€ 12,50


PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • LuisterLiefde (boek)

 • Mag ik je grootluisteren? Vertel! (boek)

Ministeries voor de Nieuwe Tijd

Zo kan het ook! Publiek pleidooi voor een stille, sociale, solidaire en circulaire samenleving vol schoonheid als basis voor gezonde generaties

Petra Hiemstra • ebook • epub

 • Samenvatting
  Het corona-virus heeft de wereld op zijn kop gezet, niemand die eraan ontkomt. Te midden van ontreddering hebben we kunnen ruiken aan schonere luchten en virtuele bijeenkomsten. Een weg terug is er niet, maar welk pad ligt nu voor ons? Dit boek geeft een verzameling van doordachte en speelse vooruitzichten, met een heldere rode draad: jij.

  Deskundigen uit alle hoeken van de samenleving laten zien hoe we die vooruitzichten kunnen realiseren, met nieuwe ministeries die passen bij de behoeften van nu en verder gaan dan de wereld van overmorgen. Ministeries die op het eerste gezicht verschillend lijken, maar veel met elkaar gemeen hebben. Door oog en oor te hebben voor elkaar, door veel meer open te staan voor de menselijke maat en onze innerlijke waarden bewust te omarmen, zijn we in staat het samen te rooien.

  De voorstellen in Ministeries voor de Nieuwe Tijd zijn concreet en haalbaar. Door te investeren in zaken die dichtbij onszelf liggen, verdwijnen schadeposten die anders ‘vanzelf’ zouden ontstaan. En de menselijke winst is onbetaalbaar! Dit boek biedt handelingsperspectief voor iedereen. Een must voor jou dus!

  Over de auteur:
  Petra Hiemstra (1975) is loopbaan- en carrièrecoach van professionals die op zoek zijn naar verdere innerlijke groei, focus en reflectie. Petra is een verbinder van het eerste uur, zoals ze ook met de interviews in dit boek laat zien: ‘Ik geloof dat juist de mensen die veel geven, ook zelf regelmatig inspiratie en “voeding voor de ziel” verdienen.’
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : Petra Hiemstra
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : Haagse Hoogvliegers
  ISBN : 9789083103617
  Datum publicatie : 12-2020
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (8,9 uit 7 reviews)

  06-05-2022
  Bestuurlijke vernieuwing verdient liefdevol leiderschap
  De totstandkoming van ‘Ministeries voor de Nieuwe Tijd’ is gewetensvol gedaan, resulterend in heldere beschrijvingen van nieuwe taken van gewenste minister(ie)s, de vergelijking met huidige departementen en vooral ook een opsomming van ideeën voor de “Nieuwe Tijd”, inclusief een duiding wie dat zoal zou moeten gaan uitvoeren. Die originele benadering lijkt – zo op het eerste gezicht – in de uitwerking redelijk kansloos, want waar halen de diverse auteurs hun wijsheid vandaan? Het zijn immers geen bekende bestuurskundigen, politicologen of futurologen. Maar uit hun bijdragen blijkt dat ze ideologisch geinspireerde personen zijn met elk een andere expertise die midden in de samenleving van nu staan. Het zijn waarlijk vrije denkers die in staat zijn concrete beleidsdoelen en maatregelen op te sommen. Zoals: “zorg voor betere salarissen in vitale beroepen waarin veel vrouwen zijn”, een toekomstige taak voor de departementen voor Gender Gelijkheid en van Gezonde Generaties. Of: “laat ieder beleidsvoorstel op toekomstbestendigheid checken en accorderen door de jongeren van de Raad van de Toekomst”, echt een uitdaging voor het ministerie voor de Lange Termijn. Het zou helemaal niet gek zijn wanneer (in)formateurs voor het nieuwe kabinet hun oor te luisteren leggen bij de verschillende auteurs. Het zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de huidige ministeries moeten plaatsmaken voor het Ministerie voor Nuance, voor Toegankelijkheid of voor Alternatieven en Natuurlijke Steden, om er maar een paar van de 17 beschreven voorbeelden uit te halen. Er zouden er overigens nog best een paar bij kunnen, zoals het Ministerie voor Biodiversiteit of voor Vrede en Digitale veiligheid, zo kondigt samensteller en hoofdauteur Petra Hiemstra in het slothoofdstuk laconiek aan. Nu is de naamgeving en indeling van toekomstige departementen zeker niet het belangrijkste. Het gaat om nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe ambities op terreinen als een eenvoudig en eerlijk belastingstelsel, organische groei leidend tot een (agro)ecologische economie of emissievrije steden. Om dat te bereiken zijn “verbindende politici, bestuurders en Chief Future Officers die zichzelf en anderen kunnen grootluisteren” nodig, aldus Petra Hiemstra, die zelf European Studies in Den Haag en bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden studeerde en als carrière coach, luistertrainer en opleider werkt.

     Gewetensvolle, vrije denkers
     Origineel

  Geplaatst door uit Den Haag , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  06-05-2022
  Van Haagse naar hartgedragen politiek
  Bij het lezen van het boek val ik van de ene verbazing in de andere; er zijn zo veel vernieuwende interessante ideeën verzameld die schreeuwen om te worden overgenomen. Waarschijnlijk zal dat (helaas) nog even duren, maar zo ging dat ook heel vaak met de ideeën van Andrée van Es. Toen zij namens de PSP, een van de GroenLinks-voorlopers, in de Tweede Kamer zat, lanceerde zij heel vaak zaken die later door vertegenwoordigers van andere partijen als “hun gedachtegoed” naar voren werden gebracht en daadwerkelijk gerealiseerd konden worden. Volgens mij was zij een groot(f)luisteraar avant la lettre… Dit boek geeft de lezer prachtige handvatten om zaken in de bestaande Haagse wereld te plaatsen en dus te veranderen. Je hebt niet alleen aangegeven wat je rond het Binnenhof kunt doen, maar ook op gemeentelijk niveau, in organisaties en op persoonlijk vlak. Chapeau!

     Rijk aan interessante ideeën
     Must read voor bestuurders

  Geplaatst door uit Tilburg , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 9.5 uit 10


  06-05-2022
  Werken vanuit de bedoeling en lokaliteit van het bestuur
  Aan de hand van nieuwe ministeries nemen de schrijvers ons mee in slimmere manieren van samenwerken binnen het bestuur, anders kijken en vooral: veel meer werken vanuit de bedoeling van het bestuur en daarmee ook links/rechts overstijgend. Mijn favoriete hoofdstuk is ‘ministerie voor lokale gemeenschappen’: als er iets is wat we moeten onthouden van deze COVID tijd, is het dat daar de basis ligt van onze samenleving. Wat mij betreft is dit boek echt een aanrader om inspiratie op te doen.

     Democratie Nieuwe Stijl
     Links en rechts overstijgend

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  06-05-2022
  Inspirerend, creatief en optimistisch
  Eerste indruk: creatief, inspirerend, buiten de gebaande paden, optimistisch, just what we need at a time like this. Ik ga het onder de kerstboom lezen.

     Creatief
     Buiten de gebaande paden

  Geplaatst door uit Utrecht , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10


  06-05-2022
  Aanrader voor tuiniers
  Nederland staat in de top 20% van alle landen wereldwijd, als het gaat om landen die de grootste bijdrage leveren aan (over)consumptie en de daarmee verbonden uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Ik denk dat het voor veel Nederlanders inmiddels duidelijk is, zoals jullie dat in je boek helder aangeven, dat het tijd is dat we de komende 10 jaar gezamenlijk heel veel pittige knopen gaan doorhakken, als we willen dat de temperatuurstijging binnen de perken blijft. We kunnen wel naar anderen blijven kijken, ik denk dat het de hoogste tijd is om onze eigen voor- en achtertuin versneld in orde te brengen. Daar kan een verbindend burgerberaad op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, waar Walter Dressher voor pleit, zeker een positieve bijdrage aan leveren. Net als een Ministerie voor Crisis, Klimaat en Biodiversiteit. Zo'n ministerie hebben we hard nodig!

     Inspirerende en concrete ideeën
     Focus op de korte én lange termijn

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10


  06-05-2022
  Een nieuw politiek-bestuurlijk systeem voor de Nieuwe Tijd
  In deze bundel interviews dromen zestien deskundigen uit alle hoeken van de samenleving en de auteur over de vraag hoe we ons politiek-bestuurlijk systeem kunnen inrichten met ministeries die passen bij de Nieuwe Tijd. Dat resulteert in inspirerende verhalen over hoe maatschappelijke issues anders benaderd en anders georganiseerd moeten worden. Vanuit de gedachte van een meer verbindende samenleving wordt ook de lezer persoonlijk aangesproken op wat hij/zij daaraan kan bijdragen. Als we alle boodschappen van de nieuwe 'ministers' mogen geloven, gaan we een heel positieve toekomst tegemoet. De thema's zijn niet nieuw, maar de vorm waarin ze hier gepresenteerd worden, zal menig lezer aanspreken. En dat met de lessen van de toeslagenaffaire en de corona crisis op het netvlies. Naast de interviews zijn er een inleiding en een uitgebreide uitleiding met suggesties hoe hiermee aan het werk te gaan. Je kunt de kruisjeslijst zelf invullen.

     Aantrekkelijk toekomstperspectief
     Inspirerende verhalen

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10


  06-05-2022
  De (Haagse) realiteit op zijn kop
  Ik vind het altijd mooi als op een opbouwende manier als in "Ministeries voor de Nieuwe Tijd” de (Haagse) realiteit op zijn kop wordt gezet. Door de respectvolle en creatieve manier waarop het in dit boek wordt gedaan is het een indringende uitnodiging om onze dagelijkse logica onder de loep te nemen en opnieuw te bedenken hoe we alle mensen het beste kunnen dienen.

     Bestuurskundig interessant
     Op naar een nieuw sociaal contract

  Geplaatst door uit Den Haag , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 9 uit 10

€ 12,50


PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen