€ 59,19

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Projectbeheersing in Bouwprojecten

Jan van den Berg • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Heeft uw organisatie ook moeite met het voortdurend complexer worden van projecten en streeft u ook naar betere en betrouwbare informatie en data om de voorspelbaarheid van projecten te verbeteren?

  Alhoewel het kennen van de projectmanagement tool en technieken essentieel is voor succes in projectbeheersing, is dat niet genoeg. Wat ook belangrijk is voor uw succes in projectmonitoring en beheersing is de competentie van fundamentele kennis van concepten van projectbeheer.

  Dit le(e)sboek, Projectbeheersing in Bouwprojecten geeft u een betrouwbare handleiding en leidraad om de complexiteit van projecten te verbeteren en effectiever te beheersen met een combinatie van fundamentele projectbeheersing processen, tools en technieken in een boek.

  Dit boek bestaat uit een ultra blended leer- en training omgeving die bestaat uit tekst, illustraties en 20 online video's, die door middel van QR-codes in het boek kunnen worden gescand voor verdere uitleg en demonstratie. Deze instructie meekijkvideo’s staan op het digitaal platform YouTube en zijn openbaar toegankelijk.

  Het doel van dit boek is om een handleiding en richtlijn te creëren voor integrale monitoring en bewaking van bouwprojecten. De inhoud van dit boek verschaft inzicht, met veel praktijkvoorbeelden van de processen, tools en technieken die je kunt gebruiken om bouwprojecten te monitoren en beheersen. Leerdoelen van dit boek In dit boek doorlopen we meerdere stappen, processen, tools en technieken waarbij we projectmanagementuitvoering behandelen en uiteenzetten, om zo de geplande leerdoelen te behalen. Deze doelen zijn als volgt:

  a) Het ontwerpen en creëren van een Projectplan (PMP) voor een project zodat we dit effectief kunnen gebruiken voor het monitoren en beheersen van bouwprojecten.

  b) Het inrichten van een projectmanagement tool, in dit geval Primavera P6, zodat we op een gestandaardiseerde en efficiënte manier projecten kunnen volgen, monitoren, bewaken en rapporteren.

  c) Het valideren van het voorgestelde Projectplan, zodat er overeenstemming en goedkeuring kan worden verkregen van de projectsponsor of projectdirecteur.

  d) Het ontwerpen en creëren van Control Accounts voor projecten, zodat ze effectief kunnen worden gevolgd, gemonitord, bewaakt en gerapporteerd.

  e) Het effectief implementeren van Earned Value Management (EVM) met de daarbij behorende processen en technieken.

  f) Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren van een project met de processen, tools en technieken van Earned Value Management (EVM).
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 474
  Uitgeverij : Jan van den Berg
  ISBN : 9789082909524
  Datum publicatie : 10-2022
 • Inhoudsopgave
  VOORWOORD ......................................................................................... XIX
  HOOFDSTUK 1: INLEIDING ..................................................................... 1
  Heb haast als je tijd hebt .................................................................................. 1
  Doel van dit boek ............................................................................................. 3
  Wat is het niet ................................................................................................... 3
  Plan van aanpak ................................................................................................ 4
  Leerdoelen van dit boek ................................................................................... 4
  Hoe zijn deze leerdoelen in dit boek verwerkt? ............................................... 5
  Hoofdstuk 1: Inleiding .................................................................................. 5
  Hoofdstuk 2: Inleiding tot projectmanagement ............................................ 5
  Hoofdstuk 3: Ontwerpen van een projectplan .............................................. 5
  Hoofdstuk 4: Generiek projectmanagement ................................................. 5
  Hoofdstuk 5: Earned Value Management..................................................... 6
  Hoofdstuk 6: Inrichten monitoring en control .............................................. 6
  Hoofdstuk 7: Projectmanagement tool inrichten .......................................... 6
  Hoofdstuk 8: Valideren van een project ....................................................... 6
  Hoofdstuk 9: Control Account Plan (CAP) .................................................. 7
  Projectbeheersing in Bouwprojecten
  vi
  Hoofdstuk 10: Wijzigingsbeheer ...................................................................7
  Hoofdstuk 11: Updaten van een project........................................................7
  Hoofdstuk 12: Rapportage ............................................................................7
  Voorbeeldproject 1: Projectmanagementplan ..............................................7
  Voorbeeldproject 2: Renovatie van een wegenkruispunt ..............................7
  Voorbeeldproject 3: Maindeck voor een offshore platform ..........................8
  Monitoren en bewaken .....................................................................................9
  Inzichten .........................................................................................................10
  Wat telt onder de streep ..................................................................................11
  Gezichtsveld opdrachtgever en opdrachtnemer ..............................................11
  Overkoepelende principes ..............................................................................11
  Tijdigheid ....................................................................................................12
  Eerlijkheid ...................................................................................................12
  Interpretatie.................................................................................................13
  Afdwingbaarheid .........................................................................................13
  Benamingen en definities ...............................................................................13
  Benaming tijdmanagement ..........................................................................14
  Benaming planner .......................................................................................14
  NL/SfB 2005 - update 2019 .........................................................................14
  Organisatiepsychologie...............................................................................15
  Meest gestelde vragen tijdens managementoverleg .......................................15
  Vraag 1: Leveren we meer of minder werk op dan
  we origineel hebben gepland? ....................................................................15
  Vraag 2: Wanneer leveren we het project op? ...........................................16
  Vraag 3: Bevindt het project zich – in de huidige fase
  – binnen of buiten het goedgekeurde budget?.............................................16
  Inhoudsopgave
  Vraag 4: Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden? ... 17
  Vraag 5: Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project
  aan het einde van het werk? ....................................................................... 17
  Vraag 6: Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q.
  onder het budget? ....................................................................................... 18
  Vraag 7: Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de
  afwijkingen in tijd en kosten? ..................................................................... 18
  HOOFDSTUK 2: INLEIDING TOT PROJECTMANAGEMENT ........ 19
  Wat is een project? ..................................................................................... 19
  Wat is projectmanagement? ....................................................................... 19
  Procesgroep Initiatie .................................................................................. 20
  Procesgroep Planning ................................................................................ 20
  Procesgroep Uitvoering .............................................................................. 20
  Procesgroep Beheer .................................................................................... 20
  Procesgroep Afsluiting ............................................................................... 20
  Projectmanagement processen en kennisgebieden. .................................... 21
  Procesgroep Beheer .................................................................................... 22
  HOOFDSTUK 3: ONTWERPEN VAN EEN PROJECTPLAN ............. 23
  Wat is een Projectplan? .................................................................................. 23
  Het Projectmanagement plan (PMP) ......................................................... 23
  De andere deelplannen ............................................................................... 26
  Monitor and Control Project Work. ........................................................... 30
  HOOFDSTUK 4: GENERIEK PROJECTMANAGEMENT .................. 31
  Voorspelling van de projectplanning en opleverdatum .................................. 31
  Inputs .......................................................................................................... 32
  Projectbeheersing in Bouwprojecten
  viii
  3. Project performance data .......................................................................52
  Scope-performance data .............................................................................53
  Problemen (Issues) ......................................................................................53
  4. Projectkalenders .....................................................................................54
  5. Projectplanning data ...............................................................................54
  6. Organisatie proces assets .......................................................................55
  HOOFDSTUK 5: EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) .............57
  Earned Value Management (EVM) ................................................................58
  Waar komt mijn kennis van EVM-methodologie vandaan? ........................58
  Is EVM moeilijk? .........................................................................................59
  De tien pilaren van Earned value management ..........................................59
  Waar geeft EVM antwoorden op? ..................................................................81
  Vraag 1: Leveren we meer of minder werk op dan we origineel
  hebben gepland? .........................................................................................82
  Vraag 2: Wanneer leveren we het project op? ...........................................82
  Vraag 3: Is het project – in de huidige fase
  – binnen of buiten het goedgekeurde budget?.............................................83
  Vraag 4: Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden? ....83
  Vraag 5: Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project
  aan het einde van het werk? ........................................................................84
  Vraag 6: Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q.
  onder het budget? ........................................................................................84
  Vraag 7: Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de
  afwijkingen in tijd en kosten? ......................................................................85
  Hoofdcomponenten Earned Value Management ............................................85
  Schedule Variance (SV, projectplanning variatie)......................................85
  Inhoudsopgave
  Cost Variance (CV, kosten variatie) ........................................................... 86
  Schedule performance index (SPI) en de Cost performance index (CPI). . 86
  Schedule performance index (SPI,) project planning performance
  coefficient) .................................................................................................. 86
  De formule voor de SPI is: SPI = EV/PV ................................................... 86
  De formule voor de CPI is: CPI = EV/AC ................................................. 86
  Generiek voorbeeld van EVM-berekeningen ................................................. 86
  Voorbeeld Control Account Plans (CAP’s) ................................................ 86
  Uitleg over Control Account Plan (CAP) ................................................... 87
  Voorbeeld en uitleg S-Curve ....................................................................... 89
  Earned Value Analysis ................................................................................ 90
  Estimate at Completion (EAC) ................................................................... 92
  EVM-berekeningen op basis van eenheden of manuren ................................ 93
  Manuren of kosten? .................................................................................... 93
  EVM-model op basis van manuren ............................................................. 94
  EVM-model op basis van kosten ................................................................. 95
  Hoe gaan we dit doen? ............................................................................... 96
  Coderingen ..................................................................................................... 96
  Coderingsstructuur aanmaken .................................................................... 97
  Welke codestructuren hebben we nodig? ................................................... 97
  De Ondernemingsstructuur ........................................................................ 99
  Codes voor resources ............................................................................... 101
  Resource en kosten geladen projectplanning ........................................... 102
  Wat zijn rollen? ............................................................................................ 111
  Het aanmaken van rollen .......................................................................... 111
  Hoe maken we nu die rollen aan? ............................................................ 111
  Projectbeheersing in Bouwprojecten
  x
  Een infra voorbeeld. ..................................................................................111
  Hoe kennen we de tarieven toe aan de individuele resources? ................113
  Resource ploegen ......................................................................................114
  Kostenrekeningen .........................................................................................114
  Wat is het hoofddoel van deze kostenrekeningen? ....................................114
  HOOFDSTUK 6: INRICHTEN MONITORING EN BEHEER
  PROCESGROEP ........................................................................................117
  Projectmanagementprocesgroep Beheer .......................................................117
  Matrix van processen en kennisgebieden .....................................................118
  Wat zijn de startwaarden voor het kostenplan ..........................................119
  Project Integratie management .....................................................................119
  Monitoring en beheer van de projectwerkzaamheden ..................................119
  Inputs voor het monitoren en beheersen ...................................................121
  HOOFDSTUK 7: PROJECTMANAGEMENT TOOL INRICHTEN ..125
  Inrichten projectstructuur ..............................................................................125
  BIM praat ..................................................................................................127
  Data: .........................................................................................................127
  Ontwerpen in 3D .......................................................................................128
  Werkplaatstekeningen ...............................................................................128
  Er is meer scope dan je kunt modelleren? ................................................128
  4D Projectplanningen ...............................................................................129
  5D projectplanningen................................................................................129
  Werkpakketten en werkpakketactiviteiten .................................................129
  Inhoud van een werkpakket en werkpakketactiviteiten .............................130
  Basislijn .....................................................................................................130
  Inhoudsopgave
  Ondernemer structuur coderingen ................................................................ 131
  Codes voor resources ................................................................................... 135
  Resources .................................................................................................. 136
  Financiering ............................................................................................. 137
  Resource en kosten geladen projectplanning ........................................... 137
  Het aanmaken van resources ........................................................................ 138
  Project Management (RBS) ...................................................................... 138
  Infra projecten .......................................................................................... 139
  Infra arbeid ............................................................................................... 139
  Infra materieel .......................................................................................... 139
  Bouwstoffen/materialen ............................................................................ 140
  Resource breakdown structure voor andere disciplines ........................... 140
  Voorbeeld 1 Renovatie van een wegenkruispunt ...................................... 144
  Voorbeeld 2 Projectmanagement plan (PMP) ......................................... 144
  Voorbeeld 3 Offshore staalconstructieproject .......................................... 144
  Waarom drie voorbeelden? ...................................................................... 145
  HOOFDSTUK 8: VALIDEREN VAN HET PROJECTPLAN ............. 147
  Algemene inleiding ...................................................................................... 147
  Bias, ruis en misleiding ................................................................................ 148
  Bias ........................................................................................................... 149
  Ruis ........................................................................................................... 149
  Misleiding ................................................................................................. 149
  Valideren van een projectplan ...................................................................... 150
  Wat gaan we valideren? ............................................................................... 150
  1 Scope of werkomvang ............................................................................ 151
  Projectbeheersing in Bouwprojecten
  xii
  2 Tijdvalidatie ...........................................................................................152
  3 Kosten (Geld)validatie ...........................................................................152
  4 Risico's validatie ....................................................................................152
  5 Kwaliteit validatie ..................................................................................152
  Waar we vooral op moeten letten, zijn de vier items ...................................153
  Voorbeelden van de validatieprocessen ........................................................153
  Voorbeeld 1 Het realiseren van een Projectplan (PMP) ...............................153
  Voorbeeld 1: Valideren en verifiëren ...........................................................157
  Het valideren van de scope .......................................................................157
  Valideren van de kosten ............................................................................161
  Het valideren van het tijdsplan .....................................................................170
  Eisen voor een standaard tijdspad ............................................................170
  Validatie van de resources voor dit project. .............................................190
  Validatie van de opdrachtomschrijving ........................................................199
  Dit zijn de opdracht en de onderwerpen voor de validatie ...........................199
  De basis van het plan moet gebaseerd zijn op de beste
  internationale standaardpraktijken. ..........................................................199
  Het plan moet voorzien zijn van genaamde resources die
  elk hun eigen kalender van beschikbaarheid hebben. ...............................200
  Er moet keuze zijn tussen de verschillende resources. ..............................200
  De resources dienen ook aparte tarieven te hebben op basis
  van hun functie en salariëring...................................................................200
  Er dient een resourceraming in het plan te worden opgenomen
  en die moet worden geïllustreerd met een resource histogram. ...............200
  Er dient een kostenraming in het plan te zijn opgenomen.
  Deze dient ook te worden geïllustreerd door een kostenhistogram
  en cashflow voor het project. ....................................................................200
  Inhoudsopgave
  Het project begint op 1 januari 2021 en moet gereed zijn
  op 30 juni 2021. ........................................................................................ 201
  Het budget is gesteld op 200k. .................................................................. 201
  Het plan moet worden uitgewerkt in Primavera P6 Rev.20. .................... 201
  Het volgen, monitoren, bewaken en rapporteren moet gebeuren op
  basis van Earned Value Management methodieken en technieken. ......... 201
  Het tijdsplan moet worden geëffend met de drie belangrijkste
  resources voor scope, tijd en kosten. De overlaad mag niet meer
  zijn dan 25% voor korte periodes. ............................................................ 201
  De risicoanalyse moet gebaseerd zijn op Quick risk analysis
  van P80 op basis van optimistisch (90), most likely (100),
  en pessimistisch (125) ............................................................................... 205
  Project Duration Sensitivity Tornado Graph ........................................... 207
  Performance drempels data: Cost Performance Index (en Schedule
  Performance Index) niet onder de .95 ...................................................... 209
  Valideren van de bedrijfsomgevingsfactoren en bedrijfsassets ................... 210
  A) Beschikbare resources en de mate van bekwaamheid ......................... 210
  B) Projectmanagementsoftware en projectplanningstools ....................... 211
  C) Kengetallen, normen en kennisbanken voor het bepalen van het
  scopebasisplan, het tijdbasisplan en het kostenbasisplan ........................ 211
  D) Autorisatieprocedures en -volmachten ................................................ 212
  E) Monitoring- en rapportagetools .......................................................... 212
  F) Historische informatie ......................................................................... 212
  G) Tools en methodieken voor projectbeheer ........................................... 212
  H) Formele en informele (bestaande) projectplanningsprocedures,
  beleidsmaatregelen en handleidingen ...................................................... 212
  I) Bedrijfsprojectsjablonen ....................................................................... 213
  Projectbeheersing in Bouwprojecten
  xiv
  Basislijnen van een project ...........................................................................213
  Definitie van basislijnen ............................................................................213
  Instellingen in Primavera P6 ....................................................................214
  Boekingsperiodes ......................................................................................214
  Earned Value settingen .............................................................................215
  A) Techniek voor het berekenen van Performance Percent Complete .....216
  B) Techniek voor berekenen van de schatting tot voltooiing ....................217
  Cost Performance (Kostenprestatie) .........................................................218
  Gebruiker gedefinieerde prestatiefactor. ..................................................219
  Basislijnen beheren en toewijzen ..................................................................220
  Toewijzen en beheren van de basislijnen .....................................................220
  Zetten en beheren van de basislijnen. ...........................................................220
  Techniek voor het toewijzen van de basislijn ...............................................222
  Voorbereiden voor Earned Value Analyses .................................................225
  Prestatie-indicatoren .....................................................................................226
  KPI’s in EVM ...............................................................................................226
  KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) ........................226
  KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie)..............................................226
  KPI 3) Schedule performance index (SPI) ................................................226
  KPI 4) Cost Performance Index (CPI) ......................................................226
  DCMA Kritieke Prestatie Indicatoren ..........................................................227
  KPI 5) Critical path length index (CPLI) .................................................227
  KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) ....................................................228
  Earned value in Primavera .......................................................................228
  Earned value in Excel ...............................................................................228
  Inhoudsopgave
  HOOFDSTUK 9: CONTROL ACCOUNT PLAN (CAP) ...................... 229
  Inleiding in Control Account Plan (CAP) .................................................... 229
  CAP in Excel voor dit project ................................................................... 230
  HOOFDSTUK 10: WIJZIGINGSBEHEER ............................................ 237
  Dit is wat de UAV zegt: ............................................................................... 237
  De PMBOK Guide ....................................................................................... 238
  Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering ................................................... 241
  Hoe ga je hier mee om? ............................................................................ 241
  Welke technieken staan ons ter beschikking? ........................................... 242
  The Society of Construction Law .............................................................. 242
  Time Impact Analysis- As Applied in Construction .................................. 242
  Guild of Project Controls Compendium
  and Reference (CAR) ................................................................................ 250
  HOOFDSTUK 11: UPDATEN VAN EEN PROJECT ........................... 253
  Inleiding updates ...................................................................................... 253
  Projectplanning updates ........................................................................... 253
  Kostenupdates ........................................................................................... 254
  HOOFDSTUK 12: RAPPORTAGE ......................................................... 255
  Inleiding ....................................................................................................... 255
  Projectmanagementdashboards .................................................................... 255
  Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) .......................................................... 258
  KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) ....................... 258
  KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie) ............................................. 258
  KPI 3) Schedule performance index (SPI) ................................................ 258
  Projectbeheersing in Bouwprojecten
  xvi
  KPI 4) Cost Performance Index (CPI) ......................................................258
  KPI 5 Critical path length index (CPLI) ...................................................258
  KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) ....................................................259
  Dashboards voor de KPI’s ............................................................................259
  KPI 1) Schedule Variance (SV, projectplanning variatie) ........................259
  KPI 2) Cost Variance (CV, kosten variatie)..............................................266
  KPI 3) Schedule performance index (SPI) ................................................266
  KPI 4) Cost Performance Index (CPI) ......................................................267
  KPI 5 Critical path length index (CPLI) ...................................................267
  KPI 6) Baseline Execution Index (BEI) ....................................................268
  KPI’s in Primavera P6 ..............................................................................269
  GanttProject 3.2 ........................................................................................269
  VOORBEELDPROJECT 1:
  PROJECT 1: PROJECTMANAGEMENT PLAN ..................................271
  De eerste update is een video opname ......................................................272
  Tweede update week eindigend op zondag 11 januari 2021 ....................272
  CAP voor week eindigend op 11 jan .........................................................272
  Histogram voor kosten ..............................................................................273
  Voortgang update einde week 18 januari .................................................273
  VOORBEELDPROJECT 2:
  PROJECT 2: RENOVATIE VAN EEN WEGENKRUISPUNT ...........309
  Project bijzonderheden: ................................................................................312
  Gebudgetteerde kosten ..............................................................................313
  Hoe zijn deze kosten gebudgetteerd? ........................................................314
  Inhoudsopgave
  Valideren van het project Wiekenweg ......................................................... 317
  Beheersing van risico’s en kansen ............................................................ 317
  Wat voegt risicomanagement toe .............................................................. 317
  Meer tijd voor onzekerheden .................................................................... 322
  Oplossing en verklaring van discrepantie ................................................ 357
  VOORBEELDPROJECT 3:
  PROJECT 3: MAINDECK VOOR EEN OFFSHORE PLATFORM .. 359
  Grafische afbeelding van de decompositie ............................................... 360
  Initiële projectdata .................................................................................... 362
  Basislijnen van dit offshore project .............................................................. 370
  Basislijn Control Account Plan ................................................................ 371
  Bewaken en rapporten van dit project .......................................................... 381
  Inleiding tot het beheersen ........................................................................ 381
  Opdrachten ............................................................................................... 381
  Updaten met Performance data ................................................................ 382
  Update periode eind van week 7 februari 2021 ........................................ 385
  Update periode einde week 14 februari 2021........................................... 390
  Update periode einde week van 21 februari 2021 .................................... 392
  Update periode van einde week 28 februari 2021. ................................... 393
  Update data-date maart 2021 ................................................................... 396
  Update data-date van 25 april 2021 ......................................................... 399
  Update data-date van 31 mei 2021 ........................................................... 403
  Voorbeeld projectstatusrapport. .................................................................. 406
  Update status datum 27 juni 2021 ............................................................ 410
  Update statusdatum 25 juli 2021 .............................................................. 411
  Projectbeheersing in Bouwprojecten
  xviii
  Update statusdatum 29 augustus 2021 .....................................................415
  Projects compressietechnieken .................................................................417
  Her-zetten van de basislijn. .......................................................................421
  Nieuw plan met updatet basislijn B2 .........................................................422
  Update status datum 26 september 2021 ......................................................424
  Voortgang bijwerken met werkelijke units ................................................425
  Meekijkvideo werkelijke waardes invullen................................................429
  Andere opties presenteren .........................................................................429
  Kostenrekeningen ......................................................................................438
  Maandrapport voor september 2021 ........................................................442
  VOORBEELD MAANDRAPPORTAGE ................................................443
  Samenvatting rapportage ..........................................................................448
  NAWOORD .................................................................................................451
  Dit was en is de doelstelling van mijn boek: ................................................451
  TREFWOORDEN ......................................................................................455
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 59,19

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Meest gestelde vragen in management overleg en rapportages
Het boek heeft de specifieke leerdoelen die gekoppeld zijn aan de zeven meest gestelde vragen tijdens projectmanagent overleg en rapportages zoals:
1. Leveren we meer of minder werk op dan we origineel hebben gepland?
2. Wanneer leveren we het project op?
3. Is het project – in de huidige fase – binnen of buiten het goedgekeurde budget?
4. Wat zijn de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden?
5. Wat zijn de geprognosticeerde kosten van het project aan het einde van het werk?
6. Hoeveel en welke onderdelen zitten boven c.q. onder het budget?
7. Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen in tijd en kosten?
Deze vragen worden in dit boek uitgebreid ontvouwd en geduid. Maar er is meer!
Fundamentele kennis van projectbeheersing
De fundamentele concepten, processen, tools en technieken die we nodig hebben voor effectieve projectbeheersing ontvouwen zich in Earned Value Management (EVM), ook wel Gerealiseerde waarde-methode genoemd, en is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het beheersen van projecten in tijd, geld en scope. EVM is een projectmanagement beheersysteem dat voorziet in het op tijd genereren van accurate, consistente, betrouwbare en voorspelbare managementinformatie die op alle niveaus een weergave geeft van de performance van een project.
Earned Value management systems bestaan uit een 32-tal criteria die dienen te worden gevolgd, als je in aanmerking wilt komen voor contracten voor het Departement van Defensie van de Verenigde Staten. Ik denk niet dat het zo moeilijk is om deze 32 systeemcriteria te implementeren, maar dan gaat het werkelijk om heel omvangrijke projecten met even zo grote projectteams. Ik heb de ervaring dat voor minder grote projecten niet alle 32 criteria nodig zijn en dat er tien het meest relevant zijn. Deze heb ik de tien pilaren van mijn EVM genoemd. Ook heb ik de benaming, vertaling en de interpretatie naar mijn eigen inzicht gebruikt zonder de integriteit van de oorspronkelijk systeemcriteria aan te tasten. Hieronder zie je de benamingen van deze tien pilaren.
1. Complete werkomvang definiëren
2. Definiëren wie wat maakt
3. Projectplanning maken voor het hele project
4. Werkbegroting voor alle onderdelen
5. Voortgangssysteem meten en vergelijken
6. Bepalen basislijn en voortgang
7. Registreren kosten gelijk aan opbouw budgetten
8. Monitoren verschil geplande voortgang en kosten ten opzichte van baseline
9. Analyseren verschillen tijd en geld, maatregelen nemen indien nodig
10. Wijzigingen werkomvang direct verwerken

Ook het nut en noodzaak van deze tien pilaren worden uitgebreid omschreven, behandeld en toegelicht in dit boek.
Het boek bestaat uit 474 pagina’s met talrijke illustraties en 20 meekijk instructie video’s. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen