€ 29,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Het Narcistisch Machtsspel

methodiek neutraal ouderschap ter preventie vechtscheiding kindermishandeling partnergeweld ouderverstoting

Joke de Jong • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Complexe scheiding? Niets is wat het lijkt te zijn! Het narcistische machtsspel beschrijft hoe de professional zelf door een eenzijdige benadering complexe scheidingen creëert en kindermishandeling, partnergeweld en ouderverstoting in stand houdt. Bij psychisch (en fysiek) misbruik is bij scheiding het in stand houden van een illusie van strijd en het nimmer tot stand brengen van wederzijdse communicatie een machtig middel! De professional die jarenlang met toenemende drang- en dwangmaatregelen ouders dwingt tot wederzijdse communicatie die nooit tot stand zal komen, voedt de misbruiker en maakt ouder en kinderen machteloos. Kinderen en ouders hebben recht op bescherming en regie. Wat is er nodig? Ook de professional is afhankelijk van het beleid dat nu niet aansluit bij de praktijk. De professional heeft kennis en inzicht nodig om vroeg te kunnen signaleren. Methodiek Neutraal Ouderschap biedt het middel, maar is er bereidheid te reflecteren, zodat er oplossingen mogelijk zijn en kinderen en ouders daadwerkelijk worden beschermd? De nood is hoog en de urgentie groot!
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 228
  Uitgeverij : Zingeving en Autonomie
  ISBN : 9789082656909
  Datum publicatie : 03-2017
 • Inhoudsopgave
  INHOUDSOPGAVE
  Voorwoord & Inleiding

  1 STELLINGNAME

  1.1 HUIDIGE AANPAK
  Basis uitgangspunt huidige aanpak bij scheiding
  Basis uitgangspunt in de gehele keten
  Huidige aanpak bij scheiding
  Aannames in het basis uitgangspunt bij scheiding
  De functie van het in stand houden van strijd
  De inhoud van strijd
  1.2 DE AANPAK EN DE STELLINGNAME
  Stelling 1
  Stelling 2
  Stelling 3
  Stelling 4
  Stelling 5
  Stelling 6
  1.3 CONCLUSIE

  2 DE PRAKTIJK VAN HET PSYCHISCH MISBRUIK

  2.1 MOTIEVEN
  Narcistische motieven
  Niets is wat het lijkt te zijn!
  2.2. PSYCHISCHE MISHANDELING
  Hoe ziet psychische mishandeling er uit vanuit het perspectief van slachtoffers?
  De praktijk, leven met een narcist is een hel!
  2.3 HET KIND
  Vanuit het perspectief van het kind
  Het machtsspel naar kinderen voor en na scheiding
  2.4 UITGANGSPOSITIE VAN ALLE BETROKKENEN
  De gezonde partner/ouder
  De partner/ouder met de narcistische kenmerken
  Kinderen na scheiding
  2.5 DERDEN
  De patstelling in relatie tot de omgeving
  Discrepantie: Kinder- en Jeugdbescherming en de patstelling voor ouder en kind
  2.6 BESCHERMING VAN DE JEUGD
  Jeugdbescherming en wetgeving
  Na scheiding de wet: Wetboek 1 Personen- en Familierecht
  2.7 HET GROTE PLAATJE
  De opdracht in de wet
  Wat betekent dit voor moeder, vader en vooral voor het kind?
  Wat betekent dit voor professionals?
  En de kinderen?
  De loyaliteit

  3 COMMUNICATIE EN EFFECTEN

  3.1 DOELEN
  Elke dag is er één
  3.2 MACHT
  3.3 DE INHOUDELIJKE COMMUNICATIE
  3.4 EFFECTEN
  3.5 LOYALITEITSCONFLICT
  3.6 DE TRIADE
  De triade als machtsmiddel
  3.7 OUDERVERVREEMDING
  Primair is neutraliteit naar het kind de oplossing

  4 DE WANHOOP

  In een notedop
  4.1 SCHEIDEN
  Normale scheiding
  Scheiden van een narcist anno 2016 en 2017?
  Een opsomming van de dagelijkse praktijk en de wanhoop
  Vervolg opsomming van scheiding en wanhoop
  4.2 CASES UIT DE PRAKTIJK
  Een opsomming: casus 1
  Een opsomming: casus 2
  Een opsomming: casus 3
  4.3 DE PROFESSIONAL ALS UITVOERDER
  Bitterzoet

  5 VERANTWOORDING

  5.1 REGELING ‘NORMENKADER JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING’ GECITEERD
  5.2 DE PRAKTIJK – EEN SAMENVATTING
  5.3 HET NORMENKADER VERSUS DE PRAKTIJK

  6 VERBETERINGEN MET PROTOCOL VROEG SIGNALERING EN METHODIEK NEUTRAAL OUDERSCHAP

  6.1 PRIMAIR DE PROFESSIONAL ZELF
  6.2 NA VROEG SIGNALERING IS ER KEUZE VAN BELEID EN AANPAK BIJ SCHEIDING
  6.3 ALGEMEEN BELEID EN NIEUW AANVULLEND BELEID
  De supervisor
  6.4 VROEG SIGNALERING EN METHODIEK NEUTRAAL OUDERSCHAP
  De basis principes van Methodiek Neutraal Ouderschap
  6.5 Vroeg signaleren
  6.6 NA INZET NEUTRAAL OUDERSCHAP CONTROLE VROEG SIGNALERING
  6.7 CONCREET NIEUW BELEID STAPPENPLAN
  De stabiele situatie Kinderbescherming

  7 DE PARADOX VAN HET ALGEMEEN DENKEN EN AANBEVELINGEN UIT DE PRAKTIJK

  Brandbrief

  Boeken - artikelen - links
 • Reviews (8 uit 2 reviews)

  12-08-2017
  Ik zeg lezen en oordeel zelf
  Als professional en ervaringsdeskundige ben ik heel blij met deze uitgave. Hoe herkenbaar en hoe fijn dat deze problematiek wordt belicht! Het is ingewikkelde materie en heel helder omschreven. Ondanks dat de opzet nogal gericht is op een kant en klare andere aanpak, die hobbels kent om te realiseren vind ik het een zeer positieve ontwikkeling in hulpverlenersland. Het begint ergens en ik hoop dat deze aanpak levensvatbaar is of op zijn minst leidt tot een doeltreffende aanpak van complexe of vechtscheidingen. En breek me de bek niet open over huwelijken die wel in stand blijven. Want ook dat is schadelijk voor partners en kinderen.

     Helder omschreven
     Herkenbaar
     Vaktermen
     Veel herhaling

  Geplaatst door uit Alkmaar , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  13-05-2017
  Een echte Eye opener
  Helaas is dit van toepassing maar geeft veel handvaten.. en helaas herkenning. Aanrader als je in een complexe echtscheiding zit. Ook voor professionals een must om te lezen. Professionals helpen op dit moment niet.....


  Geplaatst door , leeftijd 30-39
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 29,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment uit het boek

Het misbruiken van loyaliteit van kinderen (aan een destructieve relatie) is directe kindermishandeling. Kinderen die loyaal aan zichzelf leren zijn, zullen, gesterkt door de interactie met een gezonde ouder, zelf bewust de relatie met de narcistische ouder kunnen onderzoeken en bepalen. De relatie met deze ouder biedt hen dan mogelijkheid ook zelf uit een destructieve verbinding te groeien en zo ontdekken hoe zij op gezonde basis nu en in de toekomst relaties aan kunnen gaan. Dat wat binnen de relatie kind – narcistische ouder wel werkbaar is voor het kind kan dan behouden blijven. In een relatie die niet is gebaseerd op wederzijdse verbinding, maar op misbruik, kan alleen dan deze relatie het kind steeds iets bieden en wellicht blijven bieden. Ten eerste biedt het de mogelijkheid onderscheid te leren maken wat normaal en wat abnormaal is, wat constructief en wat destructief is en hoe het kind zelf zich hiertoe leert te verhouden. Ten tweede heeft het kind zelf de keuze om het contact met de narcistische ouder te onderhouden met bijv. alleen een materieel motief. In de huidige benadering ‘kinderen in de knel door strijd ouders’ wordt de gezonde ouder ontkracht om het kind te kunnen sterken (alles wat zij inbrengt, wordt gezien als strijd tussen ouders) en het kind wordt de mogelijkheid ontnomen om bewust de eigen ervaring in te zetten en bewuste keuzes te kunnen maken hoe om te gaan met een ouder die communicatief beperkt is. Het kind wordt het recht ontnomen een eigen oordeel te ontwikkelen waarmee het patroon van mishandeling, soms door generaties heen, kan worden door doorbroken. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen