Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 24,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Wortelen in liefde

Identiteitsversterkende cursus voor élke christenvrouw

Tirza Rots-van Holsteijn • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Deze cursus is bedoeld voor elke vrouw met het verlangen te groeien als persoon én in relaties! De cursus is geschikt voor vrouwen van alle leeftijden, ongeacht in welke levensfase zij zich bevinden.

  Deze cursus beoogt juist ook die vrouwen te bereiken, die worstelen met gevoelens van minderwaardigheid en voor wie de stap naar hulpverlening groot is. Als jij tot één van die vrouwen behoort, dan hoop en vertrouw ik dat deze cursus je mag versterken in je identiteit. En je mag helpen om verdere stappen te zetten, zodat je écht mag gaan leven.

  De remedie tegen een negatief zelfbeeld is niet zelfwaardéring maar zelfaanváárding. Je mag leren om te leven met de mooie en minder mooie kanten van jezelf. Jezelf aanvaarden leidt er ook toe dat jij die dingen die God in jou heeft gelegd, mag accepteren en jij jouw talenten mag (gaan) inzetten!

  Wat ik hoop is dat je door deze cursus heen mag ‘proeven’ dat je geliefd bent en wordt! Zodat jij durft uit te stappen in het leven.

  Tirza Rots-van Holsteijn
  Maatschappelijk Werker
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 103
  Uitgeverij : Mirror Me
  ISBN : 9789464067408
  Datum publicatie : 02-2021
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord
  Les 1 Jouw voedingsbodem: “Vruchtbare grond”
  Bijlage: Er was eens
  Les 2 Jouw fundament: “Putten uit de goede bron”
  Les 3 Jouw oorsprong: “Wortelen in liefde”
  Bijlage: Liefde
  Les 4 Jouw vertrekpunt: “Vruchtbaar zijn”
  Les 5 Jouw kracht: “Leven in afhankelijkheid”
  Les 6 Jouw prioriteiten: “Ruimte door grenzen”
  Bijlage: Sociale weerbaarheid
  Bijlage: Prioriteiten piramide
  Les 7 Jouw vervulling: “Spiegel jezelf”
  Les 8 Jouw perspectief: “Vertrouwen is loslaten”
  Bijlage: Angstladder
  Bijlage: Gebed van overgave
  Nawoord
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 24,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Wees eens eerlijk, wie ben jíj zonder het imago van je uniform, zonder je modieuze kleding, je artistieke huis, je (overschot aan) geld. Wie ben je dan? Als je je onzekere glimlach van je af kunt schudden bij thuiskomst. Of je onoprechte voorkomen even los kunt laten wanneer je op de bank ploft. Misschien is het nodig dat jij je fiere en onafhankelijke masker afzet. Wie ben je, als je eerlijk naar jezelf zou kijken. Wanneer je gewoon een kijkje in je eigen hart neemt en je eigen emoties onder de loep zou nemen. Wat tref je aan? Wie ben je, los van je sociale netwerk, los van je fysieke prestaties? Wie ben je…?
Confronterende vraag? Het is een vraag die elk mens zich met regelmaat van de klok stelt. Het antwoord daarop zegt veel over de manier waarop jij invulling geeft aan jouw leven en aan je mens-zijn. De verwachtingen die anderen van jou hebben, de verwachtingen van jezelf en ook de verwachtingen van de maatschappij waarin je leeft spelen hierin een rol. Het belangrijkste is echter: hoe kijkt God naar dit alles en wat is voor Hem van waarde?

1. Omschrijf jezelf eens in steekwoorden.
Ik ben:
Zelfbeeld en identiteit
Je identiteit bestaat uit een scala van persoonskenmerken die samen een eenheid vormen. Die samenhang definieert jouw eigenheid. Het onderscheid jou per definitie van de mensen om je heen. Je kunt tevreden of ontevreden zijn met jouw combinatie van persoonlijke kenmerken. Hoe jij jouw persoonlijkheid waardeert heeft een grote invloed op hoe jij in het leven staat en hoe jij aan jouw leven en aan jouw relaties invulling geeft. Je hebt jouw eigen DNA niet samengesteld en niet zelf gekozen voor jouw karaktereigenschappen. Maar jij hebt wel de keuze jouw persoonlijkheid op een gezonde of een negatieve manier te waarderen. Dat wil zeggen: je kunt jezelf, dat wat jou karakteriseert, aanvaarden of afwijzen. Deze keuze heeft een enorme (positieve of negatieve) impact.
De waardering van jouw identiteit bepaalt dus jouw zelfbeeld. De vraag is nu: wie of wat beïnvloed jouw persoonlijke waarde toekenning van alle kenmerkende eigenschappen die jou maken tot wie je bent? Wie bepaalt welke kenmerken prioriteit hebben of welke eigenschappen je überhaupt dient te bezitten? Wie verleen je het voorrecht om jouw waarde te beoordelen?
2. Waarin onderscheid jij je van de mensen om je heen? Wat zijn jouw persoonlijke kwaliteiten?


Criteria voor zelfwaarde
Als je eerlijk bent kom je tot de conclusie dat uiterlijke kenmerken vaak hoog aangeschreven staan. Dat wat zichtbaar is voor anderen, dat wordt op waarde geschat. Een knap uiterlijk wordt in deze maatschappij als een belangrijke criteria gezien voor zelfwaarde. Enkele jaren terug deed Dove een wereldwijd onderzoek onder meisjes naar hun zelfwaardering. Hierin werd uiterlijke waardering zelfs als synoniem gebruikt voor zelfbeeld. Inmiddels verzorgt Dove nu al een decennium lang “Self-Esteem Projecten” met als missie dat uiterlijke schoonheid een bron van zelfvertrouwen zou zijn. De media spiegelt ons een misleidend schoonheidsideaal voor en we tuinen er allemaal in. Onderzoek wijst ook uit dat frequent gebruik van sociale netwerksites tot gevolg heeft dat vrouwen ontevredener worden over hun lichaam. Ons uiterlijk is ons presenteerblaadje geworden. Kunnen we dan echt concluderen dat iemand die geen aangeboren schoonheid toebedeeld heeft gekregen sowieso 1-0 achterstaat? En ook blijft staan? De vraag is hoe waardéér en hoe présenteer jij jezelf?

3. Haal jij eigenwaarde uit je uiterlijk? Waarom wel/waarom niet?

Persoonlijke capaciteiten en Intelligentie: staan ook hoog aangeschreven. In deze tijd is intelligentie niet meer weg te denken uit de criteria voor (zelf)waardering. Hoogopgeleide mensen kijken mogelijk neer op laagopgeleide mensen. Terwijl deze praktisch ingestelde mensen voor de hoogopgeleide mensen hun huis bouwen, de stoep voor hun huis netjes betegelen, het huisvuil legen en hun riolering schoonhouden. Wezenlijk belangrijke taken verrichten deze echte doeners. Bovendien, diploma’s kun je verwerven maar intelligentie niet. Niet fair dus om iemand af te rekenen op zijn/haar intelligentie.
Economische status: hoort ook in het rijtje thuis. Hoe dik is je portemonnee en waar spendeer je je geld aan? Verre vakanties zijn niet voor iedereen weggelegd, een dure auto ook niet. Hoe kan het dat mensen hun waarde laten afhangen van statussymbolen. Een auto zegt niets over wie je bent, wel iets over wat je bezit. Mensen reflecteren met hun bezittingen echter wel het imago dat ze van zichzelf hebben of willen overbrengen. Zo kun je onzekerheid over jouw identiteit proberen te verminderen met bezittingen. Dat wat je hébt of kunt bereiken met geld kun je gebruiken om jezelf in een bepaald daglicht te zetten.
Ook is er nog de maatschappelijke ladder. Een mooie functie in het bedrijfsleven, daar kun je je op laten voorstaan. Je hebt het dan ‘ver geschopt’, zoals dat zo mooi wordt verwoord. Je waarde wordt afgemeten aan je prestaties. Werk krijgt een steeds dominantere rol in ons bestaan. Meer Nederlanders werken, en dat doen ze tot op steeds hogere leeftijd. En hoe meer mensen werken, hoe pijnlijker het bovendien wordt voor de mensen die dat niet doen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2016. De helft van de werklozen is tevreden met hun leven – een dalende trend. Van de werkenden is negen op de tien tevreden. En ook de klassieke “huisvrouw” zonder betaalde baan is minder gelukkig dan iemand die werkt, zegt Paul de Beer, hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Een goed betaalde en liefst ook nog een boeiende job lijkt dus een vereiste om blij te zijn met je leven.
Misschien interesseer jij je niet zo voor intelligentie of bezit, maar meet jij jouw waarde af aan de sociale kringen waarin jij je beweegt, aan het aantal feestjes waarop je wordt uitgenodigd, of het aantal likes dat je hebt op je online profiel. Je bent je voortdurend bewust van je plek op de sociale ladder. We kunnen ons gemakkelijk vergelijken met die ander die zo makkelijk contact legt en zo welbespraakt voor de dag komt. Soms lijkt het net alsof anderen een boeiender en florerender sociaal netwerk hebben dan jij, de realiteit is echter geregeld anders. Uit peiling blijkt dat 4 op de 10 jongeren wekelijks een gevoel van eenzaamheid ervaart. Als meest genoemde redenen voor eenzaamheid geven jongeren aan dat ze het lastig vinden om sociale contacten te maken en onderhouden. Ze hebben te kampen hebben met een negatief zelfbeeld, vanwege het feit dat ze een beperkt sociaal netwerk hebben. Het blijkt dat de aan- dan wel afwezigheid van sociale contacten van invloed kan zijn op hoe iemand zijn leven ervaart. Het is belangrijk om bewust tijd en energie te steken in een sociaal netwerk om je heen. Mensen om je heen kunnen je namelijk ook een hoop gezelligheid en steun opleveren.

4. Hoe belangrijk is het voor jou wat anderen van je denken/vinden? Waarom?

Zelfwaarde en geloof
Als christen kun je je waarde zelfs afmeten aan je succes op de geestelijke ladder. Eerlijk is eerlijk, je kunt in je geestelijke groei en je geestelijke vooruitstrevendheid een ander gemakkelijk voorbijschieten. Een prettige boost voor je hang naar bevestiging. Het ontdekken van je geestesgaven is tegenwoordig ‘hot’. Daarbij denken we al makkelijk: ik stel wat voor, dit heb ik, dit kan ik. Een opmerking in dat kader wil ik je niet onthouden: “Geestesgaven kun je missen, maar de vrucht van de Geest niet”. De vrucht van de Geest bewijst de inwoning van de Heilige Geest in ons. De gaven van de Geest hebben betrekking op de werking van Gods Geest óp mensen, terwijl de vruchten van de Geest betrekking hebben op de werking van de Heilige Geest ín mensen. Daarnaast vergeten we makkelijk dat Gods kracht juist zichtbaar wordt in onze zwakheid. Laten we ons dus juist óók op geestelijk vlak beroemen op God.

5. Kun jij een voorbeeld noemen hoe God door jouw zwakheid heen werkte?
Het is niet eenvoudig voor je wanneer je één of meerdere van bovengenoemde criteria hanteert voor zelfwaardering. Eerlijk gezegd denk ik dat we hier allemaal bij tijd en wijle mee worstelen. Het maakt het zo ingewikkeld omdat alle criteria voorwaardelijk zijn. Je bent pas iemand als…. En wat als datgene wat je zo belangrijk maakte wegvalt? Je krijgt borstkanker en je borst wordt geamputeerd. Of je hebt net een geweldige carrière switch in de pocket en het bedrijf gaat failliet. Je hebt net een grandioze investering gedaan maar de beurs is gekelderd en je hebt een groot verlies te incasseren. Of er wordt over je geroddeld en vrienden laten je als een baksteen vallen. Je zelfwaarding daalt wellicht tot het nulpunt of zelfs tot ver daar beneden en een depressie ligt op de loer. Ook de hoge eisen die jij jezelf misschien oplegt bezorgen je een gevoel van falen... ×
SERVICE
Contact
 
Vragen