€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

50 dagen discipelschap

Wat heb je nodig om Jezus te volgen

Hayo de Vries • Boek • paperback

  • Samenvatting
    50 Dagen Discipelschap.
    De schrijver Hayo de Vries heeft in 2016 een radicale ommekeer meegemaakt. Midden in een situatie waar geen uitkomst meer mogelijk was heeft hij ervaren hoe God hem radicaal verloste van verslavingen en problemen op financieel vlak. De wel bekende teksten dat God je meer en beter zal teruggeven als je Jezus gaat volgen werd een realiteit. En op wonderlijke wijze kwam dit boek eerst in het Engels tot stand en nu traint Hayo met dit boek tientallen kerken en duizenden studenten in ontzettend veel landen wereldwijd.
    In dit boek legt hij uit waarvoor je geroepen bent en waartoe je bent uitgerust. Het boek begint met het reddingsplan van God voor jou en deze wereld. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de gaven die God gegeven heeft door Zijn Heilige Geest, Evangelisatie, Kerk, bedieningen, genezing en zalving. Ook wordt beschreven wie jij bent in Christus en welke positie jij hebt in het Koninkrijk van God en in deze wereld. Uitleg over de drie-eenheid in 4 hoofdstukken mag niet ontbreken om te begrijpen wie God is en wie jij bent in dit geheel. Afsluitend bespreekt het boek de noodzaak van praktisch christendom. Theorie alleen opslaan en er niks mee doen is een gemiste kans. God heeft ons geroepen en Zijn Woord de Bijbel gegeven om er iets mee te doen, om de grootheid van God te tonen aan deze wereld.
  • Productinformatie
    Binding : Paperback
    Distributievorm : Boek (print, druk)
    Formaat : 148mm x 210mm
    Aantal pagina's : 183
    Uitgeverij : Mercycoaching
    ISBN : Niet bekend
    Datum publicatie : 02-2020
  • Inhoudsopgave
    niet beschikbaar
  • Reviews (0 uit 0 reviews)
    Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Johannes 18:21
Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb.
Petrus ontkende vervolgens weer. En meteen kraaide de haan.
Hij was te zwak. En hij was in tranen, wetende dat hij had ontkend een discipel van Jezus Christus te zijn.
We kennen het verhaal.
Maar na Zijn opstanding herstelde Jezus hem.

Johannes 21.
Vaak komen we in dezelfde situaties.
'Zullen wij, ja of nee, getuigen van ons geloof in Jezus Christus?'
Vaak hebben we dezelfde strijd.
En dan, na de uitstorting van de Heilige Geest, het vuur van de Heilige Geest, staat Petrus op. Op de dag van Pinksteren. Voor alle mensen, heel veel publiek. En hij begint te getuigen. Hij is een totaal andere persoon.
Handelingen 2:14
Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen.

Dus in plaats van angst te hebben werd hij vrijmoedig.
Leugens (om bestwil) verdwenen voor de waarheid.
Dood en oud leven werd nieuw leven.
Het is een vrucht van de Heilige Geest, je wordt de persoon die God wilde dat je zou worden.

Jeremia 1:5
Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;
voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.
Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

Dus hij werd vrijmoedig en begon in de kracht van de Heilige Geest vrijmoedig te spreken.
Wij mogen beseffen dat wij dit ook in gehoorzaamheid mogen doen. Als je niet opstaat, zelfs als je beeft van angst, zul je nooit weten wat voor een man of vrouw van God je bent.
Ik ben er van overtuigd, dat daar waar onze grootste twijfels zijn, onze grootste kracht en autoriteit ligt.

Zelfs een slechte spreker, een verlegen persoon, een stotteraar, zal in de kracht van Gods Geest woorden spreken die door God gezegend worden door de kracht van de Heilige Geest. De mens kijkt naar het menselijke vermogen, God kijkt naar jou als een man of een vrouw in de Geest. Wie ben je in Christus: sterk en krachtig door de Heilige Geest.

Doop in de Heilige Geest.
Eenmaal als je je leven aan Jezus hebt gegeven, zou je misschien kunnen denken, dat het zo wel klaar is. Met andere woorden, je bent gered en je kunt weer verder met je leven.
Herinner je, dat ik schreef dat we geestelijke mensen zijn, en dat ons leven gevoed moet worden door geestelijk voedsel.
Voeding hebben we nodig, en het betekent ook dat we groeien.

Het is niet dat je kunt ontspannen en zitten, en zeggen: ik ben nu klaar, ik heb het allemaal bereikt. Wandelen met Christus is in gehoorzaamheid Hem volgen. Je onderwerpt je aan Jezus aan de leiding van Zijn Heilige Geest. Nederig en open zijn elke dag dat je met de Heilige Geest leeft.
Betekent nederigheid, altijd het kleinste deel nemen, het kleinste stukje of het werk aan anderen overlaten?

Een klein stukje van het brood?
Is dat wat Jezus wil dat je doet?
1 Samuël 10:1
Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het niet zo, dat de HEERE u tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft?

Het is bij God en de Heilige Geest altijd overvloedig, als een emmer die over je heen wordt uitgestort. Doop: onder water. Jezus zegt: ‘Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien.
Johannes 7:38,39 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; ×
SERVICE
Contact
 
Vragen