Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 197,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

PPL-theorie voor vliegtuig en helikopter

Reinoud van Wijk • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Om veilig aan het luchtverkeer te kunnen deelnemen, is een gedegen theoretische ondergrond noodzakelijk. Dit boek bevat het studiemateriaal voor de PPL-examens Air Law, Meteorology, Communications, Human Performances and Limitations, Aircraft General Knowledge, Principles of Flight Performance Mass and Balance, Navigation Flightplanning and Monitoring, inclusief de daarbij behorende delen van Operational Procedures.

  De inhoud, voor zowel helikopter als vliegtuig, is gebaseerd op de EASA FCL-syllabus en de leerdoelen zoals die door het CBR zijn gepubliceerd. Het boek is opgebouwd uit zeven delen die corresponderen met de gelijknamige PPL-examens. De leerstof is zowel in de volgorde van de delen als binnen een deel zodanig gestructureerd dat de leerling-vlieger, vanuit zijn/haar eerste praktische ervaringen, op een toegankelijke wijze aansluiting vindt in de theorie.

  De tekst is rijkelijk aangevuld met afbeeldingen waardoor de materie snel tot leven komt en gemakkelijker op te nemen is. Een lijst met afkortingen, glossarium en een uitgebreid register complementeren de inhoud tot een effectief leerboek.
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 273mm
  Aantal pagina's : 383
  Uitgeverij : PaperWings
  ISBN : 9789490072124
  Datum publicatie : 08-2020
 • Inhoudsopgave
  1 Air Law .............................................................................................................................. 11
  1 Bewijzen van bevoegdheid en ratings .....................................................................................13
  1.1 Brevetten .....................................................................................................................13
  1.2 Ratings en endorsements ................................................................................................16
  1.3 Vliegerlogboek ..............................................................................................................19
  1.4 Medische verklaring .......................................................................................................20
  1.5 De gezagvoerder ...........................................................................................................21
  2 Luchtvaartuigen ..................................................................................................................24
  2.1 Definitie .......................................................................................................................24
  2.2 Typecertificaat ..............................................................................................................24
  2.3 BVI: Bewijs van Inschrijving ............................................................................................25
  2.4 BVL: Bewijs van Luchtwaardigheid ...................................................................................26
  2.5 ARC: Airworthiness Review Certificate ..............................................................................26
  2.6 Geluidscertificaat en geluidsverklaring ..............................................................................27
  2.7 Radiostation License ......................................................................................................28
  2.8 Journaal .......................................................................................................................28
  2.9 Verplichte uitrusting .......................................................................................................28
  3 Nationale en Internationale organisaties .................................................................................32
  3.1 Verdrag van Chicago 1944 ..............................................................................................32
  3.2 ICAO: International Civil Aviation Organization ..................................................................33
  3.3 Europese Unie en EASA ..................................................................................................34
  3.4 Lidstaten EU .................................................................................................................34
  3.5 Luchtverkeersleiding ......................................................................................................36
  3.6 Aeronautical Information Service .....................................................................................36
  3.7 Safety Investigation Authority .........................................................................................38
  4 Luchtruim ..........................................................................................................................39
  4.1 Luchtruimcompartimenten ..............................................................................................39
  4.2 Gebieden met bijzondere beperkingen ..............................................................................40
  4.3 Luchtruimclassificatie .....................................................................................................43
  4.4 Algemene vliegvoorschriften............................................................................................45
  4.5 Het circuit ....................................................................................................................46
  4.6 Visual Flight Rules .........................................................................................................47
  4.7 Instrument Flight Rules ..................................................................................................49
  5 ATS: Air Traffic Services .......................................................................................................50
  5.1 ATC: Air Traffic Control Service ........................................................................................50
  5.2 FIS: Flight Information Service ........................................................................................51
  5.3 Flightplan .....................................................................................................................52
  5.4 Hoogte .........................................................................................................................53
  5.5 Informatie en separatie ..................................................................................................55
  5.6 Nood, spoed en onderschepping ......................................................................................58
  5.7 ALRS: Alerting Service, opsporing & redding ......................................................................60
  6 Luchthavens .......................................................................................................................62
  6.1 Organisatie ...................................................................................................................62
  6.2 Inrichting .....................................................................................................................64
  6.3 Landings- en taxibanen ..................................................................................................65
  6.4 (H) Helikopterluchthavens...............................................................................................68
  6.5 Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein ................................................................70
  6.6 Seinenvierkant ..............................................................................................................71
  6.7 Andere aanduidingen op het luchthaventerrein ...................................................................72
  6.8 Seinlamp en lichtkogels ..................................................................................................73
  6.9 Marshaller ....................................................................................................................75
  2 Meteorology ...................................................................................................................... 79
  1 Atmosfeer ..........................................................................................................................81
  1.1 Eigenschappen ..............................................................................................................81
  1.2 De algemene circulatie ...................................................................................................82
  Inhoud
  VI
  1.3 Jaarlijkse en dagelijkse gang........................................................................................... 82
  1.4 Luchtmassa’s en soorten ................................................................................................ 83
  2 Meteorologische informatie .................................................................................................. 84
  2.1 Organisatie .................................................................................................................. 84
  2.2 Producten .................................................................................................................... 84
  3 Wind ................................................................................................................................. 89
  3.1 Codes .......................................................................................................................... 89
  3.2 Drukverschil ................................................................................................................. 89
  3.3 Corioliskracht ............................................................................................................... 90
  3.4 Wrijvingslaag................................................................................................................ 90
  3.5 Land- en zeebries.......................................................................................................... 91
  3.6 Berg- en lokale winden .................................................................................................. 91
  3.7 Windshear.................................................................................................................... 92
  3.8 Turbulentie .................................................................................................................. 93
  3.9 Weergave .................................................................................................................... 94
  4 Zicht ................................................................................................................................. 95
  4.1 Codes .......................................................................................................................... 95
  4.2 Verminderd zicht ........................................................................................................... 95
  5 Weer ................................................................................................................................ 98
  5.1 Codes .......................................................................................................................... 98
  5.2 Fronten ....................................................................................................................... 99
  5.3 Neerslag .................................................................................................................... 101
  5.4 Onweer ..................................................................................................................... 102
  5.5 Weergave .................................................................................................................. 103
  6 Bewolking........................................................................................................................ 105
  6.1 Codes ........................................................................................................................ 105
  6.2 Wolken ...................................................................................................................... 105
  7 Temperatuur .................................................................................................................... 109
  7.1 Codes ........................................................................................................................ 109
  7.2 Warmte als energie ..................................................................................................... 109
  7.3 Stabiliteit ................................................................................................................... 109
  7.4 Waterdamp ................................................................................................................ 111
  7.5 IJsafzetting ................................................................................................................ 111
  7.6 Effect temperatuur op hoogte ....................................................................................... 113
  8 Verandering ..................................................................................................................... 114
  8.1 Codes ........................................................................................................................ 114
  9 Luchtdruk ........................................................................................................................ 115
  9.1 Codes ........................................................................................................................ 115
  9.2 Definities ................................................................................................................... 115
  9.3 Luchtdruksystemen ..................................................................................................... 116
  9.4 Hoogtes ..................................................................................................................... 116
  10 Extra informatie .............................................................................................................. 120
  10.1 Codes ...................................................................................................................... 120
  3 Communications............................................................................................................... 121
  1 Standaard fraseologie ....................................................................................................... 123
  1.1 Tenerife ..................................................................................................................... 123
  1.2 Letters ...................................................................................................................... 123
  1.3 Getallen ..................................................................................................................... 123
  1.4 Tijd ........................................................................................................................... 124
  1.5 Standaard uitdrukkingen .............................................................................................. 124
  1.6 Call Sign (C/S)............................................................................................................ 125
  1.7 Betekenissen en Q-codes ............................................................................................. 126
  1.8 Bevestigen en teruglezen ............................................................................................. 127
  1.9 Traffic, Radar en SSR................................................................................................... 127
  1.10 Het weer .................................................................................................................. 128
  Inhoud
  VII
  2 Vertrek ............................................................................................................................ 129
  2.1 Contact maken ............................................................................................................ 129
  2.2 Starten ...................................................................................................................... 129
  2.3 Departure ................................................................................................................... 130
  3 En route .......................................................................................................................... 131
  3.1 Stationswisselingen...................................................................................................... 131
  3.2 Crossing CTR .............................................................................................................. 132
  4 Nadering en landing .......................................................................................................... 134
  4.1 Nadering melden ......................................................................................................... 134
  4.2 Circuit vliegen, verplichte meldingspunten ....................................................................... 134
  4.3 Baan vrij melden ......................................................................................................... 134
  4.4 Switching off ............................................................................................................... 134
  5 Nood- en spoedberichten.................................................................................................... 135
  5.1 Distress messages ....................................................................................................... 135
  5.2 Urgency messages ....................................................................................................... 135
  6 Communication failure ....................................................................................................... 136
  7 VHF-techniek .................................................................................................................... 137
  7.1 Golven ....................................................................................................................... 137
  7.2 Bereik ........................................................................................................................ 137
  7.3 Zendtechniek .............................................................................................................. 137
  4 Human Performance and Limitations ............................................................................... 139
  1 De menselijke factor .......................................................................................................... 141
  1.1 Cultuur ...................................................................................................................... 141
  1.2 Gezondheid ................................................................................................................ 141
  1.3 Onder invloed ............................................................................................................. 142
  1.4 Medische fitheid .......................................................................................................... 143
  2 Gassen en circulatie .......................................................................................................... 144
  2.1 Gasuitwisseling ........................................................................................................... 144
  2.2 Drukverschillen ........................................................................................................... 145
  2.3 Bloedsomloop ............................................................................................................. 146
  3 Zintuigen ......................................................................................................................... 148
  3.1 Ogen ......................................................................................................................... 148
  3.2 Oren .......................................................................................................................... 150
  3.3 Evenwichtsorganen ...................................................................................................... 151
  3.4 Illusies en desoriëntatie ................................................................................................ 152
  4 Informatieverwerking ........................................................................................................ 157
  4.1 Waarnemen ................................................................................................................ 157
  4.2 Perceptie .................................................................................................................... 157
  4.3 Geheugen ................................................................................................................... 158
  4.4 Besluitvorming ............................................................................................................ 158
  4.5 Betrouwbaarheid en fouten ........................................................................................... 159
  5 Gedrag en werkdruk .......................................................................................................... 161
  5.1 Persoonlijkheid en houding ........................................................................................... 161
  5.2 Vermoeidheid en stress ................................................................................................ 161
  5 Aircraft General Knowledge ............................................................................................. 165
  1 (A) Vliegtuigen ................................................................................................................. 167
  1.1 Configuraties .............................................................................................................. 167
  1.2 Propeller .................................................................................................................... 169
  1.3 Besturing ................................................................................................................... 170
  2 (H) Helikopters ................................................................................................................. 175
  2.1 Configuraties .............................................................................................................. 175
  2.2 Rotoren ...................................................................................................................... 178
  2.3 Besturing ................................................................................................................... 181
  3 Casco .............................................................................................................................. 183
  Inhoud
  VIII
  3.1 Romp ........................................................................................................................ 183
  3.2 Landing gear .............................................................................................................. 183
  3.3 Vleugels..................................................................................................................... 185
  3.4 Staart........................................................................................................................ 185
  3.5 Ontwerpeisen ............................................................................................................. 186
  4 Zuigermotoren ................................................................................................................. 188
  4.1 Types ........................................................................................................................ 188
  4.2 Werking ..................................................................................................................... 189
  4.3 Brandstofsysteem ....................................................................................................... 190
  4.4 Brandstof ................................................................................................................... 191
  4.5 Ontsteking ................................................................................................................. 196
  4.6 Smering en koeling ..................................................................................................... 198
  4.7 Performance ............................................................................................................... 200
  4.8 Bediening................................................................................................................... 201
  4.9 Brand ........................................................................................................................ 202
  5 (H) Turbinemotoren .......................................................................................................... 203
  5.1 Typen ........................................................................................................................ 203
  5.2 Werking ..................................................................................................................... 204
  5.3 Brandstofsysteem ....................................................................................................... 205
  5.4 Brandstof ................................................................................................................... 206
  5.5 Performance ............................................................................................................... 207
  6 Systemen ........................................................................................................................ 208
  6.1 Hydraulica.................................................................................................................. 208
  6.2 IJsbestrijding .............................................................................................................. 208
  6.3 Elektriciteit ................................................................................................................. 208
  7 Instrumenten ................................................................................................................... 215
  7.1 Druk en temperatuur ................................................................................................... 215
  7.2 Motorinstrumenten ...................................................................................................... 216
  7.3 Pitot-statisch systeem .................................................................................................. 218
  7.4 Vliegsnelheidsmeter (ASI) ............................................................................................ 220
  7.5 Hoogtemeter .............................................................................................................. 221
  7.6 Vertical Speed Indicator (VSI) ....................................................................................... 222
  7.7 Gyroscopen ................................................................................................................ 223
  7.8 Turn and slip indicator ................................................................................................. 224
  7.9 Attitude indicator ........................................................................................................ 225
  7.10 Koersaanwijzer ......................................................................................................... 226
  7.11 Magnetisch kompas ................................................................................................... 226
  7.12 Autopilot .................................................................................................................. 230
  7.13 Alerting systems ....................................................................................................... 230
  7.14 Electronic display ...................................................................................................... 231
  6 Principles of Flight Performance Mass & Balance .............................................................. 233
  1 Krachten ......................................................................................................................... 235
  1.1 Krachtenevenwicht ...................................................................................................... 235
  1.2 Snelheden .................................................................................................................. 236
  1.3 Stabiliteit ................................................................................................................... 236
  2 Basis aerodynamica .......................................................................................................... 239
  2.1 Lift ............................................................................................................................ 239
  2.2 Belasting ................................................................................................................... 244
  2.3 Weerstand ................................................................................................................. 245
  2.4 Coëfficiënten .............................................................................................................. 248
  3 Basis performance ............................................................................................................ 249
  3.1 Klimmen en Vx / Vy ...................................................................................................... 249
  4 (A) Vliegtuig aerodynamica en performance.......................................................................... 251
  4.1 Weerstand en vermogen .............................................................................................. 251
  4.2 Propeller .................................................................................................................... 252
  Inhoud
  IX
  4.3 Overtrek .................................................................................................................... 255
  4.4 Liftvergroting .............................................................................................................. 256
  4.5 Take-off ..................................................................................................................... 257
  4.6 Klimmen .................................................................................................................... 259
  4.7 En route ..................................................................................................................... 261
  4.8 Dalen en landing ......................................................................................................... 262
  4.9 Spin .......................................................................................................................... 265
  4.10 Spiral dive ................................................................................................................ 266
  5 (H) Helikopter aerodynamica en performance ........................................................................ 267
  5.1 Weerstand en vermogen ............................................................................................... 267
  5.2 Start .......................................................................................................................... 268
  5.3 Hover / Standvlucht ..................................................................................................... 269
  5.4 Take-off ..................................................................................................................... 271
  5.5 Reversed flow ............................................................................................................. 272
  5.6 Translatielift ............................................................................................................... 272
  5.7 Transverse Flow Effect (Inflow Roll) ................................................................................ 273
  5.8 Flappen of klappen ...................................................................................................... 273
  5.9 Dissymmetry of lift ...................................................................................................... 273
  5.10 Blowback (Flapback) .................................................................................................. 274
  5.11 Lead and Lag of zwaaien en jagen ................................................................................ 274
  5.12 Retreating blade stall.................................................................................................. 274
  5.13 Klimmen ................................................................................................................... 275
  5.14 En route ................................................................................................................... 276
  5.15 Dalen en landing ........................................................................................................ 278
  5.16 Bijzondere situaties .................................................................................................... 282
  5.17 Helikopter performance .............................................................................................. 286
  6 Massa en zwaartepunt ....................................................................................................... 288
  6.1 Massa definities ........................................................................................................... 288
  6.2 Effect van gewicht ....................................................................................................... 289
  6.3 Wegen ....................................................................................................................... 289
  6.4 Massa conversie .......................................................................................................... 289
  6.5 Zwaartepunt ............................................................................................................... 291
  6.6 (H) Zwaartepunt.......................................................................................................... 293
  7 Navigation Flight Planning & Monitoring .......................................................................... 297
  1 De aarde ......................................................................................................................... 299
  1.1 Beweging en vorm ....................................................................................................... 299
  1.2 Richting ..................................................................................................................... 300
  1.3 Cirkels ....................................................................................................................... 301
  1.4 Positie........................................................................................................................ 302
  1.5 Tijd ........................................................................................................................... 303
  1.6 Afstand ...................................................................................................................... 304
  2 Kaarten ........................................................................................................................... 306
  2.1 Lambert-projectie ........................................................................................................ 306
  2.2 Mercator-projectie ....................................................................................................... 307
  2.3 Polair stereografische projectie* ........................................................................................ 308
  2.4 Topografie .................................................................................................................. 308
  3 Klassieke navigatie ............................................................................................................ 310
  3.1 Richtingen .................................................................................................................. 310
  3.2 Snelheid ..................................................................................................................... 311
  3.3 Winddriehoek .............................................................................................................. 312
  3.4 PNR* ......................................................................................................................... 316
  3.5 PET* .......................................................................................................................... 316
  4 Radionavigatie .................................................................................................................. 317
  4.1 Radiogolven ................................................................................................................ 317
  4.2 Peilingen .................................................................................................................... 319
  Inhoud
  X
  4.3 VHF-Direction Finding .................................................................................................. 321
  4.4 NDB en ADF ............................................................................................................... 322
  4.5 VOR .......................................................................................................................... 324
  4.6 DME .......................................................................................................................... 328
  4.7 Global Navigation Satellite Systems (GNSS) .................................................................... 329
  4.8 Radar ........................................................................................................................ 330
  5 Flight Planning & Monitoring ............................................................................................... 333
  5.1 Voorbereiding ............................................................................................................. 333
  5.2 Navigatieplan ............................................................................................................. 333
  5.3 Fuel Planning .............................................................................................................. 334
  5.4 ICAO Flight Plan .......................................................................................................... 335
  5.5 Flight Monitoring ......................................................................................................... 338
  Afkortingen ......................................................................................................................... 341
  Glossarium .......................................................................................................................... 349
  Register .............................................................................................................................. 369
 • Reviews (8,5 uit 2 reviews)

  13-03-2020
  Mooie aanvulling op mijn huidige ppl studie boeken
  Een musthave voor eenieder die met zijn PPL theorie bezig is. Vooral wanneer je besluit zoals ikzelf om de PPL vanuit zelfstudie te halen. Deze aanvullende theorie boek sluit heel goed aan naast mijn Bas Vrijhof boeken ivm zeer duidelijke foto's en uitvoerige uitleg.

     Zeer duidelijke uitleg
     Grafisch zeer compleet

  Geplaatst door uit Uitgeest , leeftijd 30-39
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  28-05-2019
  Een must voor elke vlieger
  Goede inhoud met veel illustraties in volgende editie graag iets over elektrische aandrijving en werking gps


  Geplaatst door uit Delft , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 197,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

met de buitenwereld. Het middenoor is met
lucht gevuld;
Het binnenoor, hierin bevinden zich het "slakkenhuis"
en het evenwichtsorgaan. In het slakkenhuis
bevinden zich de voor geluidsfrequenties
gevoelige zintuigcellen. Het binnenoor is
met vocht gevuld.
Geluid wordt via het buitenoor geleid naar het
trommelvlies. Via de gehoorbeentjes wordt het
geluid door het middenoor naar het binnenoor
verder geleid. De vloeistof in het binnenoor geeft
de geluidstrillingen door aan het slakkenhuis
(cochlea) waar de zintuigcellen de trillingen omzetten
naar prikkels in de gehoorzenuw.
Omgevingsgeluid
Geluid is niet altijd positief voor het functioneren
van iemand. Harde of plotseling geluiden kunnen
afleiden van waar iemand mee bezig is en op langere
termijn erg vermoeiend zijn. Omgevingsgeluid
kan communicatie bemoeilijken. Een headset
kan in de cockpit helpen om gefocust te blijven en
daarmee veiliger te vliegen.
Pressure vertigo
Met deze term wordt duizeligheid bedoeld die
ontstaat ten gevolge van druk. Bij een verkoudheid
kan het slijmvlies in de buis van Eustachius
zodanig opgezwollen zijn dat de doorgang versperd
is. De lucht in het middenoor is nu opgesloten.
De drukverschillen die ontstaan bij stijgen en
dalen kunnen nu niet meer vereffend worden. Een
verminderd gehoor, pijn of zelfs een gescheurd
trommelvlies kunnen het gevolg zijn.
Het zich plotseling openen van de buis van Eustachius
kan een zodanig drukgolf geven dat het
evenwichtsorgaan verstoord wordt met bijvoorbeeld
een draaisensatie als gevolg. De vlieger kan
hierdoor verkeerd reageren.
Lawaaidoofheid
Bij een te hoog volume kunnen zintuigcellen beschadigd
raken. Dat kan door een éénmalig (>100
decibel) of herhaaldelijke (>80 decibel) blootstelling
geschieden. Deze schade is onherstelbaar en
het gevolg zal een "dip" op die frequentie zijn. Dat
betekent het minder goed kunnen horen van die
(spraak) frequentie of zelfs partiële doofheid. In
de cockpit van zowel de kleine als grote luchtvaart
worden schadelijke geluidsniveaus makkelijk gehaald.
Het gebruik van gehoorbescherming in de
luchtvaart is noodzakelijk om gehoorschade te
voorkomen.
Geleidingsdoofheid
Het gaat hierbij om een storing in de geleiding van
geluid van het trommelvlies of de gehoorbeentjes.
Zo kan te veel oorsmeer de werking van het
trommelvlies beperken.
Ouderdomsdoofheid
Met het ouder worden vermindert het frequentiebereik
van het horen. Dit is normaal gesproken
geen probleem maar gecombineerd met bijvoorbeeld
lawaaidoofheid kan dit reden zijn om afgekeurd
te worden voor het vliegen.
3.3 Evenwichtsorganen
De evenwichtsorganen (één in elk binnenoor), ook
vestibulair orgaan genoemd, helpen ons hoofd
recht te houden ten opzichte van de zwaartekracht.
Hierbij wordt samengewerkt met informatie
uit spieren en gewrichten (propioceptie). De
ogen gebruiken informatie van de evenwichtsorganen
om een stabiel beeld op het netvlies te
verkrijgen. Een evenwichtsorgaan bestaat uit twee
onderdelen:
De drie halfcirkelvormige kanalen, deze staan
elk onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar.
Hierdoor kunnen draaiversnellingen rond
drie assen worden waargenomen. De kanalen
zijn gevuld met vloeistof en in de basis van elk ×
SERVICE
Contact
 
Vragen