€ 18,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen en Ambtszaken 1388-1430
  Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen en Ambtszaken 1388-1430 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen en Ambtszaken 1432-1497
  Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen en Ambtszaken 1432-1497 (boek)

Kerkelijke gemeenten binnen de classis van Tiel 1558-1776

Serie Classicale Transcripties deel 18

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit achttiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat een groot aantal losse stukken die betrekking hebben op de plaatselijke kerkelijke gemeenten tussen de jaren 1558-1776, die van zowel van belang waren voor de ontwikkeling van de gemeenten als voor de classis van Tiel. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat een grote verscheidenheid aan informatie en is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave. Het is derhalve een bijzondere bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  De inhoud van dit boek geeft een beeld van de periode van het ontstaan van de meeste plaatselijke gemeenten vanuit de katholieke kerk tot na de reformatie van 1578. Daarnaast zijn stukken opgenomen die de diversiteit van de veelheid aan kerkelijke zaken binnen de plaatselijke gemeenten weergeven. Opvallend is de soms erg grote invloed van de politieke overheden op de gereformeerde kerk en haar dienaren. Anderzijds hadden kerken en predikanten ook de overheden nodig. Deze wisselwerking heeft in de loop der eeuwen ervoor gezorgd dat de gereformeerde kerk zich kon ontwikkelen in een behoorlijke onafhankelijkheid.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 352
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452854
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.

  Inhoudsopgave afzonderlijke gemeenten (m.u.v. Ommeren en Zoelen):
  Echteld 1566-1775 (21 stukken)
  Eck en Wiel 1616-1774 (22 stukken)
  Hien en Dodewaard 1573-1633 (2 stukken)
  IJzendoorn 1561-1776 (40 stukken)
  Ingen 1582-1734 (30 stukken)
  Kerk- en Kapel-Avezaath 1610-1760 (9 stukken)
  Kesteren 1616-1762 (5 stukken)
  Lienden 1569-1770 (12 stukken)
  Maurik 1566-1756 (9 stukken)
  Ochten 1568-1766 (7 stukken)
  Opheusden 1558-1768 (12 stukken)
  Ravenswaaij 1585-1676 (2 stukken)
  Rijswijk 1563-1776 (28 stukken)
  Tiel 1568-1734 (28 stukken)
  Forten Nassau de Voorn en Sint Andries 1593-1770 (6 stukken).

  Transcriptie.

  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 18,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Brief van het Hof van Gelre en Zutphen aan de ambtman over ketters te Tiel van 19 oktober 1570:

Dem strenghen, erntfesten und fromen heren Claes Vijghe, ritter,
amptmann in Nederbetuwe, onssen bijsonderen gueden vrundt.

#Mutatis mutandis aen den Drossaert van der Lede te scrijven#

Strenghe, erntfeste und frome, bijsondere guede vrundt,
Alsoe wij sekerlick in erfaeronghe gecommen als sellen in den kerspel van Lijnden, wesende onder uwen bevolen Ampte, sich etlijger Mennonisten unthalden ende insonderheijt dieghene wijens naemen in dese hijer ingelachte cedele gescreven staen, dewelcken aldaer daegelicx eene versaemelonghe ende conventeijkelen helden, 't welck gheenssins gefonden en behoert te werden. Ende derhalven in stadt Conincklicke Majesteijts van Hispanijen etc., onsses allergenedigsten heren, als Hertoeghe van Gelre ende Grave van Zutphen, onse ernste gesannen ghij mit allen vliet u informeert, erfaeret ende erkundiget wat Mennonisten oder anderen sectarissen sich in den voerschreven dorpe erhelden unde insonderheijt up die gestaltenisse ende gelegentheijt der persoenen in de voerschreven cedule gementionneert. Ende soe verre ghij bij voergaende informatie bevindt denselven ofte anderen sich in den voerschreven dorpe unthaldende Mennonisten oder andere sectarissen tho sijn, sult deselve apprehenderen ende volgende die placcaten op 't stuck der heresie uuijtgegaen hoere recht doen nae behoeren.
Wij hebben gelijcke brieven aen den Drossaert van der Lede, Cristoffel Spierinck, geschreven, daermet ghij desenthalven sult moeghen concurreren ende alsoe daerinne versien als ghijluijden eedt- ende ampthalven sult bevinden te behoiren.
U hijermede den Almoegende bevelende.
Geschreven tot Aernhem den XIXen octobris XVC ende 't zeventich.
Cantzeler ende Raeden etc.
-----
In den kerspel van Lijnden sunt multii Menonistii, quorum nominem sequuntur .
Jan Janszen sutor met sijn huisfrou.
Toenis van Hemert cum filia .
Henrick N. sutor.
Stijn Aernts ende dochter cum sorore .
Jan Janszen lanio .
Unus fuit principalis omnino, qui se in fugae fecit et modo in Huijssen habitat vocaturque Jodocis ×
SERVICE
Contact
 
Vragen