€ 24,95

PRINT boek

  € 29,95

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Aanneming van werk volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) (boek)

Aanneming van werk volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Hoe je als aannemer praktisch omgaat met de nieuwe bouwwet - en aansprakelijkheid voorkomt.

mr. O. Laan • ebook • epub

 • Samenvatting
  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een gamechanger voor de bouw.

  Met de nieuwe bouwwet zorgt de bouw zelf voor meer bouwkwaliteit en minder faalkosten. De wijzigingen van de regeling Aanneming van werk in het Burgerlijk Wetboek raken de hele bouw en zijn van invloed op bouwcontracten.

  Ottilie Laan legt aan de hand van concrete voorbeelden uit hoe je je juridisch kunt voorbereiden op de Wkb en aansprakelijkheid kunt voorkomen.

  Ottilie Laan is advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht. Zij adviseert en procedeert over het civiele bouw- en vastgoedrecht. Op haar website debouwadvocaat.nl blogt ze sinds 2015 helder en praktisch over het bouwrecht, de Wkb en de gevolgen voor de bouwpraktijk.
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : mr. O. Laan
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : Ottilie Laan
  ISBN : Geen
  Datum publicatie : 03-2022
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord
  1. Aanleiding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
  Bouwkwaliteit volgens de Wkb
  Verschil technische bouwkwaliteit en bouwkwaliteit voor de bouwconsument
  Oorzaken tegenvallende bouwkwaliteit
  De periode na WO II
  Een steeds ingewikkelder en versnipperd bouwproces
  Geen hoofdverantwoordelijke voor het bouwproces
  Faalkosten voor de bouw
  Beperkte kennis en capaciteit gemeenten
  2. Hoe zorgt de Wet kwaliteitsborging voor meer bouwkwaliteit?
  Publiek stelsel kwaliteitsborging op hoofdlijnen
  Gevolgklassen: voor welke bouwwerken geldt het publieke stelsel van kwaliteitsborging?
  De kwaliteitsborger
  Voordeel intern kwaliteitssysteem aannemer
  3. Privaat stelsel kwaliteitsborging
  Wijziging wettelijke regeling aanneming van werk
  Wat valt onder aanneming van werk?
  Een zzp’er in de bouw of een klusbedrijf is ook een aannemer
  Gevolgen privaat stelsel kwaliteitsborging voor andere partijen in de bouw
  Systeem Burgerlijk Wetboek
  Stelplicht en bewijslast
  Vijf wijzigingen Burgerlijk Wetboek (BW)
  Wijziging 1 Aanscherping waarschuwingsplicht aannemer
  Wijziging 2 Opleverdossier
  Wijziging 3 Aansprakelijkheid aannemer voor gebreken
  Wijziging 4 Informatieplicht financiële zekerheid aannemer
  Wijziging 5 Aanscherping 5%-regeling bij oplevergebreken
  4. De gevolgen van de Wkb voor opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en adviseurs
  Gevolgen voor opdrachtgevers
  Gevolgen voor aannemers en (onder)aannemers
  Gevolgen voor leveranciers
  Gevolgen voor adviseurs en opdrachtnemers
  Kwaliteitsborging vs. directievoering UAV 2012: twee kapiteins op één schip of communicerende vaten?
  5. Bouwvoorwaarden en de Wkb (UAV 2012, UAV-GC 2005 en AVA 2013)
  Bouwvoorwaarden en waarschuwingsplicht Wkb
  Bouwvoorwaarden en opleverdossier Wkb
  Bouwvoorwaarden en aansprakelijkheid na oplevering Wkb
  Actualisering UAV-GC 2005
  Herziening UAV 2012
  AVA 2013 en Wkb
  DNR 2011 en de Wkb
  Zeven misverstanden over de Wkb
  Misverstand 1: 'De aannemer is per definitie aansprakelijk voor verborgen gebreken bij oplevering'
  Misverstand 2: 'De aannemer is aansprakelijk voor de schade van zijn opdrachtgever en anderen als hij niet op tijd waarschuwt'
  Misverstand 3: 'De aannemer moet bouwkwaliteit aantonen'
  Misverstand 4: 'Voor ingebruikneming van het gebouw is de goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht nodig'
  Misverstand 5: 'De aannemer wordt ketenregisseur van het hele bouwproces'
  Misverstand 6: 'De aannemer moet 20 jaar garant staan voor de geleverde kwaliteit'
  Misverstand 7: '‘De kwaliteitsborger kan de aannemer dwingen om zaken te herstellen'
  Conclusie
  Bijlage Wetteksten nu en onder de Wkb
 • Reviews (8 uit 1 reviews)

  25-04-2022
  zeer informatief
  goed boek, om te gebruiken binnen ons bedrijf om Wkb te implementeren.


  Geplaatst door uit HARDINXVELD-GIESSENDAM , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 24,95

PRINT boek

  € 29,95

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

VOORWOORD

Voor wie is dit boek?
Primair voor aannemers. En voor opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, constructeurs, bouwbegeleiders, leveranciers en adviseurs in de bouw die meer willen weten over de juridische en contractuele gevolgen van de Wkb.

Waar gaat het over?
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (BW). De Wkb treedt per 1 oktober 2022 of 1 januari 20231 in werking, tegelijk met de Omgevingswet. Met de nieuwe bouwwet zorgt de bouw zelf voor meer bouwkwaliteit en minder faalkosten. Het private stelsel van de Wkb en de vijf wijzigingen van het BW, raken de hele bouw en de afspraken tussen partijen in de bouw. Daarom is het belangrijk om een idee te hebben van elkaars rechten en verplichtingen als het gaat om bouwen en verbouwen. Zo begrijp je wat je hebt afgesproken, hoe je met elkaar kunt samenwerken. Met kennis van (bouwrechtelijke) zaken kun je een hoop problemen, geschillen en aansprakelijkheid voorkomen.

Hoe werkt het?
In dit boek leg ik aan de hand van een vergelijking tussen de situatie nu en straks uit wat de vijf wijzigingen van het BW inhouden en praktisch betekenen. Aan de hand van voorbeelden krijg je concrete handvatten om met de nieuwe bouwwet om te gaan. Zodat je weet waar je aan toe bent en weet hoe je heldere afspraken kunt maken. De relevante wetteksten nu en onder de Wkb zijn opgenomen als bijlage bij dit boek.

Over mij
Ik ben advocaat bij Bavelaar Advocaten in Amsterdam gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht. Ik adviseer en procedeer over het civiele bouw- en vastgoedrecht. Ook ben ik oprichter van www.debouwadvocaat.nl, een website met blogs over het bouwrecht en de Wkb. Daar leg ik helder en praktisch uit hoe het private stelsel in elkaar zit en wat de gevolgen zijn voor de bouwpraktijk. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen