€ 12,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

  € 5,00

Meer van deze auteur

 • Cover Islamofobie? Een Nuchter Antwoord
  Islamofobie? Een Nuchter Antwoord (PDF)

Islamofobie? Een Nuchter Antwoord

Frans Groenendijk • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Islam en angst. Er is iets met die twee. De term 'islamofobie' koppelt die twee begrippen aan elkaar.
  Islamofobie staat letterlijk voor 'ziekelijke angst voor islam'.
  De term komt vaak naar voren in verband met kritiek op de leer van Mohammed en wanneer er in naam van de islam ergens op de wereld geweld is gepleegd.
  Velen vrezen dat de aangroeiende kritiek op de leer van Mohammed onontkoombaar gevolgd zal worden door geweld tegen mensen die zichzelf moslim noemen. Men is van mening dat jongeren met mohammedaanse achtergrond en dan voornamelijk de vaak genoemde Marokkanen, door die kritiek of door het benoemen van de oververtegenwoordiging van jongens van Marokkaanse afkomst in de misdaad- en werkloosheidsstatistieken, slechter gaan presteren in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de wijk.
  Anderen vrezen juist dat meer invloed van het mohammedanisme onontkoombaar zal leiden tot een steeds assertievere of zelfs ronduit agressieve opstelling van de mohammedanen.
  Beide groepen worden vanuit het andere kamp ervan beschuldigd dat de genoemde vrees niet meer is dan een dekmantel voor een heel andere agenda. De eerste groep wordt ervan beschuldigd te bestaan uit louter linkse extremisten die een bondgenoot zien in elke vijand van de VS en het kapitalisme. De tweede groep wordt ervan beschuldigd van racisme en/of 'islamofobie'.

  De belangrijkste boodschap van het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord is dat toch op zijn minst en allereerst die angsten onder ogen gezien moeten worden. Daarbij komen met name de angsten aan de orde van mensen die islamisering als bedreigend ervaren. Het boek is echter geschreven op een manier die het mogelijk maakt dat de belangrijkste angst in het andere kamp wat afneemt of in ieder geval toch niet toeneemt

  In de loop van de studie voor het boek is de bezorgdheid van de auteur sterk toegenomen. Die bezorgdheid nam toe doordat bijna alle besproken angsten meer onderbouwd dan tegengesproken werden door verdere studie. Dat gold het sterkst voor de ontwikkelingen in Turkije. De koerswijziging van dit land in de richting van het mohammedaans fundamentalisme werd al in gang gezet halverwege jaren 90 van de vorige eeuw.

  De meest verontrustende ontdekking betrof de rol van de OIC. Deze Organization of the Islamic Cooperation, waarin 57 landen verenigd zijn met veel mohammedaanse inwoners, heeft een zeer uitgesproken en zeer kwalijke agenda. Bij conflicten of tegenstellingen waarbij alleen mohammedanen betrokken zijn heeft deze organisatie niets in te brengen: wanneer ook niet-mohammedanen er bij betrokken zijn, kiest ze altijd voor de mohammedanen. Ze zijn verenigd in hun verzet tegen de Universele Rechten van de Mens, ze zijn verenigd in hun haat tegen Israël en ze verenigen zich nu steeds meer in hun strijd tegen de vrije meningsuiting in de hele wereld wanneer die mening betrekking heeft op het mohammedanisme. En met succes.
  Hoewel het mohammedanisme het belangrijkste onderwerp is van het boek gaat het de auteur beslist niet alleen om het tegengaan van “islamisering van het vrije Westen”. Het vinden van het juiste antwoord op die bedreiging kan in zijn ogen sterk bijdragen aan de dringend noodzakelijke revitalisering van onze democratie.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 350
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : 9789081474016
  Datum publicatie : 09-2011
 • Inhoudsopgave
  VOORWOORD
  INHOUDSOPGAVE
  DEEL I: HET MOHAMMEDANISME 1
  HET BEGIN 1
  MISPLAATST RESPECT: ZELFMUMMIFICERENDE MONNIKEN 6
  WAT IS EIGENLIJK ISLAMOFOBIE? 8
     DE ISLAMITISCHE WERELD ALS EEN BLOK? 9
     DE ISLAMITISCHE WERELD ALS STATISCH? 11
     DE ISLAM ZONDER OVEREENKOMSTEN MET ANDERE GROEPEN? 12
     DE ISLAM ALS INFERIEUR AAN HET WESTEN? 12
     KRITIEK VANUIT DE ISLAM NIET HET BELUISTEREN WAARD? 12
  OVER MIJN MOEDER: WREDE NONNEN EN EEN TEGENDRAADSE PASTOOR 14
  WAT IS DE ISLAM, WAT IS EEN FOBIE? 17
     HET LASTIGE BEGRIP ISLAM 17
     HET LASTIGE BEGRIP FOBIE 19
  ISLAM OF MOHAMMEDANISME, WAT MAAKT HET UIT? 21
  MISPLAATST RESPECT: DE GEHOORZAAMHEIDSTEST 25
  HET MOHAMMEDANISME NUCHTER BEKEKEN 27
  DE KORAN NUCHTER BEKEKEN 31
  MISPLAATST RESPECT: KORANISCH ARABISCH 35
  DE SECULIERE SAMENVATTING 38
     TERWIJL ZIJ ONDERDANIG ZIJN? 39
     VROUWEN? 42
     WOEKER? 44
     BLASFEMIE? 48
     VERZOENEND OF VREDELIEVEND? 48
  MISPLAATST RESPECT: DE BIDDAG VOOR HET GEWAS 50
  IS HET MOHAMMEDANISME EEN SEKTE? 51
     WEL EEN SEKTE? 52
     TOCH GEEN SEKTE? 55
  MISPLAATST RESPECT: DE OVERHEID HEEFT DAAR WEINIG TEGEN IN TE BRENGEN 58
  CULTURELE MOHAMMEDANEN NUCHTER BEKEKEN 60
     KAN NAÏVITEIT VERWIJTBAAR ZIJN? 62

  DEEL II: ANGSTEN EN AFKEER
  ANGST: “MAAR NOOIT ALS ZE ALLEEN ZIJN, ALTIJD OP DE MARKT OF IN DE TREIN” 66
  ANGST: EEN VERANDERD STRAATBEELD
     MEER RESPECT? 70
     GEEN SOLIDARITEIT? 72
  ANGST: NO-GO AREAS, EEN PARALLELLE SAMENLEVING
     WAAROM NIET DISCREET? 77
     EEN DIRECTE LINK MET HET JIHADISME? 80
  ANGST EN VERWARRING: ASIELZOEKERS, AMA’S, ANALFABETISME
     HARD OF PERVERS? 83
     A?M?A?’S? 84
     ALLE NIEUWKOMERS SUCCESVOL? 85
     MAAR WAT IS HET VERBAND? 86
  ANGST: TROUWEN BINNEN DE FAMILIE, GENITALE VERMINKING, EERWRAAK
     INTEELT? 89
     INTIMITEIT? 92
     RELIGIEUZE TRADITIES? 95
     PRIORITEITEN? 98
  ANGST: HET GROEIENDE AANTAL
     GEZINSHERENIGING OF GEZINSVORMING? 100
     WAT IS ROOKWORST ZONDER R ? 103
     VERGRIJZEN MOHAMMEDANEN NIET? 105
  ANGST: HET NIVEAU VAN DE ‘ISLAMGELEERDEN’
     EEN BOEDDHIST DIE IN DE DRANKJES PIST? 107
     GEEN GEK OF NIET ONWETEND? 108
     SERIEMOORDENAAR? 111
     HET MINST BEGAAFDE ZOONTJE? 112
     RADICALISEREN ZE NIET DOOR KRITIEK? 114
  MISPLAATST RESPECT: KRANKZINNIGE LEUGENS NIET TEGENGESPROKEN 115
  ANGST: SEKTARISCH EN VANZELFSPREKEND GEWELD
     SALMAN RUSHDIE WANNABE? 117
     19? 119
     IS HIJ WEL EEN GELOVIGE? 120
     EXTRA WREED? 122
  ANGST: DE OEMMA
     KAN EEN MULLAH MET EEN ZWAARD ZWAAIEN? 124
     MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID? 126
     VRAAGT U MIJ DE DEMOCRATIE TE OMARMEN? 127
     EEN OVERSPELEQUIVALENT VAN HONGERSNOOD? 128
     GALANTE TALIBAN? 131
     OEMMA OF KIEZERSGUNST? 132
  ANGST: SCHEIDING VAN GODSDIENST EN BARMHARTIGHEID
     DEZELFDE MOHAMMED? 135
     STEUNDE DE KORAN DE PROFEET HIERIN? 136
     MOETEN WE ZE WEL HOERENJONGEN NOEMEN? 139
     6, 9 OF 19? 140
     WAAROM DE AHMADIYYA? 142
  ANGST: DE GESCHIEDENIS
     WAT DOET HET ER NOG TOE? 147
     MODERNE VORMEN VAN JIZYA? 151
     SLAVERNIJ IN DE GAZA-STROOK? 152
  MISPLAATST RESPECT: BROODSCHRIJVERIJ 156
  ANGST: TURKIJE EN EUROPA
     GANDHI? 158
     EEN NIEUWE SULTAN? 159
     KINDERROOF NIET ZO ERG? 162
     DECIMA? 163
     WISSELEN VAN ‘CIVILIZATION’? 164
     EEN NIEUWE KALIEF? 166
     ROME VEROVEREN? 168
     GEEN PROBLEMEN MET DE BUREN? 170
     IS DIT EEN SAMENZWERINGSTHEORIE? 173
     EEN VIJFDE COLONNE? 174
     MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID? 176
  ANGST: MASSAVERNIETIGINGSWAPENS, INTENTIE VERSUS VERMOGEN 179
  ANGST: VREDE MET DE PALESTIJNEN IS ONMOGELIJK
     RECHTMATIGE TERUGKEER VAN HINDOE-VLUCHTELINGEN? 184
     DE JODEN 187
     DE PALESTIJNEN 192
     WIE VERJOEG DE PALESTIJNSE ARABIEREN? 194
     EEN DRIE-STATEN-OPLOSSING? 197
     GEPAST RESPECT? 199
     WELKE MOETEN WE VERMOORDEN? 201
  ANGST: EURABIË, DE OLIEBOYCOT WERKT NOG STEEDS DOOR 203
  ANGST: DE OLIFANT IN DE HUISKAMER
     LEVE DE INQUISITIE? 207
     WAT DOEN WE MET HET VROUWENOVERSCHOT? 209
     HEILIG OF GEFRUSTREERD? 210
     DE KINDERKORAN? 212
     KORAN TEGENOVER HUDUD? 213
     SEKS MET SLAVINNEN? 215
     WIL DE WERELD EVEN WACHTEN OP MIJN BOEK? 216
  ANGST: TRIBALISME OF ‘EEN BOTSING VAN BESCHAVINGEN’
     HUNTINGTON EEN CULTUURRELATIVIST? 220
     WAAROM ZOUDEN ZIJ GEEN SLAVEN MOGEN HOUDEN? 221
     EEN VOORTPLANTINGSCONTRACT? 222
     KALIFATISME TEGENOVER TRIBALISME? 224
  ANGST: HET MOHAMMEDANISME KAN NIET WORDEN HERVORMD
     EEN INVLOEDRIJK MOSLIMA? 228
     VOLOP ONTPLOOIINGSKANSEN VOOR SLAVINNEN? 230
     PAKISTAN ALS VOORBEELD? 232
     WAAROM TERUG NAAR DE 7E EEUW? 233
     WAAROM NIET TERUG NAAR DE 10E EEUW? 235
  MISPLAATST RESPECT: DADERS ZIJN SLACHTOFFERS 237
  ANGST: DE GEKTE ONDER POLITICI, JOURNALISTEN EN SOCIALE WETENSCHAPPERS
     MEESTE STEMMEN GELDEN? 241
     EN DE BIJBEL DAN? 242
     SYMMETRISCH? 244
     WAAROM OPHEF OVER IDENTITEIT VAN MASSAMOORDENAAR? 244
     IMMIGRATIE ZONDER DISCRIMINATIE? 245
     NAZATEN VAN SLACHTOFFERS? 246
     GEEN UITWIJZING VOOR JIHADISTEN? 246
  MISPLAATST RESPECT: ARTIKEL 23 248
  DE ANDERE ANGST: VÀN DE MOHAMMEDANEN EN DE BEZORGDEN
     GENOCIDE IN GUJARAT? 250
     KAN ZO’N SITUATIE HIER OOK ONTSTAAN? 253
     WAAROM STAPTE WALTER VELTRONI OP? 255
     WAT VIND JE VAN MIJN TEKENING? 258
     BESTAAT ER DAN HELEMAAL GEEN ISLAMOFOBIE? 260

  DEEL III HET KRACHTENVELD
  WIE VERMOORDDE ALI RAZMARA? 263
  DE OIC 267
     WIE IS DE BESTE VIJAND VAN ISRAËL? 267
     MAAR WAT IS DE OIC DAN WEL? 269
     IS DE THAISE BURGERS GEVRAAGD OF ZE SHARIA WILLEN? 272
     OIC EN AL-QAEDA OP EEN LIJN? 275
     UNIVERSEEL? 278
     IS DE OIC WEL ZO BELANGRIJK? 280
     GEEN DIRIGENT NODIG? 283
  NOGMAALS: WAT IS EIGENLIJK ISLAMOFOBIE?
     WAAROM ONTBREEKT KENMERK 5? 286
  MAAR WAT HEBBEN DIE NIEUWE NEDERLANDERS DAAR NU MEE TE MAKEN? 289
  GILL’S KERNVRAAG: IDEOLOGIE OF IDENTITEIT? 291

  DEEL IV EN WAT NU?
  HOERA VOOR ZEUS? 295
  DE IDEEËNSTRIJD 297
  EEN BUITENLANDBELEID FORMULEREN 302
  IMMIGRATIE EN UITZETTINGSBELEID 305
  INTEGRATIEBELEID? 310
  NAWOORD
     EN MIJN PRIORITEITEN? 311
     DE ASSYRIËRS 311
     DAT IS HET DUS 313
     DE GEESTEN EN DE FLESSEN 314

  APPENDIX A HAATDRAGENDE EN/OF GEWELDDADIGE PASSAGES 316
  APPENDIX B DE KORAN OVER VROUWEN 317
  APPENDIX C DE KORAN ALS VREDELIEVEND, VERZOENEND 318

  INDEX
  BELANGRIJKE GERAADPLEEGDE BRONNEN
  BOEKEN EN ARTIKELEN
  OVER DE AUTEUR
 • Reviews (9 uit 5 reviews)

  06-08-2020
  Beoordeling boek islamofobie
  Eindelijk een kritisch objectief oordeel over het gevaar voor dedemocratische ,ja zelfs geestelijke gezondheid van deze wereld..Gelukkig kan dit in Nederland nog ,waar alles wat voor het mohammedanisme onwelgevallig is stelselmatig verdoezeld wordt.


  Geplaatst door uit Friesland , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  26-07-2018
  aanbevolen
  Gedegen boek dat onmisbaar is voor de discussie over Islam. Ook het stopwoord Islamofobie wordt degelijk ontleed en bekritiseerd. Vlot leesbaar (je merkt dat de schrijver gewend is dingen duidelijk uit te leggen, als docent).

     prijs
     snelle verzending
     mag meer in de aandacht worden gebr

  Geplaatst door uit zuid limburg , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  05-05-2017
  duidelijk verhaal
  van iedereen die dit boek leest hoor ik enthousiaste reacties .het is inzicht krijgen in het realisme die door de politieke correctheid wordt weggedrukt. Waarom is voor mij niet duidelijk. het boek heb ik in 1 adem uitgelezen ook het boek bezorgde vaders is een aanrader in hetzelfde genre . Frans Groenendijk bedankt voor dit prachtige boek.

     prima inzicht
     goed leesbaar
     geen
     geen

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  27-03-2013
  Goed boek, gedetailleerd, diepgaand
  Intelligent geschreven met oog voor detail. Bevat veel verklarende achtergrondinformatie om het fenomeen islan in Europa te duiden. Auteur levert origineel onderzoek en komt tot een schrikbarende climax aan het eind van het boek.

     Intelligent geschreven
     Origineel onderzoek

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  21-03-2010
  Islamofobie? Een Nuchter Antwoord
  Een fascinerend boek voor wie geinteresseerd is in de achtergronden van onze mohammedaanse medelanders, de islam, en de koran in het moderne Nederland en Europa. Geen stemmingmakerij, maar feiten. De schrijver neemt echter nooit een blad voor de mond en noemt alle beestjes steevast bij hun naam. Erg lekker leesbaar, niks geen gedraai om de hete brij en ongetwijfeld laag scorend op de favorietenlijstjes van linkse Nederlanders - en juist daarom zou ik tegen deze mensen willen zeggen: lees dit boek! "Islamofobie?" zou vanwege de heldere bespreking van een van de belangrijkste sociale fenomenen van de afgelopen 30 jaar verplicht gesteld moeten worden voor al onze ministers, kamerleden, gemeenteraadsleden en ambtenaren.


  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 10 uit 10

€ 12,00

niet beschikbaar

2-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Uit de inhoud van het boek:

Pagina 275, hoofdstuk over de OIC, de Organization of the Islamic Conference, later omgedoopt tot Organization of the Islamic Cooperation

De nadruk op buitenlandse inmenging in binnenlandse aangelegenheden van lidstaten staat voor de OIC altijd voorop, zelfs bij de beoordeling van barbaarse praktijken als steniging. In juni 2004 kwamen in Istanboel de ministers van Buitenlandse Zaken van de OIC-landen bijeen (Voor sessie 31). In punt 62 van hun verklaring spraken ze zich ook uit over steniging. Geen andere tekst brengt zo pijnlijk aan het licht waar de OIC voor staat:

“De conferentie sprak haar grote zorg uit over de herhaalde en onjuiste pogingen om islam te associëren met schendingen van mensenrechten en over het gebruik van televisie, radio en de pers om zulke misvattingen te verspreiden. Ze riep op om de ongerechtvaardigde campagnes te stoppen die een aantal niet-gouvernementele organisaties voeren tegen een aantal Lidstaten, waarin ze, in de naam van het beschermen van mensenrechten, de afschaffing eisen van Shariawetten en -straffen. Ze [de ministers] bevestigden het recht van staten om hun religieuze, sociale en culturele eigenheden te handhaven, eigenheden die behoren tot hun erfgoed en die bijdragen aan het verrijken van gemeenschappelijke, universele concepten van mensenrechten. Ze benadrukten dat de universaliteit van de mensenrechten niet gebruikt moet worden als voorwendsel om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Staten en om hun nationale soevereiniteit te bespotten. De conferentie veroordeelde ook de beslissing van de Europese Unie om stenigen als straf en wat ze inhumane straffen noemen, zoals door een aantal lidstaten in overeenstemming met de islamitische Sharia worden toegepast, af te keuren.” )

Steniging als verrijking van universele mensenrechten dus. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen