Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 39,95


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Ten onder aan ons eigen succes ?

De mondiale problematieken, oorzaken, samenhang en potentiële oplossingen.

Edgar P. Johannsmann • Boek • paperback

 • Samenvatting
  De mens staat op een keerpunt in de geschiedenis, waarbij onze voortvarende technologische samenleving omslaat van zegen naar vloek. We vernietigen onze planeet en dreigen ons zelf en andere levensvormen de das om te doen. Als we niets doen, hangen er donkere wolken boven ons bestaan. Nu is het moment gekomen om wereldwijd collectief te handelen. Dat kan alleen als we alle problemen in hun onderlinge samenhang beschouwen, zodat de oplossing van het ene probleem geen andere problemen veroorzaakt of versterkt.

  De auteur schetst de samenhangende problemen (in deel 1), de oorzaken van het uitblijven van oplossingen (in deel 2), de verschillende toekomstscenario’s (in deel 3) en de in zijn ogen te prefereren oplossingsrichtingen (in deel 4).

  Gaan we ten onder aan ons eigen succes? De toekomst zal het leren, maar laten we niet als toeschouwers aan de zijlijn blijven staan bij het adequaat oplossen van de wereldproblemen en het vormgeven van onze eigen toekomst. Het kán en het móet. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor toekomstige generaties!

  Over de auteur

  De auteur is onafhankelijk onderzoeker naar de systeemdynamiek van mondiale problemen, toekomstscenario’s (futurologie) en oplossingsopties. Hij heeft zich de laatste jaren intensief beziggehouden met onderzoek naar de wereldproblemen in hun onderlinge systeemdynamische samenhang en de daaruit voortvloeiende toekomstscenario’s. Dit boek is een weerslag van zijn bevindingen en conclusies.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 568
  Uitgeverij : Edgar P. Johannsmann
  ISBN : 9789464064865
  Datum publicatie : 05-2021
 • Inhoudsopgave
  1 DE PROFETISCHE WOORDEN VAN OPPERHOOFD SEATTLE 8

  2 VOORWOORD 9
  2.1 WAAROM DIT BOEK? 11

  3 INLEIDING 16

  4 DEEL 1: DE WERELDPROBLEMEN 17
  4.1 TAXONOMIE VAN FATALE WERELDRAMPEN 17
  4.2 NIET DOOR MENSEN VEROORZAAKTE CATASTROFES 18
  4.3 DOOR DE MENS VEROORZAAKTE PROBLEMEN EN RAMPEN 19
  4.4 HET PROBLEEM IN EEN NOTENDOP 22
  4.5 PATRONEN VAN CRISES EN ONDERGANG 23
  4.6 AANLOOP EN EINDE HUIDIGE CRISIS 26
  4.7 PEAKABOO RESEARCH MODEL – DÉ GROTE WERELDPROBLEMEN 49
  4.8 BEPERKTE WETENSCHAP EN GEVAARLIJKE TECHNOLOGIE 55
  4.9 POPULATIEPROBLEMATIEK EN OVERBEVOLKING 70
  4.10 MILIEUVERVUILING 91
  4.11 PROLIFERATIE VAN WAPENS 113
  4.12 ONGELIJKE VERDELING VAN RIJKDOM 116
  4.13 INFERIEUR BESTUUR 123
  4.14 COMPLEXE SAMENLEVING EN TECHNOLOGIE 167
  4.15 INSTABIEL ECONOMISCH EN MONETAIR SYSTEEM 180
  4.16 UITPUTTING VAN DE AARDE EN BIO-INDUSTRIE 242
  4.17 RELIGIEUZE & ETNISCHE INTOLERANTIE, SOCIALE PROBLEMEN & TERRITORIALE CONFLICTEN 265

  5 DEEL 2: DE MENS EN PROBLEMEN 281
  5.1 PROBLEMEN IN THEORETISCH PERSPECTIEF 282
  5.2 ALGEMEEN - DE MENSELIJKE AARD 291
  5.3 WAAROM DE MENS DE PROBLEMEN NIET ZIET 305
  5.4 WAAROM PROBLEMEN NIET ADEQUAAT WORDEN OPGELOST 377
  5.5 WAAROM PROBLEMEN OP HUN BELOOP WORDEN GELATEN? 391

  6 DEEL 3: FUTUROLOGIE EN TOEKOMSTSCENARIO’S 410
  6.1 FUTUROLOGIE 410
  6.2 KUNNEN WE BETER UIT DE CRISES KOMEN? 412
  6.3 TOEKOMSTIG CONFLICT OF HARMONIE? 420
  6.4 GAAT DE TECHNOLOGIE ONS VERLOSSEN? 428
  6.5 PUBLIEKE INVLOED OP DE TOEKOMSTSCENARIO’S 435
  6.6 MOGELIJKE TOEKOMSTSCENARIO’S 438
  6.7 HARDE OF ZACHTE LANDING? 452
  6.8 HET MEEST WAARSCHIJNLIJKE TOEKOMSTSCENARIO 453

  7 DEEL 4: VISIE OP EEN IDEALE TOEKOMST – REGIONALISME 458
  7.1 INLEIDING – BOUWBLOKKEN VOOR DE TOEKOMST 458
  7.2 VAN KORTETERMIJN NAAR LANGETERMIJNFIXATIE 463
  7.3 VAN COMPETITIE NAAR COÖPERATIE 463
  7.4 VAN COMPLEXITEIT NAAR EENVOUD 465
  7.5 ECOLOGIE BOVEN ECONOMIE STELLEN 466
  7.6 GELD ALS BETAALMIDDEL EN AFSCHAFFEN RENTE 467
  7.7 NAAR EEN EERLIJKER WELVAARTSVERDELING 471
  7.8 MEER AUTARKIE 475
  7.9 MIXED-TECH - LOW-TECH, TENZIJ HIGH-TECH NODIG 476
  7.10 STRENGE CONTROLE OP GEVAARLIJKE TECHNOLOGIE 479
  7.11 STARRE DENKPATRONEN EN BEKLEMMENDE TRADITIES LOSLATEN 480
  7.12 VAN KWANTITEIT NAAR KWALITEIT 481
  7.13 VAN GROOTSCHALIG NAAR KLEINSCHALIG 481
  7.14 VAN SYNTHETISCH NAAR NATUURLIJK 487
  7.15 VAN ZIEKTEBESTRIJDING NAAR GEZONDHEIDSBEVORDERING 488
  7.16 DE-URBANISATIE: VAN STAD NAAR PLATTELAND 489
  7.17 ANDERE LANDBOUW EN EETGEWOONTEN 489
  7.18 VAN ROOFBOUW NAAR DUURZAAMHEID 493
  7.19 ONTKNECHTING - NAAR GELIJKWAARDIGHEID EN ÉCHTE VRIJHEID 499
  7.20 DEMATERIALISATIE - VAN WELVAART NAAR WELZIJN 506
  7.21 NAAR MENSELIJKE MAAT EN WAARDIGHEID 508
  7.22 ONS NIET MEER LATEN LEVEN DOOR DE TIJD 510
  7.23 VAN CONSUMEREN NAAR CONSUMINDEREN 510
  7.24 VAN VERVREEMDING TERUG NAAR DE NATUUR 511
  7.25 VAN INDIVIDUALISME NAAR COLLECTIVISME 512
  7.26 VAN HAAT NAAR LIEFDE 514
  7.27 OPLOSSING VAN DE OVERBEVOLKING 515
  7.28 TRANSITIESTRATEGIE 515
  7.29 RÉSUMÉ 520

  8 VERANTWOORDING 522
  8.1 VOLLEDIGHEID 522
  8.2 OBJECTIVITEIT EN WERELDBEELD VAN DE AUTEUR 522
  8.3 INTERRELATIES TUSSEN PROBLEMATIEKEN 522
  8.4 GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE EN CULTURELE BIAS 523
  8.5 PROBLEEMSCOPE 523

  9 OVER DE AUTEUR 523

  10 APPENDIX 1: LITERATUUROVERZICHT 524
  11 APPENDIX 2: PERSONEN- EN ZAKENREGISTER 528
  12 APPENDIX 3: DOOR VS GESTEUNDE DICTATORS 567
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 39,95


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen