Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

De Evolutionaire Stempel

Ons noodlot, of kunnen we het tij nog keren? Gaan we rechtsom of linksom?

Ybo van den Beukel • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Synopsis

  Het boek ‘De Evolutionaire Stempel’ beschrijft en verklaart hoe en waarom mensen met velen samenleven. Dat menselijk gedrag zo nu en dan terugvalt op primitief gedrag. Het is een goede manier om je eigen positie op dit moment op deze plek in de wereld te bepalen. Er zijn enkele beslissende momenten:

  De ‘mutatie’ van het geheugen. De mens kan daarmee reflecteren, evalueren, anticiperen en daarmee zijn eigen lot bepalen. Ongeacht natuurlijke omstandigheden waaiert de mens over de aardbol uit.

  De menselijke intelligentie betaalt zich snel uit in de Landbouw Revolutie. Landbouw impliceert eigendom van een stukje land. Hebzucht is tot op de dag van vandaag bepalend voor de sociale structuur. Vanwege de erfopvolging wordt 1 enkele vrouw aan de man verbonden.

  Religie is in feite een systeem van sociale regelgeving. Het werd mogelijk om met velen samen te leven, ook ‘vreemden’ kunnen worden vertrouwd.

  De periode van de Verlichting met nieuwe ideeën en ideologieën markeert de overgang van religieuze samenlevingsregels naar wereldlijke wetten binnen een sociaal contract. Want ook op deze manier kan met velen worden samengeleefd.

  De Industriële Revolutie brengt via een voortgaande arbeidsdeling (een mate van) materiële welvaart. Ongebreideld consumeren en een economie gericht op groei, leidt tot de huidige neoliberale context. Door globalisering en massaliteit lopen we tegen grenzen aan. Is de mensheid in staat een oplossing aan te dragen?

  Probleem is dat menselijk gedrag nog steeds wordt bepaald door ‘De Evolutionaire Stempel’:

  De biologische ongelijkheid wordt geprojecteerd op de sociale ongelijkheid, te herkennen in o.m. politieke tegenstellingen en discriminatie.
  De evolutie heeft weliswaar een doel (overleven), echter een plan ontbreekt. Planloosheid impliceert normloosheid.
  De primitieve mens beschikte over een korte termijnperspectief, voor een eerstvolgende maaltijd was dat ook niet nodig. Bij de moderne mens is dit tot ca 30 jaar opgerekt, de duur van een hypotheek.
  De primitieve mens had (logischerwijze) een natuurlijke angst voor vreemden. Hij moest nog leren met velen samen te keven.
  De mens is een ‘vluchtdier’, zonder grote kaken of klauwen voortdurend alert. In onze tijd is het gevaar dreigend nieuws, ‘vreemden’ pikken alles in.
  Het testosteron werkt als katalysator versterkend op de eerder genoemde kenmerken. Meestal goedschiks, soms kwaadschiks en het zijn altijd mannen in de productieve periode van hun leven.

  ‘Samenwerking en solidariteit is het menselijke antwoord op de ongestuurde en ongestructureerde evolutie.’

  ‘De kwaliteit van samenlevingen kun je afmeten aan de mate waarin evolutionaire eigenschappen zijn gekanaliseerd.’

  De afsluiting is de ‘Politieke Paragraaf’. Want wat ìs nu precies politiek rechts en politiek links? En welke kant gaan we op? Wat laat het ‘Klimaatspel’ ons zien?
  Bij verkiezingen is bijna 70% van het electoraat zwevend, ongeveer 2/3e heeft vooraf geen idee hoe de toekomst van ons allen te bepalen. Het boek eindigt met een pleidooi voor een ‘opleiding tot burgerschap’.

 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 221
  Uitgeverij : ybo.nl
  ISBN : 9789082819922
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave
  DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL

  (Inhoudsopgave)

  Voorwoord
  Zomer 1995
  Zomer 2014

  Hoofdstuk 1.    TIJD EN PLAATS
  1.1 ONZE GENERATIE
        - Relatieve schaarste
        - Solidariteit en Verzuiling
        - De Gereformeerde Paradox
        - Ik tel mijn zegeningen
        - Onvrede
  1.2. PRANGENDE KWESTIES 
        - Plundering, de menselijke 'footprint'
        - Antropogeen
  1.3 VOORTSCHRIJDEND INZICHT
        - Hoe zit de wereld in elkaar?
        - Methoden en technieken
        - Control Alt Delete en opnieuw opstarten 

  Hoofdstuk 2.  EVOLUTIE EN DE HOMO SAPIENS
  2.1 IN DEN BEGINNE
        - De oorsprong
        - Biologische Evolutie
        - Voortplanting en samenleving
        - Geheugen, bewustzijn
  2.2 DE LANDBOUW REVOLUTIE
        - Bezit en het patriarchaat
        - Culturele Evolutie 
        - 'Nature' of 'Nurture'

  Hoofdstuk 3.   RELIGIE EN DE VERLICHTING
  3.1 HET ONTSTAAN VAN SAMENLEVINGEN
        - Dunbar's Number 
        - Religie
  3.2 OORSPRONGSMYTHEN 
        - Van voorouderverering naar religie
  3.3 INVLOED VAN RELIGIE
        - Het Monotheïsme
        - Tien Geboden 
        - Azië
        - Islam
  3.4 DE VERLICHTING
        - Doel en Zingeving
        - De Verlichting, onze geschiedenis
  3.5 VERLICHTINGS IDEOLOGIEËN 
        - Liberalisme, het nieuwe samenleven
        - Het politieke liberalisme
        - Socialisme
        - Democratie
        - Confessionelen

  Hoofdstuk 4.   DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
  4.1 EVOLUTIONAIRE KENMERKEN
        - Primitief gedrag
        - 1e Kenmerk: Ongelijkheid
        - 2e Kenmerk: Planloosheid
        - 3e Kenmerk: Korte termijnvisie
        - 4e Kenmerk: De mens als vluchtdier
        - 5e Kenmerk: Angst voor vreemden
        - 6e Kenmerk: Testosteron, verbetering
  4.2 DE STEMPEL
        - Steenbergen

  Hoofdstuk 5.   DE SAMENLEVENDE MENS
  5.1 SAMENLEVINGSVOORWAARDEN
        - Leervermogen, hebzucht en toekomst
        - Sociaal contract
  5.2 BEÏNVLOEDING 
        - Mimetisch gedrag
        - Hokjes en vooroordelen
        - Nieuwsvoorziening
        - Social media, de stem uit het cafe
        - De 'Selffulfilling prophecy'
  5.3 GEWELD EN GRUWELDADEN
        - Zondebok
        - Elk mens is tot gruweldaden in staat
        - Terrorisme  
  5.4 SAMENWERKING ALS ANTWOORD OP DE EVOLUTIE
        - Samenleven, samenwerken
        - Het Klimaatspel, kennis en overleg

  Hoofdstuk 6.   NAAR ONZE TIJD
  6.1 KOLONIALISME, ONGELIJKHEID, ONZE ERFENIS
        - Centrum periferie -   samenvatting
        - Had het anders kunnen zijn?
  6.2 VAN 1929 TOT 1989
        - 1929
        - 1945
        - 1960
        - 1989

  Hoofdstuk 7.   NEOLIBERALISME
  7.1 IDEOLOGIE EN KENMERKEN 
        - Einde solidariteitsgedachte
        - Eerste kenmerk: terugtredende overheid
        - Tweede kenmerk: marktwerking en geld
  7.2 VOORUITGANG TEN KOSTE VAN WAT? 
        - Globalisering
        - Zelfregulering
        - Geldschepping
        - Arbeid en ongelijkheid
        - Migratie
        - De neoliberale eendimensionale massamens

  Hoofdstuk 8.   DE POLITIEKE PARAGRAAF
  8.1 GAAN WE RECHTSOM OF LINKSOM? 
        - Oorsprong politiek rechts, politiek links
        - Rechts en links in Nederland
        - Ons noodlot? 
  8.2  HERORIËNTATIE  
        - Welvaartssprongen 
        - Nieuwe doelstelling, samen verder
        - Voor beleidsmakers en reaguurders
        - Pleidooi voor burgerschap

  VERWIJZINGEN 
  In totaal 77 ondersteunende verwijzingen, ca 50 pagina's.
  Deze zijn heel goed ook separaat te lezen.

  Terug naar de De Evolutionaire Stempel
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Het boek eindigt met een pleidooi voor een opleiding tot burgerschap.
Een verkorte weergave:

De zuilensamenleving voorzag in de vorming van volgzame burgers. Dat was nog niet eens lang geleden. Ook de sociale democratie werd in recordtempo afgebouwd. Vast werk wordt flexwerk, minder mensen zijn lid van verenigingen en vakbonden, kiezers hoppen tussen politieke partijen. We zien de gevolgen. Eén op de drie huwelijken strandt, kinderen met trauma’s en moeders zonder werk doen noodgedwongen een beroep op subsidies en uitkeringen. Schuldsanering en herhuisvesting komen ten laste van de belastingbetaler. In 2016 deden deurwaarders ruim drie miljoen aanzeggingen, meer dan 1 miljoen keer werd er beslag gelegd, 28.000 keer werd water of elektriciteit afgesloten en 8.000 keer werd een huis ontruimd. Het is nu ieder voor zich, welkom in de vloeibare samenleving.

Velen kunnen de snelle veranderingen moeizaam bijbenen. Dat is goed te zien aan de verkiezingen, de uitgelezen plek waar een burger invloed heeft op zijn eigen toekomst. Er is een stijgend percentage zwevende kiezers, oplopend tot wel 70%. Dat is een teken dat van te voren niet wordt nagedacht hoe het land in te besturen. Toch wel raar, alsof je pas bij de notaris op kantoor een beslissing neemt over welk huis je koopt.

Een groot deel van de burger groeit niet mee met de ontwikkelingen: het wordt in het onderwijs nauwelijks bijgebracht en er zijn geen periodieke updates of bijscholingen hoe je eigen lot te beheersen. Want hoe om te gaan met welvaart? Wat weet de burger eigenlijk over democratie, het bestuur, over de EU? Volgens Europees onderzoek ziet acht op de tien jongeren het verschil niet tussen echt- en nepnieuws. Dat zijn toekomstige kiezers.
Het onderwijs in Nederland is vooral gericht op het afleveren van geschikte werknemers bij de bedrijfspoorten. De leerplicht kost de staat, de belastingbetaler, pakweg een ton per leerling. Dat is een lage inschatting. Prima, de bedrijven zijn er blij mee. En ook de mensen die in de bedrijven een goede boterham verdienen. Natuurlijk, diploma’s zijn vereist voor zowat alles en nog wat. Wil je in een auto rijden, dan is een rijbewijs verplicht. Ook nieuwkomers zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen en examen te doen. Waar blijft de ‘opleiding’ tot volwaardig burger?

Het maatschappelijk leven staat bol van contracten, overeenkomsten, bonnetjes en diploma’s. Waarom geen afsluitend ‘burgerschapscontract’? Een bevestiging dat de burger bereid is om ‘samen te leven’, dat hij de grondwet heeft begrepen, dat hij weet hoe ons kiesstelsel werkt. Een dergelijk contract zou voorwaarde kunnen zijn voor deelname aan het kiesrecht. Ik ben benieuwd hoe die 70% zwevende kiezers hier over denkt. Nog even Malala:
‘Onderwijs is onderwijs. We zouden alles moeten leren en dan kiezen welk pad we willen volgen. Onderwijs is niet oosters of westers, het is menselijk.’ ×
SERVICE
Contact
 
Vragen