€ 36,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

1ste Graad A Stroom

Wiskunde oefeningen voor de 1ste Graad A Stroom met 5 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  EDITIE 2024 : nu met vraagstukken
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  In dit boek voor de 1ste graad A stroom vind je 182 bladzijden met meer dan 3600 opgeloste oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.Bij de meeste oefeningen is er ook 1 oefening uitgewerkt.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is. De antwoorden lees je van links naar rechts en dan van boven naar beneden.

  Inhoudsopgave
  I. Herhaling Lagere School 5 en 6 11
  A. Herhaling Lagere School 5 en 6 : Getallenleer 11
  B. Herhaling Lagere School 5 en 6: Vraagstukken 12
  C. Herhaling Lagere School 5 en 6 : Meetkunde 13
  II. Getallenleer 15
  A. Optellen van getallen 15
  1. Optellen van getallen (Hoofdrekenen) 15
  2. Optellen van getallen (3 cijfers na de komma) 16
  3. Optellen van negatieve getallen 17
  B. Aftrekken van getallen 18
  1. Aftrekken van getallen (hoofdrekenen) 18
  2. Aftrekken van getallen (3 cijfers na de komma) 19
  C. Vermenigvuldigen van getallen 20
  1. Vermenigvuldigen getallen (hoofdrekenen) 20
  2. Vermenigvuldigen getallen (3 cijfers na komma) 21
  3. Vermenigvuldigen negatieve getallen 22
  4. Vermenigvuldigen van kommagetallen 23
  D. Delen van getallen 24
  1. Delen ( Hoofdrekenen ) 24
  2. Staartdelingen (Quotient en rest) 25
  3. Delen van veelvouden van 10 26
  E. Afronden van getallen 27
  1. Afronden op cijfers na de komma 27
  2. Afronden tot tiental , Honderdtal en Duizendtal 28
  F. Onderdelen van een getal 29
  1. Eenheid, Tiental, Honderdtal, Duizendtal enz 29
  2. Tiende, Honderdste, Duizendste enz 30
  3. Grootste en kleinste natuurlijk getal 31
  G. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 32
  1. Omgekeerde van een getal 32
  2. Tegengestelde van een getal 33
  H. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 34
  1. Deelbaarheid door 3, 6 en 9 34
  2. Deelbaarheid door 2, 4 en 8 35
  3. Deelbaarheid door 5, 10 en 100 36
  I. Uitwerken haakjes (Distributiviteit) 37
  1. basis oefeningen 37
  2. Uitgebreide oefeningen 38
  3. Reken uit met gebruik van distributiviteit 39
  J. Volgorde van bewerkingen 40
  1. Basis bewerkingen 40
  2. Uitgebreide Oefeningen 41
  K. Merkwaardige Producten 42
  1. Merkwaardig product (a+b)2 42
  2. Merkwaardig product (a-b)2 43
  3. Merkwaardig product (a+b)(a-b) 44
  4. Berekeningen met merkwaardige producten 45
  5. Overzichtsoefeningen Merkwaardige Producten 46
  L. Wetenschappelijke schrijfwijze 47
  1. Getallen naar Wetenschappelijke schrijfwijze 47
  2. Wetenschappelijke schrijfwijze naar getal 48
  M. Omvormen formules 49
  N. Overzichtsoefeningen Algemene Berekeningen 50
  O. Breuken 51
  1. Soorten breuken 51
  2. Breuken afleiden uit figuren 52
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 53
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 54
  5. Breuken vereenvoudigen 55
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 56
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 57
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 58
  9. Breuken Delen: basis 59
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 60
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 61
  12. Breuken van Getallen 62
  13. Breuken en percentages 63
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 64
  P. Percentages 65
  1. Van Percentage naar getal 65
  2. Van getallen naar Percentage 66
  3. Getal van Percentage 67
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 68
  Q. Machten 69
  1. Machten van getallen 69
  2. Producten van machten 70
  3. Delen van machten 71
  4. Machten van machten 72
  5. Machten met negatieve exponenten 73
  6. Machten van negatieve getallen 74
  7. Machten van kommagetallen 75
  8. Machten van producten 76
  9. Machten van Quotienten 77
  10. Gecombineerde oefening met machten 78
  11. Overzichtsoefeningen Machten 79
  R. Vierkantswortels van getallen 80
  S. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 81
  1. Grootste Gemene Deler 81
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 82
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 83
  T. Verzamelingen 84
  1. Element van en deel van 84
  2. Unie van verzamelingen 85
  3. Doorsnede van verzamelingen 86
  4. Verschil van verzamelingen 87
  5. Overzichtsoefeningen Verzamelingen 88
  U. Getalinzicht: 89
  1. Symbolen in Wiskunde 89
  2. Decimale getallen op de getallenas 90
  3. Orde bij getallen 91
  4. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 92
  III. Algebra 93
  A. Coordinaten van een punt 93
  B. Gebruik van letters in wiskunde 94
  1. Optellen eentermen en veeltermen 94
  2. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 95
  C. Lineaire Vergelijkingen 96
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 96
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 97
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 98
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 99
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 100
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 102
  D. Evenredigheden 103
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 103
  2. Middelevenredige van 2 getallen 104
  3. 4de evenredige van 3 getallen 105
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 106
  E. Vraagstukken met getallen 107
  1. Vraagstukken regel van drie 107
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 108
  3. Vraagstukken verhoudingen 109
  4. Vraagstukken met percentages 110
  5. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 111
  IV. Meetkunde 112
  A. Meetkundige begrippen 112
  1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 112
  2. Soorten hoeken 113
  3. Graden (van hoeken): DMS en decimaal 114
  4. Snijden, Loodrecht of evenwijdig in vlakke figuren 115
  B. Driehoeken 116
  1. Soorten driehoeken 116
  2. Som van hoeken in een driehoek 117
  3. Hoeken in gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken 118
  4. Speciale lijnen in een driehoek 119
  5. Congruentie van Driehoeken 120
  C. Veelhoeken 121
  1. Vlakke figuren herkennen 121
  2. Som van hoeken in een vierhoek 122
  3. Zijden en hoeken in een veelhoek 123
  D. Overzichtsoefeningen Algemene Begrippen in Meetkunde 124
  E. Schaal 125
  F. Evenwijdige rechten en hun snijlijn 126
  G. Omtrek en Oppervlakte van vlakke figuren 128
  1. Omtrek en Oppervlakte van Vierkanten 128
  2. Omtrek en Oppervlakte van Rechthoeken 129
  3. Omtrek en Oppervlakte van Driehoeken 130
  4. Omtrek en Oppervlakte van Cirkels 131
  5. Omtrek en Oppervlakte van Ruiten 132
  6. Omtrek en Oppervlakte van Parallellogram 133
  7. Omtrek en Oppervlakte van Trapezium 134
  8. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren: met tekeningen 135
  9. Overzichtsoefeningen Vlakke figuren 136
  H. Ruimtelichamen 137
  1. Soorten ruimtelichamen 137
  2. Ontwikkeling van een kubus 138
  3. Ontwikkeling BALK: verbind de ontwikkeling met de juiste balk 139
  4. Loodrechte stand, evenwijdige rechten en kruisende rechten in de ruimte 140
  5. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 141
  6. Overzichtsoefeningen Inhoud en Oppervlakte van ruimtefiguren 146
  I. Transformaties van het vlak 148
  1. Transformatie van het vlak: spiegeling ten opzichte van x -as 148
  2. Transformatie van het vlak: spiegeling ten opzichte van y -as 149
  3. Transformatie van het vlak : spiegeling ten opzichte van de oorsprong 150
  4. Transformatie van het vlak : Rotatie over +90 graden rond oorsprong 151
  5. Transformatie van het vlak : Rotatie over -90 graden rond oorsprong 152
  6. transformatie van het vlak : spiegeling ten opzichte van 1ste bissectrice of deellijn 153
  7. Transformatie van het vlak : spiegeling ten opzichte van 2de bissectrice of deellijn 154
  8. Verschuivingen met Coordinaten 155
  9. Overzichtsoefeningen Transformaties van het vlak 156
  J. Verschuivingen, spiegelingen en rotaties 157
  1. Spiegeling, rotatie en verschuiving met echte beelden 157
  2. Verschuivingen 158
  3. Spiegelingen 159
  4. Rotaties 160
  K. Omzetten van maten 161
  1. Lengtematen 161
  2. Oppervlaktematen 162
  3. Inhoudsmaten 163
  4. Massa maten 164
  5. Overzichtsoefeningen Omzetten van Maten 165
  V. Statistiek 166
  A. Gemiddelde van een aantal getallen 166
  B. Mediaan van een aantal getallen 167
  C. Modus van een aantal getallen 168
  D. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 169
  E. Staafdiagram : gemiddelde, Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 170
  F. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 171
  G. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 172
  H. Overzichtsoefeningen Statistiek 173
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 198
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433425
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  I. Herhaling Lagere School 5 en 6 11
  A. Herhaling Lagere School 5 en 6 : Getallenleer 11
  B. Herhaling Lagere School 5 en 6: Vraagstukken 12
  C. Herhaling Lagere School 5 en 6 : Meetkunde 13
  II. Getallenleer 15
  A. Optellen van getallen 15
  1. Optellen van getallen (Hoofdrekenen) 15
  2. Optellen van getallen (3 cijfers na de komma) 16
  3. Optellen van negatieve getallen 17
  B. Aftrekken van getallen 18
  1. Aftrekken van getallen (hoofdrekenen) 18
  2. Aftrekken van getallen (3 cijfers na de komma) 19
  C. Vermenigvuldigen van getallen 20
  1. Vermenigvuldigen getallen (hoofdrekenen) 20
  2. Vermenigvuldigen getallen (3 cijfers na komma) 21
  3. Vermenigvuldigen negatieve getallen 22
  4. Vermenigvuldigen van kommagetallen 23
  D. Delen van getallen 24
  1. Delen ( Hoofdrekenen ) 24
  2. Staartdelingen (Quotient en rest) 25
  3. Delen van veelvouden van 10 26
  E. Afronden van getallen 27
  1. Afronden op cijfers na de komma 27
  2. Afronden tot tiental , Honderdtal en Duizendtal 28
  F. Onderdelen van een getal 29
  1. Eenheid, Tiental, Honderdtal, Duizendtal enz 29
  2. Tiende, Honderdste, Duizendste enz 30
  3. Grootste en kleinste natuurlijk getal 31
  G. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 32
  1. Omgekeerde van een getal 32
  2. Tegengestelde van een getal 33
  H. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 34
  1. Deelbaarheid door 3, 6 en 9 34
  2. Deelbaarheid door 2, 4 en 8 35
  3. Deelbaarheid door 5, 10 en 100 36
  I. Uitwerken haakjes (Distributiviteit) 37
  1. basis oefeningen 37
  2. Uitgebreide oefeningen 38
  3. Reken uit met gebruik van distributiviteit 39
  J. Volgorde van bewerkingen 40
  1. Basis bewerkingen 40
  2. Uitgebreide Oefeningen 41
  K. Merkwaardige Producten 42
  1. Merkwaardig product (a+b)2 42
  2. Merkwaardig product (a-b)2 43
  3. Merkwaardig product (a+b)(a-b) 44
  4. Berekeningen met merkwaardige producten 45
  5. Overzichtsoefeningen Merkwaardige Producten 46
  L. Wetenschappelijke schrijfwijze 47
  1. Getallen naar Wetenschappelijke schrijfwijze 47
  2. Wetenschappelijke schrijfwijze naar getal 48
  M. Omvormen formules 49
  N. Overzichtsoefeningen Algemene Berekeningen 50
  O. Breuken 51
  1. Soorten breuken 51
  2. Breuken afleiden uit figuren 52
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 53
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 54
  5. Breuken vereenvoudigen 55
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 56
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 57
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 58
  9. Breuken Delen: basis 59
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 60
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 61
  12. Breuken van Getallen 62
  13. Breuken en percentages 63
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 64
  P. Percentages 65
  1. Van Percentage naar getal 65
  2. Van getallen naar Percentage 66
  3. Getal van Percentage 67
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 68
  Q. Machten 69
  1. Machten van getallen 69
  2. Producten van machten 70
  3. Delen van machten 71
  4. Machten van machten 72
  5. Machten met negatieve exponenten 73
  6. Machten van negatieve getallen 74
  7. Machten van kommagetallen 75
  8. Machten van producten 76
  9. Machten van Quotienten 77
  10. Gecombineerde oefening met machten 78
  11. Overzichtsoefeningen Machten 79
  R. Vierkantswortels van getallen 80
  S. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 81
  1. Grootste Gemene Deler 81
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 82
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 83
  T. Verzamelingen 84
  1. Element van en deel van 84
  2. Unie van verzamelingen 85
  3. Doorsnede van verzamelingen 86
  4. Verschil van verzamelingen 87
  5. Overzichtsoefeningen Verzamelingen 88
  U. Getalinzicht: 89
  1. Symbolen in Wiskunde 89
  2. Decimale getallen op de getallenas 90
  3. Orde bij getallen 91
  4. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 92
  III. Algebra 93
  A. Coordinaten van een punt 93
  B. Gebruik van letters in wiskunde 94
  1. Optellen eentermen en veeltermen 94
  2. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 95
  C. Lineaire Vergelijkingen 96
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 96
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 97
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 98
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 99
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 100
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 102
  D. Evenredigheden 103
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 103
  2. Middelevenredige van 2 getallen 104
  3. 4de evenredige van 3 getallen 105
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 106
  E. Vraagstukken met getallen 107
  1. Vraagstukken regel van drie 107
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 108
  3. Vraagstukken verhoudingen 109
  4. Vraagstukken met percentages 110
  5. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 111
  IV. Meetkunde 112
  A. Meetkundige begrippen 112
  1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 112
  2. Soorten hoeken 113
  3. Graden (van hoeken): DMS en decimaal 114
  4. Snijden, Loodrecht of evenwijdig in vlakke figuren 115
  B. Driehoeken 116
  1. Soorten driehoeken 116
  2. Som van hoeken in een driehoek 117
  3. Hoeken in gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken 118
  4. Speciale lijnen in een driehoek 119
  5. Congruentie van Driehoeken 120
  C. Veelhoeken 121
  1. Vlakke figuren herkennen 121
  2. Som van hoeken in een vierhoek 122
  3. Zijden en hoeken in een veelhoek 123
  D. Overzichtsoefeningen Algemene Begrippen in Meetkunde 124
  E. Schaal 125
  F. Evenwijdige rechten en hun snijlijn 126
  G. Omtrek en Oppervlakte van vlakke figuren 128
  1. Omtrek en Oppervlakte van Vierkanten 128
  2. Omtrek en Oppervlakte van Rechthoeken 129
  3. Omtrek en Oppervlakte van Driehoeken 130
  4. Omtrek en Oppervlakte van Cirkels 131
  5. Omtrek en Oppervlakte van Ruiten 132
  6. Omtrek en Oppervlakte van Parallellogram 133
  7. Omtrek en Oppervlakte van Trapezium 134
  8. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren: met tekeningen 135
  9. Overzichtsoefeningen Vlakke figuren 136
  H. Ruimtelichamen 137
  1. Soorten ruimtelichamen 137
  2. Ontwikkeling van een kubus 138
  3. Ontwikkeling BALK: verbind de ontwikkeling met de juiste balk 139
  4. Loodrechte stand, evenwijdige rechten en kruisende rechten in de ruimte 140
  5. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 141
  6. Overzichtsoefeningen Inhoud en Oppervlakte van ruimtefiguren 146
  I. Transformaties van het vlak 148
  1. Transformatie van het vlak: spiegeling ten opzichte van x -as 148
  2. Transformatie van het vlak: spiegeling ten opzichte van y -as 149
  3. Transformatie van het vlak : spiegeling ten opzichte van de oorsprong 150
  4. Transformatie van het vlak : Rotatie over +90 graden rond oorsprong 151
  5. Transformatie van het vlak : Rotatie over -90 graden rond oorsprong 152
  6. transformatie van het vlak : spiegeling ten opzichte van 1ste bissectrice of deellijn 153
  7. Transformatie van het vlak : spiegeling ten opzichte van 2de bissectrice of deellijn 154
  8. Verschuivingen met Coordinaten 155
  9. Overzichtsoefeningen Transformaties van het vlak 156
  J. Verschuivingen, spiegelingen en rotaties 157
  1. Spiegeling, rotatie en verschuiving met echte beelden 157
  2. Verschuivingen 158
  3. Spiegelingen 159
  4. Rotaties 160
  K. Omzetten van maten 161
  1. Lengtematen 161
  2. Oppervlaktematen 162
  3. Inhoudsmaten 163
  4. Massa maten 164
  5. Overzichtsoefeningen Omzetten van Maten 165
  V. Statistiek 166
  A. Gemiddelde van een aantal getallen 166
  B. Mediaan van een aantal getallen 167
  C. Modus van een aantal getallen 168
  D. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 169
  E. Staafdiagram : gemiddelde, Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 170
  F. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 171
  G. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 172
  H. Overzichtsoefeningen Statistiek 173
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 36,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen