€ 38,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

2de Graad D Finaliteit Leerplan C

Wiskunde oefeningen voor 2de Graad D Finaliteit leerplan C richtingen met 5 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  EDITIE 2024 : nu ook met vraagstukken.
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  In dit boek voor 2de Graad D Finaliteit Leerplan C vind je 242 bladzijden met meer dan 4800 opgeloste oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen. Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek. Bij de meeste oefeningen is ook een oefening uitgewerkt. Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.
  .

  II. II. Herhaling 1ste Graad 11
  A. Herhaling 1ste Graad : Getallenleer 11
  B. Herhaling 1ste Graad : Vraagstukken 13
  C. Herhaling 1ste Graad : Meetkunde 14
  III. Getallenleer 15
  A. Machten 15
  1. Machten van getallen 15
  2. Producten van machten 16
  3. Delen van machten 17
  4. Machten van machten 18
  5. Machten met negatieve exponenten 19
  6. Machten van negatieve getallen 20
  7. Machten van kommagetallen 21
  8. Machten van producten 22
  9. Machten van Quotienten 23
  10. Gecombineerde oefening met machten 24
  11. Overzichtsoefeningen Machten 25
  B. Vierkantswortels en wortels 26
  1. Vierkantswortels van getallen 26
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 27
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 28
  4. Optellen van vierkantswortels 29
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 30
  6. Delen van vierkantswortels 31
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 32
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 33
  9. Noemers wortelvrij maken 34
  10. Overzichtsoefeningen Vierkantswortels 35
  C. Verzamelingen van getallen 36
  1. Symbolen in Wiskunde 36
  2. Element van en deel van 37
  3. Unie van verzamelingen 38
  4. Doorsnede van verzamelingen 39
  5. Verschil van verzamelingen 40
  6. Overzichtsoefeningen Verzamelingen 41
  7. Getallenverzameling 42
  8. Decimale getallen omzetten in breuken 43
  9. Breuken omzetten in decimale getallen 44
  10. Decimale getallen op de getallenas 45
  11. Irrationale getallen op de getallenas 46
  12. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 48
  D. Intervallen 49
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 49
  2. Unie van intervallen 50
  3. Doorsnede van intervallen 51
  4. Verschil van intervallen 52
  5. Overzichtsoefeningen Intervallen 53
  E. Wiskunde met lettervormen 54
  1. Getalwaarde eentermen veeltermen 54
  2. Optellen eentermen en veeltermen 55
  3. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 56
  F. Overzichtsoefeningen Algemene Bewerkingen 57
  G. Ontbinden in Factoren 58
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 58
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 59
  3. Overzichtsoefeningen Ontbinden in Factoren 60
  H. Complexe Getallen 61
  1. Goniometrische vorm complexe getallen 61
  2. Optellen van complexe getallen 62
  3. Vermenigvuldigen van complexe getallen 63
  4. Vierkantswortels van complexe getallen 64
  5. Machten van complexe getallen 65
  6. Overzichtsoefeningen Complexe Getallen 66
  IV. Lineaire Functies 67
  A. Lineaire Vergelijkingen 67
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 67
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 68
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 69
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 70
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 71
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 73
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 74
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 75
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 76
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 77
  B. Opstellen lineaire functies 78
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 78
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 79
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 80
  4. vraagstukken met lineaire functies 81
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 85
  1. Basis Ongelijkheden 85
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 86
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 87
  1. Wiskundige formule opstellen 87
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 88
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 89
  E. Bespreking functies van 1ste graad 91
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 95
  G. Omvormen formules 96
  H. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 97
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 97
  2. Stelsels met substitutiemethode 98
  3. Stelsels met combinatiemethode 99
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 100
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 101
  6. Stelsels met parameters 102
  I. Evenredigheden 103
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 103
  2. Middelevenredige van 2 getallen 104
  3. 4de evenredige van 3 getallen 105
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 106
  5. Vraagstukken met evenredigheden 107
  V. Eigenschappen van functies 112
  A. Domein afleiden uit grafiek 112
  B. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 113
  C. Nulpunten afleiden uit grafiek 114
  D. Positieve waarden afleiden uit grafiek 115
  E. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 116
  F. Maxima afleiden uit grafiek 117
  G. Minima afleiden uit grafiek 118
  H. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 119
  I. Dalen van functie afleiden uit grafiek 120
  J. Elementaire functies 121
  K. Verschuivingen elementaire functies 122
  VI. Kwadratische functies 123
  A. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 123
  B. Volledige Vierkantsvergelijkingen 124
  1. Kwadratische vergelijkingen met 2 oplossingen 125
  2. Kwadratische vergelijkingen met 1 nulpunt 126
  3. Overzichtsoefeningen volledige vierkantsvergelijkingen 127
  4. Som en product Vierkantsvergelijkingen 129
  5. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 130
  6. Bikwadratische Vergelijkingen 131
  7. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 132
  8. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 133
  C. Kwadratische functies 134
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 134
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 135
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 138
  4. Onderdelen van kwadratische functies 141
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 142
  6. Ongelijkheden van de 2de graad 143
  7. Vraagstukken met Kwadratische functies 144
  8. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 145
  VII. Veeltermfuncties 146
  A. Graad van Veeltermen 146
  B. Euclidische Deling 147
  C. Regel van Horner : functiewaarden 148
  D. Regel van Horner : nulwaarden 149
  VIII. Differentiequotienten 150
  A. Differentiequotient met functievoorschrift 150
  B. Differentiequotient met waardentabel 151
  C. Differentiequotient met grafiek 152
  IX. Beschrijvende meetkunde 153
  A. Evenwijdige rechten en hun snijlijn 153
  1. Soorten hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 153
  2. Waarden hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 155
  3. Overzichtsoefeningen Evenwijdige rechten en snijlijn 156
  B. Gelijkvormigheid en Stelling van Thales 157
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 157
  2. Gelijkvormigheidsfactor 158
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 159
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 160
  5. Evenwijdige projectie 161
  6. Stelling Van Thales : Evenwijdige projectie 162
  7. Stelling van Thales : 3 evenwijdige rechten` 163
  8. Stelling van Thales: Twee evenwijdige rechten en driehoek 164
  9. Stelling Van Thales : Snijpunt tussen evenwijdige rechten 165
  10. Overzichtsoefeningen Stelling van Thales 166
  C. Stelling van Pythagoras 167
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 167
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 168
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 169
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 170
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 171
  D. Driehoeksmeetkunde in Rechthoekige Driehoek 172
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 172
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 173
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 174
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 175
  E. Cirkel 176
  X. Goniometrie 178
  A. Goniometrische cirkel 178
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 178
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 179
  3. Hoofdwaarden ( in Graden ) 180
  4. Hoeken naar Kwadrant 181
  5. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 182
  B. Goniometrische functies 183
  C. Verwante hoeken 184
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 184
  2. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 185
  3. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 186
  1. Complementaire hoeken ( in graden ) 187
  2. Omvormen naar 1 ste kwadrant 188
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 189
  4. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 190
  5. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 191
  D. Sinus en cosinus Regel 192
  XI. Analytische vlakke meetkunde 193
  1. Coordinaten van een punt 193
  2. Vectoren in het vlak 194
  3. Vergelijkingen van rechten 197
  4. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 197
  5. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 198
  6. Rechte door punt en gegeven rico 199
  7. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 200
  8. Rechte door 2 punten 201
  9. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Rechten 202
  B. Afstanden en Midden 203
  1. Afstand tussen 2 punten 203
  2. Midden van 2 punten 204
  3. Afstand tussen punt en rechte 205
  4. Overzichtsoefeningen Midden en Afstanden 207
  C. Vergelijkingen van cirkels 208
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 208
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 209
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Cirkels 210
  XII. Telproblemen 211
  A. Verzamelingen opsommen 211
  B. Tellen met een Venn Diagram 212
  C. Tellen met Boomdiagram 213
  D. Product, som en Complement Regel 214
  XIII. Grafentheorie 215
  A. Knopen en Zijden in een graaf 215
  B. Afstanden in een Graaf 216
  C. Diameter van een graaf 217
  D. Graad van een knoop in een Graaf 218
  E. Som van graden van een graaf 219
  A. Overzichtsoefeningen Grafentheorie 220
  XIV. Logica 221
  A. Waarheidstabellen 221
  B. Logische Poorten 222
  C. Logica omzetten in logische poorten 223
  XV. Statistiek 224
  A. Enkelvoudige gegevens 224
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 224
  2. Mediaan van een aantal getallen 225
  B. Frequentietabellen 226
  1. Opstellen Frequentietabel 226
  2. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 227
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 273
  Uitgeverij : Jozef Aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433388
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  II. Herhaling 1ste Graad 11
  A. Herhaling 1ste Graad : Getallenleer 11
  B. Herhaling 1ste Graad : Vraagstukken 13
  C. Herhaling 1ste Graad : Meetkunde 14
  III. Getallenleer 15
  A. Machten 15
  1. Machten van getallen 15
  2. Producten van machten 16
  3. Delen van machten 17
  4. Machten van machten 18
  5. Machten met negatieve exponenten 19
  6. Machten van negatieve getallen 20
  7. Machten van kommagetallen 21
  8. Machten van producten 22
  9. Machten van Quotienten 23
  10. Gecombineerde oefening met machten 24
  11. Overzichtsoefeningen Machten 25
  B. Vierkantswortels en wortels 26
  1. Vierkantswortels van getallen 26
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 27
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 28
  4. Optellen van vierkantswortels 29
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 30
  6. Delen van vierkantswortels 31
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 32
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 33
  9. Noemers wortelvrij maken 34
  10. Overzichtsoefeningen Vierkantswortels 35
  C. Verzamelingen van getallen 36
  1. Symbolen in Wiskunde 36
  2. Element van en deel van 37
  3. Unie van verzamelingen 38
  4. Doorsnede van verzamelingen 39
  5. Verschil van verzamelingen 40
  6. Overzichtsoefeningen Verzamelingen 41
  7. Getallenverzameling 42
  8. Decimale getallen omzetten in breuken 43
  9. Breuken omzetten in decimale getallen 44
  10. Decimale getallen op de getallenas 45
  11. Irrationale getallen op de getallenas 46
  12. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 48
  D. Intervallen 49
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 49
  2. Unie van intervallen 50
  3. Doorsnede van intervallen 51
  4. Verschil van intervallen 52
  5. Overzichtsoefeningen Intervallen 53
  E. Wiskunde met lettervormen 54
  1. Getalwaarde eentermen veeltermen 54
  2. Optellen eentermen en veeltermen 55
  3. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 56
  F. Overzichtsoefeningen Algemene Bewerkingen 57
  G. Ontbinden in Factoren 58
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 58
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 59
  3. Overzichtsoefeningen Ontbinden in Factoren 60
  H. Complexe Getallen 61
  1. Goniometrische vorm complexe getallen 61
  2. Optellen van complexe getallen 62
  3. Vermenigvuldigen van complexe getallen 63
  4. Vierkantswortels van complexe getallen 64
  5. Machten van complexe getallen 65
  6. Overzichtsoefeningen Complexe Getallen 66
  IV. Lineaire Functies 67
  A. Lineaire Vergelijkingen 67
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 67
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 68
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 69
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 70
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 71
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 73
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 74
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 75
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 76
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 77
  B. Opstellen lineaire functies 78
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 78
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 79
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 80
  4. vraagstukken met lineaire functies 81
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 85
  1. Basis Ongelijkheden 85
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 86
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 87
  1. Wiskundige formule opstellen 87
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 88
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 89
  E. Bespreking functies van 1ste graad 91
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 95
  G. Omvormen formules 96
  H. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 97
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 97
  2. Stelsels met substitutiemethode 98
  3. Stelsels met combinatiemethode 99
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 100
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 101
  6. Stelsels met parameters 102
  I. Evenredigheden 103
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 103
  2. Middelevenredige van 2 getallen 104
  3. 4de evenredige van 3 getallen 105
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 106
  5. Vraagstukken met evenredigheden 107
  V. Eigenschappen van functies 112
  A. Domein afleiden uit grafiek 112
  B. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 113
  C. Nulpunten afleiden uit grafiek 114
  D. Positieve waarden afleiden uit grafiek 115
  E. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 116
  F. Maxima afleiden uit grafiek 117
  G. Minima afleiden uit grafiek 118
  H. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 119
  I. Dalen van functie afleiden uit grafiek 120
  J. Elementaire functies 121
  K. Verschuivingen elementaire functies 122
  VI. Kwadratische functies 123
  A. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 123
  B. Volledige Vierkantsvergelijkingen 124
  1. Kwadratische vergelijkingen met 2 oplossingen 125
  2. Kwadratische vergelijkingen met 1 nulpunt 126
  3. Overzichtsoefeningen volledige vierkantsvergelijkingen 127
  4. Som en product Vierkantsvergelijkingen 129
  5. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 130
  6. Bikwadratische Vergelijkingen 131
  7. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 132
  8. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 133
  C. Kwadratische functies 134
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 134
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 135
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 138
  4. Onderdelen van kwadratische functies 141
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 142
  6. Ongelijkheden van de 2de graad 143
  7. Vraagstukken met Kwadratische functies 144
  8. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 145
  VII. Veeltermfuncties 146
  A. Graad van Veeltermen 146
  B. Euclidische Deling 147
  C. Regel van Horner : functiewaarden 148
  D. Regel van Horner : nulwaarden 149
  VIII. Differentiequotienten 150
  A. Differentiequotient met functievoorschrift 150
  B. Differentiequotient met waardentabel 151
  C. Differentiequotient met grafiek 152
  IX. Beschrijvende meetkunde 153
  A. Evenwijdige rechten en hun snijlijn 153
  1. Soorten hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 153
  2. Waarden hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 155
  3. Overzichtsoefeningen Evenwijdige rechten en snijlijn 156
  B. Gelijkvormigheid en Stelling van Thales 157
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 157
  2. Gelijkvormigheidsfactor 158
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 159
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 160
  5. Evenwijdige projectie 161
  6. Stelling Van Thales : Evenwijdige projectie 162
  7. Stelling van Thales : 3 evenwijdige rechten` 163
  8. Stelling van Thales: Twee evenwijdige rechten en driehoek 164
  9. Stelling Van Thales : Snijpunt tussen evenwijdige rechten 165
  10. Overzichtsoefeningen Stelling van Thales 166
  C. Stelling van Pythagoras 167
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 167
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 168
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 169
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 170
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 171
  D. Driehoeksmeetkunde in Rechthoekige Driehoek 172
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 172
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 173
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 174
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 175
  E. Cirkel 176
  X. Goniometrie 178
  A. Goniometrische cirkel 178
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 178
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 179
  3. Hoofdwaarden ( in Graden ) 180
  4. Hoeken naar Kwadrant 181
  5. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 182
  B. Goniometrische functies 183
  C. Verwante hoeken 184
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 184
  2. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 185
  3. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 186
  1. Complementaire hoeken ( in graden ) 187
  2. Omvormen naar 1 ste kwadrant 188
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 189
  4. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 190
  5. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 191
  D. Sinus en cosinus Regel 192
  XI. Analytische vlakke meetkunde 193
  1. Coordinaten van een punt 193
  2. Vectoren in het vlak 194
  3. Vergelijkingen van rechten 197
  4. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 197
  5. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 198
  6. Rechte door punt en gegeven rico 199
  7. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 200
  8. Rechte door 2 punten 201
  9. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Rechten 202
  B. Afstanden en Midden 203
  1. Afstand tussen 2 punten 203
  2. Midden van 2 punten 204
  3. Afstand tussen punt en rechte 205
  4. Overzichtsoefeningen Midden en Afstanden 207
  C. Vergelijkingen van cirkels 208
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 208
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 209
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Cirkels 210
  XII. Telproblemen 211
  A. Verzamelingen opsommen 211
  B. Tellen met een Venn Diagram 212
  C. Tellen met Boomdiagram 213
  D. Product, som en Complement Regel 214
  XIII. Grafentheorie 215
  A. Knopen en Zijden in een graaf 215
  B. Afstanden in een Graaf 216
  C. Diameter van een graaf 217
  D. Graad van een knoop in een Graaf 218
  E. Som van graden van een graaf 219
  A. Overzichtsoefeningen Grafentheorie 220
  XIV. Logica 221
  A. Waarheidstabellen 221
  B. Logische Poorten 222
  C. Logica omzetten in logische poorten 223
  XV. Statistiek 224
  A. Enkelvoudige gegevens 224
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 224
  2. Mediaan van een aantal getallen 225
  B. Frequentietabellen 226
  1. Opstellen Frequentietabel 226
  2. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 227
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 38,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen