€ 19,95

ePUB ebook

  € 9,95

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover INZICHT
  INZICHT

INZICHT

Wat heb je nodig om deze complexe wereld te begrijpen?

Ybo van den Beukel • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Inzicht – Wat heb je nodig om deze complexe wereld te begrijpen?

  De wereld om ons heen verandert razend snel, niet iedereen kan het bijhouden.
  De zuilensamenleving ligt al weer 40 jaar achter ons, de verzorgingsstaat wankelt, in de participatiesamenleving moeten we het zelf uitzoeken. Zijn we daar wel goed op voorbereid?

  Wil je doorgronden hoe onze wereld in elkaar zit, dan vind je hier de antwoorden!
  Hoe zit de mens als individu in elkaar, hoe samen te leven met zo min mogelijk problemen?
  Wat is dat die neoliberale samenleving, wat zijn daarvan de mechanismen?
  Democratie, religie, liberalisme, de koloniale periode hebben hier allemaal mee te maken.
  Uiteindelijk begrijp je actuele zaken als terrorisme, populisme, massamigratie.


  Een inkijkje

  De mens als individu:
  Evolutionair gezien is de mens ‘een schitterend ongeluk’, een toevalligheid dus. We zijn ons er niet direct van bewust, evolutionaire kenmerken drukken nog steeds een grote stempel op onze manier van samenleven. Zo is de mens als vluchtdier alert bij slecht nieuws en gemakkelijk te beïnvloeden door nepnieuws.
  Maar vooral is er de invloed van het testosteron. Door durfgedrag bracht dit welvaart, daar mogen we blij mee zijn. Het bracht zo nu en dan ook ellende. Je kunt niet zeggen of de mens goed is of slecht, de mate van ellende hangt af van de kwaliteit van de betreffende samenleving. Dat kun je afmeten aan de hand van relschoppende voetbal hooligans in Rome, de @MeToo affaire en de wandaden van de Islamitische Staat.

  De mens die samenleeft:
  Samenwerking is het antwoord van de mens op ‘doelloze evolutie’. Laat dit maar even inwerken.
  Gedragstheorieën laten zien hoe mensen elkaar nadoen en op elkaar reageren.
  Zo laat onderzoek naar wreedheden zien dat elk mens onder omstandigheden en aangespoord tot de meest vreselijke dingen in staat is. Ook u en ik! Een interessant gegeven in tijden waar het terrorisme opspeelt en wordt gelinkt aan religie. (op deze site staan previews van de subhoofdstukken 5.2 en 5.5).

  Religie:
  Stelling - religie voorzag in een stelsel van sociale regelgeving, noodzakelijk voor de vorming van samenlevingen. Eeuwenlang stonden de ‘Tien Geboden’ borg voor volgzame burgers.
  Over religie en geweld is iets meer te zeggen. De 3 monotheïstische godsdiensten (Jodendom, Christendom, Islam) impliceren geo-politieke aspiraties. Immers, een uitverkoren volk heeft ook op aarde landsgrenzen nodig. Onder het mom van religie konden sterke staten ontstaan, in voorkomend geval bereid tot oorlog.

  Naar onze tijd:
  In het tijdperk van de Verlichting, los van goddelijke verklaringen kan wetenschap tot bloei komen, de Industriële Revolutie kan beginnen en ideologieën ontstaan.
  Het ‘liberalisme’ borduurt voort op het evolutionaire recht van de sterkste, ieder voor zich. Als reactie en gebaseerd op solidariteit, ontstaat het ‘socialisme’.
  En dan is er de koloniale periode. De ‘centrum-periferie’ theorie laat onomwonden zien dat de aardse rijkdom eenzijdig werd toegeëigend. Dit is dan ook de feitelijke oorzaak van de onrust in het Midden Oosten en de massamigratie.
  Overigens, een vergelijkbare centrum-periferie relatie zien we terug ten aanzien van het ‘wingewest’ Groningen.

  Onze tijd:
  Onze huidige complexe wereld begint bij de beurskrach van 1929 op Wallstreet en leidt tot de verzorgingsstaat.
  Na de val van de Berlijnse Muur ontstaat ongemerkt een wereldwijde ‘neoliberale’ context. De rol van de overheid wordt weer beperkt. Als de goudstandaard wordt losgelaten ontstaat een geheel nieuwe wereldorde. Behalve de bankencrises, wat zijn daarvan nog meer de gevolgen?

  Tenslotte: geen stellingname
  Het was moeilijk om in deze tijden weg te blijven van een oordeel en conclusies. Dat heb ik dan ook niet gedaan. Dan was de titel: ‘Dat heb je nodig . . .‘ en niet ‘Wat heb je nodig om deze complexe wereld te begrijpen’.
  Een stellingname en oplossing laat ik over aan de lezer, in dit boek wordt enkel het denkgereedschap aangereikt.
  Je mag reageren en discussiëren op mijn site.

  Ybo van den Beukel – maart 2018
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 168
  Uitgeverij : ybo.nl
  ISBN : 9789082819908
  Datum publicatie : 03-2018
 • Inhoudsopgave
  1. INLEIDING
  1.1 Totstandkoming
  1.2 Tijd en plaats

  2. INZICHT
  2.1 Sociogenese
  2.2 Prangende kwesties
  2.3 Iets over waarheid en zo
  2.4 Een rechtvaardige samenleving

  3. DE INDIVIDUELE MENS
  3.1 Evolutie
  3.2 In den beginne

  4. SAMENLEVENDE MENS
  4.1 Samenlevende mens
  4.2 Beïnvloeding

  5. RELIGIE
  5.1 Oorsprongsmythen
  5.2 Ontstaan van samenlevingen
  5.3 Geopolitiek
  5.4 Islam
  5.5 Terrorisme

  6. NAAR ONZE TIJD
  6.1 Ideologieën
  6.2 Onze erfenis
  6.3 Van 1929 tot 1989

  7. NEOLIBERALISME
  7.1 Ideologische achtergrond en kenmerken
  7.2 Individualisme, de nieuwe mens
  7.3 Terugtredende overheid
  7.4 Marktwerking, geld

  8. GEVOLGEN NEOLIBERALISME
  8.1 Globalisering
  8.2 Crises
  8.3 Ongelijkheid
  8.4 Populisme

  9. TENSLOTTE
  9.1 Heroriëntatie
  9.2 Overzicht
  9.3 Nawoord, geen conclusie

  ca 50 pagina's verwijzingen
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Ingekort:
De tegenstelling tussen hebzucht (zeg maar de neoliberale samenleving) en solidariteit (zeg maar de sociale democratie) wordt feilloos blootgelegd in het klimaatspel van Martin Nowak (verwijzing 37, pag. 149).
Inderdaad, samenwerking is ‘het geheim’ achter de doelloosheid van evolutie.

Het spel gaat over een aantal rondes. Een vijftal spelers, agrariërs, maken gebruik van een waterbron, een 'public good'.
Maar, let op, indien in één ronde meer dan de helft van de bron wordt verbruikt, kan deze zich niet meer herstellen en raakt de bron letterlijk uitgeput, einde verhaal.
Een eenvoudige rekensom leert dat als alle spelers per ronde zich beperken tot maximaal 10 procent verbruik, dat is precies de helft, de bron zich kan herstellen. Als deze afspraken gestand blijven, is de bron onuitputtelijk.

Het blijkt dat indien vooraf overleg plaatsvindt en er inderdaad volgens afspraak door elke speler niet meer dan 10 procent van het water wordt geclaimd, de bron intact blijft.
Daarentegen, als er geen overleg is en ieder afzonderlijk een keuze moet maken niet wetende wat de anderen doen, valt de bron al na vier ronden droog. Herstel is niet meer mogelijk.

P.54:
De verklaring is dat de meeste spelers zich weliswaar ‘altruïstisch’ opstellen, toch handelt een enkeling egoïstisch, ingegeven door de vrees dat een andere speler een groter aandeel zal opeisen. ‘Ik ging ervan uit dat hij meer dan 10 procent zou nemen, daarom deed ik het zelf maar.’ Bij voorbaat wordt de schuld bij de ander gelegd als rechtvaardiging van de eigenkeuze. ‘Het helpt niet als ik minder vlees eet, als ik minder water verbruik, als…, de ander doet het ook niet.’
De boodschap is tweeërlei. Ten eerste: gezamenlijke besluitvorming werkt. Ten tweede: belanghebbenden of deelnemers dienen voldoende kennis en inzicht te hebben. Indien dit niet het geval is, of nog slechter, indien kennis wordt ontkend zoals bij de klimaatdiscussie, zullen hulpbronnen opdrogen. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen