€ 22,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

  € 15,00

I Tjing in theorie en praktijk

Harmen Mesker • Boek • paperback

 • Samenvatting
  De I Tjing of het Boek der Veranderingen vormt de duizenden jaren oude kern van het Chinese denken en is de praktische toepassing van het beginsel van Yin en Yang, de filosofie van het passieve en actieve principe. Het Boek der Veranderingen wordt reeds eeuwenlang geraadpleegd waarbij men enerzijds gebruik wil maken van de aan het boek inherente levenswijsheid, anderzijds van de directe adviezen die uit het consulteren van de 64 hexagrammen - de essentie van het boek voortvloeien.

  Van de verschillende uitgaven van de I Tjing is qua authenticiteit, duidelijkheid en inzicht, die van de Duitse zendeling Richard Wilhelm nog steeds de toonaangevende vertaling. Omdat desondanks de hoeveelheid tekst en symboliek die bij een raadpleging wordt aangeboden verwarring kan scheppen over wat wel of niet essentieel en urgent is, heeft Harmen Mesker in zijn I Tjing in theorie en praktijk een aantal verhelderende commentaren, tips en uitleggingen gegeven, die het werken met de I Tjing eenvoudiger en nuttiger maken.

  Mesker´s I Tjing in theorie en praktijk vormt een ideale aanvulling op de vertaling door Wilhelm en zal voor velen de juiste oplossingen weten te vinden voor complexe problemen en een ideale leidraad en orakel blijken te zijn.

  “Een begrijpelijke, nuttige publikatie voor ieder die met de I Tjing werkt of wil werken om uit te vinden, wat nu werkelijk essentieel en aan de orde is in zijn leven.” (Biblion recensie)

  “Ongetwijfeld het beste boek over de I Tjing dat tot dusver in het Nederlands verschenen is.” (Tekos)

  “Een vlot leesbare uitleg van de I Tjing. Mesker weet voor alles duidelijk te maken hoe eenvoudig en helder de achterliggende gedachten zijn.” (Koördanser)

  I Tjing in theorie en praktijk is een herziene uitgave van De I Tjing in ons leven (Uitgeverij Schors Amsterdam, 1996)
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 265
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 09-2011
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord bij de herziene uitgave 3
  Inleiding 11
       Wat betekent ‘I Tjing’? 13
       De hexagrammen 15
       De trigrammen 15
  1. Het ontstaan van de I Tjing 17
       Inleiding 17
       Zhou Xin 19
       Sterk overdreven 22
       De I Tjing 23
       De legende 23
       Fu Xi 23
       De hexagrammen 24
       Koning Wen 25
       De Oordelen 26
       De Hertog van Zhou 30
       De lijnen 31
       Confucius 32
       De Tien Vleugels 35
       De feiten 35
       Botinscripties 36
       Opgegraven en aangekochte I Tjing-versies 39
       De Mawangdui I Tjing 40
       De Fuyang I Tjing 40
       De Wangjiatai Gui Zang 41
       Het Shanghai Museum manuscript 41
       Tot slot 42
  2. De indeling van de I Tjing 43
       Inleiding 43
       De Chinese taal 43
       Vertalingen van de I Tjing 45
       Het leven van Richard Wilhelm 48
       De theologische school 50
       Christoph Blumhardt 51
       De missie 52
       Qingdao 53
       Literatuur 57
       Het ontstaan van de Duitse I Tjing 57
       Afscheid van China 61
       Een leven voorbij 62
       De indeling 64
  3. De trigrammen 66
       Inleiding 66
       De ontwikkeling 66
       Bewegingsrichting 73
       Voorbeeld 74
       Andere factoren 76
       Associaties 77
       Aanvullende associaties bij de acht trigrammen 78
       Hemel, Aarde en Mens als drie-eenheid... 80
       ... en hun betekenis bij de trigrammen 82
       De Voorwereldlijke Rangorde 84
       De Binnenwereldlijke Rangorde 85
       De acht windstreken 88
       Het onzichtbare achter het zichtbare 92
  4. Het hexagram verder ontleed 95
       Inleiding 95
       De kerntrigrammen 95
       Het kernhexagram 96
       De lijnen 98
       De eerste en de laatste lijn 98
       Een eenvoudig tekeningetje 101
       Een trap omhoog 103
       De betekenis 104
       De associaties 106
       Het streven naar perfectie 110
       De weg van het Midden 111
       De Heren 112
       De Constituerende Heer 112
       De Beheersende Heer 113
       De vier tijdsindelingen 113
       Hexagrammen als vergrote trigrammen 114
       Tot slot 115
  5. De Tien Vleugels 117
       Inleiding 117
       Eerste en Tweede Vleugel: de Tuan Zhuan 118
       Derde en Vierde Vleugel: de Xiang Zhuan 119
       Vijfde en Zesde Vleugel: de Da Zhuan 121
       De Zevende Vleugel: de Wen Yan 123
       De Achtste Vleugel: de Shuo Gua 125
       De Negende Vleugel: de Xu Gua 126
       De Tiende Vleugel: de Za Gua 127
       Tot slot 129
  6. Vragen 130
       Wat wil je weten? 130
       Duidelijkheid 131
       ‘t Is ja of nee 131
       Vragen uit de oudheid 131
       Onderwerpen 132
       Offers 132
       Militaire campagnes 133
       Jachtexpedities 133
       Excursies 133
       De 10-daagse week 134
       De komende dag of nacht 134
       Het weer 134
       Landbouw 134
       Ziekte 135
       Geboorte 135
       Problemen 135
       Dromen 135
       Het bouwen van nederzettingen 136
       Het uitvaardigen van orders 136
       Nutteloze vragen 136
       Vragen voor iemand anders 139
  7. Manieren om een hexagram te krijgen 143
       Inleiding 143
       Het muntorakel 143
       De methode 144
       Het Duizendbladorakel 145
       De symboliek 145
       De methode 146
       Alternatief 149
       Logisch redeneren 150
       Met een dobbelsteen 151
       À la Yahtzee 151
       Tot slot 153
  8. Het interpreteren van een hexagram 154
  9. De Vijf Elementen 160
       Inleiding 160
       Zou Yan 160
       Associaties 162
       De volgorde van voortbrenging 164
       De volgorde van vernietiging 164
       De He Tu 165
       De Luo Shu 166
       Magisch vierkant 167
       ... in combinatie met de acht trigrammen 168
       De Elementen in de praktijk 168
  10. De namen van de hexagrammen 170
       Inleiding 170
  11. De Acht Huizen 192
       Inleiding 192
       De ontwerper 192
       Het systeem 193
       De ‘generatie-lijn’ 193
       De namen van de hexagrammen 194
       Shi ying: lijnrelaties in de Acht Paleizen 195
       Het verborgen hexagram 195
       Voorbeelden 196
       Een hypothese 196
       Het systeem toegepast op andere hexagrammen 197
  12. I Tjing en quantummechanica 199
       Inleiding 199
       Het ontstaan en de filosofie van de quantummechanica 199
       De I Tjing 201
       Nawoord 203
  Bijlage 1: De etymologie van het karakter Yi 206
       Het karakter op orakelbotten 208
       Geef ons de zon 209
       Andere uitleg van de vorm 210
       Verandering 211
       De andere variant 212
       Conclusie 214
  Bijlage 2: het dilemma van de bewegende lijnen 223
       Uitleg 224
  Geciteerde werken 259
 • Reviews (9 uit 1 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  21-03-2013
  Midden in de roos
  Inderdaad wordt de theorie en praktijk helder en duidelijk uiteengezet. Eigenlijk een must voor iedere I Tjing gebruiker die dieper wil gaan dan alleen maar teksten lezen uit de verschillende uitgaven van de I Tjing en ze op te volgen. Eigen inbreng, achtergrond en visie brengt de I Tjing veel dichter bij jezelf. daarbij help dit boek!

     helder, duidelijk en eenvoudig
     compleet

  Geplaatst door , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 9 uit 10

€ 22,50

niet beschikbaar2-3 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

 China heeft zijn deuren opengezet. Uit het Oosten bereiken ons boeken, voorwerpen, kunst en filosofieën die getuigen van een eeuwenoude beschaving, die voor ons onbegrijpelijk lijkt en door ons nooit ten volle begrepen zal worden. In de laatste 10 jaar is het Westen overspoeld met Chinese beschaving en is de interesse voor alles wat Oosters is flink toegenomen. Acupunctuur is vrijwel ingeburgerd, de macrobiotiek viert hoogtij, Taiji-beoefenaars in een park zijn geen rare mensen meer, en Shiatsu-opleidingen worden door velen gevolgd.

De wereld zoekt naar evenwicht: worden in China pogingen ondernomen om eeuwenoude tradities, rituelen en gewoonten af te schaffen, hier in het Westen worden deze eeuwenoude waarden als nieuw geïntroduceerd. Het Oosten eet hamburgers, het Westen eet op basis van yin en yang. Door deze stroom van uitwisseling is ook de I Tjing in het Westen gemeengoed geworden. In elke boekhandel is er wel één te vinden, en iedereen kan hem in huis halen. Dit raadselachtige boek intrigeert velen en het is dus niet vreemd dat de bekendste vertaling van de I Tjing nu al vele malen herdrukt is.
Dat de I Tjing zo goed verkoopt, betekent echter niet dat hij ook naar zijn waarde gebruikt wordt. Velen voelen zich ertoe aangetrokken, maar worden overdonderd en verward door de tekst die vol staat met symboliek waar wij niet vertrouwd mee zijn. Veelal verdwijnt het boek dan in de kast en mag af en toe alleen nog de zachte beroering van de stofdoek genieten. Dat is begrijpelijk. In China kan de gewone burger al niets met de I Tjing, laat staan dat wij, met een totaal andere achtergrond en cultuur, er ook maar iets van kunnen vatten.
Toch betekent dat niet dat we de I Tjing dan maar op een voetstuk moeten zetten, waar we vol bewondering en ongeloof tegenop kijken. Wij kúnnen iets leren van de I Tjing, mits wij er de moeite voor nemen om dit boek te plaatsen in de tijd en cultuur waarin het geschreven is.

De symboliek zoals we die in de I Tjing tegenkomen, is typisch Chinees en roept bij veel lezers vragen op. Veel gebruikte termen als ‘de edele’, ‘het grote water oversteken’ en ‘de grote man’ zijn van oudsher al in de Chinese literatuur bekend, maar geven snel het idee dat de Chinese cultuur abstracte dwaasheden bij elkaar heeft geraapt, met als enig doel een mystiek geschrift voort te brengen.
Niets is minder waar. De uitdrukkingen zoals die in de I Tjing worden gebruikt hebben diepe betekenissen, die met een beetje studie van hun achtergrond zichtbaar worden. Zelf zegt de I Tjing:

‘De gebruikte namen klinken onbeduidend, maar de toepas-singsmogelijkheden ervan zijn groot. Hun betekenis is veelomvattend, hun oordelen geordend. De woorden zijn omschrijvend, maar juist gekozen. De dingen zijn open uiteengezet, doch zij bevatten nog een dieper geheim. Daarom kunnen zij er in twijfelachtige gevallen toe dienen, de mensen in hun gedragingen te leiden, en op hun wijze te openbaren, hoe een juiste en hoe een verkeerde handeling wordt vergolden.’

De I Tjing komt uit China en is logischerwijs geschreven in het Chinees. Om het boek voor het westerse taalgebied toegankelijk te maken zijn er vele vertalingen gemaakt, die elk vaak een ander facet van de originele tekst belichten. De ene vertaling belicht het persoonlijk proces dat in de tekst weerspiegeld wordt, een andere het sociale aspect en weer een andere de materiële kant. Maar weinig vertalingen weten de I Tjing in al zijn wij(d)sheid te omvatten.

In 1924 is de I Tjing-vertaling van de Zwitserse theoloog en missionaris Richard Wilhelm (1873 - 1930) verschenen. Het is zijn verdienste geweest de I Tjing te belichten in de algemene kosmologische visie van China, zoals die vanaf het ontstaan van China tot nu is gegroeid. In zijn vertaling vinden we het oorspronkelijke Chinese gedachtegoed dat de basis heeft gevormd voor het China zoals we dat nu kennen. Zelfs Mao Zedong schijnt in zijn leven, hoewel hij toch tegen het oude Confucianistische erfgoed gekant was, de I Tjing geraadpleegd te hebben. Ook hij kon de waarde van dit boek niet aan de kant schuiven.
Wilhelm heeft zich niet de moeite getroost om de originele tekst van de I Tjing om te zetten in een voor ons makkelijker te begrijpen, maar minder beeldrijke taal, zoals tegenwoordig zoveel interpretators doen. Dat zou ook jammer zijn, want het is juist de originele symboliek van de I Tjing die ons de ruimte geeft om associaties te vormen en onze gedachten een kant op te laten gaan buiten onze beperkte en subjectief gekleurde opvattingen.

De tekst van Wilhelms vertaling is vrijwel letterlijk uit het Chinees vertaald. Omdat de oorspronkelijke Chinese tekst archaïsch en zeer beknopt is, heeft hij hier en daar wat woorden toegevoegd om de zinsopbouw en betekenis begrijpelijk te houden. Desalniettemin benadert zijn vertaling het beste de Chinese visie en denkwereld van de I Tjing, zoals die sinds eeuwen bestaat. Door het werk van Richard Wilhelm hebben wij de mogelijkheid om de I Tjing te gebruiken zoals hij in China het bekendst is: als persoonlijke leidsman, gids bij twijfels, toekomstkenner en bron van alomvattende wijsheid. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen