€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

INZICHT

Wat heb je nodig om deze complexe wereld te begrijpen?

Ybo van den Beukel • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Inzicht - Wat heb je nodig om deze complexe wereld te begrijpen?

  De wereld om ons heen verandert razend snel, het is haast niet bij te houden.  
  De zuilensamenleving ligt al weer 40 jaar achter ons, in de huidige participatiesamenleving moeten we het zelf uitzoeken. Zijn we daar wel goed op voorbereid?

  Wil je echt weten hoe onze wereld in elkaar zit, dan is besef van tijd en plaats nodig. En, al is het maar een heel klein beetje, iets over filosofie, wetenschap en de denkgeschiedenis.

  De mens als individu

  Evolutionair gezien is de mens ‘een schitterend ongeluk’, een toevalligheid. We zijn ons er niet direct van bewust,  evolutionaire kenmerken drukken nog steeds een grote stempel onze manier van samenleven. Zo is de mens is als vluchtdier alert bij slecht nieuws gemakkelijk te beïnvloeden door nepnieuws.
  Maar vooral is er de invloed van het testosteron. Door durfgedrag bracht dit welvaart, daar mogen we blij mee zijn. Het bracht zo nu en dan ook ellende.
  En de mate van de ellende hangt af van de kwaliteit van de betreffende samenleving. Dat zie je aan de hand van relschoppende voetbal hooligans in Rome, de @MeToo affaire en de wandaden van de Islamitische Staat. 

  De mens die samenleeft

  Samenwerking is het 'menselijk antwoord op de doelloze evolutie'. Laat dit maar even inwerken.
  Hoe werken we dan samen? Gedragstheorieën laten zien hoe mensen elkaar nadoen en op elkaar reageren.
  Zo laat onderzoek naar wreedheden zien dat elk mens onder omstandigheden en aangespoord tot de meest vreselijke dingen in staat is. Ook u en ik! Een interessant gegeven in tijden waar het terrorisme opspeelt en wordt gelinkt aan religie.
  (zie hierover op deze site een preview van de subhoofdstukken 5.2 en 5.5).

  Religie

  Stelling: religie voorzag in een stelsel van sociale regelgeving en was daarom de beslissende factor bij het ontstaan van samenlevingen. Eeuwenlang stonden de 'Tien Geboden' borg voor volgzame burgers.
  In de 3 monotheïstische godsdiensten, dat wil zeggen er is sprake van één enkele god, ontstaan geo-politieke aspiraties. Immers, een uitverkoren volk heeft ook op aarde landsgrenzen nodig. Zo konden onder het mom van religie sterke staten ontstaan, in voorkomend geval bereid tot oorlog. Religie is dan ook een belangrijke factor in de menselijke geschiedenis.

  Naar onze tijd

  In het tijdperk van de Verlichting, ongeveer vanaf Luther tot aan Darwin, ontstaan nieuwe denkwijzen. Los van goddelijke verklaringen kan wetenschap tot bloei komen, de Industriële Revolutie kan beginnen.
  Het 'liberalisme' borduurt voort op het evolutionaire recht van de sterkste, ieder voor zich. Gebaseer op solidariteit ontstaat daarop het 'socialisme' als reactie.
  En dan is er de koloniale periode. De ‘centrum-periferie’ theorie laat onomwonden zien dat de aardse rijkdom eenzijdig werd toegeëigend, de werkelijke oorzaak van de onrust in het Midden Oosten en massamigratie. Overigens, eenzelfde centrum-periferie relatie zien we terug ten aanzien van het 'wingewest' Groningen.

  Onze tijd

  Onze huidige complexe wereld begint bij de beurskrach van 1929 op Wallstreet. De nieuwe economische visie van Maynard Keynes doet zijn intrede, de verzorgingsstaat wordt gevormd.
  Na de val van de Berlijnse Muur in 1989, ontstaat welhaast ongemerkt een wereldwijde ‘neoliberale’ context. De rol van de overheid wordt beperkt. Als dan ook de goudstandaard wordt losgelaten ontstaat een geheel nieuwe wereldorde. Wat zijn daar van de gevolgen?

  Geen stellingname

  Het was moeilijk om in deze tijden weg te blijven van een oordeel en conclusies. Dat heb ik dan ook niet gedaan. Overigens, dan was de titel wel geweest: 'Dat heb je nodig . . .' en niet 'Wat heb je nodig om deze complexe wereld te begrijpen'.
  Een stellingname en oplossing laat ik over aan de lezer, in dit boek wordt enkel het denkgereedschap aangereikt.


  Ybo van den Beukel - maart 2018
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 168
  Uitgeverij : ybo.nl
  ISBN : 9789082819908
  Datum publicatie : 03-2018
 • Inhoudsopgave
  1. INLEIDING
  1.1 Totstandkoming
  1.2 Tijd en plaats

  2. INZICHT
  2.1 Sociogenese
  2.2 Prangende kwesties
  2.3 Iets over waarheid en zo
  2.4 Een rechtvaardige samenleving

  3. DE INDIVIDUELE MENS
  3.1 Evolutie
  3.2 In den beginne

  4. SAMENLEVENDE MENS
  4.1 Samenlevende mens
  4.2 Beïnvloeding

  5. RELIGIE
  5.1 Oorsprongsmythen
  5.2 Ontstaan van samenlevingen
  5.3 Geopolitiek
  5.4 Islam
  5.5 Terrorisme

  6. NAAR ONZE TIJD
  6.1 Ideologieën
  6.2 Onze erfenis
  6.3 Van 1929 tot 1989

  7. NEOLIBERALISME
  7.1 Ideologische achtergrond en kenmerken
  7.2 Individualisme, de nieuwe mens
  7.3 Terugtredende overheid
  7.4 Marktwerking, geld

  8. GEVOLGEN NEOLIBERALISME
  8.1 Globalisering
  8.2 Crises
  8.3 Ongelijkheid
  8.4 Populisme

  9. TENSLOTTE
  9.1 Heroriëntatie
  9.2 Overzicht
  9.3 Nawoord, geen conclusie

  ca 50 pagina's verwijzingen
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
Retourneren binnen 14 dagen*
Delen 

Fragment uit het boek

Ingekort:
De tegenstelling tussen hebzucht (zeg maar de neoliberale samenleving) en solidariteit (zeg maar de sociale democratie) wordt feilloos blootgelegd in het klimaatspel van Martin Nowak (verwijzing 37, pag. 149).
Inderdaad, samenwerking is ‘het geheim’ achter de doelloosheid van evolutie.

Het spel gaat over een aantal rondes. Een vijftal spelers, agrariërs, maken gebruik van een waterbron, een 'public good'.
Maar, let op, indien in één ronde meer dan de helft van de bron wordt verbruikt, kan deze zich niet meer herstellen en raakt de bron letterlijk uitgeput, einde verhaal.
Een eenvoudige rekensom leert dat als alle spelers per ronde zich beperken tot maximaal 10 procent verbruik, dat is precies de helft, de bron zich kan herstellen. Als deze afspraken gestand blijven, is de bron onuitputtelijk.

Het blijkt dat indien vooraf overleg plaatsvindt en er inderdaad volgens afspraak door elke speler niet meer dan 10 procent van het water wordt geclaimd, de bron intact blijft.
Daarentegen, als er geen overleg is en ieder afzonderlijk een keuze moet maken niet wetende wat de anderen doen, valt de bron al na vier ronden droog. Herstel is niet meer mogelijk.

P.54:
De verklaring is dat de meeste spelers zich weliswaar ‘altruïstisch’ opstellen, toch handelt een enkeling egoïstisch, ingegeven door de vrees dat een andere speler een groter aandeel zal opeisen. ‘Ik ging ervan uit dat hij meer dan 10 procent zou nemen, daarom deed ik het zelf maar.’ Bij voorbaat wordt de schuld bij de ander gelegd als rechtvaardiging van de eigenkeuze. ‘Het helpt niet als ik minder vlees eet, als ik minder water verbruik, als…, de ander doet het ook niet.’
De boodschap is tweeërlei. Ten eerste: gezamenlijke besluitvorming werkt. Ten tweede: belanghebbenden of deelnemers dienen voldoende kennis en inzicht te hebben. Indien dit niet het geval is, of nog slechter, indien kennis wordt ontkend zoals bij de klimaatdiscussie, zullen hulpbronnen opdrogen. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen