€ 35,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover IT voor Juristen
  IT voor Juristen

Inleiding IT-recht

serie handboeken recht & ict deel 1

C.N.J. de Vey Mestdagh (red.), e.a. • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Titel: Inleiding IT-recht
  Auteurs: C.N.J. de Vey Mestdagh (red.), mr. dr. J.J. Dijkstra, mr. dr. E. Gritter, mr. dr. A.M. Klingenberg, mr. K. Konings, mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek, prof. mr. H.D. Wolswijk

  IT-recht is het recht van de digitale wereld. Met meer dan drie miljard Internetgebruikers en een economie die wat betreft omvang de vijfde van de wereld is, is kennis van het IT-recht zowel voor de nationale als de internationale rechtspraktijk onmisbaar.

  Inleiding IT-recht behandelt de beantwoording van de in de rechtspraktijk meest gestelde rechtsvragen op het gebied van informatietechnologie-recht op inleidend academisch niveau. Het boek is geschikt voor universitair juridisch onderwijs, voor hbo onderwijs en als inleidend naslagwerk voor praktijkjuristen. Bij elk hoofdstuk is ten behoeve van verdere verdieping een lijst van rechtsbronnen en literatuur opgenomen.

  Het boek verschaft de inleidende kennis die elke jurist nodig heeft voor het beantwoorden van rechtsvragen op het gebied van:

  Privacyrecht
  E-overheid
  Telecommunicatierecht
  Intellectuele eigendom
  IT-contracten
  E-commerce
  Computercriminaliteit
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 249
  Uitgeverij : Stichting Recht & ICT
  ISBN : 9789082304404
  Datum publicatie : 11-2016
 • Inhoudsopgave
  Inhoud

  1 Recht in de digitale wereld
  1.1 De digitale wereld
  1.2 Trends in de digitale wereld
  1.3 Internationalisering en digitalisering van rechtsbetrekkingen
  1.4 Regulering van de digitale wereld: Internet Governance
  1.5 Behandelde onderwerpen van IT recht en wijze van behandelen

  2 Privacyrecht
  2.1 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  2.2 Wet Bescherming Persoonsgegevens
  2.3 Op wie en waar is de wet van toepassing?
  2.4 Op welke verwerkingen is de wet van toepassing?
  2.5 Onder welke voorwaarden zijn verwerkingen toegestaan?
  2.6 Verboden verwerkingen
  2.7 Formele verplichtingen van de verantwoordelijke
  2.8 Formele rechten van de betrokkene
  2.9 Handhaving van de wet
  2.10 Toezicht
  Samenvatting en verdieping

  3 E-overheid
  3.1 Inleiding
  3.2 Toepassingsbereik
  3.3 Vormvoorschriften; schriftelijkheidseis en ondertekening
  3.4 Uitgangspunt van nevenschikking
  3.5 Kenbaar maken dat elektronisch verkeer mogelijk is
  3.6 Nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg
  3.7 Betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid
  3.8 Begin en einde termijn
  3.9 Conclusies
  Samenvatting en verdieping

  4 Telecommunicatierecht
  4.1 Inleiding
  4.2 Toetreding tot de telecommunicatiemarkt
  4.3 Ordening en correctie van de telecommunicatiemarkt
  4.4 Eindgebruikersbelangen
  Samenvatting en verdieping

  5 Intellectuele eigendom
  5.1 Inleiding
  5.2 Auteursrecht
  5.3 Databankenrecht
  5.4 Merkenrecht
  5.5 Handelsnaamrecht
  5.6 Onrechtmatige daad
  Samenvatting en verdieping

  6 IT-contracten
  6.1 Inleiding
  6.2 Automatisering
  6.3 De juridische duiding van een computerprogramma
  6.4 Automatiseringscontracten en standaardsoftware
  6.5 Automatiseringscontracten en maatwerksoftware
  6.6 Application Service Providing
  6.7 Overeenkomsten rondom automatisering
  Samenvatting en verdieping

  7 E-commerce: diensten van de informatiemaatschappij
  7.1 Inleiding
  7.2 Diensten van de informatiemaatschappij en grensoverschrijding
  7.3 Algemene informatieplicht
  7.4 Internetreclame en de regels voor elektronische handel
  7.5 Aansprakelijkheid van tussenpersonen voor onrechtmatige informatie
  Samenvatting en verdieping

  8 E-commerce: contracteren
  8.1 Inleiding
  8.2 De totstandkoming van het contract in een geautomatiseerde omgeving
  8.3 De ontvangstbevestiging
  8.4 De bijzondere informatieplichten
  8.5 Algemene voorwaarden
  8.6 De overeenkomst op afstand
  8.7 Vorm en bewijs bij online contracteren
  Samenvatting en verdieping

  9 Computercriminaliteit
  9.1 Inleiding
  9.2 Materieel strafrecht
  9.3 Strafvordering en IT
  Samenvatting en verdieping

  Over de auteurs

  Trefwoordenregister
 • Reviews (8,8 uit 2 reviews)

  01-01-2017
  Mooi overzicht
  Dit boek geeft in vogelvlucht een mooi overzicht van diverse rechtsgebieden die het IT-domein raken. Voor eventuele verdere verdieping reikt het boek vindplaatsen van andere literatuur, rechtspraak en artikelen aan.

     Gemakkelijk leesbaar.
     Compleet overzicht.

  Geplaatst door uit Groningen
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  03-01-2016
  Tevreden over de gang van zaken
  Besteld, ruim een week later thuis. Het duurde iets langer dan vermeld op de website, maar dit was geen probleem. Het boek was in uitstekende staat, prettig ook dat de levering gewoon door de brievenbus ging i.p.v. met een bezorger die vaak komt als je niet thuis bent. Ik ben tevreden.


  Geplaatst door , leeftijd 20-29
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10

€ 35,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar

2-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Voorwoord

Informatietechnologie (IT) heeft onze wereld niet alleen veranderd, maar zelfs een nieuwe digitale wereld gevormd. De selfie van de zwarte kuifmakaak op de omslag is hiervan een klein maar interessant voorbeeld. De maker van een foto heeft in het al-gemeen het auteursrecht. In dit geval was de maker de makaak zelf, die het foto¬toestel van de fotograaf stal. Volgens de US copyright Office berust op een door een aap gemaakte foto echter geen auteursrecht. De fotograaf was hier niet blij mee, zeker niet omdat de foto door verspreiding via het Internet inmiddels immens populair en daar-mee potentieel waardevol is geworden. Het is duidelijk dat deze casus zonder moderne informatietechnologie niet had bestaan. De foto was waarschijnlijk mislukt, de anekdote had slechts het lokale fotografensufferdje gehaald en de hebzucht en ijdelheid van de fotograaf waren niet door de grote verspreiding geprikkeld. Het digitale fototoestel en de wereldwijde verspreiding van de foto via het Internet maken deze casus wat hij is. Hij laat zich daarbij bovendien gemakkelijk generaliseren naar rechtsvragen over de status van de grote en snel toenemende hoeveelheid automatisch door IT systemen gemaakte opnamen. De digitale wereld verandert onze communicatie, onze economie en ook ons recht. Het IT-recht is het recht van deze wereldomspan-nende digitale wereld.

IT-recht is modern recht. Het betreft echter niet het recht over informatietechnologie (IT). IT-recht is bovendien niet beperkt tot een bepaald type rechtsbetrekkingen, zoals het publiekrecht tot het recht over publieke en het privaatrecht tot het recht over private rechtsbetrekkingen is beperkt en deelgebieden daarvan zelfs tot het recht over bepaalde specifieke betrekkingen (huur, arbeid, etc.) of zaken (onroerende zaken, etc.) zijn beperkt. Ook betreft IT-recht niet het gebruiken van informatietechnologie bij de toepassing van het recht, zoals digitalisering van de wetgeving, het bestuur of de rechtspraak. IT-recht is het recht van de door informatietechnologie gevormde digitale wereld. IT-recht omvat daarom vragen op alle klassieke deelgebieden van het recht. Internet Governance betreft traditionele staatsrechtelijke rechtsvragen rond rechtsmacht (wie reguleert de digitale wereld?). E-overheid behandelt bestuursrechtelijke rechtsvragen rond de elektronische communicatie tussen burgers en overheid, die straks geen uitzondering maar regel zal zijn. E-commerce betreft privaatrechtelijke rechtsvragen (het verbintenissenrecht) van de Interneteconomie - die op dit moment de vijfde economie van de wereld is - en intellectuele eigendomsrechten zijn de vermogensrechten van de digitale wereld. Telecommunicatierecht heeft betrekking op digitale communicatie en privacyrecht op de bescherming van (de verwerking van) digitale persoonsgegevens. Het recht rond computercriminaliteit bepaalt ten slotte het strafrecht van de digitale wereld. Op al deze gebieden is het recht in beweging. Een kleine greep uit recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie laat dit duidelijk zien. Gedownloade software kan als stoffelijke zaak worden beschouwd en worden doorverkocht (HvJ EU 3 juli 2012, C128/11, Usedsoft). Het aanbrengen van een hyperlink is geen inbreuk op het auteursrecht (HvJ EU 13 februari 2014, C466/12, Svensson). De Europese datarententierichtlijn op grond waarvan alle metadata van ons telefoon- en Internetverkeer worden opgeslagen is in strijd met ons fundamentele recht op privacy (HvJ EU 8 april 2014, C293/12, Digital Rights Ireland). Het credo ‘downloaden mag, uploaden niet’ moet worden genuanceerd: downloaden van muziek uit een illegale bron is een inbreuk op het auteursrecht (HvJ EU 10 april 2014, C435/12, ACI). Search engines dienen zoekresultaten die persoonsgegevens betreffen op verzoek te wissen (HvJ EU 13 mei 2014, C131/12, Google). De V.S. is geen veilige haven (Safe Harbor) meer voor Europese persoonsgegevens (HvJ EU 6 oktober 2015, C‑362/14, Schrems-Data Protection Commissioner).

De toepassing van het IT-recht vraagt om internationale (vooral Europeesrechtelijke) én nationale vakgebiedoverstijgende kennis en een goed begrip van de digitale wereld. IT-juristen zijn hiermee in staat om antwoorden op de nieuwe rechtsvragen in de digitale wereld te geven. De internationale en nationale arbeidsmarkt voor IT-juristen is daarom uitstekend.

Dit boek behandelt het IT-recht op inleidend academisch niveau en richt zich op de beantwoording van de in de rechtspraktijk meest gestelde rechtsvragen. Het boek is daar¬mee geschikt voor inleidend universitair rechtenonderwijs, voor hbo onderwijs en als inleidend naslagwerk voor praktijkjuristen. Aan het eind van elk hoofdstuk is voor verdere verdieping een lijst van rechtsbronnen en literatuur opgenomen.

C.N.J. de Vey Mestdagh, september 2016 ×
SERVICE
Contact
 
Vragen