€ 37,50


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

  € 15,00

Jouw verhaal mijn verhaal

oplossingen vinden voor hardnekkige sociale kwesties

Ties Baas, Marlies van Driel, Johan van der Hart en Wilfred Woutersen • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Personen met autisme ervaren de wereld om zich heen op een heel eigen manier. Hun interpretatie van een sociale situatie kan volkomen anders zijn dan die van betrokkenen uit de omgeving.
  Die andere interpretatie komt voort uit hun andere manier van waarnemen, denken en beleven. Hardnekkig wederzijds onbegrip kan leiden tot steeds terugkerende kwesties die spanning of conflicten oproepen.
  De methodiek ‘Jouw verhaal en mijn verhaal’ helpt om tot een hanteerbare en respectvolle oplossing te komen. De methode is toe te passen vanaf de peuterleeftijd. Door op een specifieke manier een gesprek aan te gaan, wordt veel duidelijk gemaakt. Dit gesprek verloopt in vier fasen. Gedurende het gesprek zet de gespreksleider de perceptie van de persoon met autisme naast die van de omgeving. Samen stellen zij de verschillen vast en geven prioriteiten aan. Tot slot leggen zij afspraken over het gedrag vast in een kort en bondig verwoord social script. Dit leidt tot een oplossing die gebaseerd is op wederzijds respect.
  Voor de gespreksvoering zijn meerdere modellen mogelijk; voor het noteren van het social script bestaan verschillende vormen. In acht bijlagen worden deze en andere hulpmiddelen beschreven en toegelicht aan de hand van voorbeelden. Zij vormen een samenhangend geheel, zijn autismevriendelijk vormgegeven en eenvoudig te kopiëren. De middelen staan ook op de website www.auris.nl/jouwverhaalenmijnverhaal zodat deze naar eigen inzicht geprint kunnen worden. Naast theoretische achtergronden vindt u in deze reader een gedetailleerd uitgewerkte aanpak die wordt verduidelijkt aan de hand van beeldende situaties.
  De reader is met name bestemd voor professionals in de eerstelijns zorg. Het vraagt enige studie en training om zich de methodiek eigen te maken, maar deze inspanning loont. Er worden oplossingen gevonden voor sociale kwesties die anders veel frustratie opleveren en veel energie vragen zonder dat er een oplossing wordt gevonden. Ook voor de thuissituatie kan de aanpak van de methode ‘Jouw verhaal en mijn verhaal’ een oplossing bieden. Ouders kunnen de gesprekstechniek en de methode toepassen en daarmee kwesties oplossen die thuis problemen opleveren.
  Een uitvoerige literatuurstudie ging vooraf aan het schrijven van deze reader. De methode ‘Jouw verhaal en mijn verhaal’ is getoetst in de praktijk en gebaseerd op de jarenlange ervaring met het begeleiden van personen met autisme. De methode is ook zeer goed bruikbaar bij andere doelgroepen waarbij de communicatie moeilijk verloopt.
   
  Ties Baas
  Marlies van Driel
  Johan van der Hart
  Wilfred Woutersen
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 134
  Uitgeverij : Koninklijke Auris Groep
  ISBN : 9789080815483
  Datum publicatie : 10-2012
 • Inhoudsopgave
   

  Voorwoord.................................................................................................................................................. 5

  Hoofdstuk 1. Ondersteuning in sociaal functioneren........................................................................7

  Beschrijving van verschillende visies op ondersteuning van mensen met autisme. De daaruit

  volgende richtlijnen voor de methode ‘Jouw verhaal en mijn verhaal’. Van belang voor professionals

  om de methode in de overdracht goed te kunnen onderbouwen. Ook voor gebruikers om de middelen

  bij de methode op de juiste manier te kunnen inzetten.

  1.1 Verborgen regels................................................................................................................................ 9

  1.2 Verklaringsmodellen.......................................................................................................................... 9

  1.3 Het socioschema.............................................................................................................................. 10

  1.4 Empathiseren versus systematiseren.............................................................................................. 10

  1.5 Cognitieve stijlkenmerken............................................................................................................... 11

  1.6 Autisme als contextblindheid.......................................................................................................... 11

  1.7 Effecten sociale vaardigheidstrainingen......................................................................................... 12

  1.8 Concept-ondersteunende communicatie........................................................................................ 12

  1.9 Consequenties voor de methode..................................................................................................... 13

  Hoofdstuk 2. Overzicht bijlagen...................................................................................................15

  Korte omschrijving van de middelen die bij de methode horen. De lezer kan zich een voorstelling

  maken van wat in de volgende hoofdstukken wordt beschreven.

  Hoofdstuk 3. De theorie van social stories....................................................................................19

  Korte omschrijving van de methode ‘social stories’ en van belangrijke accenten binnen de methode

  ‘Jouw verhaal en mijn verhaal’.

  Hoofdstuk 4. De opbouw van de methode.....................................................................................21

  Toelichting op het specifieke karakter van de methode ‘Jouw verhaal en mijn verhaal’. Beschrijving

  van de fasen die doorlopen worden bij de opbouw van het social script, het type gespreksvoering en

  de in te zetten middelen.

  4.1 Eerste fase: de perceptie van de persoon met autisme................................................................... 22

  4.2 Tweede fase: de perceptie van de omgeving.................................................................................... 24

  4.3 Derde fase: onderscheidende factoren in perceptie........................................................................ 25

  4.4 Vierde fase: het social script............................................................................................................ 26

  Hoofdstuk 5. De gespreksmethodiek............................................................................................31

  Toelichting op de gewenste gespreksmethodiek met specifieke accentverschillen in de vier fasen.

  5.1 Eerste fase: de perceptie van de persoon met autisme................................................................... 32

  5.2 Tweede fase: de perceptie van de omgeving.................................................................................... 38

  5.3 Derde fase: het vaststellen van de verschillen................................................................................. 39

  5.4 Vierde fase: gespreksmethodiek bij een social script...................................................................... 41

  Bijlagen. Ondersteunende middelen bij sociale verhalen en scripts.................................................45

  1. Prioriteringslijst sociale vaardigheidskwesties...................................................................................47

  2. Modellen........................................................................................................................................50

  2.1 het actie-reactiemodel.............................................................................................................51

  2.2 het model teruglopend in de tijd...............................................................................................55

  2.3 het mindmapmodel..................................................................................................................61

  2.4 het verhalenmodel...................................................................................................................66

  2.5 het filmscriptmodel..................................................................................................................71

  3. Korte tekencursus................................................................................................................... 76

  12_Auris_Brochure_Jouw_verhaal_mijn_verhaal_POD.indd 3 05-10-12 13:57

  4

  Inhoud

  4. De tienpuntsschaal..........................................................................................................................92

  4.1 Stress- of emotiemeter.............................................................................................................92

  4.2 Werkwijze...............................................................................................................................92

  4.3 Oplossingsgericht meetinstrument............................................................................................93

  4.4 Werkwijze...............................................................................................................................93

  5. Het social script..............................................................................................................................98

  5.1 Het stappenplan......................................................................................................................98

  5.2 De heldenkaart......................................................................................................................102

  5.3 De richtwoordenkaart.............................................................................................................117

  6. De switchkaart..............................................................................................................................120

  7. De zelfbeheersingskaart.................................................................................................................125

  8. De score- en beloningskaart...........................................................................................................129

  Literatuur en websites........................................................................................................................... 134
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 37,50

niet beschikbaar2-3 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen