Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 18,90

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Zakboek handhaving milieuwetgeving 2016
  Zakboek handhaving milieuwetgeving 2016 (boek)
 • Cover Tekst en uitleg van het evangelie van Marcus
  Tekst en uitleg van het evangelie van Marcus (PDF)

Verstandig Geloven

Dick van der Meijden • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit boek geeft mijn zoekproces weer naar Christelijke geloofswaarden: het bestaan van God, de menswording van God in Jezus Christus, zijn wonderen en zijn opstanding uit de dood. Daarbij heb ik geprobeerd het geloof te benaderen met alle kennis waarover de 21e eeuwse mens kan beschikken en tevens met het gezonde verstand. Tot mijn verrassing heb ik moeten concluderen dat je door Verstandig geloven het geloof in de genoemde waarden kan versterken.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 0
  Uitgeverij : Dick van der Meijden
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 09-2014
 • Inhoudsopgave
  Hoofdstuk 1 Kind van de verlichting
  1.1 De doelgroep
  1.2 Geloven
  1.3 De rol van het verstand
  1.4 Religie
  1.5 Mijn eigen geloof
  1.6 Het doel van dit boek
  1.7 Schatplichtig

  Hoofdstuk 2 De tekst van het Nieuwe Testament
  2.1 Het Nieuwe Testament
  2.2 De vertaling van het Nieuwe Testament
  2.3 Opzettelijke veranderingen?

  Hoofdstuk 3 De betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
  3.1 De datering van de evangeliën en de Handelingen
  3.2 De evangelisten
  3.3 De overige documenten van het Nieuwe Testament
  3.4 Vroege citaten uit evangeliën en brieven
  3.5 Tussenconclusie

  Hoofdstuk 4 Wonderen
  4.1 Wat is een wonder?
  4.2 Wonderen door Jezus
  4.3 Wonderen van anderen dan Jezus
  4.4 Conclusie

  Hoofdstuk 5 De opstanding
  5.1 De opstanding van Jezus van Nazareth volgens de evan¬geliën
  5.2 De begrafenis en het graf voor en na de opstanding
  5.3 Alternatieven voor de opstanding
  5.3.1 De diefstaltheorie
  5.3.2 De schijndoodtheorie
  5.3.3 De hallunatietheorie
  5.3.4 De verkeerde graf-theorie
  5.3.5 Conclusie
  5.4 Argumenten dat Jezus is opgestaan
  5.4.1 De geschriften
  5.4.2 De getuigen
  5.4.3 De psychische transformatie
  5.4.4 De voorspellingen
  5.5 Conclusie

  Hoofdstuk 6 Jezus: Messias en Zoon van God?
  6.1 De Messias
  6.2 Zoon van God
  6.3 Gezagsaanspraken, wonderen en opstanding
  6.4 Bestaat God?

  Hoofdstuk 7 Conclusies
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 18,90

niet beschikbaar

niet beschikbaar

1-2 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De kruisiging van Jezus en zijn opstanding vond plaats in het jaar 30 (omdat bekend is wanneer het Joodse Pasen viel kan voor de kruisiging van Jezus 7 april 30 worden aangenomen; de opstanding vond dan op 9 april 30 plaats). Dat kan uit de evangeliën worden afgeleid in combinatie met algemene bronnen.

Voor de geïnteresseerde, die wil weten hoe men aan deze datum komt, het volgende intermezzo. Intermezzo’s kan je natuurlijk ook overslaan, maar ik zelf vond het wel aardig om te weten hoe de redenering is: Jezus wordt gekruisigd op de dag voor de sabbat, derhalve op een vrijdag. Zijn kruisiging vindt ook plaats bij het begin van het Pesachfeest, het Joodse Pasen. Volgens de Joodse wet begon Pesach met het offeren van een lam op de 14e dag van de maand Nisan. Dit lam werd na zonsondergang in huiselijke kring gegeten. Bij zonsondergang begon volgens de Joodse dagrekening een nieuwe dag. Het Pesachmaal vindt dus plaats aan het begin van 15 Nisan. Op de avond van het laatste avondmaal wordt eerst het Pesachmaal door Jezus en zijn leerlingen genuttigd, voordat hij de bekende woorden zegt, die in elke eucharistie worden her¬haald: (...)
Jezus wordt die nacht gearresteerd en de volgende dag gekruisigd. Het is dan nog steeds 15 Nisan. Jezus is dus gekruisigd op vrijdag 15 Nisan, terwijl Pontius Pilatus landvoogd was. Omdat Pontius Pilatus dat was in de jaren 26 tot 36, komen alleen de jaren 27, 30 en 33 in aanmerking. Want de 15e dag van de maand Nisan van de andere jaren tijdens de regering van Pontius Pilatus, vallen niet op een vrijdag. We moeten dus kiezen uit de jaren 27, 30 of 33. Daarvoor moeten we we¬ten wanneer Jezus is opgetreden.
Volgens Lucas 3:1 wordt het optreden van Johannes de Doper gedateerd in “het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius”. Johannes de Doper was de neef van Jezus. Zijn optreden ging onmiddellijk vooraf aan het moment waarop Jezus zijn werk begon. Tiberius werd keizer in augustus van het jaar 14 en begon zijn 15e jaar op 1 oktober 27. Volgens de Syrische kalender nam men als begin van een nieuw regering¬jaar 1 oktober aan. Daar Tiberius keizer werd in augustus 14 na C., zou zijn tweede regeringsjaar dan beginnen op 1 oktober van dat jaar en het 15e regeringsjaar op 1 oktober 27. Er is nog een ander feit bekend waarop we de aanvang van Jezus’ actief leven kunnen dateren. Het evangelie van Johannes, dat drie Paasvieringen vermeldt, dateert het eerste 46 jaar na aanvang van de bouw van de tempel (Joh. 2:20). De bouw van de tempel van Herodes was begonnen in 20-19 voor C. en 46 jaar later bevinden we ons in 27-28 na C (het jaar 0 telt niet mee, want dat heeft nooit bestaan). Het vermelde Paasfeest is dus van maart 28. Volgens dat evangelie heeft het actieve leven van Jezus drie jaar beslagen, wat overeenkomt met zijn dood in het voorjaar van het jaar 30. De andere evangeliën beschrijven maar één Paasfeest (namelijk dat van het jaar 30), maar daaruit kan niet worden afgeleid dat het actieve optreden van Jezus uit slechts één jaar bestond.
De maand Nisan begint in het jaar 30 op 23 maart. In het besef dat de Joodse maand slechts 30 dagen heeft (en niet 31 zoals onze maand maart) is de datum van 15 Nisan 30 gelijk aan 7 april 30. De opstanding heeft dan op zondag 9 april 30 plaatsgevonden. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen