Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 12,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Panopticum Corona
  Panopticum Corona (boek)
 • Cover Panopticum I en II
  Panopticum I en II (boek)

Panopticum III. Corona en de heilige zaak

Artikels december 2020 - maart 2021

Jan Bauwens • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Op het eerste gezicht berokkent het panopticum aanzienlijke schade aan wie in de gaten worden gehouden terwijl het gissen blijft naar wie zich daar dan voordeel mee doen. Het kwaad bestaat er
  echter in dat de mensen die slachtoffer zijn van het panopticum niet zonder meer uitgeschakeld worden doch in bezit genomen: het leven van mensen die gecontroleerd worden, wordt gespaard
  en de ironie van het lot wil bovendien dat de rampzalige controle zich profileert als levensreddend, terwijl zij het tegendeel bewerkstelligt, niet omdat zij de geviseerden doodt maar omdat zij hen
  uitholt, hen als het ware herprogrammeert en hen vervolgens aanwendt voor doelstellingen die volledig vreemd zijn aan de menselijke.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 304
  Uitgeverij : Jan Bauwens
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 03-2021
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave

  Corona en de volle maan 11
  Het 'knuffelcontact' voor de 'eenzamen' 16
  Het eindstation 21
  Corona en de open debatcultuur 28
  Corona en de klikspanen 30
  Corona en corruptie 34
  Corona en 'Brave new world' 37
  Corona en de heilige zaak 40
  1. 'Iets om voor te sterven' 40
  2. Slaaf van het geld 42
  3. Corona en de inquisitie 46
  4. Corona, de pedagogie van de onderdrukten en de hybris 49
  5. Corona en de Elfenkoning 54
  6. Het Kerstekind en Judas koning 56
  7. Corona en de duivel 58
  8. Het fabeltje van de volksgezondheid 62
  Intermezzo: Voortaan dicteert het gouden kalf de waarheid. (Of: hoe de medische wetenschap haar bevindingen aanpast aan de macht van het geld.) 71
  9. Honger is niet ver meer af 72
  10. Het blinde van de heilige haat 77
  11. De ontheiliging der wetenschap 82
  12. De ondergang van het avondland 88
  12.1. Recessie 88
  Intermezzo: De waarheid over vaccins als heiligschennis en de medische plicht tot wereldwijd bedrog 91
  12.2. Cultuurcrisis 93
  12.3. Onze beschaving is een stokoude man 96
  13. “Het geestelijk lijden van onzen tijd” 99
  13.1. Huizinga 99
  13.2. Vooruitgang? 104
  14. Het tijdperk van de leugen 107
  15. Geplande genocide 111
  16. Vaccineren om te vaccineren 114
  17. IJzeren logica met Omsk Van Togenbirger 117
  Intermezzo: Mattias Desmet over de illusie van objectiviteit inzake coronacijfers. 131
  18. Corona, vervloeking en tovenarij 131
  19. De netelige kwestie van de 'onzichtbare' daders 135
  20. De uitroeiing der armen 138
  Intermezzo: “De kans dat er iets misgaat, is enorm groot” 142
  21. Het gezond verstand van de neoliberalen 143
  22. De hybris, de heilige wetenschap en de pandemie 146
  23. De duivel ziet u 149
  24. De hel 153
  25. Met het leven spelen. Dostojevski, Augustinus, Goethe en Wilde over Lucifer 156
  26. Pandora en het panopticum 161
  27. Een met voorwendsels geperverteerde werkelijkheid 164
  28. Het afglijden van de werkelijkheid naar een spel 169
  29. Een pleister op een houten been en een blok aan het been van de wereld 173
  30. Een cultuur van de schijn die de werkelijkheid overtroeft 176
  31. De straf der goden 177
  32. Spinoza's gammele idee van heerschappij (goddelijkheid) door onderwerping (redelijkheid) 181
  Intermezzo: Het dwaalspoor van Spinoza 183
  33. De onmogelijke kennis van de wetenschap 187
  34. Moderne wetenschap en techniek: een kosten-batenanalyse 190
  35. Naar een wereld op maat van de mens 194
  Intermezzo: Von dem Fischer un syner Fru 199
  36. Televisiepraat 202
  Achteruitgang in de opmars 207
  1. Het einde van de scheiding der machten 207
  2. De nieuwe pikorde: de mens voortaan onderaan 212
  3. Het tijdperk der Verduistering 217
  4. Daarom wordt de wereld de mond gesnoerd 220
  5. De democratie als totalitaire staat 224
  Intermezzo: Een prikje voor Van Togenbirger? 225
  De wet van de geringste weerstand: op naar de domesticatie van het virus? 231
  “The great reset”: over schatrijke megalomane barbaren en hun speelgoed 237
  1. Nikolaj Stawrogin, Andrej Mysjkin en het Vierde Rijk 237
  2. Een eindeloze rij van 'wereldverbeteraars' 241
  3. De vos preekt de passie: de fabricatie van hype én crisis met het oog op het herstel van wereldmacht 245
  4. Dostojewskij over The Great Reset: hoe de tirannie der quasi-geleerdheid de wereld herleidt tot een moordende karikatuur 249
  Intermezzo: Over die andere griepvirussen. Een interview met Omsk Van Togenbirger 253
  5. De volgelingen van Raskolnikow 258
  Intermezzo: de mens en zijn handpoppen 264
  6. Het kristallen paleis van Lucifer en het einde van de mens 269
  Intermezzo: AstraZeneca en bloedklonters: het oorzakelijk verband 278
  De hergeboorte van de kwakzalverij 279
  1. 279
  2. 282
  3. 286
  De inhoud is volstrekt onbelangrijk 292
  1. Latijn? 292
  2. De wetten van de kroon 295
  'Hersenmist' 300
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 12,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De hel

Het panopticum is er ter wille van ons aller veiligheid, zo wordt het ons tenminste voorgehouden, voorgelogen en vooral: zo wordt het ons door het strot geramd, want paradoxaal genoeg is er geen verzet mogelijk tegen deze zelfverklaarde zogenaamde zorg. De zorg voor onze veiligheid kan niet geweigerd worden en de perversiteit van die verplichting om zich die zogenaamde zorg te laten welgevallen, verraadt zichzelf in het feit dat zorgweigeraars bestraft worden en wel met hoge boetes en met vrijheidsberoving, wat eigenlijk wil zeggen: met nog meer vrijheidsberoving, want de vermeende schenking van veiligheid verkapt een diefstal van vrijheid.
Alle mensen hebben het recht om zich uit veiligheidsoverwegingen te verzekeren en zij mogen dat zelfs doen bij malafide verzekeraars die hun klanten beloven te beveiligen terwijl zij hen middels onredelijk hoge premies bestelen. Maar niemand heeft het recht om een ander te verplichten om zijn vrijheid te beperken (want dat is de essentie van betalen omdat geld vrijheid representeert) met het oog op zijn veiligheid: de afweging is wezenlijk een vrije ruil (namelijk van vrijheid tegen veiligheid) en ruilen is een persoonlijke aangelegenheid waarmee derden geen krieken te eten hebben. Het argument dat wie de opgedrongen ruil weigeren, met de veiligheid en derhalve met het leven van anderen spelen, snijdt pas hout waar objectief vaststaat dat de ruil in kwestie voor iedereen winst oplevert.
Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn waar de handel in en het gebruik van alcohol verboden wordt met dezelfde strengheid waarmee vandaag de coronamaatregelen gehandhaafd worden: van alcoholgebruik is afdoende aangetoond dat het de oorzaak is van allerlei ziekten en, veel erger nog, dat alcoholgebruikers het leven van anderen in gevaar brengen - alleen al inzake het verkeer zorgt deze harddrug in ons land jaarlijks voor duizenden slachtoffers, vaak kinderen. Alcohol, tabak, zogenaamde softdrugs die men zelfs wil legaliseren en een hele resem aan gevaarlijke producten, toestanden en activiteiten welke vandaag onder de paraplu van de vrijheid worden gepromoot. Het gezag handelt volstrekt ongeloofwaardig waar het de maatregelen passend voor een groter kwaad toepast bij een gering kwaad terwijl het groter kwaad niet alleen getolereerd wordt maar bovendien aangemoedigd, zoals de uitzonderingsregel dat wie roken of alcohol aan het consumeren zijn, geen plicht tot mondmaskerdracht hebben.
Wat betreft daarentegen de perverse handel van de coronamaatregelen, is de enige die daar garen bij spint, de onmens die genesteld zit in de kern van het panopticum: “de boze worm die knaagt door 't hart der wereld”.1 De menigte aan mensen die aldus gevolgd worden, worden daarbij zonder meer van hun privacy en derhalve van hun ziel zelf beroofd.
De ziel is het kostbaarste wat een mens bezit omdat het wezen van een mens met zijn ziel samenvalt.2 Maar naast die kwestie staat nog de vraag wat de bedoeling dan wel kan zijn van wie zich inlaten met de 'ontzieling' van de massa: wie heeft er baat bij dat mensen danig in de gaten worden gehouden dat zij er hun ziel bij inschieten? Want, andermaal: dat is zonder twijfel het geval. Wie gecontroleerd worden, gaan zich gedragen zoals dat van hen verwacht wordt, zij verliezen hun vrijheid omdat zij de privacy moeten missen die noodzakelijk is om bij zichzelf te rade te kunnen gaan en onafhankelijk van allerlei druk, beslissingen te kunnen nemen. Zo heeft weinige jaren geleden de Russische president Poetin de inwoners van de Krim zelf laten stemmen over de annexatie van dat schiereiland bij Rusland en hij is er met glans in geslaagd om het grondgebied in te lijven maar dan wel nadat hij eerst de bevolking onder een bijzondere druk gezet had door indrukwekkende oorlogsschepen te laten aanmeren in de havens van de grote kuststeden aldaar.
Op het eerste gezicht berokkent het panopticum aanzienlijke schade aan wie in de gaten worden gehouden terwijl het gissen blijft naar wie zich daar dan voordeel mee doen. Het kwaad bestaat er echter in dat de mensen die slachtoffer zijn van het panopticum niet zonder meer uitgeschakeld worden doch in bezit genomen: het leven van mensen die gecontroleerd worden, wordt gespaard en de ironie van het lot wil bovendien dat de rampzalige controle zich profileert als levensreddend, terwijl zij het tegendeel bewerkstelligt, niet omdat zij de geviseerden doodt maar omdat zij hen uitholt, hen als het ware herprogrammeert en hen vervolgens aanwendt voor doelstellingen die volledig vreemd zijn aan de menselijke. Het wraakroepend karakter van de hele operatie wordt pas duidelijk waar tevens blijkt dat het nieuw ingeplante doel waarvoor de mensen eigenlijk als robots geactiveerd worden, in feite een onding is: het is de economie als doel op zich, het draaien van de geldhandel, het produceren om te produceren, het consumeren om te consumeren, het kopen en het verkopen zonder maat en zonder einde in een roes die voortdurend wordt aangezwengeld. Het is de groei ter wille van de groei. De molen draait om te draaien, hij draait met andere woorden zot. En het zijn de tot robots herprogrammeerde mensen die er moeten voor zorgen dat het draaien niet ophoudt: zij draaien totdat ze erbij neervallen en worden dan vervangen. Van mensen en van menselijke doelstellingen zoals vrijheid en geluk, zoveel is duidelijk, is dan allang geen sprake meer. Aldus wordt al het schone van de schepping door de duivel opgevreten, opgebrand. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen