€ 37,25

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover PFSO Nederland
  PFSO Nederland (boek)
 • Cover PFSO België
  PFSO België (boek)

Super zorgbeveiliger

Het trainingshandboek voor beveiligers in de zorg

Fred Byrman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Als beveiliger in de zorg ben je ondersteunend aan de zorgverlening. Je houdt toezicht, loopt veiligheidsrondes, staat bezoekers te woord en soms assisteert op verzoek en onder regie van de zorgverleners bij bepaalde handelingen. Je moet op de hoogte zijn van de specifieke beveiligings- en veiligheidsrisico's in de zorg en wordt je geacht tot op zekere hoogte bekend te zijn met de terminologie van de zorg.

  In deze begin 2022 bijgewerkte versie van dit boek worden het huidige zorglandschap behandeld, de wetgeving, organisaties betrokken bij acute zorg in geval van rampen en crisis en de rol van de zorginstellingen in deze keten. Vervolgens komt risicomanagement aan bod en de rol, taken, kennis en kunde van de zorgbeveiliger, gevolgd door een hoofdstuk over veilig werken in de zorg, waarin onder andere agressie en geweld en gevaarlijke stoffen worden behandeld.

  Naast een cursushandboek is dit boek ook een naslagwerk. Om het (terug)vinden van informatie te vereenvoudigen kan er op meerdere manieren naar onderwerpen en uitleg gezocht worden, te weten:
  • Een uitgebreide inhoudsopgave;
  • Een uitgebreide lijst met termen en afkortingen; en
  • Een index via welke zaken snel in de tekst teruggevonden kunnen worden.

  Het is aan zowel de zorgbeveiliger zelf als aan de werkgever/opdrachtgever om in de kennis en kunde van de zorgbeveiliger te investeren. Dit boek beoogd daarin een hulpmiddel te zijn.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 176mm x 250mm
  Aantal pagina's : 221
  Uitgeverij : Fred Byrman
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 04-2021
 • Inhoudsopgave
  1. Algemeen
  1.1. Geschiedenis van de zorg
  1.2. Het huidige zorglandschap
  1.3. Zorgvragers en zorgverleners
  2. Wetgeving zorg & welzijn
  2.1. De vijf stelselwetten
  2.2. Overige wetgeving
  2.3. Toezicht op de zorg
  2.3.1. Tuchtrecht
  2.3.2. Inspectie en toezicht
  3. Zorg bij rampen en crises
  3.1. Acute zorg, traumazorg en triage
  3.1.1. Spoedzorg
  3.1.2. Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)
  3.1.3. Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ)
  3.1.4. Openbare Hulpverlening Diensten (OHD)
  3.1.5. Veiligheidsregio’s
  3.1.6. Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
  3.1.7. Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
  3.1.8. Gemeentelijke geneeskundige dienst (GGD)
  3.1.9. Directeur Publieke Gezondheid (DPG)
  3.1.10. Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings-Procedure (GRIP)
  3.1.11. GGD Rampen Opvang Plan (GROP)
  3.1.12. Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP)
  3.1.13. Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) en Bedrijfshulpverlening (BHV)
  3.1.14. Cybersecurity ondersteuning zorg
  4. Veiligheid, beveiliging en risicomanagement
  4.1. Risicomanagement
  4.1.1. Bowtie diagram
  4.1.2. PDCA-cirkel
  4.1.3. Beveiliging als geheel
  4.1.4. Bevoegdheden van de beveiliger
  4.1.5. Sanctiebeleid
  4.2. Dreigingen ten aanzien van de zorg
  4.2.1. Onrechtmatig bevinden op
  4.2.2. Inbraak
  4.2.3. Huisvredebreuk bij onrechtmatige aanwezigheid
  4.2.4. Huisvredebreuk na rechtmatige aanwezigheid
  4.2.5. Vorderen, bewijs onrechtmatigheid en toegangsontzegging
  4.2.6. Diefstal
  4.2.7. Identiteitsfraude
  4.2.8. CEO-fraude en valse facturen
  4.2.9. Lekken van persoonsgegevens
  4.2.10. Agressie en geweldpleging
  4.2.11. Criminelen die binnen komen
  4.2.12. Activisme, extremisme en terrorisme
  4.2.13. Bommelding, aantreffen verdacht voorwerp
  4.2.14. Gevaren die voortvloeien uit onveilig gedrag
  4.3. Ongewenste zaken binnen de zorg zelf
  4.3.1. Diefstal binnen zorginstellingen
  4.3.2. Zorgfraude
  4.3.3. Ondermijnende criminaliteit
  4.3.4. Gunstbetoon
  5. De zorgbeveiliger
  5.1. De taken van de beveiliger
  5.2. Assisteren bij separatie en fixatie
  5.3. Samenwerkende instanties
  5.3.1. Politie
  5.3.2. Brandweer
  5.3.3. Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB)
  5.3.4. Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)
  5.3.5. Veilig Thuis
  5.4. Competenties van de zorgbeveiliger
  5.5. Beroepsgeheim
  6. Predictive profiling
  6.1. Verdacht gedrag
  6.2. Waarnemen
  6.3. Situationeel bewustzijn
  6.4. Verdachte indicatoren (VI’s)
  6.5. Het gevaar van etnisch profileren
  7. Veilig werken in de zorg
  7.1. Ongewenst gedrag
  7.2. Emotionele belasting
  7.3. Fysieke belasting
  7.4. Gevaarlijke stoffen
  7.4.1. Etikettering en informatie gevaarlijke stoffen
  7.4.2. Cytostatica
  7.4.3. Radio-isotopen
  7.4.4. Biologische agentia
  7.5. Hygiëne
  7.6. Agressie en geweld 158
  7.6.1. Vormen van agressie en geweld
  7.6.2. Oorzaken van agressie en geweld
  7.6.3. Omgaan met agressie en geweld
  7.6.4. Agressie tegen zorgmedewerkers
  7.6.5. Juridisch kader
  7.6.6. Rapporteren
  8. Incidentanalyse, trainen en oefenen
  8.1. Incidentanalyse
  8.2. Trainen en oefenen
  8.3. Verbetercyclus
  9. Termen en afkortingen
  10. Index
  11. Antwoorden bij de vragen
  12. Voetnoten overzicht
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 37,25

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De kerntaken van een beveiliger zijn: het signaleren van risico's en nemen van preventieve maatregelen; repressief optreden; en het uitvoeren van dienstverlenende talen. Uit het voorgaande zijn goed de deeltaken en werkprocessen af te leiden. Hieronder worden ze expliciet benoemd. Deze lijst is niet uitputtend en kan per zorginstelling verschillen.
1) Toezicht houden middels, fysiek en/of cameratoezicht
2) Het handhaven huisregels, orde en netheid;
3) Het toezien op het rookvrij houden van de instelling
4) Signaleren van onveilige situaties en de preventie van inbraak, diefstal, vandalisme en andere criminaliteit en brandgevaar, zoals door het uitvoeren van controle rondes
5) Baliewerkzaamheden
6) Begeleiden van patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers
7) Registratie en beheer van verloren en gevonden
8) Sleutelbeheer
9) Optreden bij agressie- en geweldsincidenten
10) Assisteren van zorgverleners bij fixaties en separaties
11) Reageren op en afhandelen van meldingen beveiligingsincidenten zoals inbraakmeldingen en incidenten op de parkeerplaats
12) Opvang van politie en justitie bij aankomst met zorgvrager
13) Eerste hulp bij ongevallen
14) Ondersteuning BHV (opvang hulpdiensten en assisteren bij ontruiming)
15) Ondersteuning bij activatie ZiROP
16) Rapporteren over voorvallen en hun afhandeling
17) Onderhouden van de beveiligingsinstructies en -procedures
18) Trainingen van nieuwe collega’s

Vrijwel alle zorginstellingen maken gebruik van cameratoezicht en sommige zorginstelling hebben ook een echte meldkamer waar deze beelden binnekomen en waar vanuit contact gehouden kan worden met een surveillerende collega.

Bij de inzet van camera’s is het mogelijk toezicht te houden middels cameratoezicht. De beveiliger moet in dat geval vertrouwd zijn met de werking van het systeem, moet in staat zijn beelden te interpreteren en weet hoe te handelen als beelden door de politie worden gevorderd (veiligstellen tot overdracht).

In enkele gevallen heeft de beveiliger ook een rol ten aanzien van de helicopterlandingslocatie. De beveiliger zorgt dan dat het helikopterplatform gereed is voor landing en vertrek, dat registraties en logboeken worden ingevuld en ondertekend, begeleid leden van het MMT naar de SEH en terug naar het helikopterplatform en zorgt voor de veiligheid bij landen en vertrek van de helikopter (o.a. verlichting en blusmiddelen), dit alles volgens de geldende voorschriften en richtlijnen. Indien dit tot zijn taken behoort, dient de beveiliger in het bezit te zijn van het certificaat Helicopter Landing Officer (HLO), inclusief Helikopter Brandbestrijding.

Witte en blauwe taken
De taken van de beveiliger kunnen onderverdeeld worden in beveiligingstaken en het bieden van ondersteuning aan de zorgverlening zoals het helpen van zorgmedewerkers in bijzondere gevallen en van patiënten, cliënten en bezoekers. Daarnaast heeft de beveiliger een rol in de bedrijfshulpverlening en preventief veiligheidscontrole en -toezicht.

Evenals dat voor de brandweer, ambulance en politie een aanduiding op kleur wordt gebruikt, namelijk ‘rood, wit en blauw’, zo kennen de takengroepen van de beveiliger ook een kleuraanduiding:
Witte taken: Dit zijn de meer zorggerichte taken, zoals ontvangen of begeleiden van patiënten/cliënten en bezoekers, het in bewaring nemen van spullen van patiënten; het voor iemand halen van een rolstoel; de zorg ondersteuning bieden bij vrijheidbeperkende interventies.
Blauwe taken: Dit zijn de beveiligingstaken, met name de toezicht-, controle en handhavingstaken.

Deze scheidinglijn is niet hard te trekken omdat zaken in elkaar over lopen, maar het ondersteunen bij een fixatie is bijvoorbeeld duidelijk een witte taak, terwijl uitvoeren van controle rondes en het reageren op een inbraakalarm van bijvoorbeeld de apotheek duidelijk blauwe taken zijn. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen