Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 22,50


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Op weg naar het Licht in jezelf

een bewustzijnsweg

Hans van der Horst • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Zowel de christelijke traditie als de wetenschap hebben ons op het verkeerde been gezet met betrekking tot de werkelijkheid waarin wij leven. De verwarrende dramatiek van ons huidige westerse leven vraagt om een nieuwe oriëntatie daarop. In dit boek wordt daartoe een nieuwe, evolutionaire visie op de werkelijkheid ontwikkeld. Vanuit die visie krijgt ons menselijke bestaan een meer zinvolle en inspirerende betekenis.
  Het evolutionaire perspectief maakt het mogelijk om de goddelijke en menselijke wereld te zien als dimensies van dezelfde werkelijkheid. In dat perspectief komen zowel het bijbelse beeld van de Schepping als het beeld dat de Kerk heeft verkondigd van Jezus, God en mens, in een ander licht te staan. We kunnen dan zien dat het 'goddelijke' in ieder mens leeft als een bron van licht en liefde. Het is de mens Jezus geweest die dat in zijn volle glorie aan het licht heeft gebracht en die daarmee alle mensen heeft uitgedaagd hem te volgen op zijn weg naar het licht. Het is de weg naar verlichting die zich in de evolutie van de mensheid ontvouwt als een bewustzijnsweg, als de groei naar een hoger bewustzijn.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 155mm x 235mm
  Aantal pagina's : 306
  Uitgeverij : Hans van der Horst
  ISBN : 9789463456845
  Datum publicatie : 05-2019
 • Inhoudsopgave
  INHOUD

  P R O L O O G en Dankwoord 10

  I - INLEIDING 12
  - Ook de Kerk is in crisis 12
  - Op zoek naar nieuwe inspiratie 12
  - Een handreiking voor zoekers 13

  II - EEN NIEUWE VISIE OP DE WERKELIJKHEID 17
  II.1 - De werkelijkheid waarin wij leven 19
  - De kracht van de geest 21
  - Quantumgenezing 22
  - Bijna-dood-ervaringen 24
  II.2 - Verloren levensinzichten 26
  - Het verlies van een zingevend perspectief 27
  - De verloren eenheid van goddelijk en menselijk leven 28
  - Het verlies van de driedimensionaliteit van de mens 30
  - De ziel: het spanningsveld van het ego en IK 31
  - Het verlies van een cruciaal levensprincipe: reïncarnatie 33
  II.3 - Een nieuw kader voor het bijbelse scheppingsverhaal 34
  II.4 - Een nieuwe visie op de evolutie van de mensheid 37
  II.5 - De evolutionaire betekenis van het bijbelse scheppingsverhaal 40
  - De schepping van de mens 42
  - De 'zondeval' als weg naar verlichting 43
  II.6 - De evolutie als proces van bewustzijnsontwikkeling 45
  II.7 - De fasen in het bewustwordingsproces na Atlantis 47
  - De oer-Indische cultuurperiode 48
  - De oer-Perzische cultuurperiode 49
  - De Egyptische cultuurperiode 50
  - De Grieks-Romeinse cultuurperiode 51
  - Het dieptepunt én keerpunt in de evolutie 53
  - Op weg naar een nieuw levensperspectief? 54

  III - EEN NIEUWE VISIE OP DE OORSPRONG VAN HET CHRISTENDOM 56
  III.1 - De strijd om Jezus’ goddelijkheid 57
  III.2 - Het esoterische christendom 59
  III.3 - De Egyptische mysteriecultuur als oerbron 61
  - Overstelpende overeenkomsten 62
  III.4 - Egyptische sporen in de christelijke traditie 64
  - De maagdelijke geboorte van een goddelijk kind 64
  - Een Moedergod 65
  - De Drie-eenheid: een Egyptisch symbool 66

  IV - DE RELIGIEUZE ONTWIKKELING VAN HET JODENDOM 67
  IV.1 - De vroegste ontwikkelingen in het jodendom 67
  IV.2 - Het koningschap in de oude oosterse tradities 68
  IV.3 - Het joodse volk gaat zijn eigen weg 69
  - Het jodendom wordt een monotheïstische religie 69
  - De ontwikkeling van een individueel moreel bewustzijn 70
  - De ontwikkeling van het Alexandrijnse jodendom 72
  - Philo en het godsbeeld 74
  IV.4 - De Messiasverwachting van de Essenen 75
  IV.5 - De in het joodse volk levende krachten 77
  IV.6 - Johannes de Doper: de splijting van het jodendom 78
  IV.7 - Het vroegste christendom verdwenen in de tijd 80

  V - HET CHRISTENDOM BREEKT MET DE MYSTERIETRADITIE 82
  V.1 - De christelijke inwijdingsweg 83
  - De mysterietraditie in de vroege Kerk 83
  V.2 - Het christelijke beeld van de werkelijkheid 85
  - Het godsbeeld 87
  - Het mensbeeld 88
  - Het Jezusbeeld 88
  - De 'verlossing' van de mens 89

  VI - JEZUS, HET ULTIEME BEELD VAN DE WARE MENS 92
  VI.1 - Jezus in een nieuw perspectief 93
  VI.2 - De Johannes' getuigenissen 94
  VI.3 - De Logos 95
  VI.4 - Jezus de 'Eniggeboren Zoon van God'? 96
  VI.5 - 'Gij zijt het licht der wereld' 98
  VI.6 - Navolging en verlossing 101

  VII - JEZUS' LEVEN IN EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF 104
  VII.1 - Jezus' ontwikkelingsweg naar het licht van de Christus 105
  - De voorbereiding van Jezus’ geboorte 106
  - Twee Jezuskinderen 108
  - De eenwording van de twee Jezuskinderen 110
  - Jezus' persoonlijke ontwikkelingsweg 112
  - Jezus ontvangt het lichtwezen van de Christus 118

  VII.2 - Christus Jezus op weg naar de volheid van de Christus 121
  - Christus Jezus' omgang met het kwaad 122
  - Christus Jezus ontdekt zijn roeping 123
  - Christus Jezus trekt leerlingen aan 126
  - Christus Jezus' groeiende verbinding met de Christus 128
  1) De bruiloft in Kana 129
  2) De genezing van de zoon van de hofbeambte 129
  3) De genezing van een lamme man 130
  4) De broodvermenigvuldiging 130
  5) Christus Jezus gaat te voet over het water 131
  6) De genezing van een blindgeboren man 132
  7) De opwekking van Lazarus 133
  - Op weg naar het mysterie van Golgotha 135
  - Op weg naar Pinksteren 138

  VIII - CHRISTUS JEZUS VERNIEUWT DE MYSTERIETRADITIE 142
  VIII.1 - Christus Jezus en het IK 143
  - IK BEN: de volheid van het Mens-zijn 144
  VIII.2 - Het leven als bewustzijnsweg 147
  VIII.3 - Johannes' inwijdingsweg 149
  VIII.4 - De lange weg naar verlichting 152

  IX - DE CHRISTUS GAAT DOOR DE WERELD 155
  - Paulus’ inwijding 156
  IX.2 - Het geheim van Paulus’ verkondiging 158
  IX.3 - De wederkomst van de Christus 162
  - De inwoning van de Christus 165
  - De wedergeboren mens 166
  - 'Zwangerschap' en 'barensweeën' 168
  - Een nabijer perspectief 169

  X - LEVEN IN DE EINDFASE VAN EEN TIJDPERK 178
  X.1 - Een analyse van de westerse wereld 178
  - In de ban van de onmacht 178
  - Het beangstigende geluk 180
  - Een culturele revolutie 181
  X.2 - Het spanningsveld van vrijheid en verantwoordelijkheid 183
  X.3 - Op weg naar een nieuwe culturele revolutie? 183
  - Een voorspel van revoluties 184

  XI - PERSPECTIEVEN VOOR EEN NIEUWE RELIGIEUZE CULTUUR 187
  XI.1 - Uitgangspunten voor een nieuwe religieuze cultuur 187
  XI.2 - Het ‘Onze Vader’-gebed: een programma voor het leven 190
  1 - 'Onze Vader die in de hemel zijt' 191
  2 - 'Uw Naam worde geheiligd' 192
  3 - 'Uw Rijk kome' 192
  4 - 'Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel' 192
  5 - 'Geef ons heden ons dagelijks brood' 193
  6 - 'En vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren' 194
  7 - 'En leidt ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad' 195
  XI.3 - De krachtlijn van een nieuwe religieuze cultuur 197
  - Vergeven: een cruciale levensopgave 197
  - Vergeven: een indringend voorbeeld 199
  - Vergeven: het offer van de liefde 201
  - Het Paasmysterie: het ultieme offer van de liefde 204
  - De Christus als levende werkelijkheid 207

  XII - DE UTOPIE VOORBIJ 211
  * FRANCISCUS: de kracht van onthechting 212
  - De zoektocht 213
  - De weg van beproevingen 216
  - De kracht van de liefde 219
  * MOEDER TERESA: de kracht van onbaatzuchtigheid 222
  - De zoektocht 222
  - De weg van beproevingen 223
  - De kracht van de liefde 226
  * GANDHI: de kracht van geweldloosheid 234
  - De zoektocht 234
  - De weg van beproevingen 237
  - De kracht van de liefde 238

  XIII - DE UNIVERSALITEIT VAN DE CHRISTUS 245
  * Levenskracht 246
  * Waarheid en Liefde 248
  * Onthechting 249

  XIV - OP WEG NAAR HET LICHT IN JEZELF 252
  - De hoofdlijn van het voorgaande 252
  XIV.1 - De bewustzijnsweg in het moderne leven 253
  - Het leiderschap 253
  - Het innerlijke leven: het spanningsveld van het ego en IK 254

  DE ZEVEN FASES VAN DE BEWUSTZIJNSWEG 255

  Fase 1 - Wakker worden voor het ware leven 256
  - De sluimertoestand 257
  - Het groeiende spanningsveld 259
  - De lange weg 261
  Fase 2 - Wakker worden voor je ware wezen 262
  - Het onthechtingsproces 263
  Fase 3 - De confrontatie met de wereld aangaan 267
  - Wegwijzers 268
  Fase 4 - Leven in verbinding met je IK 275
  - De verbinding onderhouden 277
  - Vergeven: het ultieme onthechten 279
  - Voorbeelden 281
  Fase 5 - Je roeping waarmaken 285
  - Leiderschap 285
  Fase 6 - Leven met het Licht 289
  - Wedergeboorte 291
  - De wederkomst van de Christus 294
  Fase 7 - De vereniging met de 'Vader' 295


  E P I L O O G 298

  Literatuur 301

 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 22,50


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen