Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 69,00


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

De redelijk handelende aanbesteder

S. Prent • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Een Europese aanbestedingsprocedure resulteert in Nederland – als alles volgens plan verloopt – in het sluiten van een (in de regel) civielrechtelijke overeenkomst. De rechtsverhouding die tijdens de aanbestedingsprocedurefase tussen een aanbesteder enerzijds en de inschrijvers anderzijds bestaat, wordt primair gereguleerd door regels van het Europees aanbestedingsrecht. Aangezien die verhouding echter ook kan worden gekwalificeerd als de precontractuele fase van de overeenkomst die inzet is van de aanbestedingsprocedure, wordt zij tevens beheerst door de precontractuele maatstaven van de redelijkheid en billijkheid. Dit proefschrift gaat over de vraag hoe het Europees aanbestedingsrecht en het nationale verbintenissenrecht zich tot elkaar verhouden en hoe de wisselwerking tussen beide rechtsgebieden plaatsvindt. Aan de hand van een tweetal overkoepelende thema’s, namelijk herstel van fouten in inschrijvingen en het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsprocedure, wordt de wisselwerking tussen het Europees aanbestedingsrecht en het Nederlands verbintenissenrecht onderzocht en verklaard. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer wat de precieze reikwijdte is van de algemene beginselen van aanbestedingsrecht en wat de invloed is van een door het Europees aanbestedingsrecht gereguleerde procedure op de inhoud en strekking van de verbintenisrechtelijke verplichtingen die zich tijdens die procedure manifesteren. Ook wordt een stappenplan geformuleerd voor het (laten) herstellen van fouten in inschrijvingen en wordt uiteengezet wat het zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren van een aanbestedingsprocedure inhoudt.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 165mm x 240mm
  Aantal pagina's : 344
  Uitgeverij : Boom uitgevers Den Haag
  ISBN : 9789462909717
  Datum publicatie : 09-2021
 • Inhoudsopgave
  Lijst van afkortingen; 1 Inleiding, vraagstelling, methode en opbouw; 2 Wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht bij een aanbestedingsprocedure in Nederland en Duitsland; 3 Verbintenisrechtelijke verplichtingen en foutherstel; 4 Verbintenisrechtelijke verplichting tot zorgvuldig handelen bij het voorbereiden en het uitvoeren van de aanbestedingsprocedure; 5 Slotbeschouwing; Samenvatting; Summary; Lijst van verkort aangehaalde werken; Jurisprudentieregister
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 69,00


niet beschikbaar

niet beschikbaar

5-7 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen