Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover INZICHT
  INZICHT (boek)

De Evolutionaire Stempel

Ons noodlot, of kunnen we het tij nog keren? Gaan we rechtsom of linksom?

Ybo van den Beukel • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Samenvatting


  De mens is een evolutionair voortbrengsel. 
  Volgens onderzoek (Dunbar) kan een mens tot maximaal 150 vertrouwensrelaties aan, meer kan de neocortex niet hebben. De grootte van de groep heeft een biologische beperking. Het 'samenleven' met velen is evolutionair dus niet meegegeven! Dat moet telkens opnieuw worden geleerd via opvoeding, opleiding en omgevingsfactoren. Dat proces gaat met horten en stoten, de geschiedenis wijst het uit. 

  Helaas, zo nu en dan krijgt het primitieve 'zoogdierenbrein' de bovenhand op het rationeel 'menselijk denken'.
  Het is de 'Evolutionaire Stempel', we zien het dagelijks op Twitter.


  (1) SOCIALE ONGELIJKHEID. De biologische ongelijkheid wordt (te gemakkelijk dan wel gemakshalve) geprojecteerd in een sociale ongelijkheid, te herkennen in discriminatie, identiteitsaanduidingen, polarisering en sociale klassen.

  (2) PLANLOOS- en NORMLOOSHEID. Evolutie heeft weliswaar een doel, leven en voortleven, maar er is geen blauwdruk. De evolutionaire planloosheid en normloosheid bepalen (nog) grotendeels het menselijk gedrag. 

  (3) KORTETERMIJNVISIE. De primitieve mens had een korte termijnperspectief, langer was voor een eerstvolgende maaltijd ook niet  nodig. Bij de moderne mens is de termijn tot ca 30 jaar opgerekt, de duur van een hypotheek. Dat is onvoldoende om het menselijk voortbestaan te waarborgen. 

  (4) DE ANGST VOOR VREEMDEN EN HET VREEMDE. Om te overleven had de primitieve mens (logischerwijze) een natuurlijke angst voor vreemden en het vreemde. Het 'samenleven' moet nog geleerd worden.  

  (5) DE MENS IS EEN VLUCHTDIER. Zonder grote kaken of klauwen is de mens geen vechter. In onze tijd komt het gevaar uit dreigend nieuws, ook nepnieuws: ‘vreemden’ pikken alles in, het verklaart de reflex om de grenzen te sluiten.  

  (6) Het TESTOSTERON werkt als katalysator versterkend op alle hierboven genoemde kenmerken. Meestal is dat goedschiks, soms kwaadschiks: het zijn altijd mannen in de productieve periode van hun leven.  Op weg naar het huidige neoliberalisme, waren er enkele beslissende momenten:

  DE LANDBOUW REVOLUTIE. Landbouw impliceert een stukje  land en vee. BEZIT en HEBZUCHT gaan de samenlevingsstructuur bepalen; tot op de dag van vandaag. Voor de erfopvolging wordt nu 1 enkele vrouw aan de man verbonden, de PATRIARCHALE SAMENLEVING wordt gevormd. 

  RELIGIE maakte het via sociale regelgeving mogelijk om met velen samen te leven. De beperking van Dunbar's 150 vertrouwensrelaties kan binnen een gemeenschappelijk aanvaard geloof worden  doorbroken, ook 'vreemden' kunnen worden vertrouwd.

  DE VERLICHTING markeert de overgang van religieuze samenlevingsregels naar wereldlijke wetten binnen een sociaal contract. Want ook op die manier kunnen samenlevingen functioneren.

  De INDUSTRIELE REVOLUTIE brengt door een voortgaande arbeidsdeling materiële welvaart. Dit leidt ondanks en dankzij tegenbewegingen tot de huidige neoliberale context. Probleem in onze tijd is dat door MASSALITEIT en GLOBALISERING, de mensheid tegen grenzen oploopt. 

  Het 'Klimaatspel' van Martin Nowak laat ons zien welke kant we op zouden moeten gaan, informatie en overleg zijn noodzakelijke voorwaarden. We naderen een T-splitsing. Rechtsaf leidt ultimo tot een terugkeer naar de 'survival of the fittest'. Linksaf is onontkoombaar. Dat is goed nieuws voor de sociaaldemocratie. 
  Het boek eindigt met een pleidooi voor een 'opleiding tot burgerschap'. 

  Een tweetal stellingen:

  'Samenwerking en solidariteit is het menselijke antwoord op de ongestuurde en ongestructureerde evolutie.'
  ‘De kwaliteit van samenlevingen kun je afmeten aan de mate waarin evolutionaire eigenschappen zijn gekanaliseerd.’ 
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 213
  Uitgeverij : ybo.nl
  ISBN : 9789082819922
  Datum publicatie : 02-2019
 • Inhoudsopgave
  DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL

  ZOMER 1995
  ZOMER 2014
  VOORWOORD

  1. TIJD EN PLAATS
  - WAAR STA IK EIGENLIJK?
  - ONVREDE

  2. VOORTSCHRIJDEND INZICHT
  - PLUNDERING, DE MENSELIJKE ‘FOOTPRINT’
  - ANTROPOGEEN
  - PRANGENDE KWESTIES
  - CONTROL ALT DELETE EN OPNIEUW OPSTARTEN
  - DE OORSPRONG, DE EVOLUTIE
  - CHARLES DARWIN

  3. ENKELE BESCHOUWINGEN
  - HET DOEL, ‘OVERLEVEN’ EN ‘VOORTBESTAAN’
  - DE MUTATIE VAN HET GEHEUGEN
  - BREINSTAPELING
  - DUNBAR’S NUMBER
  - ‘NATURE’ OF ‘NURTURE’?

  4. LANDBOUW, RELIGIE, VERLICHTING
  - LANDBOUW, BEZIT EN HET PATRIARCHAAT
  - HET MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN RELIGIE
  - VAN VOOROUDERVERERING NAAR GODSDIENST
  - HET MONOTHEÏSME
  - DE TIEN GEBODEN
  - AZIË
  - RELIGIE EN GEWELD
  - EINDE GODDELIJKE BESCHIKKING, DE VERLICHTING
  - ONZE VERWORVENHEDEN
  - DEMOCRATIE

  5. LEREN SAMENLEVEN
  - OVERLEVEN OF VOORTBESTAAN?
  - DOEL, ZINGEVING, RELIGIE
  - HEBZUCHT, TOEKOMST, LEERVERMOGEN
  - MIMETISCH GEDRAG

  6. DE EVOLUTIONAIRE STEMPEL
  - OPRISPINGEN VAN HET ZOOGDIERENBREIN
  - 1E KENMERK: ONGELIJKHEID
  - 2E KENMERK: PLANLOOSHEID EN NORMLOOSHEID
  - 3E KENMERK: KORTETERMIJNVISIE
  - 4E KENMERK: DE MENS ALS VLUCHTDIER
  - 5E KENMERK: ANGST VOOR VREEMDEN, HET VREEMDE
  - 6E KENMERK: DE KATALYSATOR, HET TESTOSTERON
  - STEENBERGEN

  7. BEÏNVLOEDING
  - MISLEIDING?
  - DE MAIN STREAM MEDIA, DE SOCIAL MEDIA
  - COMPLOT THEORIEËN
  - DE SELFFULFILLING PROPHECY
  - ZONDEBOK
  - HOKJES EN VOOROORDELEN
  - ELK MENS IS TOT GRUWELDADEN IN STAAT
  - TERRORISME

  8. ONZE TIJD, HET NEOLIBERALISME
  - EINDE SOLIDARITEITSGEDACHTE
  - TERUGTREDENDE OVERHEID
  - MARKTWERKING EN ZELFREGULERING
  - GELDSCHEPPING
  - ARBEID EN ONGELIJKHEID

  9. DE NEOLIBERALE BURGER
  - DE NEOLIBERALE MENS
  - NOG IETS OVER ‘NATURE’
  - POPULISME

  10. DE BEWUSTE BURGER
  - ONS NOODLOT?
  - DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET RATIONELE BREIN
  - WELVAARTSSPRONGEN
  - VOOR BELEIDSMAKERS EN REAGUURDERS
  - SAMENLEVEN, SAMENWERKEN
  - HET KLIMAATSPEL, KENNIS EN OVERLEG
  - PLEIDOOI VOOR BURGERSCHAP

  VERWIJZINGEN
  Ca. 80 verwijzingen opgenomen naar verdere uitleg, auteurs, wetenschappers, artikelen, et cetera.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Uit ‘De Evolutionaire Stempel’.
De laatste paragraaf uit het laatste hoofdstuk 10 – volledig opgenomen.


- Pleidooi voor burgerschap
De samenleving verandert razendsnel, vast werk wordt flexwerk, minder mensen zijn lid van verenigingen en vakbonden, kiezers hoppen tussen politieke partijen, één op de drie huwelijken strandt, kinderen met trauma’s en moeders zonder werk doen noodgedwongen een beroep op subsidies en uitkeringen, in 2016 deden deurwaarders ruim drie miljoen aanzeggingen, meer dan 1 miljoen keer werd er beslag gelegd, 28.000 keer werd water of elektriciteit afgesloten en 8.000 keer werd een huis ontruimd, schuldsanering herhuisvesting en psychische opvang komen ten laste van de belastingbetaler. Welkom in de vloeibare samenleving.
Velen kunnen het tempo van de snelle veranderingen maar moeizaam bijbenen. Dat is goed te zien op het moment par excellence bij verkiezingen. Hier kan de burger zich doen gelden en feitelijke invloed uitoefenen. Echter, er is een stijgend percentage zwevende kiezers, oplopend tot wel 70%. En dat is een veeg teken, men weet het niet meer. Alsof je pas op het kantoor bij de notaris een beslissing neemt over welk huis je koopt. Verkiezingen zijn bepalend voor de toekomst van het land, dus ook voor jezelf; die relatie wordt vaak niet begrepen.
Een deel van de burgers groeit niet mee met ontwikkelingen. Probleem is dat de noodzakelijke gereedschappen om te kùnnen samenleven in het onderwijs nauwelijks worden bijgebracht. En er zijn ook geen periodieke updates of bijscholingen. Want wat weet de burger eigenlijk over democratie, de Trias Politica, de rechtspraak, het bestuur, de EU? Weten we echt wel alles over internet, de social media en de bitcoin, zijn we bestand tegen beïnvloeding? Kunnen we wel omgaan met welvaart, geld, de pinpas, de creditcard, weten we hoe te budgetteren? Hoe zit het met verzekeringen, hypotheken, bankzaken, kopen op krediet en belastingheffing? Wat weten we van ons milieu, de klimaatproblematiek, persoonlijke verzorging, obesitas, virussen, hoe gezond te leven? Weten we wel hoeveel voedsel en water er nodig is om 1 kilo rundvlees op tafel te krijgen? Weten we wel dat naar schatting wereldwijd 30 tot 50% van ons voedsel wordt weggegooid? Hoe zit het met ons empathische vermogen, hoe gaan we om met de buren, met onze opa en oma’s? Waarom wordt er te hard gereden, waarom wordt plastic rotzooi in het park achtergelaten, sigarettenpeuken op parkeerplaatsen? Snappen we het verschil tussen causaliteit en correlatie? Begrijpen we de impact van religie? Wat weten we van het kolonialisme, de slavenhandel, de emigratie, de wereldgezondheid, het neoliberalisme en onze evolutionaire oorsprong? Kunnen we omgaan met geweld, weten we hoe terrorisme te voorkomen?
Onkunde en een daarmee gepaard gaande argeloosheid maakt de burger slachtoffer van halve waarheden, nepnieuws en complottheorieën. Volgens Europees onderzoek ziet acht op de tien jongeren het verschil niet tussen echt- en nepnieuws. Dat is 80%, bereid je maar voor, het is ons toekomstige electoraat.
De overheid heeft de participatiesamenleving geproclameerd, de burgers moeten dus ‘meedoen en zelf beslissen’, op zich niet verkeerd, maar het impliceert dat burgers daartoe ook in staat moeten zijn. Dan heeft diezelfde overheid toch ook de plicht om alle deelnemers goed voor te bereiden?
Dit is dan ook een vurig pleidooi voor een upgrading van het nu te vrijblijvende vak Burgerschap. Of noem het wereldoriëntatie. Maak dit vak verplicht voor alle leerplicht jaren en sluit voor mijn part af met een examen als voorwaarde voor stemrecht. Inhoudelijk kan men het wel eens worden, we hebben al een beginnetje, de formele canon. Maak het vak vooral verplicht voor nieuwkomers, migranten. Upgrading, periodiek bijpraten kan via de NPO.
Het onderwijs in Nederland is vooral gericht op het afleveren van geschikte werknemers bij de bedrijfspoorten. De leerplicht kost de staat, de belastingbetaler, pakweg een ton per leerling en dat is een lage inschatting. Prima, de bedrijven zijn er blij mee en ook de mensen die in de bedrijven een goede boterham verdienen.
Diploma’s zijn vereist voor alles en nog wat. Wil je in een auto rijden, dan is een rijbewijs verplicht. Waar blijft de ‘opleiding’ tot volwaardig burger? Het maatschappelijk leven staat bol van contracten, overeenkomsten, bonnetjes en diploma’s. Waarom geen afsluitend ‘burgerschapscontract’, als de bevestiging dat de burger bereid is om ‘samen te leven’ in een democratie, dat hij de grondwet heeft begrepen, dat hij weet hoe ons kiesstelsel werkt.
Theorie uit leerboeken is een vereiste, maar ook praktijkervaring is nodig voor een verbreding van inzicht. Verbind er stages aan, meekijken en meelopen in de gemeenteraad, bij de rechtbank, de dijkversteviging, de landbouw, een varkensfokkerij, de ambulancedienst, de politie, de brandweer, de zorg, het ziekenhuis, een hospice.
De kosten? Waarschijnlijk dat de rekening voor burgerschap al vrij snel gedekt wordt door besparingen op de taken van de politie, de GGZ, de rechtspraak, het gevangeniswezen en allerlei sociale potjes. Kennis over de geschiedenis van de mensheid, over onze huidige manier van samenleven, over het behoud van onze aarde, zijn een voorwaarde voor de noodzakelijke heroriëntatie op de toekomst. Persoonlijk gewin zal plaats moeten maken voor het ‘denken’ gericht op het voortbestaan van allen.
De kwaliteit van samenlevingen is af te meten aan de beheersing van het ongestuurd evolutionair gedrag. En zo is het, de geschiedenis wijst uit dat samenwerking en solidariteit een doeltreffend menselijk antwoord is op de harde en ongestructureerde evolutie.
Samenleven moet de mens nog leren. Ik sluit af met een citaat van Malala (76), Pakistaans meisje, zwaargewond door een Taliban kogel in haar hoofd. Deze werd verwijderd, ze overleefde en verwierf internationale erkenning:
‘Onderwijs is onderwijs. We zouden alles moeten leren en dan kiezen welk pad we willen volgen. Onderwijs is niet oosters of westers, het is menselijk.’ ×
SERVICE
Contact
 
Vragen