Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 26,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Het narrenschip en andere artikels
  Het narrenschip en andere artikels (boek)
 • Cover Trans-atheïsme. De metafysica van het Lam
  Trans-atheïsme. De metafysica van het Lam (boek)

Panopticum

Artikels februari 2018 — juli 2020

Jan Bauwens • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Zoals iedereen intussen weet, is het panopticum wereldwijd een feit geworden mede dankzij het internet dat immers de privacy of de eigenheid uit alle mensen wegneemt en daarmee ook het mens-zijn zelf dat met die uniciteit samenvalt. Dat een mens helemaal niet bestand is tegen een bestaan zonder privacy, mag niet alleen blijken uit de fictie van de dystopische literatuur daaromtrent: ook de politieke realiteit van zowel de communistische als de kapitalistische dictaturen getuigt ervan dat mensen die gecontroleerd worden, bereid blijken om hun eigen naaste én zichzelf te verraden en in dat laatste geval herinnere men zich uit het katholicisme van weleer de praktijk van de biecht waarbij men de controleur zozeer heeft verinnerlijkt dat deze tot het eigen geweten werd - het geweten dat zijn drager aanklaagt.

  Privacy is een bijzonder te bewaken goed en de vanouds strenge wetgeving daaromtrent laat er geen twijfel over bestaan: waar de privacy van een mens wordt aangetast, wordt hij zelf aangetast en (al dan niet onmiddellijk) sociaal, psychisch en fysiek gedood, vaak door de eigen hand. Alleen al om louter fysieke redenen heeft elke levend wezen een eigen nest nodig waarmee het zich afschermt tegen de buitenwereld.

  In feite poogt het huidige bestel dat een steeds meer autocratisch karakter krijgt, de mensen ertoe te verleiden om hun privacy prijs te geven...

  Panopticum geeft via een artikelenreeks een kijk op drie zich herhalende historische fasen: die van het narrenschip waarvoor reeds Plato waarschuwde want zij kondigt de fase van de chaos aan, welke uitmondt in het einde van de vrijheid.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 844
  Uitgeverij : Jan Bauwens
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 07-2020
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave

  HET NARRENSCHIP....................................................21

  Pasen 2018......................................................................23
  Taiwan............................................................................33
  Stille zaterdag.................................................................37
  De triomf van de dood....................................................41
  Helden en heldinnen. Over schone schijn, schaamte en
  schande ..........................................................................45
  Werk en waarde..............................................................53
  Neo-nazi's: nihil novi sub sole........................................57
  Andermans hoofd ..........................................................61
  Ze is terug.......................................................................66
  De wijze middeleeuwers.................................................68
  Het (recht op) leven als koopwaar..................................71
  Staat zonder kop.............................................................75
  Over vreselijke leugens die ons bestaan domineren.......78
  1. Eeuwigheidsverlangen...........................................78
  2. Vooruitgang............................................................81
  3. Vrijheid..................................................................84
  4. Normaliteit.............................................................85
  5. Bezit.......................................................................88
  6. Vrede......................................................................90
  7. Het geloof in de dood.............................................93
  8. Redelijkheid...........................................................95
  9. Godsdienstvrijheid.................................................98
  10. Privacy...............................................................101
  11. De meritocratie...................................................105
  Dement met zijn allen...................................................107
  Over de medicalisering van de oude dag......................111
  Over de uitroeiing van bejaarden..................................114
  1. De naaste..............................................................114
  2. De dissident..........................................................117
  3. Het onrecht...........................................................121
  De waarheid en de politiek...........................................123
  "Waar is Habel, uw broeder?"......................................126
  1. Het recht van de sterkste......................................126
  2. Het nationalisme en de mensenrechten................132
  3. Waarom populisten dictators zijn.........................134
  Wensdenken..................................................................137
  Weten en geweten.........................................................142
  De ruk naar rechts.........................................................145
  Terug naar de middeleeuwen........................................148
  1. Onzin....................................................................148
  2. Genesis en genetica..............................................150
  3. De handelaars in de tempel..................................154
  4. Dictatuur..............................................................157
  5. De grootinquisiteur .............................................160
  Over seks en samenleving............................................163
  1. Seks en macht......................................................163
  Seks en fascisme......................................................166
  2. Big brother...........................................................169
  Hedendaags fascisme...............................................170
  3. De legitimering van waarden middels onwaarheden
  .................................................................................173
  4. Het geweten en de wet.........................................178
  5. De kerk en het celibaat.........................................181
  Seks en voortplanting..........................................181
  De verliefden.......................................................182
  Seksualiteit en scheikunde, huichelarij en ethiek186
  Seksualiteit en maatschappij: het recht van de
  sterkste versus de wet van de naastenliefde........187
  De verborgen afspraak........................................190
  Zelfveroordeling?................................................191
  De zaak anders bekeken......................................193
  6. De kerk en het kindermisbruik.............................198
  7. Homofobie...........................................................203
  8. Homohaat.............................................................206
  9. Stigmatiseren en afschepen..................................209
  En daar komen de neo-neonazi's.........................213
  10. Het einde van de liefde......................................215
  Graden van zijn – over hedendaags vampirisme..........219
  Het narrenschip.............................................................224
  1. De democratie .....................................................224
  2. Het tijdperk van het sadisme................................225
  3. Het tijdperk van de leugen...................................227
  4. De ochlocratie......................................................231
  5. De verloren dimensie...........................................236
  6. Het bolletje en de kogel.......................................241
  7. De onmacht van de meerderheid.........................243
  8. politiek en misdaad, voor elkaar geboren............251
  9. Staat en kerk........................................................255
  10. De partijlozen en die Entlösung ........................260
  11. De val van Europa .............................................265
  De perfecte genocide met... stress! ..............................267
  De levenden en de doden..............................................273
  Over onze perverse economie .....................................277
  Deel 1: Vernielen maakt rijk....................................277
  Deel 2: Het afval van de rijken als beleg op het brood
  voor de armen..........................................................281
  Deel 3: Onze afgod, de hel.......................................283
  Deel 4: massaproductie en kuddegeest....................285
  Deel 5: Onze economie als golem...........................288
  Deel 6: Kwantiteit ten koste van vooruitgang.........291
  Deel 7: een economie van de afgoderij....................294
  Over de duivel..............................................................299
  1. Gewenning...........................................................299
  2. De tragedie...........................................................304
  3. De wrange vruchten van de canon.......................308
  4. De geboorte van de schimmen en de ontwaarding
  van de waarden........................................................310
  5. De duivel als de teruggekeerde Christus..............312
  6. Het moederkoorn en de komedie ........................314
  7. Het kwaad als enige werkelijkheid?....................316
  8. De duivel genaamd Economie.............................318
  9. Het nieuwe Über-Ich............................................322
  10. De koning van de wereld...................................324
  De wijngaard des Heren...............................................328
  Over het misbruik van macht.......................................331
  1. Armageddon........................................................331
  2. Kinderverachters, toekomstverkrachters.............334
  3. Eigen zak eerst.....................................................337
  4. De mediamisbruikers ..........................................340
  5. Kamer 101............................................................342
  6. 'In naam van' en 'om bestwil van' ........................345
  7. Nieuwe heilige huisjes.........................................349
  8. Het misbruik van de rede.....................................353
  9. Het misbruik van de waarheid.............................356
  10. Machtsmisbruik en verspilling...........................362
  Sodoma.........................................................................365
  Zal de kerk de Amazonevolkeren redden?...................371
  De kerk en extreem-rechts............................................375
  De dood te koop............................................................381
  Fundeert het katholicisme onze beschaving?...............385
  Deel 1: de engte van het eigen gelijk.......................385
  Deel 2: Kerk en kuddegeest.....................................389
  Deel 3: Moord op bevel van god.............................392
  Deel 4: Het fundament voor de holocaust...............396
  Deel 5: "Gaat en onderwerpt alle volkeren!" -
  Leugens, diplomatisch genaamd: diplomatie. ........399
  Deel 6: De mammon ..............................................403
  Deel 7: Bijgeloof, ketterij en inquisitie....................407
  Deel 8: Een conclusie..............................................412
  "De paus trachtte meermaals met exorcisme op afstand
  de duivel uit Adolf Hitler te drijven" ...........................416
  Hoe Europa groot en rijk werd.....................................423
  De plundering van de zwarten en de roodhuiden....423
  De wreedaardigste handel ooit.................................429
  Intermezzo 1............................................................432
  Haïti, wereldproducent onder dwang van suiker en
  koffie........................................................................435
  Nieuwjaarsintermezzo: de slavenfabriek van 2020. 437
  Slavenopstanden, abolitionisme en de terugkeer van
  de slavernij...............................................................440
  Batavia.....................................................................442
  De Caraïben en Latijns-Amerika in de 19de eeuw. .445
  Kapitalisten willen de slavernij tot elke prijs
  behouden: de grote Amerikaanse burgeroorlog.......448
  Afrika in de negentiende eeuw................................452
  Intermezzo 3: Hitler en de slavernij.........................454
  Van slavernij naar loonslavernij...............................456
  Hedendaagse slavernij.............................................462
  Het voorportaal van de hel.......................................468

  DE NIEUWE PEST......................................................475

  Over de verschillende graden van dood zijn - een verhaal
  ter inleiding...................................................................477
  1. Virusvee....................................................................492
  2. De Spaanse griep......................................................494
  3. De pest in de 14de eeuw...........................................500
  4. De rode pest..............................................................509
  5. De boemerang...........................................................515
  6. Het coronavirus en de bejaarden..............................517
  7. Corona en de hongersnood.......................................520
  8. Van struisvogelpolitiek naar massahysterie..............524
  9. Het recht van de sterkste...........................................526
  10. De Gaia-hypothese.................................................529
  11. De angst, de ijver en de waan.................................531
  12. De ultieme complottheorie?...................................533
  13. Het tweede slachtoffer............................................536
  14. En nu de cijfers.......................................................539
  15. De oorlogsgriep......................................................540
  16. Het narrenschip ......................................................543
  17. 1984........................................................................547
  18. Abortus en de moordgriep......................................550
  19. De gouden corona van koning Midas.....................554
  20. Het einde van de wereld? (Een interview met Omsk
  Van Togenbirger)..........................................................558
  21. Een relativering van de ellende..............................576
  22. Het schijngevecht met de dood...............................578
  Intermezzo: Waar zijn Chen Qiushi en Ai Fen?...........581
  23. De eindtijd..............................................................582
  24. De derde contaminatievorm...................................585
  25. De nieuwe kleren van de keizer..............................590
  26. De strijd tegen de overbevolking............................594
  27. 'Wij zijn de heersers der aarde'...............................599
  28. Corona en het einde van de vrijheid.......................611
  29. "Een op winst beluste industrie die er alleen maar
  baat bij heeft als wij geloven ziek te zijn"....................615
  30. Ivan Illich over Intensive Care: invaliderende
  afhankelijkheid is de moderne armoede.......................622
  31. Dood en verrijzenis.................................................626
  32. Honger....................................................................631
  33. Verblinding.............................................................635
  34. Corona en het casino..............................................636
  35. Coronaconditionering: minachting en slavernij (Een
  interview met Omsk Van Togenbirger).........................639
  36. De zombiefabriek (Een interview met Omsk Van
  Togenbirger).................................................................644
  37. Het coronaspel en het spel van de wereld..............652
  38. Sadisten gemaskeerd als weldoeners. Over de pest en
  het pesten......................................................................658
  39. Onderwerping.........................................................664
  40. Coronagolven.........................................................672
  41. Corona of Corolla...................................................676
  42. Ziekenzorg en ziekten-industrie.............................681
  43. Hoe corona het katholicisme op de helling zet.......685
  44. De strijd tegen het Kwaad......................................689
  45. Exorcisme en Corona.............................................694
  46. Complotten rond corona.........................................699
  47. Zo werkt extreemrechts..........................................707
  48. Intermezzo: Internationale Dag tegen Homofobie en
  Transfobie - Neonazi's vandaag: zo werkt extreemrechts
  ......................................................................................710
  49. Divide et impera: zo werkt extreemrechts..............714
  De Overname - een verhaal tot slot..............................718

  HET PANOPTICUM....................................................725

  Onze wereld, een panopticum......................................727
  Christus, de kerk en de armen......................................732
  Het geheim van de corona-pandemie...........................736
  De reconstructie van de slavernij ................................748
  Volksverlakkerij met Covid-19 ....................................752
  Please, I can't breathe...................................................755
  Waanzin en waarheid, leven en macht .........................758
  De kerkers van de kerk.................................................764
  Papieren zonder mensen...............................................770
  Het gevaar van trac(k)ing.............................................776
  De zwarte paus - zo werkt extreemrechts.....................783
  De machtsgreep van de financiële elite........................788
  Is het nieuwe coronavirus een biowapen?....................792
  Gewilde discriminatie...................................................796
  De standbeelden van Leopold II...................................802
  Over het gebruik van mondmaskers en
  beademingstoestellen....................................................807
  De nieuwe vrijheid van de criminelen..........................814
  Spelen zonder partituur: over economie en pandemie. 819
  1+1=3. Over onderwerping en opstanding...................824
  Bijgeloof in tijden van corona......................................829
  Van wie is de buit na de ultieme ontvreemding?..........831
  Het internet, ten dode opgeschreven?...........................836
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 26,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Zoals iedereen intussen weet, is het panopticum wereldwijd een feit geworden mede dankzij het internet dat immers de privacy of de eigenheid uit alle mensen wegneemt en daarmee ook het mens-zijn zelf dat met die uniciteit samenvalt. Dat een mens helemaal niet bestand is tegen een bestaan zonder privacy, mag niet alleen blijken uit de fictie van de dystopische literatuur daaromtrent: ook de politieke realiteit van zowel de communistische als de kapitalistische dictaturen getuigt ervan dat mensen die gecontroleerd worden, bereid blijken om hun eigen naaste én zichzelf te verraden en in dat laatste geval herinnere men zich uit het katholicisme van weleer de praktijk van de biecht waarbij men de controleur zozeer heeft verinnerlijkt dat deze tot het eigen geweten werd - het geweten dat zijn drager aanklaagt.

Privacy is een bijzonder te bewaken goed en de vanouds strenge wetgeving daaromtrent laat er geen twijfel over bestaan: waar de privacy van een mens wordt aangetast, wordt hij zelf aangetast en (al dan niet onmiddellijk) sociaal, psychisch en fysiek gedood, vaak door de eigen hand. Alleen al om louter fysieke redenen heeft elke levend wezen een eigen nest nodig waarmee het zich afschermt tegen de buitenwereld.

In feite poogt het huidige bestel dat een steeds meer autocratisch karakter krijgt, de mensen ertoe te verleiden om hun privacy prijs te geven...

Panopticum geeft via een artikelenreeks een kijk op drie zich herhalende historische fasen: die van het narrenschip waarvoor reeds Plato waarschuwde want zij kondigt de fase van de chaos aan, welke uitmondt in het einde van de vrijheid. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen