€ 82,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

IVA-cursusboek 'Als de werknemer verzuimt'

J. (Jaco) Coster en Mr. B.J. (Ben) de Bruin • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Van elke werkgever en professional wordt verwacht dat hij kennis heeft van alle relevante wet- en regelgeving. Ten aanzien van het thema arbeid en verzuim is die kennis te vinden in niet minder dan acht verschillende wetboeken met ruim 900 (!) artikelen. Dit boek heeft de ambitie de lezer door een oerwoud aan regelgeving te leiden zodat elk onderwerp op een eenvoudige en toegankelijke manier kan worden gevonden. Leesbaarheid is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het schrijven van dit boek. Het boek bevat ook aanbevelingen voor een effectieve verzuimaanpak. Het boek bestaat uit de delen A en B en een aantal bijlagen.

  Deel A
  Deel A bevat 13 hoofdstukken. In elk hoofdstuk wordt een specifiek onderwerp behandeld. Aan het eind van elk hoofdstuk staat een verwijzing naar de voor dat onderwerp relevante wetgeving die in deel B is te vinden.

  Deel B
  Deel B bevat alle relevante wet- en regelgeving. Elke wet is van een eigen kleur voorzien om het zoeken te vergemakkelijken. Verder is aandacht besteed aan enkele wetten die raakvlakken hebben met het thema arbeid en verzuim maar waarvan de relevantie beperkt is. In deel B zijn ook de actuele maatregelen en wetsvoorstellen te vinden. Als gevolg van de demissionaire status van het voormalige kabinet en de moeizame formatie na de verkiezingen van 17 maart 2021 hebben verschillende wetsvoorstellen vertraging opgelopen.

  Bijlagen
  De bijlagen bevatten overzichten van gebruikte afkortingen en termen, aanbevolen websites en telefoonnummers en een actueel overzicht van het wettelijk minimumloon.

  Op de website van de schrijver (www.jcinteractive.nl zijn onder 'boeken bestellen' inkijkpagina's te raadplegen. Het boek wordt gebruikt door IVA-Opleidingen, een opleidingsinstituut voor arbeidsdeskundigen en casemanagers. De inhoud van het boek komt vrijwel volledig overeen met de paperback-uitvoering maar heeft een ander formaat en is voorzien van aantekenpagina's. .Het boek wordt elk jaar rond 1 januari en rond 1 juli geactualiseerd. Bij een bestelling wordt automatisch het meest actuele exemplaar geleverd.
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 328
  Uitgeverij : JCinteractive
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 09-2021
 • Inhoudsopgave
  Deel A (onderwerpen)

  - Opmaat naar ons huidige stelsel
  - Het dienstverband
  - Loonbetaling bij ziekteverzuim
  - Wet verbetering poortwachter
  - Ziektewet
  - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  - No-riskpolis
  - Kosten en premies
  - Vergoedingen en subsidies
  - Eigenrisicodragen (ZW en WGA)
  - Verzuim en privacy
  - Arbo en verzuimbeleid

  Deel B (wetgeving)

  - Burgerlijk Wetboek, boek 7 titel 10
  - Wet verbetering poortwachter
  - Ziektewet
  - Wet arbeid en zorg
  - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  - Wet financiering sociale verzekeringen
  - Wajong
  - Participatiewet
  - Wet banenafspraak en quotumheffing
  - Actuele wetsvoorstellen en voorgenomen maatregelen
  - Overzicht wettelijk minimumloon
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 82,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Zie www.jcinteractive.nl onder 'boeken bestellen' ×
SERVICE
Contact
 
Vragen