€ 31,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

1ste Graad B Stroom

Wiskunde oefeningen voor de 1ste Graad B Stroom met 4 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  Dit boek over de 1ste graad B stroom bevat 101 bladzijden , met meer dan 2000 oefeningen.
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp . Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Getallenleer 9
  A. Optellen van getallen 9
  1. Optellen van getallen (Hoofdrekenen) 9
  2. Optellen van getallen (3 cijfers na de komma) 10
  3. Optellen van negatieve getallen 11
  B. Aftrekken van getallen 12
  1. Aftrekken van getallen (hoofdrekenen) 12
  2. Aftrekken van getallen (3 cijfers na de komma) 13
  C. Vermenigvuldigen van getallen 14
  1. Vermenigvuldigen getallen (hoofdrekenen) 14
  2. Vermenigvuldigen getallen (3 cijfers na komma) 15
  3. Vermenigvuldigen negatieve getallen 16
  4. Vermenigvuldigen van kommagetallen 17
  D. Delen van getallen 18
  1. Delen ( Hoofdrekenen ) 18
  2. Staartdelingen (Quotient en rest) 19
  3. Delen van veelvouden van 10 20
  E. Afronden van getallen 21
  1. Afronden op cijfers na de komma 21
  2. Afronden tot tiental , Honderdtal en Duizendtal 22
  F. Onderdelen van een getal 23
  1. Eenheid, Tiental, Honderdtal, Duizendtal enz 23
  2. Tiende, Honderdste, Duizendste enz 24
  3. Grootste en kleinste natuurlijk getal 25
  G. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 26
  1. Omgekeerde van een getal 26
  2. Tegengestelde van een getal 27
  H. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 28
  1. Deelbaarheid door 3, 6 en 9 28
  2. Deelbaarheid door 2, 4 en 8 29
  3. Deelbaarheid door 5, 10 en 100 30
  I. Breuken 31
  1. Soorten breuken 31
  2. Breuken afleiden uit figuren 32
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 33
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 34
  5. Breuken vereenvoudigen 35
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 36
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 37
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 38
  9. Breuken Delen: basis 39
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 40
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 41
  12. Breuken van Getallen 42
  13. Breuken en percentages 43
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 44
  J. Percentages 45
  1. Van Percentage naar getal 45
  2. Van getallen naar Percentage 46
  3. Getal van Percentage 47
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 48
  1. Vraagstukken met percentages 49
  2. Tijd (Digitale en Analoge Klok) 50
  3. Temperatuurverschil berekenen 55
  III. Algebra 56
  A. Coordinaten van een punt 56
  B. Schaal 57
  C. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 58
  1. Grootste Gemene Deler 58
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 59
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 60
  D. Vraagstukken met getallen 61
  1. Vraagstukken regel van drie 61
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 62
  3. Vraagstukken verhoudingen 63
  4. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 64
  IV. Meetkunde 65
  A. Meetkundige begrippen 65
  1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 65
  2. Soorten hoeken 66
  3. Veelhoeken 67
  4. Vlakke figuren herkennen 68
  B. Omtrek Oppervlakte van Vlakke figuren 69
  1. Omtrek en Oppervlakte van Vierkanten 69
  2. Omtrek en Oppervlakte van Rechthoeken 70
  3. Omtrek en Oppervlakte van Driehoeken 71
  4. Omtrek en Oppervlakte van Cirkels 72
  5. Omtrek en Oppervlakte van Ruiten 73
  6. Omtrek en Oppervlakte van Parallellogram 74
  7. Omtrek en Oppervlakte van Trapezium 75
  8. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren: met tekeningen 76
  9. Overzichtsoefeningen Vlakke figuren 77
  C. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 78
  1. Soorten ruimtelichamen 78
  2. Ontwikkeling van een kubus 79
  3. Ontwikkeling BALK : verbind de ontwikkeling met de juiste balk 80
  4. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 81
  D. Omzetten van maten 88
  1. Lengtematen 88
  2. Oppervlaktematen 89
  3. Inhoudsmaten 90
  4. Massa maten 91
  5. Overzichtsoefeningen Omzetten van Maten 92
  V. Statistiek 93
  A. Gemiddelde van een aantal getallen 93
  B. Mediaan van een aantal getallen 94
  C. Modus van een aantal getallen 95
  D. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 96
  E. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 97
  F. DotPlot : Gemiddelde, Mediaan, Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 98
  G. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 99
  H. Overzichtsoefeningen Statistiek 100
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 102
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433432
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  II. Getallenleer 9
  A. Optellen van getallen 9
  1. Optellen van getallen (Hoofdrekenen) 9
  2. Optellen van getallen (3 cijfers na de komma) 10
  3. Optellen van negatieve getallen 11
  B. Aftrekken van getallen 12
  1. Aftrekken van getallen (hoofdrekenen) 12
  2. Aftrekken van getallen (3 cijfers na de komma) 13
  C. Vermenigvuldigen van getallen 14
  1. Vermenigvuldigen getallen (hoofdrekenen) 14
  2. Vermenigvuldigen getallen (3 cijfers na komma) 15
  3. Vermenigvuldigen negatieve getallen 16
  4. Vermenigvuldigen van kommagetallen 17
  D. Delen van getallen 18
  1. Delen ( Hoofdrekenen ) 18
  2. Staartdelingen (Quotient en rest) 19
  3. Delen van veelvouden van 10 20
  E. Afronden van getallen 21
  1. Afronden op cijfers na de komma 21
  2. Afronden tot tiental , Honderdtal en Duizendtal 22
  F. Onderdelen van een getal 23
  1. Eenheid, Tiental, Honderdtal, Duizendtal enz 23
  2. Tiende, Honderdste, Duizendste enz 24
  3. Grootste en kleinste natuurlijk getal 25
  G. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 26
  1. Omgekeerde van een getal 26
  2. Tegengestelde van een getal 27
  H. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 28
  1. Deelbaarheid door 3, 6 en 9 28
  2. Deelbaarheid door 2, 4 en 8 29
  3. Deelbaarheid door 5, 10 en 100 30
  I. Breuken 31
  1. Soorten breuken 31
  2. Breuken afleiden uit figuren 32
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 33
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 34
  5. Breuken vereenvoudigen 35
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 36
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 37
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 38
  9. Breuken Delen: basis 39
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 40
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 41
  12. Breuken van Getallen 42
  13. Breuken en percentages 43
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 44
  J. Percentages 45
  1. Van Percentage naar getal 45
  2. Van getallen naar Percentage 46
  3. Getal van Percentage 47
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 48
  1. Vraagstukken met percentages 49
  2. Tijd (Digitale en Analoge Klok) 50
  3. Temperatuurverschil berekenen 55
  III. Algebra 56
  A. Coordinaten van een punt 56
  B. Schaal 57
  C. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 58
  1. Grootste Gemene Deler 58
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 59
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 60
  D. Vraagstukken met getallen 61
  1. Vraagstukken regel van drie 61
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 62
  3. Vraagstukken verhoudingen 63
  4. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 64
  IV. Meetkunde 65
  A. Meetkundige begrippen 65
  1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 65
  2. Soorten hoeken 66
  3. Veelhoeken 67
  4. Vlakke figuren herkennen 68
  B. Omtrek Oppervlakte van Vlakke figuren 69
  1. Omtrek en Oppervlakte van Vierkanten 69
  2. Omtrek en Oppervlakte van Rechthoeken 70
  3. Omtrek en Oppervlakte van Driehoeken 71
  4. Omtrek en Oppervlakte van Cirkels 72
  5. Omtrek en Oppervlakte van Ruiten 73
  6. Omtrek en Oppervlakte van Parallellogram 74
  7. Omtrek en Oppervlakte van Trapezium 75
  8. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren: met tekeningen 76
  9. Overzichtsoefeningen Vlakke figuren 77
  C. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 78
  1. Soorten ruimtelichamen 78
  2. Ontwikkeling van een kubus 79
  3. Ontwikkeling BALK : verbind de ontwikkeling met de juiste balk 80
  4. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 81
  D. Omzetten van maten 88
  1. Lengtematen 88
  2. Oppervlaktematen 89
  3. Inhoudsmaten 90
  4. Massa maten 91
  5. Overzichtsoefeningen Omzetten van Maten 92
  V. Statistiek 93
  A. Gemiddelde van een aantal getallen 93
  B. Mediaan van een aantal getallen 94
  C. Modus van een aantal getallen 95
  D. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 96
  E. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 97
  F. DotPlot : Gemiddelde, Mediaan, Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 98
  G. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 99
  H. Overzichtsoefeningen Statistiek 100
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 31,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen