€ 36,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

2de Graad D/A Finaliteit Leerplan B

Wiskunde oefeningen voor 2de Graad D/A Finaliteit leerplan B richtingen met 3 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  EDITIE 2024 : nu ook met vraagstukken.
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.

  In dit boek voor 2de Graad D/A Finaliteit Leerplan B vind je 164 bladzijden met meer dan 3200 opgeloste oefeningen.

  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Herhaling 1ste Graad 8
  A. Herhaling 1ste Graad : Getallenleer 8
  B. Herhaling 1ste Graad : Vraagstukken 10
  C. Herhaling 1ste Graad : Meetkunde 11
  III. Getallenleer 12
  A. Machten 12
  1. Machten van getallen 12
  2. Producten van machten 13
  3. Delen van machten 14
  4. Machten van machten 15
  5. Machten met negatieve exponenten 16
  6. Machten van negatieve getallen 17
  7. Machten van kommagetallen 18
  8. Machten van producten 19
  9. Machten van Quotienten 20
  10. Gecombineerde oefening met machten 21
  11. Overzichtsoefeningen Machten 22
  B. Verzamelingen van getallen 23
  1. Symbolen in Wiskunde 23
  2. Element van en deel van 24
  3. Unie van verzamelingen 25
  4. Doorsnede van verzamelingen 26
  5. Verschil van verzamelingen 27
  6. Overzichtsoefeningen Verzamelingen 28
  7. Getallenverzameling 29
  8. Decimale getallen omzetten in breuken 30
  9. Breuken omzetten in decimale getallen 31
  10. Decimale getallen op de getallenas 32
  11. Irrationale getallen op de getallenas 33
  12. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 35
  C. Intervallen 36
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 36
  2. Unie van intervallen 37
  3. Doorsnede van intervallen 38
  4. Verschil van intervallen 39
  5. Overzichtsoefeningen Intervallen 40
  IV. Lineaire Functies 41
  A. Lineaire Vergelijkingen 41
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 41
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 42
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 43
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 44
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 45
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 47
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 48
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 49
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 50
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 51
  B. Opstellen lineaire functies 52
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 52
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 53
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 54
  4. vraagstukken met lineaire functies 55
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 59
  1. Basis Ongelijkheden 59
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 60
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 61
  1. Wiskundige formule opstellen 61
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 62
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 63
  E. Bespreking functies van 1ste graad 65
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 69
  G. Omvormen formules 70
  H. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 71
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 71
  2. Stelsels met substitutiemethode 72
  3. Stelsels met combinatiemethode 73
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 74
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 75
  6. Stelsels met parameters 76
  A. Evenredigheden 77
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 77
  2. Middelevenredige van 2 getallen 78
  3. 4de evenredige van 3 getallen 79
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 80
  5. Vraagstukken met evenredigheden 81
  6. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 85
  V. Eigenschappen van functies 86
  A. Domein afleiden uit grafiek 86
  B. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 87
  C. Nulpunten afleiden uit grafiek 89
  D. Positieve waarden afleiden uit grafiek 90
  E. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 91
  F. Maxima afleiden uit grafiek 92
  G. Minima afleiden uit grafiek 93
  H. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 94
  I. Dalen van functie afleiden uit grafiek 95
  J. Elementaire functies 96
  K. Verschuivingen elementaire functies 97
  VI. Beschrijvende meetkunde 98
  A. Stelling van Pythagoras 98
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 98
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 99
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 100
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 101
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 102
  B. Gelijkvormigheid en Stelling van Thales 103
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 103
  2. Gelijkvormigheidsfactor 104
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 105
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 106
  C. Driehoeksmeetkunde in Rechthoekige Driehoek 107
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 107
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 108
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 109
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 110
  D. Cirkel 111
  VII. Goniometrie 113
  A. Goniometrische cirkel 113
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 113
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 114
  3. Hoofdwaarden ( in Graden ) 115
  4. Hoeken naar Kwadrant 116
  5. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 117
  B. Goniometrische functies 118
  C. Verwante hoeken 119
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 119
  2. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 120
  3. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 121
  1. Complementaire hoeken ( in graden ) 122
  2. Omvormen naar 1 ste kwadrant 123
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 124
  4. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 125
  5. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 126
  D. Sinus en cosinus Regel 127
  I. Telproblemen 128
  A. Verzamelingen opsommen 128
  B. Tellen met een Venn Diagram 129
  C. Tellen met Boomdiagram 130
  D. Product, som en Complement Regel 131
  II. Statistiek 132
  A. Enkelvoudige gegevens 132
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 132
  2. Mediaan van een aantal getallen 133
  B. Frequentietabellen 134
  1. Opstellen Frequentietabel 134
  2. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 135
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 164
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433401
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  II. Herhaling 1ste Graad 8
  A. Herhaling 1ste Graad : Getallenleer 8
  B. Herhaling 1ste Graad : Vraagstukken 10
  C. Herhaling 1ste Graad : Meetkunde 11
  III. Getallenleer 12
  A. Machten 12
  1. Machten van getallen 12
  2. Producten van machten 13
  3. Delen van machten 14
  4. Machten van machten 15
  5. Machten met negatieve exponenten 16
  6. Machten van negatieve getallen 17
  7. Machten van kommagetallen 18
  8. Machten van producten 19
  9. Machten van Quotienten 20
  10. Gecombineerde oefening met machten 21
  11. Overzichtsoefeningen Machten 22
  B. Verzamelingen van getallen 23
  1. Symbolen in Wiskunde 23
  2. Element van en deel van 24
  3. Unie van verzamelingen 25
  4. Doorsnede van verzamelingen 26
  5. Verschil van verzamelingen 27
  6. Overzichtsoefeningen Verzamelingen 28
  7. Getallenverzameling 29
  8. Decimale getallen omzetten in breuken 30
  9. Breuken omzetten in decimale getallen 31
  10. Decimale getallen op de getallenas 32
  11. Irrationale getallen op de getallenas 33
  12. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 35
  C. Intervallen 36
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 36
  2. Unie van intervallen 37
  3. Doorsnede van intervallen 38
  4. Verschil van intervallen 39
  5. Overzichtsoefeningen Intervallen 40
  IV. Lineaire Functies 41
  A. Lineaire Vergelijkingen 41
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 41
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 42
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 43
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 44
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 45
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 47
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 48
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 49
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 50
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 51
  B. Opstellen lineaire functies 52
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 52
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 53
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 54
  4. vraagstukken met lineaire functies 55
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 59
  1. Basis Ongelijkheden 59
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 60
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 61
  1. Wiskundige formule opstellen 61
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 62
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 63
  E. Bespreking functies van 1ste graad 65
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 69
  G. Omvormen formules 70
  H. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 71
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 71
  2. Stelsels met substitutiemethode 72
  3. Stelsels met combinatiemethode 73
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 74
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 75
  6. Stelsels met parameters 76
  A. Evenredigheden 77
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 77
  2. Middelevenredige van 2 getallen 78
  3. 4de evenredige van 3 getallen 79
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 80
  5. Vraagstukken met evenredigheden 81
  6. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 85
  V. Eigenschappen van functies 86
  A. Domein afleiden uit grafiek 86
  B. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 87
  C. Nulpunten afleiden uit grafiek 89
  D. Positieve waarden afleiden uit grafiek 90
  E. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 91
  F. Maxima afleiden uit grafiek 92
  G. Minima afleiden uit grafiek 93
  H. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 94
  I. Dalen van functie afleiden uit grafiek 95
  J. Elementaire functies 96
  K. Verschuivingen elementaire functies 97
  VI. Beschrijvende meetkunde 98
  A. Stelling van Pythagoras 98
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 98
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 99
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 100
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 101
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 102
  B. Gelijkvormigheid en Stelling van Thales 103
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 103
  2. Gelijkvormigheidsfactor 104
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 105
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 106
  C. Driehoeksmeetkunde in Rechthoekige Driehoek 107
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 107
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 108
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 109
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 110
  D. Cirkel 111
  VII. Goniometrie 113
  A. Goniometrische cirkel 113
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 113
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 114
  3. Hoofdwaarden ( in Graden ) 115
  4. Hoeken naar Kwadrant 116
  5. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 117
  B. Goniometrische functies 118
  C. Verwante hoeken 119
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 119
  2. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 120
  3. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 121
  1. Complementaire hoeken ( in graden ) 122
  2. Omvormen naar 1 ste kwadrant 123
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 124
  4. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 125
  5. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 126
  D. Sinus en cosinus Regel 127
  I. Telproblemen 128
  A. Verzamelingen opsommen 128
  B. Tellen met een Venn Diagram 129
  C. Tellen met Boomdiagram 130
  D. Product, som en Complement Regel 131
  II. Statistiek 132
  A. Enkelvoudige gegevens 132
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 132
  2. Mediaan van een aantal getallen 133
  B. Frequentietabellen 134
  1. Opstellen Frequentietabel 134
  2. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 135
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 36,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen