€ 24,95


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Een Tesla inparkeren kan iedereen

Gerrien Anbeek • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Als leiderschap zo cruciaal is voor het laten slagen van een digitale transformatie, waarom zijn er dan niet veel meer transformaties succesvol? Hoe neem je nu als manager en professional de regie over je baan en je carrière? Digitale transformatie is de overgang naar een ander businessmodel of integrale manier van organiseren, waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Dit boek gaat over hoe je op een digitale manier toekomstbestendig bent en hoe jij je hierin gedraagt als leider. Gerrien Anbeek beschrijft haar visie aan de had van de leiderschapstransformatiecyclus® en het zandlopermodel®, zodat je met meer plezier en zingeving leidinggeeft en je rol tijdens een digitale transformatie eigentijds en effectief in kunt vullen. Je krijgt kennis en inzicht in digitale transformatie en het boek plaatst context in de toekomst van werk en persoonlijk leiderschap. Het biedt handvatten voor leidinggevenden om zelf aan de slag te gaan, met succesvolle teams en organisaties als gevolg. HET VERHAAL ACHTER HET BOEK Een Tesla inparkeren kan iedereen is gebaseerd op de verzuchting van een succesvolle manager of hij wel mee zou kunnen komen in de digitale transformatie van zijn organisatie. Ik antwoordde met een vergelijking: dat ik ook niet precies wist hoe de batterij en kunstmatige intelligentie in een Tesla werken, maar met mijn huidige rijbewijs en bestudering van de handleiding met een gerust hart de weg op ga. Ik vertelde hem ook dat zijn managementstijl uniek en onvervangbaar is en daardoor juist essentieel in een transformatie. Het bleef hangen. Klanten stellen vaak bovenstaande vraag, omdat zij de gevolgen van een transformatie nog niet kunnen overzien. Vroeger ging het over grote business implementaties met massale changemanagement ontbijtsessies om medewerkers te betrekken. Tegenwoordig hebben de meeste managers wel een intuïtief begrip over digitalisering, maar ze weten niet goed hoe ze er iets mee kunnen doen. Dus richten ze de aandacht nog steeds op de harde details van transformatie zoals procesherinrichting, big data, analytics en IT-systeemimplementatie; de persoonlijke kant van hun leiderschap blijft onderbelicht en vaak creëren ze daardoor onbedoeld meer onzekerheid voor zichzelf en de mensen om hen heen. Het draait niet om technologie, maar om het creëren van waarde door middel van technologie. En of er waarde wordt gecreëerd, hangt af van hoe en door wie digitale transformatie wordt ingezet. Leiderschap is daarom een van de belangrijkste uitdagingen tijdens een digitale transformatie, maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Dit boek beoogt inzicht en overzicht te bieden in (persoonlijk) leiderschap in digitale transformatie, zodat men met zelfvertrouwen aan de reis begint en de weg op gaat. Het is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe zijn huidige eigenschappen, stijl en vaardigheden bijdragen in een digitale transitie en hoe hij zichzelf en zijn collega’s kan voorbereiden op wat komen gaat. Tijd om de motor te starten! Gerrien Anbeek INLEIDING Als de bijdrage van managers zo cruciaal is, waarom zijn er dan niet veel meer die succesvol zijn? De belangrijkste boodschap van het boek is dat alleen managers en professionals die de regie nemen zichzelf en hun medewerkers laten slagen in het digitale transformatietijdperk. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een bron van toegankelijke informatie, een aanzet tot discussie en heel veel hulpmiddelen om inzichten door te vertalen naar ieders persoonlijke situatie. Waarom juist nu leiderschap in digitale transformatie? In het voorwoord heb ik toegelicht wat de invalshoek is geweest bij de totstandkoming van dit boek, namelijk die vanuit de manager en professional die opziet tegen digitale transformatie omdat overzicht en inzicht ontbreekt. Het idee om over dit onderwerp te schrijven en de keuzes die tijdens het schrijven zijn gemaakt zijn ingegeven door de overtuiging dat aanpassing doorslaggevend bij succesvolle implementatie van verandering. Managers werken voortdurend in het oog van de storm van veranderingen in de organisatie. Een nieuwe strategie, de implementatie van business oplossingen, nieuw HR beleid; vaak zijn zij het die het moeten doen. Zij moeten dit als linking pin logisch verbinden en de impact op de organisatie aan medewerkers duiden. Een persoonlijke visie op verandering geeft hen daarbij een kader waardoor zij die beter kunnen hanteren en aan kunnen passen. En daar komt het verhaal van ‘Iedereen kan een Tesla inparkeren’ tot zijn recht. Het doel van het boek is om managers te helpen om hun manier van werken te transformeren in relatie tot digitale transformatie en de toekomst van werk. Toen klanten en managers over het verhaal van dit boek hoorden en wat het doel was, kon je bijna vóélen hoe het effect op hen was. Ze vertelden dat ze snakten naar meer overzicht van de digitale transformatie en veranderingen in hun bedrijf en inzicht in hun rol daarin en naar ondersteuning bij het aanpassen en invullen van die nieuwe rol richting hun teams. Het boek is in drieën gedeeld. 1. Er is een overzicht van digitale transformatie om de manager houvast te bieden in het aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden. 2. De impact van de toekomst van werk is beschreven om al die ontwikkelingen en losse projecten die hem afkomen in zijn dagelijks werk van een samenhangend kader te voorzien. 3. Tot slot worden aan de manager handvatten gegeven om het nieuwe overzicht en inzichten toe te passen in zijn werk om zijn leiderschap met meer plezier en effectiever uit te voeren. Met succesvolle teams en medewerkers als gevolg. Happy manager, happy medewerkers! . SAMENVATTING Leiderschap en inparkeren hebben meer overeenkomsten dan je denkt: bij inparkeren bepaal je in de verte in welk parkeervak je wilt gaan parkeren en je stopt minstens twee vakken voor het betreffende vak. Voordat je stopt, kijk je om je heen en geef je richting aan. En dan, voordat je inparkeert, kijk je goed rondom de auto of je alles goed hebt waargenomen. Dit boek beoogt managers zich op eenzelfde manier te laten aanpassen aan de uitdagingen waarmee hun organisatie wordt geconfronteerd in digitale transformatie. Het is van noodzakelijk belang voor managers om digitale transformatie, en de manier waarop zij zelf en hun medewerkers werken en, hoe zaken worden gedaan, veranderen, eerst goed te begrijpen. Dit wordt uitgewerkt in deel 1 en 2. Vervolgens moeten ze deze kennis toepassen op hun specifieke organisatie en teams, zodat ze hun businessstrategie en leiderschapsstijl daarop kunnen aanpassen. Deel 3 biedt hiervoor ondersteuning. Sommige lezers bepalen liever zelf wat de inhoud van het boek voor hen betekent en zullen deel 1 en 2 gebruiken ter informatie en voor reflectie. Anderen hebben steun aan de praktische doorvertaling voor persoonlijk leiderschap en tips achteraf, omdat ze daardoor beter inzichten in hun eigen werk kunnen toepassen. Wat je doel ook is, het boek zal een bron van inspiratie blijken. OVERZICHT PER HOOFDSTUK Deel 1 Deel 1 geeft een overzicht wat digitale transformatie inhoudt, wat de gevolgen en toekomstige ontwikkelingen zijn en hoe het de rol van de manager zal gaan beïnvloeden. Het gaat in op het waarom van digitale transformatie. Hoofdstuk 2 Waarom is digitale transformatie essentieel? Geen enkel bedrijf of organisatie kan de gevolgen van uitgebreide digitalisering meer negeren. Kunstmatige intelligentie, virtual reality, block chain en robotics, het zijn onderwerpen die blijvende impact zullen hebben. Leidinggevenden die zich hierin hebben verdiept kunnen zichzelf en hun medewerkers beter voorbereiden op wat komen gaat. Hoofdstuk 3 Gevolgen van digitale transformatie Dit hoofdstuk gaat over gaat de uitdagingen en kansen van digitale transformatie en helpen de manager om toekomstige uitdagingen te vertalen in creatieve en innovatieve oplossingsrichtingen. Het gaat over de gevolgen voor hun klanten, processen, technologieen, medewerkers en cultuur van de organisatie. Deel 2 Het tweede deel gaat over digitale transformatie en de context van toekomst van werk. Over wat de toekomst van werk vraagt van het leiderschap van de manager en wat er voor hem en zijn team gaat veranderen. Hoofdstuk 4 Context toekomst van werk in organisaties. Managers dienen in een digitale transformatie prioriteit te geven aan digitale vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden van hun medewerkers. Post-corona blijkt bijvoorbeeld de helft van de organisaties het werken op afstand bij hun organisatie uit te breiden. Maar thuiswerken zal ook performance management veranderen, met name hoe doelen worden gesteld en hoe werknemers worden geëvalueerd. Bij al deze nieuwe ontwikkelingen is de kwaliteit van leiderschap van de managers cruciaal. Hoofdstuk 5 Digitale transformatie en de toekomst van werk Digitale transformatie biedt kansen voor de manager om optimale resultaten te behalen met zijn team. Wendbaarheid is daarbij onontbeerlijk en wordt gefaciliteerd door een flexibele cultuur. Medewerkers zijn gemakkelijker in te zetten door levenslang leren en een flexibele arbeidsmarkt. Digitalisering van processen versnelt efficiëntie en stelt de organisatie, managers en medewerkers in staat sneller te innoveren. Tot slot faciliteert en digitaliseert een moderne technologie-infrastructuur de veranderingen als gevolg van de toekomst van werk Deel 3 In deel 3 worden inzichten uit het eerste en tweede deel vertaald naar hoe de manager met de veranderingen in zijn werk omgaat en deze succesvol toepast. Deel 3 gaat over het hoe van digitale transformatie en de persoonlijke stijl van de manager. Hoofdstuk 6 Persoonlijke leiderschap in digitale transformatie Persoonlijke leiderschapskwaliteiten als motiveren, managen van diversiteit en effectief leiden van teams worden nog belangrijker. Persoonlijk leiderschap ondersteunt het vermogen van de manager om sneller tot juiste besluitvorming te komen, veranderingsprocessen te versnellen en moeilijke culturele en diversiteitsuitdagingen aan te gaan, waardoor ze de organisatie met impact en efficiëntie kunnen leiden en prestaties van teams kunnen verbeteren. Hoofdstuk 7 De succesvolle leider van de toekomst De manager die het aanpassingsvermogen van zijn medewerkers weet te verhogen zal succesvol zijn. Dit hoofdstuk helpt bij ontwikkeling van de linkingpinrol en vaardigheden die nodig zijn om als manager jezelf te leiden - en vertaalt die kennis vervolgens in het leiden van anderen en effectieve teamsamenwerking in het digitale tijdperk. Het boek is onderbouwd door desktopresearch, literatuurstudie en ervaringen van de auteur, met talloze voorbeelden uit de praktijk. Deze zijn aangedragen door leidinggevenden en professionals in organisaties waar digitale transformatie al plaatsvindt. Het boek wordt ondersteund door gratis digitale werkvormen, vragenlijsten en workshopmateriaal die zijn te downloaden via www.eenteslainparkerenkaniedereen.nl.

  Als leiderschap zo cruciaal is voor het laten slagen van een digitale transformatie, waarom zijn er dan niet veel meer transformaties succesvol? Hoe neem je nu als manager en professional de regie over je baan en je carrière? Digitale transformatie is de overgang naar een ander businessmodel of integrale manier van organiseren, waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Dit boek gaat over hoe je op een digitale manier toekomstbestendig bent en hoe jij je hierin gedraagt als leider. Gerrien Anbeek beschrijft haar visie aan de hand van de leiderschapstransformatiecyclus® en het zandlopermodel®, zodat je met meer plezier en zingeving leidinggeeft en je rol tijdens een digitale transformatie eigentijds en effectief in kunt vullen. Je krijgt kennis en inzicht in digitale transformatie en het boek plaatst context in de toekomst van werk en persoonlijk leiderschap. Het biedt handvatten voor leidinggevenden om zelf aan de slag te gaan, met succesvolle teams en organisaties als gevolg.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 137mm x 210mm
  Aantal pagina's : 184
  Uitgeverij : EQuus
  ISBN : 9789491863479
  Datum publicatie : 09-2020
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 8 Hoofdstuk 1 1 De leiderschapstransformatiecyclus® 17 1.1 Referentiekader en brilfocus zandlopermodel® 17 1.2 Vier fasen leiderschapstransformatiecyclus® 20 1.3 Metafoor zandlopermodel® in de praktijk 22 Van buiten naar binnen 25 Deel 1 - Kennis en inzicht in leiderschap in digitale transformatie 26 Hoofdstuk 2 2. Waarom is digitale transformatie essentieel? 28 2.1 Wat is digitale transformatie? 31 2.2 Analyse huidige stand van zaken 33 2.3 Toekomstige ontwikkelingen 35 Hoofdstuk 3 3. Gevolgen van digitale transformatie 39 3.1 Kunstmatige intelligentie, big data en robotics 42 3.2 Leiderschap in digitale transformatie: blockchain en Bitcoin 49 3.3 Leiderschap en innovatie 52 Deel 2 - Context leiderschap in digitale transformatie en de toekomst van werk 58 Hoofdstuk 4 4. De context van de toekomst van werk in organisaties 61 4.1 Purpose: leiderschap in de boardroom 64 4.2 Leiderschap: boardroom dynamics 67 4.3 Leiderschap als balans tussen stabiliteit en wendbaarheid 72 4.4 Leiderschap in startups en scaleups 78 Van binnen naar buiten 81 Hoofdstuk 5 5. Digitale transformatie en de toekomst van werk 83 5.1 Arbeidsmarkt: gevolgen van digitale transformatie 83 5.2 Toekomstige arbeidsmarkt 86 5.3 Arbeid: diversiteit, inclusiviteit en ‘war on talent’ 91 5.4 HR en impact digitale transformatie: candidate en employee experience, strategische workforce planning 94 Deel 3 – Leiderschap in digitale transformatie 96 Hoofdstuk 6 6. Effectief leiderschap in digitale transformatie 99 6.1 Moderne aspecten van leiderschap 102 6.2 Leider van de toekomst 106 6.3 Ethische aspecten van digitale transformatie en implicaties voor managers 109 Hoofdstuk 7 7. Succesvolle leider van de toekomst: leiderschap 3.0 114 7.1 Effectief leiderschap: het in beweging zetten van teams 116 7.2 Teamfunctioneren in digitale transformatie 120 7.3 Creëren van een leercultuur 124 Deel 4 - Zandlopermodel® in de praktijk 128 Hoofdstuk 8 8. Opwaartse spiraal: het omdraaien van de zandloper 130 8.1 Levenslang leren: het internaliseren van nieuwe inzichten en ervaringen 130 8.2 Het faciliteren van een leercultuur 138 Hoofdstuk 9 9. Leiderschap in digitale transformatie praktijkgericht toepassen 140 9.1 Tot slot 151 Nawoord 152 Literatuurlijst 154
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 24,95

niet beschikbaar

niet beschikbaarOp werkdagen voor 21:00 besteld, morgen in huis!
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen