Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 36,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Het Romeinse castellum in de Loowaard

Een hernieuwde materiaalstudie en interpretatie van baggervondsten uit Duiven-Loowaard

Wil Kuijpers • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Kunnen enkel baggervondsten bewijs leveren voor de aanwezigheid van een Romeins castellum langs de Rijn? Dus vondsten zonder archeologische context? Onderzoeker Wil Kuijpers denkt van wel. Op basis van honderden baggervondsten
  uit de Loowaard beweert hij dat in het tweede kwart van de eerste eeuw een Romeins castellum is gesticht op vindplaats Duiven-Loowaard.

  Tientallen jaren doorzoekt Wil Kuijpers met zijn metaaldetector grindhopen op de Rijnkade in Arnhem. Het grind dat daar ligt, is opgebaggerd uit de Loowaard. Tussen de kiezels vindt hij honderden Romeinse voorwerpen, zoals munten uit de Julisch/ Claudische periode, soldaten- en ogenfibulae, sieraden als haarspelden en vingerringen en militaria als speerpunten en zwaarden. In totaal haalt hij ruim 600 metalen voorwerpen uit het grind. En de zandzuigers van baggerbedrijf Moorlag BV toveren ook nog eens honderden aardewerken vondsten uit het grote grindgat van de Loowaard.

  Na documentering van alle Loowaardvondsten in het PAN-register (Portable Antiquities of the Netherlands) start Wil Kuijpers een studie naar de bewoningsgeschiedenis van de Loowaard. Hij determineert en dateert alle vondsten en stelt vervolgens per vondstcategorie een dateringsgrafiek op.

  Deze grafische voorstellingen laten zien uit welke tijdsperiode de vondsten afkomstig zijn. Door vergelijking van de dateringsgrafieken met daarbij de analyses van de vondstgroepen en de vondstgeschiedenis, kunnen een aantal uitspraken worden gedaan. Eén daarvan is dat het zeer aannemelijk is dat de Romeinen in het tweede kwart van de eerste eeuw - wellicht in 40/41 na Chr. - een castellum hebben gesticht in de Loowaard. En dat dit castellum naast de militaire functie ook een civiele bewoning heeft gekend.

  Het onderzoek van Wil Kuijpers toont aan dat - ook al is de archeologische vindplaats vrijwel geheel verdwenen - door systematisch onderzoek van baggervondsten nieuwe informatie aan onze kennis over de Romeinse limes in Nederland kan worden toegevoegd.
  Het boek heeft een prachtige opmaak en bevat meer dan 700 full colour foto's!
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 172
  Uitgeverij : Wil Kuijpers
  ISBN : 9789464066470
  Datum publicatie : 06-2021
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord van Stijn Heeren, Archeoloog VU Amsterdam
  1 Inleiding
  2 Geschiedenis van de vondsten uit de Loowaard
  3 Loowaard, Rijn en omgeving in de Romeinse tijd
  4 Romeins aardewerk
  5 Romeinse fibulae
  6 Romeinse munten
  7 Romeinse militaria
  8 Romeinse sieraden
  9 Overige Romeinse vondsten
  10 Laat-Romeinse tijd en vroege middeleeuwen
  11 Holoceen en pleistoceen botmateriaal
  12 Steentijd
  13 Bronstijd
  14 Munten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
  15 Overige vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
  16 Overige ongedateerde en/of ongedetermineerde vondsten
  17 Synthese
  Opmerkelijke vondsten uit de Loowaard
  Literatuur
  Summary
  Dankwoord
  Bijlagen
 • Reviews (9 uit 1 reviews)

  25-09-2021
  Mooi boek
  Wetenschappelijk archeologisch onderlegd. Goed volgbaar en mooi geillustreerd. Geeft een goed beeld van de Romeinen en hun leven. Zet de Loowaard op zijn plek in de Limes in Nederland.


  Geplaatst door uit Lelystad , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 9 uit 10

€ 36,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Stijn Heeren, archeoloog/ass. professor aan de VU te Amsterdam, schrijft in zijn voorwoord:

'Het recht om te onderzoeken en te publiceren komt iedereen toe, niet alleen hoogopgeleide mensen met een baan in het vakgebied. Ook amateurs die net als professionals een fascinatie hebben voor het verleden mogen met vondsten werken. Maar het allerbeste antwoord op de vraag ‘waarom burgerwetenschap?’ komt uit dit boek. Wat een tijd en toewijding hebben het verzamelen, beschrijven en fotograferen van vondsten gevraagd. Een professional zal zoveel tijd niet snel tot zijn beschikking hebben. Zonder het werk van vrijwilligers zouden de Loowaardvondsten nooit verzameld zijn en zonder Wil Kuijpers waren ze nooit integraal gepubliceerd, zeker niet in deze vorm. Pure (kennis)winst! En tegelijkertijd is de werkwijze wel van professioneel niveau: alle beschrijvingen zijn gebaseerd op vakpublicaties en op beschrijvingen in PAN (Portable Antiquities of the Netherlands). Alle conclusies zijn logisch opgebouwd en navolgbaar.'
Kortom: voor u ligt een prachtig uitgevoerde en inhoudelijk grondige studie, met waardevolle conclusies. Een aanwinst voor de Nederlandse archeologie en voor de Gelderlandse archeologie in het bijzonder.’ ×
SERVICE
Contact
 
Vragen