€ 28,75

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover PFSO België
  PFSO België (boek)
 • Cover Port Facility Security Auditor (E)
  Port Facility Security Auditor (E) (boek)

Port Facility Security Auditor (NL)

Managementsystemen voor de beveiliging van havenfaciliteiten

Fred Byrman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  De ISPS-Code is in essentie een beheersysteem en een samenhangend geheel van verplichte regels en aanvullende richtsnoeren om de strategie, doelstellingen en prestaties op het gebied van maritieme beveiliging te verwezenlijken, te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat het beveiligingsbeheersysteem van de havenfaciliteit werkt, wordt jaarlijks een audit van het gehele systeem uitgevoerd, van het PFSP en de toepassing van de daarin vervatte beveiligingsmaatregelen en -procedures, trainingen, oefeningen en het analyseren en rapporteren van veiligheidsincidenten. Een audit is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd evaluatieproces waarbij wordt onderzocht en beoordeeld of het systeem en de toepassing ervan voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen. In dit boek wordt de lezer uitgelegd hoe een audit werkt, hoe een audit moet worden voorbereid en hoe deze moet worden uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging van havenfaciliteiten.

  De auteur heeft bijna 40 jaar ervaring in de beveiliging, is security trainer, gespecialiseerd in havenbeveiliging en is een door Lloyds opgeleide lead auditor.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 171
  Uitgeverij : Fred Byrman
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 08-2022
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord
  Over de auteur
  Inleiding
  Vertaling
  1. Termen en afkortingen
  2. Het port facility security plan (PFSP)
  2.1. Wat is een PFSP
  2.2. Het PFSP als een management system
  3. Basisprincipes van audit
  3.1. Doelstelling, reikwijdte en criteria
  3.2. Rechtsgrondslag voor de audit
  3.3. ISO 19011 & ISO 17021-1
  4. Opbouw van de audit
  4.1. Pre-auditfase
  4.2. Audit uitvoering
  4.3. Post-auditfase
  5. Belangrijke audit-elementen
  5.1. Documentbeoordeling
  5.2. Fysieke inspectie
  5.3. Afnemen van interviews
  6. Auditprogramma en -protocol
  6.1. Opstellen van een auditprogramma
  6.2. Opstellen van een auditprotocol
  7. Verwijzingen
  8. Bijlagen
  Voorbeeld ISPS-beleidsverklaring
  MSC.1/Circ.1192 – Instrument voor vrijwillige zelfbeoordeling van de havenfaciliteitbeveiliging
  Port Facility Security Verificatie Rapport Formulier
  Checklist operationele inspectie van de havenfaciliteit
  Checklist cyberbeveiliging havenfaciliteit
  Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad
  HOOFDSTUK XI-2 BIJZONDERE MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE MARITIEME VEILIGHEID
  INTERNATIONALE SCHEPEN EN HAVENFACILITEITEN BEVEILIGING - DEEL A
  INTERNATIONALE SCHEPEN EN HAVENFACILITEITEN BEVEILIGING - DEEL B
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 28,75

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De ISPS-code maakt voldoende duidelijk dat het PFSP als een management systeem geïmplementeerd dient te worden, een systeem met als basis de Deming- of PDCA-cirkel.

Het PFSP dient gebaseerd te zijn op een grondige risicobeoordeling van de havenfaciliteit. De ISPS-code, deel B, artikel 1.17 stelt:
De beoordeling van de veiligheid van de havenfaciliteit (Port Facility Security Assessment - PFSA) is in wezen een risicoanalyse van alle aspecten van de exploitatie van een havenfaciliteit om te bepalen welke onderdelen daarvan het meest vatbaar en/of het meest waarschijnlijk doelwit zijn voor een aanval zijn (opzettelijke ongeoorloofde actie – zie 1.40). Het veiligheidsrisico is een functie van de dreiging van een aanval in combinatie met de kwetsbaarheid van het doelwit en de gevolgen van een aanval.

De beoordeling moet de volgende componenten omvatten:
- vaststelling van de waargenomen bedreiging van haveninstallaties en -infrastructuur;
- identificatie van de potentiële kwetsbaarheden; en
- raming van de gevolgen van incidenten.

Zodra de analyse is voltooid, is het mogelijk een algehele beoordeling te geven van het niveau van het risico. De beoordeling van de veiligheid van de havenfaciliteit draagt bij tot de vaststelling welke havenfaciliteiten een PFSO moeten aanstellen en een PFSP moeten uitwerken.

Daarnaast stelt MSC 89/INF.13 - Handboek voor maritieme beveiliging - Richtlijnen voor havenfaciliteiten, havens en schepen dat er breder gekeken moet worden dan de ISPS-code doet vermoeden. Artikel 1.5.6 van MSC 89/INF.13 zegt: Maatregelen voor maritieme beveiliging zijn ontwikkeld als reactie op waargenomen terroristische dreigingen. In verschillende mate zijn de maatregelen echter ook van toepassing op andere vormen van bedreiging van de veiligheid, met name piraterij en gewapende overvallen in internationale en territoriale wateren, en onwettige activiteiten zoals drugssmokkel in havens.

Een analyse van alle aspecten van de exploitatie van een havenfaciliteit, inclusief ‘andere vormen van bedreiging van de veiligheid’ zoals drugsmokkel, vraagt om een brede contextanalyse, inclusief de identificatie en analyse van alle relevante belanghebbenden (stakeholders) en de daarmee samenhangende kansen en risico’s. Dit wordt vervolgens het uitgangspunt voor de beveiligingskeuzes. Op die manier wordt het proces vergelijkbaar met de harmonized structure (voorheen bekend als de "high level structure") van verschillende ISO-normen, zoals 9001, 14001 en 45001. Deze aanpak opent de mogelijkheid om ISPS in het algemene managementsysteem van de havenfaciliteit te integreren. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen