€ 25,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Excel 2013-basis

handleiding geschikt voor het geven van cursus zowel als voor zelfstudie in de basishandelingen van ms excel

Charles Scheublin • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  Cursushandleiding waarin u de basishandelingen, maar ook vele tips en truks, leert die u direct kan toepassen in uw werk.

  De handleiding is uitgevoerd in A4 formaat met een ringband, Hierdoor kunt u de handleiding tijdens de studie makkelijke naast uw toetsenbord openslaan.

  Elk stukje theorie wordt onmiddelijk gevolgd door een paar een voudige handelingen waarmee u het geleerde direct uitprobeert. Daarnaast vindt u aan het eind van ieder hoofdstuk een aantal 'herhalingsoefeningen' waarmee u het geleerde verder kan oefenen.
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 113
  Uitgeverij : CTS/Advies
  ISBN : 9789463451048
  Datum publicatie : 03-2017
 • Inhoudsopgave
  1. EEN EERSTE KENNISMAKING 7

  1.1. Het Excel-venster 7
  1.2. Het werkblad 8
  1.3. Een eerste kennismaking: oefeningen 11

  2. DATA INVOEREN 13

  2.1. Tekst 13
  2.2. Getallen 14
  2.3. Formules 15
  2.4. Datum 17
  2.5. Invoer wijzigen en wissen 17
  2.6. Invoer wissen 18
  2.7. Invoer herstellen 18
  2.8. Data invoeren: oefeningen 19
  2.9. Data invoeren: verdieping 23

  3. BEWAAR- EN OPEN-OPTIES 25

  3.1. Bestand opslaan 25
  3.2. Bestandsformaten 26
  3.3. Meerdere mappen openen 26
  3.4. Vensters verplaatsen 27
  3.5. Venster splitsen 27
  3.6. Nieuw venster 28
  3.7. Bewaar- en open- opties: oefeningen 31
  3.8. Documenten bewaren: verdieping 33
  3.9. Bestanden openen: verdieping 35
  3.1. Meerdere vensters: verdieping 37

  4. SELECTEREN EN VERWIJDEREN 39

  4.1. Cellen selecteren met de muis 39
  4.1. Cellen selecteren met toetsen 39
  4.2. Celinhoud verwijderen 40
  4.1. Celopmaak verwijderen 40
  4.2. Selecteren en verwijderen: oefening 41
  4.3. Selecteren en verwijderen: verdieping 43

  5. KOLOMBREEDTE EN RIJHOOGTE 45

  5.1. Breedte of hoogte instellen 45
  5.2. Onzichtbare kolommen en rijen 45
  5.3. Kolombreedte en rijhoogte: oefeningen 47
  5.4. Kolombreedte en rijhoogte: verdieping 49

  6. VERPLAATSEN EN KOPIËREN 51

  6.1. Kopiëren en verplaatsen op werkblad 51
  6.2. Kopiëren naar een aansluitend gebied 51
  6.3. Het kopiëren en verplaatsen van formules 52
  6.4. Kopiëren binnen een selectie 53
  6.5. Verplaatsen en kopiëren: oefeningen 55
  6.6. Verplaatsen en kopiëren: verdieping 59

  7. OPMAAK 61

  7.1. Stijlen 61
  7.2. Getalsopmaak 62
  7.3. Uitlijnen 65
  7.4. Lettertypen 67
  7.5. Rand 69
  7.6. Opmaak: oefeningen 71
  7.7. Opmaak: verdieping 75

  8. HERHALINGSOPGAVEN 2 79

  9. GEAVANCEERD KOPIËREN EN VERPLAATSEN 81

  9.1. Kopiëren en verplaatsen naar een ander document 81
  9.2. Plakken speciaal 82
  9.3. Geavanceerd Kopiëren en verplaatsen: oefeningen 83
  9.4. Geavanceerd Kopiëren en verplaatsen: verdieping 85

  10. AFDRUKKEN 87

  10.1. Afdrukbereik instellen 87
  10.2. Marges instellen 88
  10.3. Papierfomaat en afdrukstand 89
  10.4. Printtitles 89
  10.5. Pagina-einden 90
  10.6. Achtergrond 92
  10.7. Afdrukken 92
  10.8. Afdrukken: oefeningen 95

  11. GRAFIEKEN 97

  11.1. Het maken van een grafiek op het werkblad 97
  11.2. Bron gegevens wijzigen 98
  11.3. Indeling wijzigen 98
  11.4. Opmaak van onderdelen wijzigen 99
  11.5. Grafieken: oefeningen 103

  12. ANTWOORDEN 105

  13. EVALUATIEFORMULIER 107

  14. AANTEKENINGEN 109
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 25,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

 Start Excel

Bovenaan het venster ziet u het ‘Lint’ [Ribbon]. Hierin bevinden zich knoppen waarmee u allerlei functies kan oproepen. De opties zijn ver-deeld in ‘Groepen’. Op de onderste regel van het ‘Lint’ [Ribbon] vindt u de groepsnamen. Als het venster breder wordt, worden keuzelijsten uitgeklapt en worden knoppen omgezet in pictogrammen. Wordt het ‘Lint’ versmald, dan ziet u nog alleen maar de groepsnamen vermeld.

• Maak het venster eerst smaller en daarna weer breder.

Boven het ‘Lint’ vindt u een aantal tabs. Bij aanvang zijn dit de tabs: ‘Bestand’, ‘Start’, ‘Invoegen’, ‘Pagina-indeling’, ‘Formules, ‘Gege-vens, ‘Controleren’ en ‘Beeld’ [File, Home, Insert, Page Layout, For-mulas, Data, Review, View]. Optioneel kan daar nog de tab ‘Ontwik-kelaars’ [Developer] aan zijn toegevoegd.

• Klik de verschillende tabs aan en bekijk de opties.

De opties die u nu ziet, zijn nog lang niet alle opties. Als u met Excel aan het werk bent, dan zult u ontdekken dat, afhankelijk van het on-derdeel waarin u zich bevindt, er meer tabs verschijnen met extra op-ties. Als u bijvoorbeeld een grafiek ingevoegd, dan verschijnt er drie nieuwe tabs ‘Ontwerpen’, Índeling’ en ‘Opmaak’ [Design, Layout, Format]. Dit zijn drie tabs met allerlei opties die alleen met grafieken te maken hebben.
Als het ‘Lint’ te veel ruimte op het scherm in beslag neemt, dan kunt u dit minimaliseren tot alleen de groepsnamen.

 Klik op het pijltje, geheel rechts in het ‘Lint’ om het te ‘minimali-seren’.
 Breng het ‘Lint’ daarna weer terug in haar oorspronkelijke vorm, door op een van de tabs te klikken en vervolgens op de pin geheel rechts in het ‘Lint’.

1.2. Het werkblad

Het werkblad vindt zijn oorsprong in het zogenaamde accoun¬tants-papier. Dit papier was ingedeeld in regels en kolommen en werd ge-bruikt voor het met de hand maken van berekeningen. Een wijziging in de uitgangspunten maakte het noodzakelijk alle bere¬keningen op-nieuw uit te schrijven. Met een werkblad als Excel is dat nu niet meer nodig In een rekenblad kunnen worden ingevoerd:

• tekst
• getallen
• formules die berekeningen uitvoeren, eventueel met gebruikma-king van functies

 Type in cel A1 de tekst: Aantal.
 Druk op ‘Enter’.
 De invoercel verplaatst zich naar cel A2.
 Type in cel A2: Prijs.
 Druk op ‘Enter’.
 De invoercel verplaatst zich naar cel A3.
 Type in cel A3 de tekst: Totaal

U vindt de cijfers en de meeste rekenkundige operatoren allen op het numerieke toetsenbord. Maak er een gewoonte van om deze hier in te typen. Controleer daarbij wel eerst of de NumLock aan staat.

 Controleer of uw ‘NumLock’ aan staat.
 Klik met de muis op B1 en type op het numerieke toetsenbord: 100.
 Druk tot slot op ‘Enter’.
 Type in B2 het getal 5,25

Formules beginnen altijd met een =teken en bestaan verder uit getallen of verwijzingen naar cellen die getallen bevatten en de rekenkundige operatoren’:
Symbool Rekenkundige operator

+ optellen
- aftrekken
* vermenigvuldigen
/ delen
^ machtsverheffen

In plaats van getallen hebben verwijzingen naar cellen die getallen be-vatten de voorkeur. De uitgangspunten van de berekeningen ziet u dan duidelijk op het werkblad staan. Deze celverwijzingen maakt u door bij het intypen van de formule de cellen, waar naar u wilt verwijzen, aan te klikken.

 Type in cel B3 het teken: =
 Klik met de muis op cel B1.

Excel vult in de formule een verwijzing naar B1 in.

 Type op het numerieke toetsenbord het vermenigvuldigteken: *
 Klik met de muis op cel B2.

Excel vult in de formule een verwijzing naar B2 in.

 Druk op ‘Enter’.

Het produkt van aantal en prijs wordt berekend.

 Klik nogmaals op cel B3

Als u cel B3 aanklikt dan ziet u de formule die er in staat bovenaan het werkblad, in de zogenaamde ‘Formulebalk’ [Formula bar].
Het grote voordeel van Excel is, dat formules herberekend worden in-dien u de uitganspunten van de berekening wijzigt.

 Klik op cel B1 en type hier nu het getal: 120
 Druk op ‘Enter’.

U ziet dat het resultaat opnieuw berekend wordt.
U wist de inhoud van een cel door hier iets ander over heen te typen of door op de ‘Delete-toets’ te drukken.

 Plaats de muis in het midden van cel A1, druk de muisknop in en houdt deze ingedrukt terwijl u de muis naar B3 verplaatst.

Wij noemen dit slepen. De cellen cellen A1 t/m B3 zijn nu geselec-teerd. U kunt nu alle geselecteerde cellen in een keer wijzigen.

 druk op de ‘Delete-toets’.

De inhoud van de cellen wordt gewist.

In een cel kunnen wij een getal op verschillende manieren laten weer-geven. De gekozen getalsweergave wordt de ‘opmaak’ van het getal genoemd.
Als u in een cel 60% typt, dan doet u feitelijk twee dingen. U voert als waarde van de cel 0,6 in, maar door het als "60 %" in te typen, geeft u aan dat u wilt dat die 0,6 in procenten wordt weergegeven. De weer-gave van een getal kan eventueel later worden gewijzigd, zonder daarbij het getal opnieuw te hoeven intypen.

In formules wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verwijzingen naar andere cellen, die de te berekenen getallen bevatten. Indien in de formule zelf toch getallen voorkomen, dan gebruiken wij hiervoor al-leen cijfers en eventueel een decimaalteken maar verder geen getals-opmaak.
In een werkblad wordt bij voorkeur een consequent tekengebruik ge-hanteerd. Kiest u bijvoorbeeld ‘inkomsten’ positief dan worden ‘uit-gaven’ negatief weergegeven of andersom. (Voor de echte boekhou-ders: debet + dan credit – of debet – dan credit + mag ook, als het maar consequent is). ×
SERVICE
Contact
 
Vragen