€ 12,95

ePUB ebook

  € 2,95

PDF ebook

niet beschikbaar

Wat maakt een Nederlander

Antwoord op een Kamervraag

Radesh Shanker • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Geschreven door een niet-westerse allochtoon, die al tientallen jaren in Nederland woont, beschrijft dit boek de eigenschappen van Nederlanders tot in de kleinste details, hun unieke cultuur, hun verbazingwekkende eigenschappen en hun sterke identiteit, zoals het nog nooit eerder is gedaan. Als de Nederlandse identiteit echt ooit perfect in perspectief is geplaatst, dan is het zeker in dit boek.

  Naast het prijzen van de Nederlanders en hun prachtige eigenschappen, waarschuwt het boek echter ook dat het juist deze positieve eigenschappen zijn die zullen leiden tot hun eigen ondergang en tot de ondergang van Nederland. Het boek eindigt met te zeggen: “Zolang de Nederlander een Nederlander blijft, zal er straks geen Nederlander meer zijn.”
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 127mm x 203mm
  Aantal pagina's : 130
  Uitgeverij : Shanker Books
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 12-2022
 • Inhoudsopgave
  Inleiding
  De vraag
  De auteur
  Motivatie en aanleiding
  Kamerdebat
  Stervende kind
  Schrijver en Maxima botsen
  De Nederlander onder de loep
  100% Nederlander
  Nederlandse opvoeding
  Basisnormen
  Niet-essentiële eigenschappen
  Essentiële eigenschappen
  Algemene eigenschappen
  Opmerkelijke eigenschappen
  Negatieve eigenschappen
  Fatale eigenschappen
  Het einde
  Fouten uit het verleden
  Afsluiting
  Vernietiging van de eigenschappen
  Hoe nu verder
 • Reviews (9,2 uit 5 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  23-05-2023
  Dit dien je echt gelezen te hebben.
  Dit dient werkelijk door iedere Nederlander alsook Vlamingen gelezen te worden. Een zeer interessante kijk op wat nu echt eigen is aan het inheemse volk. De waarschuwing wat betreft de valkuilen die horen bij de eigenheid van het Nederlandse volk dient echt ter harte genomen worden. Het zou uitermate verschrikkelijk zijn wanneer en oergezellig volk hierdoor volledig van de kaart zou kunnen verdwijnen. Zeer verrassend hoe de schrijver via zijn aandacht voor specifieke taaleigenschappen echt de nagel op de kop slaat in het beantwoorden van de vraag 'wat nu echt een Nederlander maakt'. Klein boekje vlot te lezen en absoluut aan te raden voor alle volksvertegenwoordigers die nog een hart hebben voor het inheemse Nederlandse volk.

     Vlot te lezen
     Zeer herkenbaar

  Geplaatst door uit Mol, België , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  22-05-2023
  Intrigerende titel
  Leer een volk kennen aan zijn taalgebruik: ach, toch... achteloze woordjes die het wat flegmatieke karakter verraden van de Nederlander die zijn pis niet lauw laat maken. De Nederlander is zo verdraagzaam dat ie nog niet eens in actie komt als zijn 'eigenheid' wordt aangetast; hij herkent nog een nazi in een concentratiekamp. "Ach.... toch....het valt wel mee, 't zal wel". Leuk boek, aanrader. Mooie reflectie op onszelf.

     Zelfreflectie

  Geplaatst door uit Brabant , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  17-04-2023
  Observeren een kunst
  Wat een geweldig observatievermogen van de auteur. Het was een genot om te lezen en zo herkenbaar. Zelfs aan het einde van het boek verwoord hij de ‘onmacht’ van de Nederlander. Chapeau!

     Geen
     Geen

  Geplaatst door uit Renkum , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  16-04-2023
  Wees niet tolerant voor de intoleranten
  Een mooie aanvliegroute om te duiden wat een Nederlander nu in wezen is. Geen technisch rationele of links dogmatische definities, meningen maar een logische route via de taal. Mooi en erg leesbaar geschreven. De conclusie van het boek is als je politiek in coma bent schokkend.


  Geplaatst door uit Zwitserland , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  19-02-2023
  Wat maakt een Nederlander?
  Radesh Shanker: Wat maakt een Nederlander? Paul Cliteur Titel: Wat maakt een Nederlander Subtitel: Antwoord op een Kamervraag Auteur: Radesh Shanker Uitgever: Onbekend ISBN: Onbekend Prijs: Onbekend Onze beoordeling: * * * * Aantal bladzijden: 120 In 1990 verscheen De Ondergang van Nederland. Land der Naive Dwazen, onder het pseudoniem Mohamed Rasoel. Wie de schrijver is van het manifest tegen multiculturalisme, woke-gekkigheid (althans zo zouden we dat nu noemen), open grenzen-propaganda en weg-met-ons-mentaliteit, is voorwerp van een nu al decennia lang durend gespeculeer. Het boek van Radesh Shanker, eveneens een pseudoniem, lijkt hierop. Shanker’s Wat maakt een Nederlander? heeft als ondertitel “Antwoord op een Kamervraag”. Wat is een Nederlander? Het meest eenvoudige antwoord hierop is een formele vaststelling: wie een Nederlands paspoort heeft, is een Nederlander. Maar dan dient zich de vraag aan: hebben de mensen die dat paspoort hebben nog iets anders gemeen? Bestaat zoiets als een Nederlandse mentaliteit of volksaard of, zoals we tegenwoordig zeggen, identiteit? Als biografische informatie geeft Shanker alleen dat hij een allochtoon is en daarmee een buitenstaander. Maar als buitenstaander kan je goed observeren. Shanker citeert Godfried Bomans die schreef: “Het is eigenlijk onjuist om een Nederlander te vragen, wat een Nederlander is. Hij kan dat niet weten, want hij is zelf een Nederlander. Hij maakt deel uit van het probleem, dat hij behandelen moet.” Huisvesting van statushouders Shanker begint zijn verhandeling met een Kamerdebat van 8 december 2021 over de huisvesting van statushouders. Joost Eerdmans (JA21) protesteert tegen de 40.000 asielzoekers die Nederland binnenlaat. Die hoge asielstroom lijkt een permanent karakter aan te nemen. Hij verwijst ook naar wat dat kost. Dat is € 60.000 per asielzoeker (inclusief volgmigratie). Markuszower (PVV) en Jansen (FVD) delen de zorgen van Eerdmans over de omvang van de instroom, maar kritiseren hem omdat hij het uitgangspunt onderschrijft dat asielzoekers net zoveel, zo niet meer, recht hebben op een woning. Immers: er zijn niet voldoende woningen. Moeten “Nederlanders” dan niet voorgaan? Zo zijn we weer bij de vraag: wat is een Nederlander? Die vraag, de vraag wat een Nederlander is, blijkt een grote scheidslijn te trekken tussen de groeperingen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. D66 trekt bij monde van Boulakjar de kaart dat niet valt te zeggen wie een Nederlander is. Hij zegt richting Jansen: “Hier staat een collega-parlementariër die even bepaalt wie wel of geen Nederlander is. Dat is echt schandalig.” Dit is een intrigerend standpunt: dat niet valt vast te stellen wie een Nederlander is. En dat ook dat het zelfs “schandalig” is om dat te proberen. Dit alles roept de enigszins “filosofische” vraag op of wellicht kenmerkend is voor Nederland dat het land zelf gelooft dat Nederland niet bestaat? Shanker verwijst ook naar de beruchte blunder van (toen) prinses Maxima uit 2007 die beweerde dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. De fatale eigenschappen van de Nederlander Dit vormt de opstap voor het grootste deel van het boek waarin “De Nederlander onder de loep” wordt gelegd (pp. 20-95). Dat resulteert dan in een slotparagraaf die de essentie van het boek weergeeft. Shanker waarschuwt voor de “Fatale eigenschappen” van de Nederlander (pp. 95-100). Die fatale eigenschappen zijn, kort gezegd, een doorgeschoten tolerantie. Doorgeschoten in de zin van suicidaal. De Nederlander wil iedereen in zijn eigen waarde laten. In het middenstuk, de paginas 20 tot 95, geeft hij daar hilarische voorbeelden van. “Maar wat doe je als het de normen en waarden van anderen zijn die jouw normen en waarden neerhalen? Laat je ze dan in hun waarde” (p. 95)? Het is wel mooi dat je tolerant bent, “maar wat doe je als anderen jouw tolerantie misbruiken en tegen jou gebruiken”? Dat nu precies wat gebeurt in Nederland, zegt Shanker. De Nederlander leeft daarbij het “liefst in een comfortabele sprookjeswereld, waar geluiden die maar een beetje als de realiteit klinken, zijn rust verstoren en hem wakker schudden. Te druk met feesten, vakantie, winkelen en appen, staat hij liever niet stil bij zijn eliminatie” (p. 99). De democratische paradox Met andere woorden, Shanker herformuleert wat wel eens “de democratische paradox” is genoemd, onder andere verwoord door Karl Popper. De democratie heeft respect voor alle meningen, maar kan de democratie ook respect hebben voor de mening dat de democratie moet worden opgeheven? Volgens Popper zou het antwoord op die vraag moeten zijn: nee! Wat echter het boek van Shanker origineel maakt, is dat hij het inzicht dat tolerantie niet zover kan gaan dat het zelfdestructief wordt, verbindt met een humoristische schets van het Nederlandse volkskarakter. Anders gezegd: elk land, elke nationaliteit, kan aan doorgeslagen tolerantie ten onder gaan, maar de Nederlander loopt wel een veel groter gevaar dan bijvoorbeeld een Fransman, omdat een Nederlander geen nationale identiteit (meer) ervaart. Denk even terug aan de uitspraak van Boulakjar. Niet alleen kan je niet vaststellen wat een Nederlander is, je behoort dat ook niet te willen vaststellen. Faissal Boulakjar, sinds 2021 lid van de Tweede Kamer en daarvoor in de Bredase gemeenteraad, is wat dat betreft een perfect geintegreerde Nederlander. Dat wil zeggen geintegreerd in “niets”. In de afwezigheid van identiteit. Net zoals prinses Maxima het in 2007 ook goed verwoordde. Dit alles heeft grote consequenties voor de migratiekwestie waarmee het boek begon. We hebben gezien dat Shanker zijn boek begon met de migratiekwestie in de Tweede Kamer. 40.000 asielzoekers zou wellicht voor een land met een sterke identiteit geen problemen behoeven op te leveren. Immers de nieuwkomers kunnen integreren in een nieuwe identiteit. Maar voor een identiteit loze natie zijn hoge aantallen migranten en asielzoekers letterlijk een doodsvonnis, want het betekent een culturele overname. De problemen zijn dus niet alleen die € 60.000 per asielzoeker waarover gesproken wordt (een financiële uitdaging). Het gaat erom dat mensen die instromen vanuit een cultuur met volstrekt andere waarden, waarden bovendien waaraan de instromers vasthouden, een culturele overname van Nederland betekenen ten gunste van die nieuwe waarden (een culturele uitdaging). Waar “identiteit rijke” naties nog een soort compromis of mengvorm kunnen krijgen, is een “identiteit loze” of “identiteit arme” natie ten dode opgeschreven. Dit is het iets meer serieuze thema dat de achtergrond vormt van Shanker’s bijzonder humoristisch geschreven boek. Ik heb het boek met heel veel plezier en bewondering gelezen.


  Geplaatst door uit Amsterdam , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 9 uit 10

€ 12,95

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De vraag wat een Nederlander nu precies een Nederlander maakt, mag zo oud zijn als Nederland zelf, maar de flauwe en gebrekkig gegeven antwoorden daarop maken het des te noodzakelijker om het eens in perspectief te plaatsen.
Bovenop de velen die zich in de loop der tijd in deze kwestie hebben verdiept, verscheen in 1964 ook een volledig rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de identiteit van een Nederlander: Denken aan Nederlanders. Een twee jaar durend onderzoek, waarvoor 5000 mensen werden geïnterviewd, leverde eigenlijk meer bewijs op voor hoe naïef de Nederlander is dan waaruit hij bestaat.
Terwijl de meerderheid van de Nederlanders van mening was dat een Nederlandse identiteit wel degelijk bestaat, was de onderbouwing even uitzichtloos als die van FvD-woordvoerder Freek Jansen, waar wij het later over hebben. Opvallend is wel dat uit het rapport bleek dat de meeste Nederlanders hun taal als het meest identificerende aspect beschouwen. “Verder werden genoemd: tradities en symbolen – Koningsdag, Dodenherdenking, oliebollen tijdens Oud en Nieuw en, jawel, de Nederlandse vlag – en kenmerken van het landschap of de omgeving: Nederlandse wolkenluchten, de polder, ‘onze’ strijd tegen het water.”
Met zulke uitslagen is het ook niet vreemd dat de Nederlander niet zijn uiterste best heeft gedaan om zijn typische en exclusieve eigenschappen – zoals verder in het boek naar verwezen – te beschermen en zijn land niet te laten overspoelen door vijandige eigenschappen. Hij kent zijn eigen eigenschappen niet eens, laat staan dat hij de noodzaak ziet om deze eigenschappen te beschermen. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen