€ 36,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Wiskunde Vraagstukken Toelatingsexamen Arts 2018-2022
  Wiskunde Vraagstukken Toelatingsexamen Arts 2018-2022 (boek)
 • Cover Naamloos Jaar BSO GO!
  Naamloos Jaar BSO GO! (boek)

2de Graad D Finaliteit Leerplan VB

Wiskunde oefeningen voor 2de Graad D Finaliteit leerplan VB richtingen met 4 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  In dit boek voor 2de Graad D Finaliteit Leerplan VB vind je 157 paginas met meer dan 3000 opgeloste oefeningen.

  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  In dit boek voor 2de Graad D Finaliteit Leerplan VB vind je 157 paginas met meer dan 3000 opgeloste oefeningen.

  WISKUNDE IN DE 21ste EEUW 1
  I. Herhaling 1ste Graad 9
  A. Herhaling 1ste Graad : Getallenleer 9
  B. Herhaling 1ste Graad : Vraagstukken 11
  C. Herhaling 1ste Graad : Meetkunde 12
  II. Getallenleer 13
  A. Machten 13
  1. Machten van getallen 13
  2. Producten van machten 14
  3. Delen van machten 15
  4. Machten van machten 16
  5. Machten met negatieve exponenten 17
  6. Machten van negatieve getallen 18
  7. Machten van kommagetallen 19
  8. Machten van producten 20
  9. Machten van Quotienten 21
  10. Gecombineerde oefening met machten 22
  B. Vierkantswortels en wortels 23
  1. Vierkantswortels van getallen 23
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 24
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 25
  4. Optellen van vierkantswortels 26
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 27
  6. Delen van vierkantswortels 28
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 29
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 30
  9. Noemers wortelvrij maken 31
  C. Reële Getallen 32
  1. Symbolen in Wiskunde 32
  2. Getallenverzameling 33
  3. Decimale getallen omzetten in breuken 34
  4. Breuken omzetten in decimale getallen 35
  5. Decimale getallen op de getallenas 36
  6. Irrationale getallen op de getallenas 37
  7. Getalwaarde eentermen veeltermen 39
  8. Optellen eentermen veeltermen 40
  9. Vermenigvuldigen eentermen veeltermen 41
  10. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 42
  D. Intervallen 43
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 43
  2. Unie van intervallen 44
  3. Doorsnede van intervallen 45
  4. Verschil van intervallen 46
  III. Lineaire vergelijkingen en functies 47
  A. Lineaire Vergelijkingen 47
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 47
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 48
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 49
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 50
  5. Algemene lineaire vergelijkingen 51
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 53
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 54
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 55
  9. Lineaire vergelijkingen met parameter 56
  B. Opstellen lineaire functies 57
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 57
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 58
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 59
  4. vraagstukken Lineaire functies 60
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 64
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 65
  1. Wiskundige formule opstellen 65
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 66
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 67
  E. Bespreking functies van 1ste graad 69
  F. Omvormen formules 73
  G. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 74
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 74
  2. Stelsels met substitutiemethode 75
  3. Stelsels met combinatiemethode 76
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 77
  5. Gemengde oefeningen met stelsels 78
  IV. Kwadratische vergelijkingen en functies 80
  A. Vierkantsvergelijkingen 80
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 80
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 81
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 86
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 87
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 88
  6. Kwadratische vergelijking met parameters 89
  B. Kwadratische functies 90
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 90
  2. Grafieken van basis kwadratische functies 91
  3. Grafiek van normale kwadratische functies 94
  4. Onderdelen van kwadratische functies 97
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 98
  C. Ongelijkheden van de 2de graad 99
  V. Veeltermfuncties 100
  A. Graad van Veeltermen 100
  B. Euclidische Deling 101
  C. Regel van Horner : functiewaarden 102
  D. Regel van Horner : nulwaarden 103
  VI. Eigenschappen van functies 104
  A. Eigenschappen afleiden uit grafiek 104
  1. Domein afleiden uit grafiek 104
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 105
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 106
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 107
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 108
  6. Maxima afleiden uit grafiek 109
  7. Minima afleiden uit grafiek 110
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 111
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 112
  B. Elementaire functies 113
  C. Verschuivingen elementaire functies 114
  VII. Beschrijvende meetkunde 115
  A. Stelling van Pythagoras 115
  1. Stelling van Pythagoras in rechthoekige driehoek 115
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 116
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 117
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 118
  B. Hoeken bij evenwijdige rechten 119
  C. Gelijkvormigheid 120
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 120
  2. Gelijkvormigheidsfactor 121
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken en figuren 122
  4. Omtrek , Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 123
  D. Evenwijdige projectie 124
  E. Stelling van Thales 125
  F. Vectoren in het vlak 126
  1. Som van vectoren 126
  2. Scalair product van 2 vectoren 127
  3. Norm van een vector 128
  VIII. Goniometrie 129
  A. Rechthoekige Driehoek 129
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 129
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 130
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 131
  B. Goniometrische Cirkel 132
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 132
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 133
  C. Hoofdwaarden 134
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 134
  2. Hoeken naar Kwadrant 135
  3. Teken van Cosinus , Sinus en Tangens 136
  D. Verwante hoeken 137
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 137
  2. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 138
  3. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 139
  4. Complementaire hoeken ( in graden ) 140
  E. Omvormen naar 1 ste kwadrant 141
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 141
  2. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 142
  3. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 143
  IX. Grafentheorie 144
  A. Knopen en Zijden in een graaf 144
  B. Afstanden in een Graaf 145
  C. Diameter van een graaf 146
  D. Graad van een knoop in een Graaf 147
  E. Som van graden van een graaf 148
  X. Logica 149
  A. Waarheidstabellen 149
  B. Logische Poorten 150
  C. Logica omzetten in logische poorten 151
  XI. Statistiek 152
  A. Enkelvoudige gegevens 152
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 152
  2. Mediaan van een aantal getallen 153
  B. Opstellen Frequentietabel 154
  C. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 155
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 157
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433395
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 36,99


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen