€ 27,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Compliance bundel - Art. 21 lid 1 NIS2

Welke elementen moeten aan de risico gebaseerde aanpak van art. 21 lid 1 NIS2 toegevoegd worden zodat voldaan wordt aan art. 21 lid 1 NIS2?

Jos Maas • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Richtlijn (EU) 2022/2555 (NIS2) schudt de cybersecuritywereld op. Hogere boetes, verzwaarde zorgplicht en beveiligingsmaatregelen zorgen dat organisaties op zoek zijn naar bronnen die bijdragen aan het interpreteren van en voldoen aan NIS2.

  Deze uitgave bevat het afstudeeronderzoek van Jos Maas voor de master Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit (OU) naar art. 21 lid 1 NIS2. Dit wetsartikel gaat over de risico gebaseerde aanpak. Risico gebaseerde aanpak (of ook risicomanagement) vormt de basis waarop met passende en evenredige maatregelen de cyberbeveiligingsrisico’s beheerd worden. Dit afstudeeronderzoek heeft onderzocht welke elementen aan de risico gebaseerde aanpak toegevoegd moeten worden zodat voldaan wordt aan art. 21 lid 1 NIS2.

  Dit boek kan als bron niet ontbreken bij de cybersecurity expert om vanuit juridisch oogpunt handreikingen te krijgen om de al bestaande risico gebaseerde aanpak aan te passen of een risico gebaseerde aanpak te ontwikkelen dat in lijn ligt met art. 21 lid 1 NIS2.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 60
  Uitgeverij : JMP
  ISBN : 9789464817379
  Datum publicatie : 06-2024
 • Inhoudsopgave
  1. Inleiding
  1.1 Aanleiding
  1.2 Probleemstelling
  1.3 Onderzoeksvraag
  1.4 Deelvragen
  1.4.1 Deelvraag 1 – Wat zijn de bestanddelen uit art. 21 lid 1 NIS2?
  1.4.2 Deelvraag 2 – Wat is een risico gebaseerde aanpak?
  1.4.3 Deelvraag 3 – Welke risico gebaseerde aanpakken zijn binnen EU-wetgeving bekend?
  1.4.4 Deelvraag 4 – Wat is een risico gebaseerde aanpak binnen de kaders van NIS2?
  1.4.5 Deelvraag 5 – Welke risico gebaseerde aanpakken komen voor in normen en standaarden?
  1.5 Onderzoeksmethode
  1.6 Maatschappelijke relevantie
  1.7 Wetenschappelijke relevantie
  1.8 Leeswijzer
  2. Toelichting op art. 21 lid 1 NIS2
  2.1 Belangrijke en essentiële entiteiten – algemeen
  2.2 Essentiële entiteiten
  2.3 Belangrijke entiteiten
  2.4 Passende en evenredige maatregelen
  2.4.1 Passende maatregelen
  2.4.2 Evenredige maatregelen
  2.5 Tussenconclusie toelichting art. 21 lid 1 NIS2
  3. Risico gebaseerde aanpak
  3.1 Ontstaan van de risico gebaseerde aanpak in EU-wetgeving
  3.2 Wat is een risico gebaseerde aanpak?
  3.3 Risico gebaseerde aanpak in EU-wetgeving
  3.3.1 Risico gebaseerde aanpak in de GDPR
  3.3.2 Risico gebaseerde aanpak in de Digital Services Act (DSA)
  3.3.3 Risico gebaseerde aanpak in AI act
  3.4 Risico gebaseerde aanpak binnen de kaders van NIS2 27
  3.4.1 Relevante overwegingen en wetsartikelen over risico gebaseerde aanpak uit NIS2
  3.4.2 Risico gebaseerde aanpak volgens België
  3.4.3 Risico gebaseerde aanpak volgens Hongarije
  3.4.4 Risico gebaseerde aanpak volgens Kroatië
  3.4.5 Risico gebaseerde aanpak volgens Tsjechië
  3.4.6 Risico gebaseerde aanpak in normen en standaarden
  3.5 Tussenconclusie risico gebaseerde aanpak
  4. Beantwoording onderzoeksvraag
  Literatuurlijst
  Jurisprudentielijst
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 27,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

3.4.1 Relevante overwegingen en wetsartikelen over risico gebaseerde aanpak uit NIS2
Het woord ‘risico’ komt in NIS2 146 maal voor in zowel de overwegingen als de artikelen waarbij in totaal twaalf overwegingen en artikelen uit NIS2 voor dit afstudeeronderzoek het meest relevant zijn. Zij geven invulling aan de hogere zorgplicht die met de komst van NSI2 is gaan gelden. In deze twaalf overwegingen en artikelen wordt ‘risico’ gerelateerd aan een risico gebaseerde aanpak. In andere overwegingen en artikelen uit NIS2 wordt ‘risico’ bijvoorbeeld gerelateerd aan de Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) of is de nadruk op de maatregelen gelegd (die voortkomen uit de risico gebaseerde aanpak). Art. 6 lid 9 NIS2 geeft de definitie van het begrip ‘risico’ weer als ‘de mogelijkheid van verlies of verstoring als gevolg van een incident, wat wordt uitgedrukt als een combinatie van de omvang van een dergelijk verlies of verstoring en de waarschijnlijkheid dat het incident zich voordoet.’ Bij het bepalen van een toepasbare risico gebaseerde aanpak moeten de relevante overwegingen en wetsartikelen uit NIS2 geanalyseerd worden. Hieronder worden de twaalf relevante overwegingen en artikelen uit NIS2 volgordelijk beschreven.

Ten eerste tonen onderlinge afhankelijkheden, ex. ov. 37 NIS2, aan dat de EU een afhankelijke samenleving is. Een incident bij een entiteit kan namelijk doorwerken naar andere entiteiten in een lidstaat of daarbuiten. Zo’n samenleving is kwetsbaar voor risico’s van lage waarschijnlijkheid (zoals Covid-19-pandemie of andere grote ramp of crisis). Omdat het doel van NIS2 het verhogen van de cyberweerbaarheid binnen de EU beoogd, is het nodig om ook deze risico’s van lage waarschijnlijkheid (en grote economische en maatschappelijke gevolgen, ex. ov. 82 NIS2) aan de risico gebaseerde aanpak toe te voegen. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen