€ 23,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Geneve
  Geneve (boek)
 • Cover Beproeft de geesten
  Beproeft de geesten (boek)

Maar wij hoorden niet!

het leven en de prediking van ds. reinier kok (1890-1982) in historisch perspectief

W. van der Zwaag • Boek • paperback

 • Samenvatting
  In het boek Maar wij hoorden niet! Het leven en de prediking van ds. Reinier Kok (1890-1982) in historisch perspectief gaat W. van der Zwaag (1926-2014) in op de kwestie van ds. R. Kok, de predikant van de Gereformeerde Gemeenten die in 1950 werd geschorst vanwege onder meer zijn vereenzelviging van het aanbod van genade (voor alle hoorders) en de belofte (alleen voor de uitverkorenen).
  De schrijver geeft een overzicht van zijn leven en de achtergronden van de kritiek op de prediking van ds. Kok en de synodale ontwikkelingen daaromtrent. Hij was onder de indruk van deze voorganger, zijn geestelijke leven en zijn prediking, die enerzijds scherp was en ‘ontdekkend’ alles van de vrome mens afsneed, anderzijds ook onvoorwaardelijk het Evangelie verkondigde.
  Deze leraar werd na ruim vijfendertig jarige getrouwe arbeid volgens de schrijver op ongenoegzame en onduidelijke gronden in zijn ambtelijke bediening geschorst. De schrijver is van oordeel dat de schorsing ook een negatieve impact had op de prediking van de kerk waartoe ds. Kok behoorde. “Het kerkelijke vonnis, dat destijds over ds. Kok werd uitgesproken, is inmiddels meer dan zestig jaar geleden. Heeft daar Gods onmisbare zegen op gerust? Heeft deze handelwijze zowel de kerkelijke eenheid als de broederlijke liefde versterkt en de liefde van de onbekeerde medemens opgewekt of aangemoedigd? Deze vragen blijven ook liggen voor Gods alwetend aangezicht!”
  Het boek wordt ingeleid door A. de Visser uit Middelharnis en voorzien van een nawoord van twee nazaten van ds. R. Kok, te weten de dochter A. Hulsman-Kok uit Zeist en kleinzoon W. Kok uit Veenendaal.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 426
  Uitgeverij : Pumbo.nl
  ISBN : 9789082426021
  Datum publicatie : 09-2015
 • Inhoudsopgave
  Een diep verlangen naar reformatie en opwekking
  Het geestelijk levenstestament van Wieger van der Zwaag (1926-2014)
  K. van der Zwaag

  Woord van aanbeveling
  A. de Visser

  Woord van rekenschap

  Woord van bezinning

  Hoofdstuk 1. Om het eeuwig behoud van de una sancta
  Hoofdstuk 2. Afkomst, jeugdjaren en bekering van Reinier Kok
  Hoofdstuk 3. Geroepen tot Evangeliedienaar in Aagtekerke
  Hoofdstuk 4. Ambtelijke arbeid voortgezet in Gouda en Veenendaal
  Hoofdstuk 5. Schriftuurlijk evenwicht in de Evangelieprediking
  Hoofdstuk 6. Na bijna vijfenzestigjarige ambtelijke arbeid afgelost
  Hoofdstuk 7. Beknopte kerkhistorische kroniek ter oriëntatie


  Postscriptum

  Bijlagen

  1. De synodale leeruitspraken van de Gereformeerde Gemeenten in 1931
  2. Het Verbond der genade van Erskine en Fisher
  3. Het verzoek om rehabilitatie van ds. R. Kok van 25 mei 1971.
  4. Nadere toelichting van ds. R. Kok op 29 sept. 1971
  5. Comrie over de Nederlandse kerk, zijn klacht over haar “afgezakte, kranke en kwijnende
  staat”

  Toelichting van de familie Van der Zwaag

  W. Kok over zijn opa ds. R. Kok: Godvrezend, een man van gezag en stavast

  Herinneringen van mevr. A. Hulsman-Kok (91), dochter van ds. R. Kok: “We ontvingen geen bittere, maar een biddende vader.”
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 23,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

2-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

In de in 2004 verschenen studie van ds. M. Golverdingen “Om het behoud van een kerk” kwamen de inhoud en de totstandkoming van de door de Gereformeerde Gemeeenten gedane Synodale uitspraken van 1931 uitgebreid ter sprake.
In zijn recente proefschrift Vernieuwing en verwarring werd door de promovendus uitvoerig aandacht gegeven aan de kerkelijke behandeling en de hierop gevolgde schorsing van ds. Kok op Generale Synode van 1950. In hoeverre ds. Golverdingen bij de beoordeling van deze geruchtmakende zaak dezelfde norm heeft gehanteerd als bij die van de synodale uitspraken kan nu de geïnteresseerde lezer zelf oordelen.
“Wie gereformeerd wil zijn, heeft met het Besluit van de Dordtse Leerregels aan de gereformeerde belijdenis genoeg en is geroepen over het geloof der kerken te oordelen op grond van dit belijden zelf.”
Met deze conclusie van ds Golverdingen kunnen wij ons van harte verenigen.
Het ging bij de verwikkelingen rond ds. R. Kok uiteraard niet om de opvattingen van een of andere onbetekenende dorpsdominee.
Hoewel het manuscript van mijn boek Leven en prediking van ds. Reinier Kok (1890-1982) in historisch perspectief al geruime tijd gereed was, heb ik de publicatie hiervan, in verband met de verschijning van het proefschrift van ds. Golverdingen, even uitgesteld. Vandaar dat de belangstellende lezer nu voldoende materiaal tot zijn beschikking heeft om, naast de inhoud van mijn boek, zich een onpartijdig oordeel over de genoemde leraar en de rechtsgeldigheid van diens kerkelijke veroordeling te kunnen vormen.
In het laatste, dat is het 37ste artikel van de Belijdenis des Geloofs van onze Gereformeerde Kerken in Nederland wordt ons een uitvoerige beschrijving gegeven van het laatste oordeel. Hiervan zullen wij, in verband met wat door ons in het voorgaande werd beschreven, met de volgende indrukwekkende slotpassage eindigen:

En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God en zijn Vader en zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk van vele Rechteren en Overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hun de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zoude kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.” ×
SERVICE
Contact
 
Vragen