Voorverkoop Verwachte verzenddatum 15-02-2022

×

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Het religieuze conflict in onze tijd

Israël Palestina, met 51 psalmen

Matth van Rooden • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Het religieuze conflict in onze tijd, Israël - Palestina, met 51 nieuw geschreven psalmen.

  DEEL I - de religieuze invalshoek.
  Gaat in op de vraag of de toepassingen van de principes van religies met de realiteit van alle dag overeenkomen. De vraag wordt gesteld of er niet misbruik van de Bijbel wordt gemaakt, en ook de vraag waar toch al die goden uit de periode van het polytheïsme zijn gebleven. Het monotheïsme wordt daarna toegelicht en vervolgens wordt van de drie religies, Jodendom, Christendom en de Islam een korte schets gegeven.

  DEEL II - de politieke en bestuurlijke invalshoek.
  Daarin komt de verwevenheid van religie en politiek aan de orde, en wordt de achtergrond geschetst van de apocalyptische visioenen die leidden tot het schrijven van de 51 nieuwe psalmen. De wens tot terugkeer en de vestiging van de staat Israël wordt beschreven. De verdrijving van 600.000 Palestijnen komt aan de orde en de daden van repressie door Israël worden geschetst. Stil wordt gestaan bij de functie van het concentratiekap GAZA, dat door Israël en de Verenigde Staten van Amerika, als ontwikkelingslaboratorium voor de wapenindustrie wordt gebruikt.

  DEEL III - besturen, rechteloosheid en gerechtigheid.
  Daarin wordt de vraag gesteld hoe religies zich nu wel verhouden tot de rechten van de mens maar ook de houding van het burgerlijk bestuur daartoe komt aan de orde. De rol van de Tweede Kamer wordt belicht. Maar ook wordt de vraag gesteld of de joden zich aan de eigen religieuze voorschriften houden. Na een pleidooi tot het handhaven daarvan en van de rechten van de mens en de religieuze en burgerlijke wetten, wordt een oplossing van het conflict aangeboden in relatie tot de vernieuwde reeds bestaande wet- en regelgeving.

  Matth van Rooden
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 140mm x 215mm
  Aantal pagina's : 212
  Uitgeverij : Tjeui-Producties
  ISBN : 9789464431353
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  INHOUD
  INLEIDING.

  DEEL I, DE RELIGIEUZE INVALSHOEK.

  DEEL II, DE POLITIEKE -BESTUURLIJKE INVALSHOEK.

  DEEL III, BESTUREN, RECHTELOOSHEID EN GERECHTIGHEID.

  HET ZESDE PSALMENBOEK MET 51 PSALMEN.

  DE PSALMEN VOOR JODEN, CHRISTENEN, MOSLIMS EN IETS-ISTEN.

  EPILOOG.

  OVER DE AUTEUR.

  GERAADPLEEDE LITERATUUR.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

Voorverkoop
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

................................Naast de mythe van de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes wordt ook gesteld dat God het joodse volk uitverkoren zou hebben. Die uitverkorenheid zou inhouden dat het volk als, 'licht in de wereld zou kunnen functioneren', althans wanneer zij de wetten van God zouden onderhouden. Een zondermeer bijzondere positie is hen in het vooruitzicht gesteld.

Wanneer de joden, als zodanig gehoorzaamd en vervolgens gefunctioneerd zouden hebben, 'als licht in de wereld' zou dat van grote betekenis geweest kunnen zijn. Hen werd als het volk Gods een heel bijzonder positie in het vooruitzicht gesteld! Heel bijzonder en eervol! Wanneer echter het verbond met God nagekomen zou zijn, het onderhouden van de wetten, zou er geen probleem kunnen zijn ontstaan. Die bijzondere positie, deel van het verbond dat God met zijn volk sloot, is niet waargemaakt. Het volk is tragische genoeg niet 'het licht in de wereld' geworden. Het volk is door het conflict, Israël Palestina een probleem in de wereld van het Midden -Oosten geworden. Het volk heeft verbond met zijn God geschonden. ............................... ×
SERVICE
Contact
 
Vragen