€ 35,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

MS Project 2010

handleiding geschikt voor het geven van een cursus zowel als voor zelfstudie.

Charles Scheublin • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  Cursus handleiding MS Project, ook zeer geschikt voor zelfstudie of als naslagwerk. In deze handleding leren wij ut stapsgewijs de functies van MS Project te gebruiken.in uw werk als projectmanager.

  De handleiding is uitgevoerd in A4 formaat met een ringband, Hierdoor kunt u de handleiding tijdens de studie makkelijke naast uw toetsenbord openslaan.

  Elk stukje theorie wordt onmiddelijk gevolgd door een paar een voudige handelingen waarmee u het geleerde direct uitprobeert. Daarnaast vindt u aan het eind van ieder hoofdstuk een aantal 'herhalingsoefeningen' waarmee u het geleerde verder kan oefenen.
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 155
  Uitgeverij : CTS/Advies
  ISBN : 9789463451079
  Datum publicatie : 03-2017
 • Inhoudsopgave
  1 INLEIDING 9

  1.1 Projectmanagement 9
  1.2 MS Project 9
  1.3 Het dialoogvenster van MS Project 9
  1.4 De tab ‘Bestand’ [File] 10
  1.5 MS Project-Opties 11
  1.6 De werkbalk Snelle toegang 12
  1.7 Weergave van het scherm 12

  2 PROJECTOPZET 15

  2.1 Projectgegevens instellen 15
  2.2 Werktijden instellen 16
  2.3 De tijdschaal aanpassen 17
  2.4 Oefeningen: Projectopzet 19

  3 TAKEN 21

  3.1 Taken benoemen 21
  3.2 Taken invoeren 21
  3.3 Overzichtstaken [Summary tasks] 22
  3.4 Taakgegevens[Task Information] 22
  3.5 Oefeningen: Taken 25

  4 DE DUUR VAN DE TAKEN 27

  4.1 Duur invoeren 27
  4.2 Mijlpalen [Milestones] 29
  4.3 Oefeningen: De duur van taken 31

  5 KOLOMMEN INSTELLEN 33

  5.1 Kolombreedte en positie 33
  5.2 Kolommen verwijderen en toevoegen 33
  5.3 Oefeningen: Kolommen instellen 35

  6 TAAKRELATIES [LINKS] 37

  6.1 Inleiding 37
  6.2 Taakrelaties aanbrengen 37
  6.3 Soorten taakrelaties 37
  6.4 Meerdere taakrelaties 38
  6.5 Samenvattende taken koppelen 38
  6.6 Wacht- en voorlooptijd [Lag and Lead] 38
  6.7 In en uitzoomen 39
  6.8 Oefeningen: Taakrelaties [Links] 41

  7 ‘RESOURCES’ 43

  7.1 Inleiding 43
  7.2 Invoeren van ‘Resources’ 43
  7.3 Toewijzen van ‘Resources’ 45
  7.4 Taaktype [Task type] 49
  7.5 ‘Op basis van hoeveelheid werk’ [Effort driven] 50
  7.6 ‘Resource-kalenders 51
  7.7 Oefeningen: Resources 53

  8 TAKEN HERVERDELEN [LEVELING] 59

  8.1 Inleiding 59
  8.2 Automatische herverdeling 59
  8.3 Splitsen van taken 60
  8.4 Oefeningen: Taken herverdelen [Leveling] 63

  9 TAAKBEPERKINGEN [CONSTRAINTS] 65

  9.1 Inleiding 65
  9.2 Soorten taakbeperkingen 65
  9.3 Taakbeperkingen instellen 66
  9.4 Foutmeldingen door taakbeperkingen. 67
  9.5 ‘Zachte taakbeperkingen 68
  9.6 Oefeningen: Taakbeperkingen [Constraints] 69

  10 DE ‘GANTTCHART’ OPMAAK 71

  10.1 Het kritieke pad [Critical path] 71
  10.2 Toegestane vertraging [Slack] 71
  10.3 De basislijn [Base line] 71
  10.4 Oefeningen: de GanttChart opmaak 73

  11 DE REALISATIE BIJHOUDEN [TRACKING] 75

  11.1 Realisatie bijhouden bij de taken. 75
  11.2 Realisatie bijhouden bij de ‘Resources’ 75
  11.3 Oefeningen: Realisatie bijhouden [Tracking] 77

  12 WEERGAVEN AFDRUKKEN 79

  12.1 Afdrukken 79
  12.2 Sorteren en Filteren 81
  12.3 ‘Autofilter’ 81
  12.4 Oefeningen: Afdrukken 83

  13 EXTRA TAAKOPTIES 85

  13.1 Terugkerende taken 85
  13.2 Geschatte duur 86
  13.3 Informatie aan taken toevoegen. 86
  13.4 Oefeningen: Extra taakopties 89

  14 OPMAAK 91

  14.1 Opmaak van taken 91
  14.2 Opsommingstekens [Outline symbols] 91
  14.3 Weergave van de taakbalk 92
  14.4 Balken opmaken 92
  14.5 Extra velden 93
  14.6 Oefeningen: Opmaak 95

  15 EXTRA BEPERKINGSOPTIES 97

  15.1 Kolommen voor beperkingsdata 97
  15.2 ‘Deadlines’ 97
  15.3 Oefeningen: Extra beperkingsopties 99

  16 EXTRA RESOURCE-OPTIES 101

  16.1 E-mailadres 101
  16.2 Beschikbaarheid [Availability] 101
  16.3 Tarieven [Cost] 101
  16.4 ‘Resourcepool’ 102
  16.5 Oefeningen: Extra Resource-opties 105

  17 EXTRA HERVERDELINGS-OPTIES 107

  17.1 Overbezetting in de ‘Resource grafiek’ 107
  17.2 Overbezetting in de weergave ‘Resourcegebruik’ 107
  17.3 Het handmatig oplossen van overbezetting 107
  17.4 Het opschuiven van taken in de tijd 108
  17.5 Werkverdeling 108
  17.6 Oefeningen: Extra herverdelingsopties 111

  18 EXTRA BIJHOUD-OPTIES 113

  18.1 Bijhouden [Update task] 113
  18.2 Bijhouden project [Update project] 113
  18.3 Bijwerken resource-status en kosten 113
  18.4 Taken bijwerken in het taakformulier 114
  18.5 Voortgangslijnen [Progress Lines] 114
  18.6 Oefeningen: Extra bijhoudopties 117

  19 DIVERSE WEERGAVEN/RAPPORTEN [VIEWS AND REPORTS] 119

  19.1 Diverse weergaven [Views] 119
  19.2 Zelf gedefinieerd filter 120
  19.3 Gefilterde taken markeren 121
  19.4 Standaardrapporten 121
  19.5 Aangepaste rapporten 125
  19.6 Oefeningen: Diverse weergaven/rapporten 127

  20 GEGEVENSUITWISSELING 129

  20.1 Projectsjabloon [Template] 129
  20.2 Projecten splitsen in deelprojecten 130
  20.3 Deelproject invoegen [Insert Project] 130
  20.4 Koppeling tussen velden 130
  20.5 Koppeling met andere applicaties 131
  20.6 Importeren en exporteren van tabellen 131
  20.7 Beheer 133
  20.8 Oefeningen: Gegevensuitwisseling 135

  21 MACRO’S 137

  21.1 Macro’s opnemen 137
  21.2 Macro's uitvoeren 137
  21.3 Absolute en relatieve registratie 138
  21.4 Macro's wijzigen 139
  21.5 Invoervensters 140
  21.6 Variabelen 141
  21.7 Formulieren 143
  21.8 Oefeningen: Macro’s 147

  22 EVALUATIEFORMULIER 149

  23 AANTEKENINGEN 151
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 35,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

1 Inleiding

1.1 Projectmanagement

Een project is een samenhangend geheel aan activiteiten, die binnen een bepaalde periode tot een vooraf bepaald doel moeten leiden. Het is de taak van het projectmanagement om dit te realiseren door middel van een optimale inzet van de (altijd beperkte) middelen. Het realise-ren van het doel, de benodigde tijd en de beschikbare middelen zijn onderling uitwisselbaar. Hier zullen dus keuzes tussen gemaakt moe-ten worden.
Het is aan de opdrachtgever om te bepalen hoeveel middelen hij be-schikbaar wilt stellen, gegeven het doel dat hij wil bereiken en de tijd die hij daarvoor wilt nemen. Het projectmanagement legt deze keuze ter goedkeuring aan de opdrachtgever voor, alvorens met het project van start te kunnen gaan.

1.2 MS Project

MS Project is een hulpmiddel voor de projectmanager. In MS Project worden eerst de taken vastgelegd, die moeten worden uitgevoerd om het doel te realiseren, vervolgens wordt van deze taken de duur geraamd om ze uit te voeren en tot slot worden aan deze taken de middelen [Resources] toegewezen die nodig zijn om deze taken te kunnen uitvoeren. Nadat van de middelen de uurtarieven en materiaalkosten zijn gespecificeerd, kan de kostprijs worden geraamd. Door ook het feitelijke gebruik van de middelen in MS Project bij te houden kunnen achteraf ook de werkelijk gemaakte kosten worden berekend.

De werkprocedure wordt als volgt:

• Uitgangspunten benoemen (start- of einddatum/werktijden).
• Taken beschrijven.
• Duur van de taken bepalen.
• Logische volgorde van taken vaststellen.
• Beschikbare mensen en middelen [Resources] benoemen.
• Taken aan Resources toewijzen.
• Taken herverdelen op basis van agenda’s van Resources.
• Plan vastleggen (Basislijn).
• Voortgang van uitvoering bijhouden.

MS Project is vooral gericht op het geven van overzicht, opdat de middelen op het juiste moment worden ingezet. Hiervoor beschikt Project over diverse instrumenten voor rapportage.

1.3 Het dialoogvenster van MS Project

 Start MS Project

Nadat u het programma gestart heeft, vindt u bovenaan het scherm de het ‘Lint’ [Ribbon].

De knoppen in het ‘Lint’ [Ribbon] zijn verdeeld in ‘Groepen’. Op de onderste regel van het ‘Lint’ vindt u de groepsnamen. Als het venster breder wordt, worden keuzelijsten uitgeklapt en worden knoppen om-gezet in pictogrammen. Wordt het ‘Lint’ versmald, dan ziet u nog al-leen maar de groepsnamen vermeld.

 Maak het venster eerst smaller en daarna weer breder.

Boven het ‘Lint’ [Ribbon] vindt u een aantal tabs. Bij aanvang zijn dit de tabs: ‘ Taak’ [Task], Resource, Project, Beeld [View] en Opmaak [Format].

 Klik de verschillende tabs aan en bekijk de opties.

De opties die u nu ziet, zijn niet alle opties. Als u met Project aan het werk bent, dan zult u ontdekken dat, afhankelijk van het onderdeel waarin u zich bevindt, er meer tabs verschijnen met extra opties.
Als u vindt dat het ‘Lint’ [Ribbon] te veel ruimte op het scherm in be-slag neemt, dan kunt u dit minimaliseren tot alleen de groepsnamen. U kunt hiervoor ook op het kleine pijltje, rechts boven het Lint klikken.

 Klik met de rechter muisknop op het ‘Lint’ [Ribbon] en kies in het snelmenu voor de optie ‘Het lint minimaliseren’ [Minimize the Ribbon].
 Breng het ‘Lint’ [Ribbon] daarna weer terug in haar oorspronkelijke vorm. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen