz – Arnavutluk’tan Oman’a - Runik Yazılar – Gazete
  haberleri
  V KİTABE ARAŞTIRMALARI
  10-17 “Türkiye’deki En Eski Türkçe Kitabe Eskişehir Seyitgazi İlçesinde bulundu
  (Seyitgazi Kurd Abdal Vakfiyesi -1369)”, Düşünce ve Tarih Dergisi Mayıs 2015
  Yıl 2 sayı 8, s. 16-23
  10-21 “Şelçuklunun Canlı Şahidi Halep Ulu camii Minaresi. Bu Selçuklu Eseri artık
  Yok”, Yedikıta Haziran 2013, s. 14-17
  22-35 “Hicri 29 / Miladi 650 tarihli Arapça kitabe ve Çağdaş İki Bizans Kitabesi
  Üzerine bazı Mulahazalar”, Kıbrısın Fethi ve Hala Sultan, editörler İsmail Güleç
  ve Haşim Şahin. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa Nisan
  2017, s. 131-140
  36-43 “Marmaris’teki Osmanlı Eserleri Üzerine bazı Notlar”, Düşünce ve Tarih, Ekim
  2016, s. 24-31
  44-47 ‘Vatikan’da Türkleri “Bozkurt” Olarak sembolize eden bir Yazma eser”, ”,
  Düşünce ve Tarih, Nisan 2016 s. 26-29
  48-64 “SULTAN-UL-BAHREYN İki Denizin Hakimi: Selçıklular Zamanında Sinop
  Ve Sinop-Alanya Ticaret Yolu”, Kuzey Anadolu’da Beylikler Dönemi
  Sempozyumu 03-08 Ekim 2011 Kastamonu-Çankırı-Sinop, Çankırı Karatekin
  Üniversitesi Yayınları 2012, s. 99-120
  65-73 “Selanik Hasan Fehmi paşa (Topçu Kışlası) Camii ve Kitabesi”, Düşünce ve
  Tarih, Mart 2017, s. 30-38
  74-79 “Malta Türk Şehitliği”, Düşünce ve Tarih, Ağustos 2015, s. 54-59
  MEHMET TÜTÜNCÜ
  5 TOPLU MAKALELER 2
  80-99 “Libya’da Karamanlı Hanedanı Mezartaşları”, Talat Duru Armagan Kitabı,
  Karaman 2016, s. 308-328
  100-106 Gaferyad Ulu camisinin Yapım Tarihi Hakkında” , İmaret Haziran 2013,s. 104-
  109
  107-124 “Hacı Bektaş Külliyesinin Kitabeleri”, I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve
  Sempozyumu 16-18 Kasım 2011 Nevşehir, Nevşehir Sempozyumu Bildirileri Cilt
  5 s. 141-162
  125-131 “Kudüs’te bir Malatyalıya ait Mezartaşı Hakkında” Geçmişten Günümüze
  Malatya Uluslararası Sempozyumu Kent, Kültür ve Kimlik Bildiriler 14-16
  Nisan 2016, Ankara 2017, Cilt II, s. 126-131
  132-143 “İstanbul Fatihinin İzmir’deki Mührü: İzmir Kalesinin Kayıp Kitabesi”, Yedikıta,
  Ekim 2017 s. I6-27/
  VI CEZAYİR VE AKDENİZ’DE TÜRK İZLERİ
  144-151 “Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezayirde Bilinmeyen Kitabesi”, Yedikıta
  Temmuz 2012 s. 24-31.
  152-157 “İki Şehit Barbaros”, Yedikıta Ağustos 2014, s. 58-63
  158-175 “Barbarosların Cezayir’deki faaliyetleri Hakkında Bazı Yeni Bilgi ve Bulgular”,
  Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu – International
  Symposium of Piri Reis and Turkish Maritime History, Ankara 26-29 Eylül 2013,
  TTK IIII. Cilt s. 89-110
  176-182 “Heath Lowry’e Cevap: Barbaros’un Bilinmeyen Kitabesi dolayısıyla” Düşünce
  ve Tarih Dergisi Eylül 2015 Yıl 2 sayı 8, s. 14-20
  183-186 “Cezayir’in Kuruluş Mektubu”, Yedikıta Nisan 2013, s. 14-17
  188-194 “Cezayir Bekçisi Veli Dede”, Düşünce ve Tarih Dergisi Şubat 20167 Yıl 2 sayı
  18, s. 16-23
  195-217 “Ottoman Heritage in Oran (Wahran) Inscriptions and architecture” Las
  Campanas de Oran Encuentro Internacional Alcalá-Orán, 1509-2009, Alcalá de
  Henares – Madrid, 6-8 Mayo 2009. pp. 215-236
  218-234 “Cezayir’de Türk Eserleri III, Osmanlı’nın Son Kalesi Vahran’da Türk
  DevriEeserleri’,X IV Ortaçağ ve Türk DönemiKazıları ve Sanat Tarihi
  Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 20-22 Ekim 2010, Kömen Yayınevi,
  Konya 2010 s. 563-578
  235-253 ”A Dutch Poet Bernard Ter Haar and its Poem Abd-el-Kader (1849”), in L’Emir
  Abdelkader un genie dans le temps, dans l’espace (sous la direction du
  MEHMET TÜTÜNCÜ
  TOPLU MAKALELER 2 6
  Professeur Ouddène Boughoufla) Mascara 2014, pp 51-67. Ilk sunulduğu yer
  Abdelkader Homme de tous les temps Colloque international Tlemcen les
  25,26,27 et 28 février 2012.
  254-260 Mehmet Tütüncü, Cezayir’de Osmanlı Kitabeleri, 314 yıllık Türk
  Hakimiyetinden Cezayir’den Kitabeler, Eserler, Portreler. İstanbul, 2012
   254-255 Review Atilla Çetin, Bir kKitap Insanı ancak bu kadar
  heyecanlandırabilir, Yedikıta Haziran 2014, pp. 56-57
   256-257 Review Nicolas Vatin: in Turcica 46 (2015) p. 356-357
   258-260 Review Cüneyt Güneş,. Osmanlı Araştırmaları, 2016 sayı 47 , pp.
  461-463
  VII ARNAVUTLUK’tan Oman’a
  261-294 ”Corpus of Ottoman Inscriptions in Southern Albania” , In: Eurasiatica,
  Quaderni di studi su Balcani, Anatolia, Iran, Caucaso e Asia Centrale 3 Ca’
  Foscari, Venezia e i Balcani, a cura dir Giampiero Belingeri e Giuseppina
  Turano pp. 155-188
  295-303 “The Ottoman Cultural Heritage of Delvina (Southern Albania)” - Güney
  Arnavutluk Delvina”da Osmanli Eserleri (with Gianclaudia Machiarella and
  Apollon Bace) Uluslararası Katılımlı XV. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI
  VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Anadolu Üniversitesi,
  Eskişehir 19-21 Ekim 2011, 2 Volumes, Eskişehir 2012, pp. 549-558
  305-308 “Arnavutluk ve Karadağ’daki Osmanlı Kitabeleri Külliyatı Arnavutlukta
  Tanıtıldı“ Düşünce ve Tarih, Mayıs 2017 s. 61-64
  309-311 Aleksandër Meksi, A Historically important Corpus of Inscríptions, Opening
  Speech Book Launch n Albania ’12 May 2017
  312-320 “Fatih Sultan Mehmet’in Akçehisar (İskenderiye, İşkodra Fetihnamesi”,
  Düşünce ve Tarih, Temmuz 2017 s. 34-42
  321-336 “Relations Between the Ottoman Empire and the Zanzibar Sultanate (1877-
  1907): Documents From Ottoman Archives in Istanbul” Omani Presence in
  Eastern Africa Symposium, Mascat Oman 11-13 December 2012 Proceedings
  Vol II, pp., 108-144 s.
  VIII RUNİK YAZILAR
  338-342 “Moğolistan Türk Anıtlarına bir Seyahat ve Gözlemlerim”, Düşünce ve Traih,
  Aralık 2016
  343-354 “Altıngöl anitlari ve tarihlendirilmeleri” Düşünce ve Tarih, Kasım 2016, 17-28
  MEHMET TÜTÜNCÜ
  7 TOPLU MAKALELER 2
  355-370 “İhe Hüşötü Yazıtı Küli Çor I” Düşünce ve Tarih, Mayıs 2017s. 41-56 (Tercüme
  Gerard Clauson – Edward Tryjarski, The Inscription at Ikhe Khushotu, Rocznik
  Oryentalıityczny 1971, s. 7-33)
  371-380 “İhe Hüşötü Yazıtı Küli Çor II’ Düşünce ve Tarih,Haziran 2017s. 51-60
  (Tercüme Gerard Clauson – Edward Tryjarski, The Inscription at Ikhe
  Khushotu, Rocznik Oryentalıityczny 1971, s. 7-33)
  381-385 “Birinci Göktürk devrine ait Hüis Tolgoy Yazıtı Hakkında” Düşünce ve Tarih,
  Eylül 2017 s. 54-58
  IX ATIFLAR FOTOĞRAFLAR . ORTAK MAKALELER
  387-402 Fathi Jarray, “De la mizwala musulmane à l’horloge européenne. Quelques
  précisions sur la contribution des musulmans dans la genèse de la
  gnomonique en Europe” in Héritages arabo-islamiques dans l’Europe
  méditerranéenne Paris 2015, editions la decouverte, s. 409-402
  403-410 Hakkı Acun, Osmanlı İmaparatorluğu Saat Kuleleri, Atatürk Kültür Merkezi
  yayını Ankara 2011, s. 165-167 175-177 (fotoğraflar tarafımdan)
  411-419 Necati Demir, Sarı Saltuk Gazi, Trakya Üniversitesi Edirne 2015
  420-437 Ayşe Budak, “Siyasete Riayet Etmek, Banilikten Vazgeçmek: Dulkadirli beyi
  Şehsuvaroğlu Ali Bey’in Hacıbektaş Cuma Camisi” TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI
  BEKTAŞ VELÎ ARAŞTIRMA DERGİSİ 2016 sayı 79, s. 61-78
  438-456 Christina Georgeta Alexandrescu “Bilder einer Ausstellung: Dokumnete Über
  das Erste Museum in Harsova’ Revue des études sud-est européennes 2008.
  P.305-318
  X GAZETE HABERLERİ RÖPORTAJLAR
  457 El Watan 18 Juillet 2012 “Le traité d’«amitié éternelle» entre l’Algérie et la
  Hollande est théoriquement toujours valide”
  458 Zaman 22 Kasim 2013, “Ülke Ülke Osmanlı eserlerinin envanterini Çıkarıyor”
  459 Sunday’s Zaman 1 December 2013, Researcher reveals lost Ottoman artworks
  in Algeria
  460 Yenişafak 9 Şubat 2014, Oruç Reis’in Mezarını buldu
  461 Yenişafak 9 Şubat 2014, Korsanların haremine korsan gibi girdim
  462 Aydınlık 7 Aralık 2014, Türkiye’nin unuttuğu topraklar, Cezayir, Kudüs ve
  Mekke’de Türk izleri
  463-464 El watan 26 février 2016, Deux martyrs: Barbaros Oroudj et Isaac Reis
  465 Milliyet 11 Ocak 2016, Sıva altı Tarih
  466-467 Milliyet 3 Mayıs 2016, Vatikan’daki Bozkurt Bahçeli’ye Armağan
  MEHMET TÜTÜNCÜ
  TOPLU MAKALELER 2 8
  468-469 Yeniçağ 18 Aralık 2016, Ahmet Bican Ercilasun, Bir sempozyum ve bir Kitap
  470 Milliyet 8 Aralık 2016, Oruç Reis’in kayıp mezarı bulunabilir
  471 Milliyet 14 Şubat 2017, 920 yıldır gizlenen Türk Kitabesi
  472 Milliyet 27 Şubat 2017, 20 Yıldır aranan Kitabe depoda çıktı
  473 Milliyet 20 Nisan 2017, Mekke tablosunun sırrı İstanbul’da araştırılacak
  474 Milliyet, 27 Mart 2017, Oruç Reis’in mezarı için ilk adım
  475 Milliyet 11 Nisan 2017, Ünlü Seyyahın son izi tinercilerin kurbanı
  476 Milliyet 24 Nisan 2017, Fatih’in emirleri bu kaidede yazılı
  477 Milliyet 16 Mayıs 2017, 6 savaş topu Hollanda’da bulundu
  478 Milliyet 27 Mayıs 2017, İşte Türk tarihi’nin en büyük haritası
  479 Milliyet 12 Haziran 2017, Osmanlı da Katarda milis gücü kuracaktı
  480 Milliyet 29 Ağustos 2017, Cezayirliler Oruç Reis anıtı istiyor
  481-483 “TRT’de Yeni Dizi: “Payitaht Abdülhamid”, Hicaz Demir Yolu, Senaryolar Ve
  Gerçekler” Düşünce ve Tarih Mart 2017, s. 4-6
  484-487 Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nden Hollanda’ya Yardım (Bir Arşiv
  Belgesi ve Diplomasi Kazası) Devlet dergisi s. 62-66
  488-490 Kısa özgeçmiş / Curriculum Vitae
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 110,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen