€ 49,95


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Handboek Hypnotherapie

De praktijk van hypnose- en regressietherapie | 3e herziene druk

Jos Olgers • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Gratis verzendkosten tijdens voorverkoop.

  Inhoud van het Handboek Hypnotherapie
  In dit boek wordt stap voor stap beschreven hoe hypnose, hypnosetherapie en regressietherapie in de praktijk werken. Regressietherapie is een therapievorm die gebruikmaakt van de hypnotische trance. Door middel van de trance verken je en verwerk je die elementen uit het verleden die je in het dagelijkse leven belemmeren gelukkig te zijn.

  Deel 1 De achtergronden
  Dit boek bestaat uit vier delen. Volgens mij kun je je niet bezighouden met het werken met mensen zonder jezelf bewust te zijn van je eigen mensbeeld. Vandaar dat het boek begint met mijn mensbeeld. Het eerste deel bevat de noodzakelijke basiskennis over hypnose en het hypnotiseren. Na een praktische uitleg over het bewuste en onderbewuste, trance, trancefenomenen en trancediepten, leer je op een heel praktische manier hypnotiseren. Het eerste deel eindigt met de noodzakelijke hoofdstukken over de beroepshouding van de therapeut en over het onderwerp herinneren. Het hoofdstuk over de beroepshouding gaat niet alleen over de uiterlijke presentatie van de therapeut. Het handelt ook over hoe hij zich bewust kan zijn van de effecten van zijn uitstraling op het therapeutische proces.
  Het laatste hoofdstuk van dit deel gaat over herinneren. Over dit onderwerp zijn de laatste jaren grote wetenschappelijke doorbraken gemaakt. Goede kennis van dit onderwerp is van belang, omdat in sessies herinneringen omhoog kunnen komen. Het zal duidelijk worden dat de objectieve feitelijkheid van een herinnering vaak niet 100% gelijk is aan de subjectieve ervaring van de cliënt. Voor de cliënt is zijn ervaring 100% waar, terwijl deze regelmatig niet helemaal strookt met de objectief waarneembare werkelijkheid. Hoe je je cliënt serieus neemt en toch de feitelijke werkelijkheid niet uit het oog verliest, is een belangrijk thema in dit hoofdstuk.

  Deel 2 Van intake tot behandelplan
  Het tweede deel van dit boek gaat dieper in op de intake: wat moet je nu echt weten van een cliënt om tot een serieus behandelplan te komen; wat is zijn klacht en wat is zijn doel; herken je patronen in zijn leven die te maken hebben met zijn problematiek? In dit hoofdstuk geen algemene vragenlijstjes, maar een op het individu toegespitste werkwijze om te ontdekken waar het om gaat. Als dit helder is, gaan we in het volgende hoofdstuk in op het behandelplan. Tot mijn teleurstelling is dit voor mijn beroepsgroep in veel gevallen een ondergeschoven kindje geworden. Veel therapeuten denken dat wanneer ze losse sessies doen met thema’s die bij hun cliënten omhoogkomen, hun cliënt vanzelf wel zal genezen. Mijn ervaring is dat als het echt moeilijk wordt, de onderbewuste overlevingsmechanismen van mensen er alles aan zullen doen om nu juist niet de echte kern te pakken te krijgen. Het hoofdstuk over het behandelplan beschrijft daarom gericht hoe je kunt omgaan met de uit de intake verkregen informatie, om een zo efficiënt mogelijke route naar het gewenste doel te bewandelen. Dit deel sluit af met een kort hoofdstuk over de voorlichting die ik aan elke cliënt geef alvorens te beginnen met hypnotherapeutische sessies.

  Deel 3 Exploratiefase, ontdekken en verwerken
  In het derde en vierde deel gaan we met therapie aan de slag. In het derde deel werken we, indien nodig, met de oorzaken en achtergronden van de problemen. Ik noem deze fase de exploratiefase. In de exploratiefase wordt niet alleen beschreven hoe je bij de oorzaken van een probleem moet komen, maar ook hoe je oude pijnen het best kunt verwerken. Na het verwerken is het nodig ook inzicht te krijgen in de levenslessen die te leren zijn na nare gebeurtenissen. Wanneer deze levenslessen onbelemmerd waren geweest, zouden mensen niet zo snel in therapie gekomen zijn. In dit derde deel wordt daarom volop aandacht besteed aan dit onderwerp. Hoe herken je levenslessen en hoe verander je de foutieve conclusies die getrokken waren. In dit derde deel wordt uitgebreid de structuur van de regressiesessie uitgelegd met allerlei therapeutische interventiemogelijkheden. Hierop volgen uitgebreide hoofdstukken met veel voorbeelden waarbij het thema van het verkennen en verwerken van de oorzaak van de klacht centraal staat.
  Zo tref je in het hoofdstuk over essentiewerk aan hoe je bij de essentie van iemands kern kunt terechtkomen. Dit blijkt vaak heel belangrijk te zijn voor mensen die zo geschonden in het leven staan dat ze het contact met hun kern zijn kwijtgeraakt. Dit betekent dat deze mensen zichzelf dikwijls amper de moeite waard vinden een mooi leven te mogen leiden.
  Het hoofdstuk over prenatale therapie maakt duidelijk hoe belangrijk het verblijf van de mens in de baarmoeder is. Veel klachten vinden op een al dan niet subtiele manier daar hun oorsprong. Het kind ervaart zichzelf als één geheel met zijn omgeving: de buik van moeder. Hierdoor ervaart hij in de baarmoeder de ervaringen en emoties van moeder en zelfs haar omgeving als de zijne. Hoe je met de belangrijke momenten in deze periode therapeutisch werkt, wordt in dit hoofdstuk beschreven. Naast het verblijf in de baarmoeder komen ook de conceptie en bevalling aan bod.
  Nog verder terug in de tijd is een apart aspect van de regressietherapie de reïncarnatietherapie. In feite is reïncarnatie een gewone vorm van regressietherapie, met één wel heel bijzonder verschil: het sterven en het leven tussen de levens in. Het hoofdstuk over reïncarnatie gaat niet alleen in op die specifieke kenmerken van de therapie die zich hiermee bezighoudt, de reïncarnatietherapie, maar beschrijft ook de onderzoeken die de laatste jaren gedaan zijn naar waarheid en onwaarheid met betrekking tot het verschijnsel vorige levens.
  Een ander hoofdstuk beschrijft hoe familiethema’s doorgegeven worden. Per toeval ontdekten wij tijdens onze lessen, dat als onze studenten ‘in de huid kropen’ van hun vader of moeder, ze plotseling van alles bleken te weten wat ze voorheen nooit wisten over die ouder. De logische verbinding was snel gemaakt naar opa, oma, overgrootvader en overgrootmoeder. Wanneer jij in de huid van je vader zijn emoties en herinneringen kunt waarnemen, bezat hij dat weten over zijn ouders ook. Dus als jij in de huid van jouw vader kruipt, kun je ook meerdere stapjes terug in de huid van zijn voorouders zetten. Wij, Bertien en ik, ontdekten dat het mogelijk was terug te gaan op deze voorouderlijke lijn. We ontdekten dat we daar in regressiesessies problemen bij overgrootvaders konden oplossen, hetgeen een positieve invloed bleek te hebben op onze cliënten. Deze vorm van regressietherapie noemen we voorouderregressie.
  Behalve uit het werken met regressies bestaat de exploratiefase uit het werken met deelpersonen, ideomotorische communicatie en het werken met obsessoren.
  In het hoofdstuk over deelpersonen komt aan de orde hoe je als therapeut kunt werken met de diverse aspecten van jezelf die hun woordje meespreken in je persoonlijke ervaren en handelen. Vaak zijn het die diverse deelaspecten van onszelf die we onvoldoende kennen, terwijl ze soms bijna het alleenrecht op het stuur in ons leven lijken te hebben. Je kunt hierbij denken aan ‘innerlijke kinderen’, ‘controle en beschermers’ en ‘innerlijke critici’. In een ander hoofdstuk staat uitgebreid beschreven hoe je met het onderbewuste ‘ja en nee-signalen’ kunt afspreken: de ideomotorische bewegingen. Op deze manier kun je met het onderbewuste communiceren, zonder dat de gegevens eerst door ons kritisch bewustzijn gecontroleerd worden.
  In het laatste hoofdstuk van dit derde deel ga ik uitgebreid in op, voor sommigen, een van de meest mysterieuze zaken van de hypnotherapie: obsessoren. We noemen obsessoren andere energieën die in het energiesysteem van je cliënt als het ware meeliften. In de praktijk betekent dit dat soms een ander wezen in je cliënt het geheel of gedeeltelijk voor het zeggen heeft. Hoe je dit kunt ontdekken en hoe je hiermee kunt werken wordt in dit hoofdstuk concreet en zonder enige wazigheid uitgelegd.

  Deel 4 Integratie- en implementatiefase
  In het derde deel ben je bezig geweest oude pijnen en angsten te verwerken. In het vierde deel staat beschreven hoe we ons daadwerkelijk, vrij van angsten, nieuw gedrag eigen kunnen maken. Je treft dan ook een fictief voorbeeld van iemand die voor watervrees bij een therapeut komt. De therapeut helpt hem alle oude angsten die daarmee te maken hebben, te verwerken. Als zijn cliënt op een dag blij en zonder angst op de rand van het zwembad staat, krijgt hij van iemand een duwtje. Dan ontdekt hij dat hij vergeten was te leren zwemmen. Dit is waar het hele vierde deel over gaat. Eerst leer je hier om te gaan ervaren hoe het is om jezelf te gaan ervaren als zwemmer. Je integreert als het ware het zwemmerschap als deel van jezelf. Ik noem deze fase de integratiefase. Hierna leer je hoe je dit zwemmerschap daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen. Dit laatste noem ik de implementatiefase.

  In dit vierde deel worden belangrijke hypnotherapeutische technieken concreet en praktisch behandeld. Zo leer je hoe je suggesties kunt maken en hoe je ze kunt uitvoeren.
  Gewerkt wordt met het onderdeel egoversterking, ofwel het opbouwen van zelfvertrouwen. Vooraanstaande therapeuten schreven over dit onderwerp eens dat alleen egoversterking al voldoende zou zijn om een groot deel van de klachten van mensen op te lossen.

  Hierna heb je voldoende informatie om met het onderwerp zelfhypnose aan de slag te gaan. Twee verschillende zelfhypnosetechnieken worden beschreven, samen met een ideale techniek om bij cliënten een zelfhypnoseprogramma in te slijten. Ten slotte, omdat symbooltaal toch de taal is waarmee ons onderbewuste met ons communiceert in bijvoorbeeld dromen, komt het maken van en vertellen van therapeutische metaforen aan de orde. Hoe maak je een verhaal dat je cliënt op het lijf geschreven is, en dat door het onderbewuste begrepen wordt.
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 776
  Uitgeverij : OvW training
  ISBN : 9789464060416
  Datum publicatie : 07-2020
 • Inhoudsopgave
  De volledige inhoudsopgave treft u aan bij het fragment.


  De 3e druk van het Handboek Hypnotherapie is geheel herzien, uitgebreid en inhoudelijk gemoderniseerd. Het is daardoor met 88 extra pagina’s flink dikker geworden.

  De grootste veranderingen tussen de 2e van 2012 en de 3e druk zijn:
  • Het hoofdstuk over hypnotiseren is flink uitgebreid met onder andere: snelle inducties, ondersteunende muziek, energieoverdracht en ‘de wil’.
  • Het hoofdstuk over de intake is uitgebreid met het metamodel.
  • In het hoofdstuk integratie- en implementatiefase is de paragraafindeling aangepast. Dit verbetert aanzienlijk de leesbaarheid en de mogelijkheid om een en ander op te zoeken.
  • In het hoofdstuk suggestieve therapie is ook ten behoeve van de leesbaarheid en de mogelijkheid om een en ander op te zoeken is de paragraafindeling aangepast. Nieuw in dit hoofdstuk zijn de onderwerpen: beeldopbouw in (geleide) visualisaties, ericksoniaans taalgebruik en het miltonmodel, het koppelen van suggesties aan zekerheden, quasi logica, geassocieerd en gedissocieerd, schrijf- en spreektips, yes-set, het syllogisme.
  • Er is een geheel nieuw hoofdstuk bijgekomen; online hypnotherapie. Hiervoor hebben plaats gemaakt de hoofdstukken: ‘De plaats van NLP in hypnotherapie’ en ‘Personalia’.
  • De index is aanzienlijk verbeterd en daardoor beter bruikbaar geworden.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 49,95


niet beschikbaar

niet beschikbaar

Voor 21:00 besteld, morgen in huis!
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen