€ 23,89

PRINT boek

  € 68,98

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • PRIMAVERA P6: PRACTICAL SCHEDULING & PLANNING (boek)

 • Projectbeheersing in Bouwprojecten (boek)

Projecten Praktijkgericht Plannen

Jan van den Berg • ebook • epub

 • Samenvatting
  Dit boek is een handleiding en richtlijn voor het ontwerpen van een integrale en betrouwbare projectplanning met een voorspelbare einddatum, op basis van kritieke pad-netwerkplanning (Critical Path Method CPM).

  De inhoud van dit boek verschaft inzicht in de processen, met praktijkgerichte voorbeelden, tools en technieken om veiliger te werken, faalkosten te reduceren, de tijdsduur te verkorten, kosten te verminderen en de prognoses van een project te verbeteren.

  Dit boek is primair bestemd voor projectmanagers en projectplanners die hun werk optimaal willen uitvoeren en die een behoefte hebben aan praktijkgerichte richtlijnen en processen gebaseerd op internationaal gestandaardiseerde beste praktijken en standaards.

  Tevens is dit boek bestemd voor projectsponsors, senior-managers, projectdirecteuren en specialisten in engineering, inkoop, acquisitie en human resources die meer willen weten over het maken van een integrale projectplanning.
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : Jan van den Berg
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : Jan van den Berg
  ISBN : 9789082909517
  Datum publicatie : 08-2018
 • Inhoudsopgave
  1 INLEIDING 3
  2 DE ONTWIKKELING VAN HET TIJDMANAGEMENTPLAN 11
  2.1 Het projectmandaat 12
  2.2 Het projectmanagementplan (PMP) 13
  2.2.1 De drie basisplannen 14
  Ad 1. Scopebasisplan 14
  Ad 2. Tijdbasisplan 15
  Ad 3. Kostenbasisplan 15
  2.2.2 De deelplannen 16
  Kwaliteitsplan 16
  Procesverbeterplan 16
  Personeelsplan 16
  Communicatieplan 17
  Risicomanagementplan 17
  Inkoopplan 17
  Stakeholdersplan 18
  2.2.3 Samenvatting PMP 18
  2.3 Bedrijfsorganisatorische invloeden op de projectplanning 19
  2.3.1 Bedrijfsomgevingsfactoren 19
  2.3.2 Bedrijfsorganisatieproces-assets 19
  2.4 De output van het tijdmanagementplan 20
  2.4.1 De ontwikkelingscriteria voor het planningsmodel 20
  2.4.2 Eisenanalyse 21
  2.4.3 Standaarden en richtlijnen 21
  2.4.4 Levels in de planning 22
  Level 1: strategische mijlpaalplanning 22
  Level 2: geïntegreerde mijlpaalplanning 22
  Level 3: geïntegreerde projectplanning 23
  Level 4: implementatieplanning 23
  2.4.5 Plannen voor organisaties 23
  Ad 1. Functionele of lijnorganisatie 24
  Ad 2. Matrixorganisatie 24
  Ad 3. Projectorganisatie 24
  Samenvatting plannen voor organisaties 25
  2.4.6 Planningsmethodes 25
  Kritieke pad-methode (KPM), Precedence Diagram Method 26
  Critical Chain Method (CCM) 28
  Dynamisch plannen methode (DPM) 29
  Samenvatting planningsmethodes 32
  2.4.7 Planningstechnieken 32
  Rolling Wave-techniek 32
  Agile-techniek 33
  Three Points estimate-techniek 34
  Monte Carlo-simulatietechniek 34
  Samenvatting planningstechnieken 34
  2.4.8 Planningsgereedschap 34
  Traditioneel planningsgereedschap 35
  Modern planningsgereedschap 35
  2.4.9 Soorten planningen 36
  Portfolioplanning 36
  Programmaplanning 37
  Projectplanning 37
  Aanbiedings- of tenderplanning 37
  Engineeringplanning 37
  Inkoopplanning 37
  Fabricage-, uitvoerings- of productieplanning 38
  Montageplanning 38
  Test- en verificatieplanning 38
  Inbedrijfstellingsplanning 38
  3 HET DEFINIËREN VAN DE ACTIVITEITEN 41
  3.1 Input voor het definiëren van de activiteiten 42
  3.1.1 Tijdmanagementplan 42
  3.1.2 Scopebaseline 43
  3.1.3 Work Breakdown Structure 43
  3.1.4 ‘Statement of Work’ 44
  3.1.5 Werkpakketten 45
  3.1.6 De omgevingsfactoren van het bedrijf 46
  3.1.7 Bedrijfsafhankelijke processen 46
  3.2 Tools en technieken voor het definiëren van de activiteiten 47
  3.2.1 Decompositietechnieken 47
  3.2.2 Planningsmethodes, -soorten en -technieken 48
  3.2.3 Subject Matters Expert (SME), oftewel experts of deskundigen 48
  3.3 Output van het definiëren van de activiteiten 48
  3.4 Voorbeelden van het definiëren van de activiteiten 49
  3.4.1 Voorbeeld 1: projectmanagementactiviteiten 49
  WBS: projectmanagementplan 49
  Projectbasisplannen 50
  Projectscopemanagementplan 50
  3.4.2 Voorbeeld 2: main deck voor een offshore platform 52
  Statement of Work (SOW) voor het maken van het main deck van de topsides 52
  SOW grafisch afgebeeld 54
  Vertaling van het SOW naar het projectplanningsmodel 55
  Het managen van de projectplanning en de koppelingen naar ERP-producten 56
  Exporteren en importeren in Primavera 58
  Generieke fragnets 59
  Specifieke activiteiten maken in Primavera 62
  4 HET RANGSCHIKKEN VAN DE ACTIVITEITEN 65
  4.1 Input voor het rangschikken van de activiteiten 65
  4.2 Tools en technieken 67
  4.2.1 Planningsmethodes en -technieken 67
  4.2.2 Kritieke pad-methode (KPM), Precedence Diagram Method 67
  4.2.3 Standaardrelaties 67
  Finish-to-Start-relatie (F-S-relatie) 68
  Start-to-Start-relatie (S-S-relatie) 68
  Finish-to-Finish-relatie (F-F-relatie) 69
  Start-to-Finish-relatie (S-F-relatie) 69
  4.2.4 Bijzondere relaties 69
  Lead-relatie 70
  Lag-relatie 70
  4.2.5 De afhankelijkheden bepalen 70
  Vereiste bepalingen 70
  Voorkeursbepalingen 70
  Externe bepalingen 71
  Interne bepalingen 71
  4.2.6 Technieken voor collaboratie en samenwerking 71
  Brainstormen 72
  Mindmappen 72
  Collaboratietools 73
  4.3 Voorbeelden van het rangschikken van activiteiten 73
  4.3.1 Statement of Work (SOW) 73
  4.3.2 Voorbeeld 1: werkpakket ‘projectmanagementplan’ 74
  4.4 Voorbeeld 2: main deck van een offshore platform 77
  4.4.1 Statement of Work (SOW) voor het maken van het main deck van de topsides 78
  Grafische afbeelding van de decompositie 78
  4.4.2 Rangschikken van de activiteiten voor het maken van het main deck. 80
  Werkvoorbereiding en voorbewerken (niet gerangschikt) 81
  Werkvoorbereiding en voorbewerken (gerangschikt) 81
  Voorsamenstellen (gerangschikt) 82
  Samenstellen van de dekken (gerangschikt) 83
  Conserveren en eindsamenstellen compleet main deck (niet gerangschikt) 83
  Conserveren en eindsamenstellen compleet main deck 84
  Volledig werkpakket main deck 85
  5 DE ESTIMATING VAN DE RESOURCES 87
  5.1 Projectplanning, gradaties en nauwkeurigheid 87
  5.1.1 Het kostenbasisplan 88
  5.2 Input, tools en technieken en output 90
  5.2.1 Input voor de estimating van de middelen 90
  5.2.2 Resourcekalenders 90
  5.2.3 Risicoregister 91
  5.2.4 Activiteitkosten-estimate 92
  5.3 Tools en technieken 92
  5.3.1 Expert zienswijze (‘expert judgement’) 92
  5.3.2 Estimating technieken 92
  Analoge estimating 93
  Parametrische estimating 93
  Bottom-up estimating 93
  5.3.3 Gepubliceerde estimating data 94
  Interne databanken voor estimating 94
  Extern gepubliceerde estimating data 94
  5.3.4 Projectmanagementsoftware 95
  5.3.5 Resourcebibliotheek 95
  Physical Breakdown Structure (PBS) 96
  Standard Activity Breakdown (SAB) 96
  Code Of Resource (COR) 96
  5.4 Voorbeelden van estimating 99
  5.4.1 Analoge estimating van de WBS ‘projectmanagementplan’ 99
  Resourcebibliotheek 99
  5.4.2 Parametrische estimating van het main deck 101
  Voorbeeldberekening 102
  Directe uren 102
  Berekening van de benodigde manuren 102
  Indirecte uren 103
  Materialen 103
  Materieel 104
  5.4.3 Bottom-up estimating 104
  Normen en kengetallen 105
  5.4.4 Voorbeelden van bottom-up estimating 105
  Staalconstructie: voorbewerken, ijzerwerken en lassen 105
  Piping; prefabricage en installatie 105
  Equipment en elektrische installatie 106
  5.4.5 Samenvatting estimating 107
  5.4.6 Estimates verwerken in Primavera P6 107
  Directe manuren 107
  Indirecte manuren 107
  Voorbeeld resourcebibliotheek zoals aangemaakt in Primavera 108
  5.4.7 Voorbeelden in Primavera 109
  Werkvoorbereiding en voorbewerken 109
  Voorsamenstellen main deck A-A 110
  Samenstellen main deck 110
  Eindsamenstelling en conserveren 111
  Volledig overzicht van alle manuren 111
  Samenvatting voorbeelden 111
  6 DE ESTIMATING VAN DE TIJDSDUUR VAN EEN ACTIVITEIT 113
  6.1 Tijdsduur van een activiteit 113
  6.2 Wat zeggen de internationale standaarden en standaardpraktijken? 114
  6.2.1 14-Points Assessment Check Protocol 114
  6.2.2 The Society of Construction Law & Delay and Disruption Protocol 115
  Appendix B Paragraaf 4.6 115
  6.2.3 Mijn voorkeur voor de maximale tijdsduur van een activiteit 115
  6.3 Input, tools en technieken en output 116
  6.3.1 Input voor de estimating van de activiteitduur 116
  6.3.2 Resourcekalenders 117
  6.3.3 Projectscope statement 118
  Mijlpalen 119
  Sleuteldatums en interne mijlpalen 119
  Facturatiemijlpalen 119
  Levertijden van de deliverables 119
  Beschikbaarheid van de resources 119
  Globale en projectspecifieke kalenders 119
  Vakanties en vrije dagen 120
  Beschikbaarheid van de werkterreinen en gebouwen 120
  Gedwongen belemmeringen van bijvoorbeeld wegen, spoorwegen en vaarwegen 120
  Klimatologische omstandigheden 120
  6.3.4 Risicoregister 121
  6.3.5 Bedrijfsomgevingsfactoren 121
  6.3.6 Bedrijfsafhankelijke assets 121
  6.4 Tools & Technieken 122
  6.4.1 Three Points estimating 122
  Driehoeksverdeling 122
  Bètaverdeling 123
  Statistical PERT (SPERT) 123
  6.4.2 Groepsbesluitvormingstechnieken 124
  DELPHI-techniek 124
  Hoe werkt het in de praktijk? 125
  Gereedschappen 125
  6.4.3 Reserveanalyses 126
  6.4.4 Kwantitatieve analyse tijdbuffers 126
  6.5 Output 127
  6.5.1 Activiteitduur estimate 127
  6.5.2 Project documents updates 127
  6.6 Voorbeelden estimates 127
  6.7 Voorbeeld 1: WBS Projectmanagementplan 127
  6.7.1 Resourcebibliotheek 128
  6.7.2 Statement of Work (SOW) voor de WBS Projectmanagementplan 129
  6.7.3 Het bepalen (estimaten) van de activiteitduur voor het projectmanagementplan 132
  6.8 Voorbeeld 2: het bepalen van de activiteitduur voor het main deck 134
  Werkvoorbereiding 134
  Voorbewerking van alle onderdelen 135
  Voorsamenstellen 136
  Samenstellen 137
  Stralen en conserveren 137
  Eindsamenstelling 138
  6.8.1 Samenvatting voorbeeld 2 (het bepalen van de activiteitduur voor het main deck) 139
  7 HET ONTWIKKELEN VAN DE PROJECTPLANNING 141
  7.1 Input, tools en technieken en de output 142
  7.2 Tools en technieken 143
  7.2.1 Projectplanning-netwerkanalyse 143
  7.2.2 Kritieke pad-methode 144
  ‘Longest path’ (‘langste pad’) 144
  ‘Forward pass’ 144
  ‘Backward pass’ 145
  Float (speling) 145
  Constraints (beperkingen) 145
  Gedwongen beperkingen 147
  Harde beperkingen 148
  Zachte beperkingen 150
  Samenvatting beperkingen 153
  7.2.3 Critical Chain Method 154
  Tijdbuffers en reserves 155
  7.3 Resource-optimalisatietechnieken 156
  7.3.1 Resourcenivellering (leveling) 156
  Voorbeeld van resourcenivellering 157
  7.3.2 Resourceafvlakking (smooting) 160
  Voorbeeld van resourceafvlakking 161
  7.3.3 Modelleringstechnieken ( What-If) 162
  7.3.4 Simulatietechnieken 162
  Three Points estimate-techniek 162
  Monte Carlo-simulatietechniek 163
  Voorbeeld distributiegrafiek van een Monte Carlo-simulatie 164
  7.3.5 Leads en lags 168
  7.3.6 Projectplanningscompressietechnieken 169
  Crashing 169
  Fast Tracking 170
  7.3.7 Planningstools 171
  7.4 Verificatie, toetsing en goedkeuring 171
  7.4.1 Externe eisen aan een planning 172
  Voorbeeld 1: eisen Rijkswaterstaat 172
  Voorbeeld 2: eisen in olie- en gassector (offshore) 173
  Vergelijking eisen RWS en olie- en gassector 175
  7.4.2 Interne eisen aan een planning 175
  7.4.3 Bedrijfsafhankelijke eisen en procedures 175
  7.4.4 Traditioneel planningsgereedschap 177
  7.4.5 Modern planningsgereedschap 177
  7.4.6 Mijn persoonlijke eisen aan een projectplanning 179
  Categoriekeuze voor projectplanning 180
  Categorie 1: Core Required Components (CRC) 182
  Categories 2: Resource Required Components (RRC) 183
  Categorie 3: Earned Value Planning 183
  Categorie 4: Risicoplanning 183
  7.4.7 Technische eisen aan een projectplanning 184
  7.4.8 DCMA 14 Points Assessment 184
  Toetsing DCMA 14 Points Assessment 187
  Samenvatting DCMA 14 Points Assessment 187
  7.4.9 Samenvatting tools en technieken 188
  7.5 Voorbereiden voor beheer 188
  7.5.1 Coderen van de projectplanning 188
  7.5.2 NORSOK-codes 188
  7.5.3 Andere code-opties 189
  7.6 Kosten toevoegen aan de projectplanning 191
  7.6.1 Inleiding kostentoekenning 191
  7.6.2 Keuzes die we moeten maken 192
  Types activiteiten 193
  Kostensoorten 194
  Kostenaccounts 195
  Hoofd cost accountcodes 196
  Cost accountcodes voor directe en indirecte manuren 197
  Hoe kosten toekennen? 198
  7.7 Extern en intern beheer van de kosten 199
  7.7.1 Kostenbeheersing naar opdrachtgever 199
  7.7.2 Interne beheersing van de kosten 199
  Earned Value Management (EVM) 200
  Wat is EVM? 200
  7.7.3 Voorbeeld Control Account Plans (CAP’s) 202
  Uitleg over Control Account Plan (CAP) 202
  Voorbeeld en uitleg s-curve 204
  Earned Value Analysis 206
  Trendanalyse met Earned Value Analysis 207
  Estimate at Completion (EAC) 207
  7.8 Goedkeuring van de projectplanning 209
  7.8.1 Risico- en reserveanalyses voor dit werkpakket 210
  7.9 Ondertekening van de projectplanning 211
  7.10 Projectplanning 212
  7.11 Voorbeeld 1 WBS Projectmanagementplan 212
  7.11.1 Projectplanning netwerkanalyse 215
  7.12 Voorbeeld 2 Main deck 218
  7.12.1 Kritieke pad-netwerkanalyse voor het main deck 219
  7.12.2 Risico- en reserveanalyses voor dit werkpakket 223
  7.12.3 Histogrammen 226
  7.13 Toekenning van kosten aan de projectplanning 227
  7.14 Samenvatting voorbeeld main deck 232
  8 NAWOORD 235
  9 LITERATUURLIJST 237
  9.1 Boeken 237
  9.2 Websites 238
  10 REGISTER 241
 • Reviews (8 uit 1 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  06-11-2018
  Nieuwe Aanwinst voor de wereld van Projecten
  In het boek projecten praktijkgericht plannen onderscheid Jan van den Berg zich als kenner/ervaringsdeskundige op het gebied van projectplanning. Zijn kennis verdeeld hij over 7 hoofdstukken waarin het proces van het opzetten van een project planning (in Primavera P6) van begin tot eind wordt behandeld met de daarbij behorende achtergrond informatie van de projecten waar de auteur zelf aan heeft gewerkt. De duidelijke taal en Nederlandse terminologie zorgt ervoor dat beginnende planners snel de materie tot zich kunnen nemen. Voor ervaren planners is het boek een feest van herkenning maar zijn er nog steeds nieuwe ontdekkingen die ervoor zorgen dat het boek een must read is voor zowel beginnende als ervaren planners. Op het gebied van resource levelling is Jan misschien wel de beste in zijn vak en dat vertaald zich naar zijn boek waar hij duidelijk uitleg geeft over dit boeiende onderwerp. In de wereld van projecten zijn er weinig boeken die de project planning centraal stellen. Daarom is dit boek zeker een aanrader en hoort bij iedere project planner thuis in de boekenkast. Het wachten is nu op het tweede boek.

     Duidelijke Taal
     Goede voorbeelden

  Geplaatst door , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 23,89

PRINT boek

  € 68,98

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

1 Inleiding

Projecten zijn veelal complexe inspanningen. Een gedetailleerd projectplanningsmodel zorgt ervoor dat projecten worden ingedeeld in beheersbare fases en groepen. Het effectief plannen van projecten is een voortdurend toepassen van vaardigheden en technieken die intuïtief zijn verworven door kennis van en ervaringen met het ont-wikkelen van een projectplanningsmodel. Dit model integreert en organiseert op lo-gische wijze de projectcomponenten, zoals activiteiten, resources en logische rela-ties. En het verbetert de waarschijnlijkheid dat een project succesvol binnen het gestelde tijdpad zal worden gerealiseerd.
De inhoud van dit boek verschaft met praktijkgerichte voorbeelden inzicht in de processen, tools en technieken om veiliger te werken, faalkosten te reduceren, de tijdsduur te verkorten, kosten te verminderen en de prognoses van een project te verbeteren.
De voortgang van het project kan vervolgens door middel van de activiteiten en de mijlpalen worden gemeten, gemonitord en gerapporteerd. Als de voortgang goed wordt geregistreerd, kunnen de resterende inspanningen worden geherwaardeerd. Ook adresseert een goede voortgangsrapportage de relevante factoren en kwesties die potentieel de prestatie van het project kunnen beïnvloeden.
De sleutel tot een succesvol project is het aanwenden van kennis en ervaring bij de creatie van een projectmanagementplan en de daaropvolgende uitvoering van het project in overeenstemming met het plan. Plannen is één van de basiseisen van pro-jectmanagement. Plannen voorziet in een gedetailleerd plan waarbij de producten, services en resultaten die in de projectscope zijn gedefinieerd, in een tijdpad worden gezet. Ook fungeert een planning als een communicatieplan voor de verwachtingen van stakeholders en als de basis voor het rapporteren van de voortgang.
Het dynamische karakter van het uitvoeren van een project verdient een gereedschap dat op efficiënte wijze de interne en externe afhankelijkheden in kaart kan brengen en dat de voortgang en onvoorziene omstandigheden van een project kan analyse-ren.
Het projectplanningsmodel erkent de ondersteuning van een project voor:
• het ‘in de tijd’ zetten van de activiteiten;
• het op de meest effectieve manier mobiliseren van de project resources;
• het coördineren van gebeurtenissen binnen het project en tussen de diverse projecten;
• de tijdige onderkenning van risico’s en problemen;
• het implementeren van acties om de projectdoelen te behalen;
• het kunnen uitvoeren van ‘What-If’-analyses;
• het realiseren van een resourceplanning;
• het voorspellen van de einddatum en de uiteindelijke kosten.

Het is geen geheim dat zowel grote als kleine projecten vaak niet binnen de geplande tijdsduur worden afgerond. Hier is reeds veel internationaal onderzoek naar verricht. Hieronder enkele voorbeelden.
De onderzoeker Ronald Bisacccia heeft in zijn publicatie (2014) ‘Why Big Projects Go Bad’ geconstateerd dat bij grote projecten de opleverdatum gemiddeld in 55% van de gevallen wordt overschreden. Tegelijkertijd worden de kosten gemiddeld met 35% overschreden.
Het Project Management Institute (PMI) publiceert regelmatig onderzoeksrapporten die eenzelfde beeld laten zien. Eén van de publicaties die mij opviel, is het PMI’s ‘Pulse of the Profession in depth report Organisational Agility’, uitgevoerd in augus-tus 2013 onder 1.239 projectmanagement-professionals in alle delen van de wereld. Hierin is duidelijk te zien dat bedrijven hun projecten in 73% van de gevallen op tijd opleveren. Dit gaat dan over bedrijven die een hoge mate van ‘agility’ of wendbaar-heid hebben. Voor minder goed georganiseerde bedrijven geldt dat slechts 44% van de projecten op tijd wordt opgeleverd ×
SERVICE
Contact
 
Vragen