€ 36,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

3de Graad D Finaliteit Leerplan B + S - S'

Jozef Aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  In dit boek voor de 3de Graad D Finaliteit Leerplan B + S - S' ( richtingen met 4 of 5 uur wiskunde) ontdek je 187 bladzijden met meer dan 3700 oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.
  Inhoud
  I. Veeltermfuncties 9
  A. Graad van Veeltermen 9
  B. Euclidische Deling 10
  C. Regel van Horner : functiewaarden 11
  D. Regel van Horner : nulwaarden 12
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 13
  1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 13
  2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 14
  3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 15
  4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 16
  5. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 17
  F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 18
  G. Tekenverloop en Grafieken van veeltermfuncties 20
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 20
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 21
  H. Vraagstukken met veeltermfuncties 22
  I. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 23
  II. Rationale functies 24
  A. Rationale Vergelijkingen 24
  B. Rationale Ongelijkheden 26
  C. Partieelbreuken 27
  D. Asymptoten bij Rationale Functies 28
  1. Verticale Asymptoten 28
  2. Horizontale Asymptoten 28
  3. Schuine Asymptoten 30
  E. Homografische functies 32
  1. Eigenschappen van homografische functies 32
  2. Homografische functies omvormen naar basisvorm 33
  F. Bespreking Rationale Functies 34
  G. Overzichtsoefeningen Rationale functies 38
  III. Irrationale functies 39
  A. Machten en Wortels 39
  1. Verband Machten en Wortels 39
  2. Vermenigvuldigen en delen van Machten en Wortels 40
  3. Overzichtsoefeningen Machten en Wortels 41
  B. Irrationale vergelijkingen 42
  C. Domein van Irrationale functies 43
  D. Overzichtsoefeningen Irrationale functies 44
  IV. Exponentiele functies 45
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 45
  1. Toenamefactor via percentage 45
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 46
  3. Opstellen exponentiele functie 47
  4. Van grafiek naar exponentiele functie 48
  B. Exponentiele vergelijkingen 49
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 49
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 50
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 51
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 52
  5. Exponentiele ongelijkheden 53
  C. Vraagstukken Exponentiele functie 54
  D. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 56
  V. Logaritmen 57
  A. Logaritmische functies 57
  B. Rekenen met logaritmen 58
  1. Logaritmische Getallen 58
  2. Logaritme van een product 59
  3. Logaritme van een quotient 60
  4. Logaritme van een macht 61
  5. Logaritme van som en verschil 62
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 63
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 64
  8. Logaritme van grondgetal als macht 65
  9. Logaritmen met Wortels 66
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 67
  C. Logaritmische vergelijkingen 69
  D. Logaritmische ongelijkheden 70
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 71
  VI. Afgeleiden 72
  A. Differentiequotienten 72
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 72
  2. Differentiequotient met waardentabel 73
  3. Differentiequotient met grafiek 74
  B. Afgeleide in een punt 75
  C. Basis Afgeleiden 76
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 76
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 78
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 79
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 80
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 81
  D. Berekeningen met afgeleiden 82
  1. Productregel bij afgeleiden 82
  2. Quotientregel bij afgeleiden 83
  3. Afgeleiden met kettingregel 85
  E. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 86
  F. Extrema met afgeleiden 87
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 87
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 88
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 89
  G. Raaklijnen 90
  1. Raaklijnen aan veeltermfuncties 90
  2. Raaklijnen aan Goniometrische functies 92
  3. Raaklijnen aan exponentiele functies 93
  4. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 94
  H. Hogere afgeleiden 95
  I. Buigpunten van een functie 96
  J. Bol en Hol bij functies 97
  VII. Integraalrekenen 98
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 98
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 100
  C. Partiele Integratie 103
  D. Integralen met Substitutie 104
  E. Integralen met Partieelbreuken 105
  F. Integralen met merkwaardige producten 107
  G. Overzichtsoefeningen Integralen deel 1 108
  H. Oppervlakten met integralen 109
  I. Inhoud van omwentelingslichamen 110
  J. Booglengtes 111
  VIII. Eigenschappen van functies 112
  A. Functies Afleiden uit grafiek 112
  1. Domein afleiden uit grafiek 112
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 113
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 114
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 115
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 116
  6. Maxima afleiden uit grafiek 117
  7. Minima afleiden uit grafiek 118
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 119
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 120
  B. Eigenschappen Functies 121
  1. Elementaire functies 121
  2. Verschuivingen elementaire functies 122
  3. Samengestelde functies 123
  4. Inverse functies 124
  C. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 126
  IX. Kansrekenen 127
  A. Verzamelingen opsommen 127
  B. Tellen met een Venn Diagram 128
  C. Tellen met Boomdiagram 129
  D. Product, som en Complement Regel 130
  E. Formule van Laplace 131
  F. Voorwaardelijke kansen 132
  G. Regel van Bayes 133
  H. Normaalverdelingen 134
  1. 68-95-99,7-regel 134
  2. Normaalverdelingen ( met GRM ) 138
  I. Steekproefgemiddelden 140
  J. Betrouwbaarheidsintervallen 141
  1. Betrouwbaarheidsintervallen 95% ( van Proporties ) 141
  2. Betrouwbaarheidsintervallen 95% (van Gemiddelden) 142
  3. Steekproefomvang berekenen 143
  4. Verdeling van Steekproefgemiddelden 144
  K. Toetsen Van Hypothesen ( Nul en Alternatief ) 145
  1. Toetsen Van Hypothesen (Nul en Alternatief) met steekproeven (5% Regel ) 145
  2. Toetsen Van Hypothesen (Nul en Alternatief) met normaalverdelingen 146
  X. Statistiek 147
  A. Gegroepeerde gegevens 147
  1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel 147
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 148
  3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel 149
  4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel 150
  B. Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken 151
  1. Spreidingsdiagram of Puntenwolk 151
  2. Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie 152
  C. Overzichtsoefeningen Statistiek 153
  XI. Goniometrie 154
  A. Graden en Radialen 154
  1. Van Graden naar Radialen 154
  2. Van Radialen naar Graden 155
  B. Algemene Sinus functie 156
  1. Amplitude, Evenwichtslijn en Periode 156
  2. Sinusfunctie opstellen uit Amplitude, Evenwichtslijn en Periode 157
  3. Sinusfunctie opstellen uit Grafiek 158
  C. Goniometrische vergelijkingen 159
  1. Goniometrische vergelijkingen (Basis, in Radialen) 159
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis, in Graden ) 160
  3. Goniometrische vergelijkingen (periodeaanpassing, in Radialen ) 161
  4. Goniometrische vergelijkingen periodeaanpassing, Graden 162
  5. Overzichtsoefeningen Goniometrische Vergelijkingen 163
  XII. Stelsels en Matrixrekenen 164
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 164
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 164
  2. Stelsels met substitutiemethode 165
  3. Stelsels met combinatiemethode 166
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 167
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 168
  6. Stelsels met parameters 169
  B. Matrix rekenen 170
  1. Optellen van Matrix 170
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 171
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 172
  4. Vraagstukken met matrix 174
  XIII. Rijen 177
  A. Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen 177
  B. Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen 178
  C. Rekenkundige rijen : oefeningen 179
  D. Oefeningen rekenkundige en meetkundige rijen 180
  E. Limiet van Convergentie Rijen 181
  XIV. Complexe getallen 182
  A. Goniometrische vorm complexe getallen 182
  B. Optellen van complexe getallen 183
  C. Vermenigvuldigen van complexe getallen 184
  D. Vierkantswortels van complexe getallen 185
  E. Machten van complexe getallen 186
  F. Overzichtsoefeningen Complexe Getallen 187
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 208
  Uitgeverij : Jozef Aerts Wiskunde
  ISBN : 9789464813388
  Datum publicatie : 07-2023
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 36,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen