Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

De Evolutionaire Stempel

Ons noodlot, of kunnen we het tij nog keren? Gaan we rechtsom of linksom?

Ybo van den Beukel • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Synopsis
  ‘De Evolutionaire Stempel’ beschrijft met behulp van de sociogenetische benadering de menselijke geschiedenis aan de hand van beslissende gebeurtenissen. Het helpt de lezer zijn eigen positie te bepalen op dit moment in de tijd en op deze plek in de wereld.

  De Agrarische Revolutie maakte verspreiding over de aardbol mogelijk. Landbouw impliceert eigendom en hiermee werd de samenlevingsstructuur bepaald. Het worden wereldwijd patriarchale samenlevingen, waarbij 1 enkele vrouw aan de man verbonden wordt.
  Religie maakte het door een systeem van sociale regelgeving mogelijk om met velen samen te leven; ook vreemden met hetzelfde geloof kunnen worden vertrouwd.
  De periode van de Verlichting kenmerkt de overgang van religieuze geboden naar wereldlijke wetten. Als iedereen zich daaraan houdt, kan ook zonder religie met velen worden samengeleefd.
  De Industriële Revolutie met in het kielzog het ontstaan van ideologieën en uitvindingen, zorgde voor materiële welvaart en bracht ons naar de neoliberale samenleving.

  Echter, de huidige mens gaat nog steeds gebukt onder een evolutionaire stempel. Dat zijn eigenschappen geschikt voor de evolutionaire overlevingsstrijd, voor het ‘samenleven’ gelden andere eisen.

  De evolutionaire biologische ongelijkheid wordt geprojecteerd op sociale ongelijkheid, het verschil/de strijd tussen politiek rechts en links.
  De evolutie heeft weliswaar als doel leven en overleven, echter een plan, een blauwdruk ontbreekt. Planloosheid impliceert normloosheid, we hebben het er nog steeds moeilijk mee.
  De primitieve mens beschikte over een korte termijnperspectief, meer was ook niet nodig, het ging om de eerstvolgende maaltijd. Bij de moderne mens is de termijnvisie tot 30 jaar opgerekt, de duur van een hypotheek. Deze beperking breekt nu op met betrekking tot het voortbestaan van de mensheid.
  De primitieve mens had (logischerwijze) een natuurlijke angst voor vreemden. Dat hebben wij nog steeds, want wat willen die migranten van ons.
  De mens heeft geen grote kaken of klauwen, in geval van gevaar is er alleen de mogelijk van vluchten. De mens is dan ook een ‘vluchtdier’. Voortdurend alert komt het gevaar tegenwoordig tot ons in de vorm van dreigend (nep)nieuws, waarschuwingen dat ‘die vreemden’ alles inpikken. Daar komt nog eens bij dat door het kortetermijnperspectief de achterliggende realiteit niet wordt gezien.
  Wellicht het het meest duidelijk zichtbaar is het testosteron. Het werkt als katalysator op alle eerder genoemde kenmerken. En het zijn altijd mannen in de productieve periode van hun leven.

  ‘De kwaliteit van samenlevingen kun je afmeten aan de mate waarin evolutionaire eigenschappen zijn gekanaliseerd.’

  Het boek sluit af met een politiek paragraaf. Want wat ìs nu politiek rechts en politiek links? En welke kant gaan we op? Wat laat het Klimaatspel ons zien?
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 215
  Uitgeverij : ybo.nl
  ISBN : 9789082819922
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave

  Voorwoord
  Zomer 1995
  Zomer 2014

  HOOFDSTUK 1. TIJD EN PLAATS
  1.1 ONZE GENERATIE
  – Relatieve schaarste; Solidariteit en verzuiling; De gereformeerde paradox; Ik tel mijn zegeningen; Onvrede
  1.2. PRANGENDE KWESTIES
  – Plundering, de menselijke footprint; Antropogeen
  1.3 VOORTSCHRIJDEND INZICHT
  – Hoe zit de wereld in elkaar?; Methoden en technieken; Control Alt Delete en opnieuw opstarten

  HOOFDSTUK 2. HOMO SAPIENS
  2.1 IN DEN BEGINNE
  – De oorsprong; Geheugen, bewustzijn; Voortplanting en samenleving
  2.2 EVOLUTIONAIRE ERFENIS
  – Evolutionaire kenmerken; 1e Kenmerk: Ongelijkheid; 2e Kenmerk: Planloosheid;
  3e Kenmerk: Korte termijnvisie; 4e Kenmerk: De mens als vluchtdier; 5e Kenmerk: Angst voor vreemden;
  6e Kenmerk: Testosteron, verbetering; Steenbergen
  2.3 DE KWESTIE VAN DE SOCIOBIOLOGIE
  – ‘Nature’ of ‘nurture’

  HOOFDSTUK 3. RELIGIE
  3.1 OORSPRONGSMYTHEN
  – Van voorouderverering naar religie; Doel en zingeving
  3.2 ONTSTAAN VAN SAMENLEVINGEN
  – Religie als voorwaarde en het monotheïsme; Tien Geboden
  3.3 ANDERE RELIGIES
  – Azië; Islam

  HOOFDSTUK 4. DE SAMENLEVENDE MENS
  4.1 SAMENLEVINGSVOORWAARDEN
  – Leervermogen, hebzucht en toekomst; Sociaal contract
  4.2 BEÏNVLOEDING
  – Mimetisch gedrag; Hokjes en vooroordelen; Nieuwsvoorziening; Social media, de stem uit het cafe;
  De Selffulfilling Prophecy
  4.3 GEWELD EN GRUWELDADEN
  – Zondebok; Elk mens is tot gruweldaden in staat; Terrorisme
  4.4 SAMENWERKING ALS ANTWOORD OP DE EVOLUTIE
  – Samenleven, samenwerken; Klimaatspel; kennis en overleg

  HOOFDSTUK 5. NAAR ONZE TIJD
  5.1 IDEOLOGIEËN
  – Renaissance en Verlichting; Democratie; Liberalisme; Socialisme; Confessionelen
  5.2 ONGELIJKHEID, ONZE ERFENIS
  – Centrum Periferie; Had het anders kunnen zijn?
  5.3 VAN 1929 TOT 1989
  – 1929; 1960; 1970; 1989

  HOOFDSTUK 6. NEOLIBERALISME
  6.1 IDEOLOGIE EN KENMERKEN
  – Einde solidariteitsgedachte; Eerste kenmerk: terugtredende overheid; Tweede kenmerk: marktwerking en geld
  6.2 VOORUITGANG TEN KOSTE VAN WAT?
  – Globalisering; Zelfregulering; Geldschepping; Arbeid en ongelijkheid; Migratie; De neoliberale eendimensionale massamens

  HOOFDSTUK 7. DE POLITIEKE PARAGRAAF
  7.1 GAAN WE RECHTSOM OF LINKSOM?
  – Oorsprong politiek rechts, politiek links; Rechts en links in Nederland; Evolutie en politieke richting; Ons noodlot?
  7.2 HERORIËNTATIE
  – Welvaartssprongen; Gezamenlijk verder; Voor beleidsmakers en reaguurders; Pleidooi voor burgerschap

  NAWOORD

  VERWIJZINGEN
  Ongeveer 50 pagina’s, ook separaat te lezen.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Het boek eindigt met een pleidooi voor een opleiding tot burgerschap.
Een verkorte weergave:

De zuilensamenleving voorzag in de vorming van volgzame burgers. Dat was nog niet eens lang geleden. Ook de sociale democratie werd in recordtempo afgebouwd. Vast werk wordt flexwerk, minder mensen zijn lid van verenigingen en vakbonden, kiezers hoppen tussen politieke partijen. We zien de gevolgen. Eén op de drie huwelijken strandt, kinderen met trauma’s en moeders zonder werk doen noodgedwongen een beroep op subsidies en uitkeringen. Schuldsanering en herhuisvesting komen ten laste van de belastingbetaler. In 2016 deden deurwaarders ruim drie miljoen aanzeggingen, meer dan 1 miljoen keer werd er beslag gelegd, 28.000 keer werd water of elektriciteit afgesloten en 8.000 keer werd een huis ontruimd. Het is nu ieder voor zich, welkom in de vloeibare samenleving.

Velen kunnen de snelle veranderingen moeizaam bijbenen. Dat is goed te zien aan de verkiezingen, de uitgelezen plek waar een burger invloed heeft op zijn eigen toekomst. Er is een stijgend percentage zwevende kiezers, oplopend tot wel 70%. Dat is een teken dat van te voren niet wordt nagedacht hoe het land in te besturen. Toch wel raar, alsof je pas bij de notaris op kantoor een beslissing neemt over welk huis je koopt.

Een groot deel van de burger groeit niet mee met de ontwikkelingen: het wordt in het onderwijs nauwelijks bijgebracht en er zijn geen periodieke updates of bijscholingen hoe je eigen lot te beheersen. Want hoe om te gaan met welvaart? Wat weet de burger eigenlijk over democratie, het bestuur, over de EU? Volgens Europees onderzoek ziet acht op de tien jongeren het verschil niet tussen echt- en nepnieuws. Dat zijn toekomstige kiezers.
Het onderwijs in Nederland is vooral gericht op het afleveren van geschikte werknemers bij de bedrijfspoorten. De leerplicht kost de staat, de belastingbetaler, pakweg een ton per leerling. Dat is een lage inschatting. Prima, de bedrijven zijn er blij mee. En ook de mensen die in de bedrijven een goede boterham verdienen. Natuurlijk, diploma’s zijn vereist voor zowat alles en nog wat. Wil je in een auto rijden, dan is een rijbewijs verplicht. Ook nieuwkomers zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen en examen te doen. Waar blijft de ‘opleiding’ tot volwaardig burger?

Het maatschappelijk leven staat bol van contracten, overeenkomsten, bonnetjes en diploma’s. Waarom geen afsluitend ‘burgerschapscontract’? Een bevestiging dat de burger bereid is om ‘samen te leven’, dat hij de grondwet heeft begrepen, dat hij weet hoe ons kiesstelsel werkt. Een dergelijk contract zou voorwaarde kunnen zijn voor deelname aan het kiesrecht. Ik ben benieuwd hoe die 70% zwevende kiezers hier over denkt. Nog even Malala:
‘Onderwijs is onderwijs. We zouden alles moeten leren en dan kiezen welk pad we willen volgen. Onderwijs is niet oosters of westers, het is menselijk.’ ×
SERVICE
Contact
 
Vragen