Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 7,95

PRINT boek

  € 14,95

PDF ebook

  € 7,95

Meer van deze auteur


 • Met open ogen, met open hart (PDF)

 • Met open ogen, met open hart (boek)

Geen antwoord meer

zelfdoding gevolgen voor nabestaanden

J. Nijsink • ebook • epub

 • Samenvatting
  Een verlies door zelfdoding kent vele gevolgen en kan diepe sporen nalaten in het leven van de nabestaanden. Zij worden geconfronteerd met gevoelens van angst, wanhoop, verslagenheid, schaamte en schuldgevoel en kunnen geconfronteerd worden met vragen over het waarom. In deze tijd wordt er gelukkig meer aandacht besteedt aan de emotionele gevolgen van het verlies van een dierbare die door zelfdoding om het leven is gekomen.

  Toch rust er nog er nog steeds een taboe op zelfdoding. Dit kan zich uiten in negatieve reacties uit de omgeving zoals het veroordelen of verwerpen van de zelfdoding, maar ook beschuldigingen en het maken van toespelingen over de schuldvraag. Ook het ontwijken van de nabestaanden komt voor. Veelal weet de omgeving niet om te gaan met deze traumatische gebeurtenis. Voor de nabestaanden, die zich toch al ontredderd voelen is dat een hard gelach ook omdat ze nu juist de mensen om zich heen nodig hebben waar ze steun van kunnen krijgen.

  Dit Boek is geschreven voor nabestaanden, hulpverleners en geïnteresseerden die meer over de achtergronden van zelfdoding willen weten en de mogelijke gevolgen voor de nabestaanden. Het is voor de nabestaanden veelal van belang om inzicht te krijgen wat er zich nou precies heeft afgespeeld bij hun dierbare.

  Vaak hebben de nabestaanden het één en ander al meegemaakt met de overledene en wellicht kunnen de mogelijke achtergronden van de zelfdoding inzicht geven in de geestelijke toestand van de overledene.

  Voor de nabestaanden is dit een enorme shock en wanneer men enig inzicht zal krijgen in de achtergrond, dan kan dat een zekere verlichting opleveren. In Geen Antwoord Meer zullen ook de mogelijke gevolgen voor de nabestaanden besproken worden.
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : J. Nijsink
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : J. Nijsink
  ISBN : 9789492182449
  Datum publicatie : 01-2016
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord
  Algemene Inleiding
  Betekenis van het Leven
  Cijfers
  Zelfdoding
  - Achtergronden van zelfdoding
  - Psychiatrische stoornissen
  - Biologische factoren
  - Persoonlijkheid
  - Traumatische of schokkende ervaringen
  - Sociale kenmerken
  - Balanssuïcide
  - Maatschappelijke factoren
  Samenvatting

  Nabestaanden
  - Wie is nabestaande
  - Eerste reactie
  - Afscheidsbrief
  - Omgeving
  - Schuldgevoelens
  - Betekenisgeving
  - Verademing
  Samenvatting

  Rouwverwerking
  - Rouwen na zelfdoding
  - Verschillen in rouwverwerking
  - Normale rouw
  - Gecompliceerde rouw
  - Hulpverlening bij rouw na zelfdoding
  -Naasten van nabestaanden Samenvatting

  Nabeschouwing

  Gedichten en Wijsheden
  * Antwoorden
  * Onbekende weg
  * Schuldgevoelens
  * Situaties
  * Een moment
  * Waar was je
  * De dood
  * Laat me
  * Vervlogen tijden
  * Moe
  * Tijden
  * Levenslied

  Dankbetuiging
  Noten
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 7,95

PRINT boek

  € 14,95

PDF ebook

  € 7,95

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

Achtergronden van zelfdoding

Mensen hebben behoefte aan een logische, begrijpelijke wereld. Na rampen, en vooral na onverwachte, onvoorspelbare gebeurtenissen, zoeken overlevenden naar een verklaring.
Mensen staan op een bepaalde wijze in het leven en zijn op zoek naar de zin van het eigen leven. Het zoeken en beleven van zin wordt mede bepaald door het psychisch functioneren van mensen. Als de zin van het leven zoek is, kan het leven als ondraaglijk en uitzichtloos worden ervaren, met mogelijke zelfdoding als gevolg.
Deze dramatische gebeurtenis is een onuitputtelijke bron van verontrusting en fascinatie voor de nabestaanden. Nabestaanden vragen zich vaak af wat mensen beweegt om zichzelf van het leven te beroven. Ze kunnen zich hier nauwelijks een voorstelling van maken.
Het vinden van een antwoord zal nooit helemaal lukken maar wanneer een nabestaande begrijpt wat de mogelijke achtergrond en de mogelijke oorzaken van de zelfdoding kunnen zijn, kan dit enige verlichting geven in het rouwproces en het verloop van de rouw bespoedigen.

‘Ik blijf me steeds afvragen waarom hij zichzelf van het leven beroofde. Hij had er toch met mij over kunnen praten, dan hadden we een oplossing kunnen vinden.’
Nabestaande

Over het algemeen wordt zelfdoding niet uitgelokt door een plots optredende gebeurtenis. Vaak is het een opeenstapeling van gebeurtenissen die voor een deel veroorzaakt worden door langer durende achterliggende problemen. Mensen plegen zelfdoding of ondernemen deze handeling wanneer zij in ernstige emotionele problemen verkeren of wanneer er tijdens een emotionele crisis sprake is van zeer negatieve verwachtingen over de toekomst. De toekomst wordt beschouwd als uitzichtloos, als even ellendig als het huidige bestaan, zo niet erger.Enkele citaten van Nabestaanden uit het Boek geen Antwoord meer:

“Een vriend pleegde suïcide nadat zijn broer tien maanden geleden overleden was. Hij verhing zich omdat hij waarschijnlijk niet aankon dat zijn broer er niet meer was. Ze waren namelijk twee handen op één buik. Waarom hij het precies gedaan heeft weten we tot op vandaag de dag niet”.

Nabestaande


“Mijn vader leedt al langere tijd aan depressies. Telkens werd hij opgenomen in een Psychiatrische instelling. Toen hij weer naar huis mocht sloeg het noodlot toe. Waar we altijd al bang voor geweest waren, gebeurde. Hij sloeg de hand aan zichzelf”

Nabestaande


Gedicht

Een moment

Als er toch eens een moment kon bestaan, dat ik
heel, maar dan ook heel even, met jou kon praten
Heel even, een minuut maar langer meer misschien
Dan zou ik tegen jou zeggen dat ik van jou houd
Zachtjes zou ik dat in jouw oor fluisteren, en nog
meer misschien

Stiekem praat ik toch tegen jou, ook al ben je hier
niet meer lijfelijk aanwezig
En eigenlijk zeg ik alles, omdat ik je niet los kan
laten

Nu nog even wil ik dat doen, nog even…...
En later zal ik je moeten loslaten

Ik mis je een heleboel ×
SERVICE
Contact
 
Vragen