€ 36,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

2de graad D-Finaliteit Leerplan B

Wiskunde oefeningen voor 2de Graad D Finaliteit leerplan B richtingen met 4 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  EDITIE 2024 : nu met vraagstukken . In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  In dit boek voor de 2de graad D Finaliteit leerplan B vind je 194 bladzijden met meer dan 3900 opgeloste oefeningen
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Herhaling 1ste Graad 9
  A. Herhaling 1ste Graad : Getallenleer 9
  B. Herhaling 1ste Graad : Vraagstukken 11
  C. Herhaling 1ste Graad : Meetkunde 12
  III. Getallenleer 13
  A. Machten 13
  1. Machten van getallen 13
  2. Producten van machten 15
  3. Delen van machten 16
  4. Machten van machten 17
  5. Machten met negatieve exponenten 18
  6. Machten van negatieve getallen 19
  7. Machten van kommagetallen 20
  8. Machten van producten 21
  9. Machten van Quotienten 22
  10. Gecombineerde oefening met machten 23
  11. Overzichtsoefeningen Machten 24
  B. Vierkantswortels en wortels 25
  1. Vierkantswortels van getallen 25
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 26
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 27
  4. Optellen van vierkantswortels 28
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 29
  6. Delen van vierkantswortels 30
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 31
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 32
  9. Noemers wortelvrij maken 33
  10. Overzichtsoefeningen Vierkantswortels 34
  C. Verzamelingen van getallen 35
  1. Symbolen in Wiskunde 35
  2. Getallenverzameling 36
  3. Decimale getallen omzetten in breuken 37
  4. Breuken omzetten in decimale getallen 38
  5. Decimale getallen op de getallenas 39
  6. Irrationale getallen op de getallenas 40
  7. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 42
  D. Intervallen 43
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 43
  2. Unie van intervallen 44
  3. Doorsnede van intervallen 45
  4. Verschil van intervallen 46
  5. Overzichtsoefeningen Intervallen 47
  E. Wiskunde met lettervormen 48
  1. Getalwaarde eentermen veeltermen 48
  2. Optellen eentermen en veeltermen 49
  3. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 50
  F. Overzichtsoefeningen Algemene Bewerkingen 51
  IV. Lineaire Functies 52
  A. Lineaire Vergelijkingen 52
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 52
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 53
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 54
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 55
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 56
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 58
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 59
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 60
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 61
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 62
  B. Opstellen lineaire functies 63
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 63
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 64
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 65
  4. vraagstukken met lineaire functies 66
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 70
  1. Basis Ongelijkheden 70
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 71
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 72
  1. Wiskundige formule opstellen 72
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 73
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 74
  E. Bespreking functies van 1ste graad 76
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 80
  G. Omvormen formules 81
  H. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 82
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 82
  2. Stelsels met substitutiemethode 83
  3. Stelsels met combinatiemethode 84
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 85
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 86
  6. Stelsels met parameters 87
  V. Eigenschappen van functies 88
  A. Domein afleiden uit grafiek 88
  B. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 89
  C. Nulpunten afleiden uit grafiek 90
  D. Positieve waarden afleiden uit grafiek 91
  E. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 92
  F. Maxima afleiden uit grafiek 93
  G. Minima afleiden uit grafiek 94
  H. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 95
  I. Dalen van functie afleiden uit grafiek 96
  J. Elementaire functies 97
  K. Verschuivingen elementaire functies 98
  VI. Kwadratische functies 99
  A. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 99
  B. Volledige Vierkantsvergelijkingen 100
  1. Kwadratische vergelijkingen met 2 oplossingen 101
  2. Kwadratische vergelijkingen met 1 nulpunt 102
  3. Overzichtsoefeningen volledige vierkantsvergelijkingen 103
  4. Som en product Vierkantsvergelijkingen 105
  5. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 106
  6. Bikwadratische Vergelijkingen 107
  7. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 108
  8. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 109
  C. Kwadratische functies 110
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 110
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 111
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 114
  4. Onderdelen van kwadratische functies 117
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 118
  6. Ongelijkheden van de 2de graad 119
  7. Vraagstukken met Kwadratische functies 120
  8. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 121
  VII. Veeltermfuncties 122
  A. Graad van Veeltermen 122
  B. Euclidische Deling 123
  C. Regel van Horner : functiewaarden 124
  D. Regel van Horner : nulwaarden 125
  VIII. Beschrijvende meetkunde 126
  A. Evenwijdige rechten en hun snijlijn 126
  1. Soorten hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 126
  2. Waarden hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 128
  3. Overzichtsoefeningen Evenwijdige rechten en snijlijn 129
  B. Gelijkvormigheid en Stelling van Thales 130
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 130
  2. Gelijkvormigheidsfactor 131
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 132
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 133
  5. Evenwijdige projectie 134
  6. Stelling Van Thales : Evenwijdige projectie 135
  7. Stelling van Thales : 3 evenwijdige rechten` 136
  8. Stelling van Thales: Twee evenwijdige rechten en driehoek 137
  9. Stelling Van Thales : Snijpunt tussen evenwijdige rechten 138
  10. Overzichtsoefeningen Stelling van Thales 139
  C. Driehoeksmeetkunde in Rechthoekige Driehoek 140
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 140
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 141
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 142
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 143
  D. Cirkel 144
  IX. Goniometrie 146
  A. Goniometrische cirkel 146
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 146
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 147
  3. Hoofdwaarden ( in Graden ) 148
  4. Hoeken naar Kwadrant 149
  5. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 150
  B. Goniometrische functies 151
  C. Verwante hoeken 152
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 152
  2. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 153
  3. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 154
  1. Complementaire hoeken ( in graden ) 155
  2. Omvormen naar 1 ste kwadrant 156
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 157
  4. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 158
  5. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 159
  D. Sinus en cosinus Regel 160
  X. Analytische vlakke meetkunde 161
  1. Coordinaten van een punt 161
  2. Vectoren in het vlak 162
  XI. Telproblemen 165
  A. Verzamelingen opsommen 165
  B. Tellen met een Venn Diagram 166
  C. Tellen met Boomdiagram 167
  D. Product, som en Complement Regel 168
  XII. Grafentheorie 169
  A. Knopen en Zijden in een graaf 169
  B. Afstanden in een Graaf 170
  C. Diameter van een graaf 171
  D. Graad van een knoop in een Graaf 172
  E. Som van graden van een graaf 173
  A. Overzichtsoefeningen Grafentheorie 174
  XIII. Logica 175
  A. Waarheidstabellen 175
  B. Logische Poorten 176
  C. Logica omzetten in logische poorten 177
  XIV. Statistiek 178
  A. Enkelvoudige gegevens 178
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 178
  2. Mediaan van een aantal getallen 179
  B. Frequentietabellen 180
  1. Opstellen Frequentietabel 180
  2. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 181
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 225
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433449
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 36,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen